Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kategoria: Chrześcijanie działają

Pastor zielonoświątkowy przeciwstawia się zazkazowi zgromadzeń mówiąc, że koronawirus jest rozdmuchiwany politycznie.

Bardzo pocieszająca wiadomość. Jak to często wspominam bywają pozasystemowi pastorzy. Być może w tym przypadku byłoby przedwczesnym stwierdzenie, że ten pastor z Luizjany, który  po raz kolejny przeciwstawiał się zakazowi zgromadzeń jest pozasystemowy, ale wiadomość jest niezwykle pocieszająca.

 

Pastor …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme