Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Księga Abdiasza księgą Tabu.

Nie było mi łatwo dotrzeć do tych informacji. Nawet nie wiedziałbym jak szukać. Natknąłem się na tę księgę przy okazji badania kwestii Edomitów około 3 miesiące temu i jedyne bodajże źródło w polskim internecie opisujące tę księgę w kontekście czasów ostatecznych w google znajdziecie na moim blogu i pisze to nie ze względu na moja wyjątkowość ale ze względu na zmowę milczenia. Sam znalazłem to na anglojęzycznych stronach…

 

Dlaczego księga ta jest tematem tabu?

Jest nietykalna z uwagi na proroctwo Boże dotyczące Edomitów i pokonania ich ostatecznie.

 

Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie: Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodów: Wstańcie! Ruszmy przeciwko niemu! Do boju!

(2) Oto uczyniłem cię małym wśród narodów, wzgardzony jesteś bardzo wśród ludzi.

(3) Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu: Kto mnie sprowadzi na ziemię? 

(4) Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd – mówi Pan.

(5) Gdy złodzieje wtargną do ciebie albo nocni rabusie – jakże będziesz splądrowany! Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono?

(6) Jakże ogołocony jest Ezaw, przetrząśnięte są jego skarby ukryte.

(7) Aż do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy, zawiedli cię i wzięli nad tobą górę twoi przyjaciele; ci, którzy jedli twój chleb, zastawią na ciebie sidła.

(8) Zaiste, w owym dniu – mówi Pan – wytępię mędrców z Edomu i roztropnych z góry Ezawa; nie ma u niego roztropności.

(9) Wtedy będą przerażeni twoi bohaterowie, Temanie, wszyscy mężczyźni będą wytępieni z gór Ezawa mieczem.

 (10) Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie, okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. 

 

Edomici przejęli Judeę w krwawy sposób co zostało zwieńczone rządami Herodów.

 

(11) Wówczas gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich.

(12) Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia! Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli! 

(13) Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski; nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski! I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski! 

 

Niestety nie posłuchali Boga i wkroczyli do ludu Judy, do Jerozolimy.

 

(14) Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców! I nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli!

(15) Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. 

 

15 wers nie może się tyczyć wytępienia Edomitów tylko z Seir ponieważ Dzień Pana na wszystkie narody to czasy ostateczne. Do odpłaty za ich czyny wrócę jeszcze w kolejnym tekście, który mam prawie gotowy.

 

(16) Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody; pić będą i chłeptać, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było.

 

Oni pija teraz na świętej górze Boga – na Syjonie, ale to jest fałszywy Syjon.

 

(17) Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta, i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili.

(18) A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą; podpalą go i strawią; i z domu Ezawa nikt nie ocaleje – bo tak rzekł Pan.

 

Edomici zostaną zniszczeni raz na zawsze. Gdyby 18 wers dotyczył krainy Ezawa tylko, to faktycznie nikt nie powinien pozostac, a wiemy, że tak nie było, gdyż Herod i cały jego dwór byli Edomitami, a więc wielu pozostało.

 

(19) I posiądą Negeb, kraj górzysty Ezawa, i Szefelę, kraj Filistyńczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Beniamin zajmie Gilead.

(20) Pierwsi wygnańcy, z synów Izraela, ci w Chelach, posiądą kraj Kananejczyków aż do Sarepty, a wygnańcy z Jeruzalemu, którzy są w Sefaradzie, posiądą miasta Negebu.

(21) Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa; lecz panowanie będzie należało do Pana.

 

Panowanie będzie należało do Jezusa Chrystusa aby sądzić Edom. Historia zatoczy koło.

 

Tekst ten jest wstępem do kolejnego.

 

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish