Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Polityka prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI strony detektywprawdy.pl

Poniższa polityka opisuje, jak strona detektywprawdy.pl

gromadzi, przetwarza dane osobowe użytkowników strony

 

Polityka nie odnosi się do stron internetowych i usług, które odwołują się do innych polityk lub oświadczeń o prywatności.

Niniejsza polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na tej stronie.

Zachęcamy do odwiedzania Strony celem poznana aktualnej wersji.

 

Ochrona prywatności

 

1. Detektywprawdy.pl gwarantuje użytkownikom blogu detektywprawdy.pl prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

2. Detektywprawdy.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

3. Detektywprawdy.pl umożliwia korzystanie z serwisu  w sposób anonimowy, ale w celu uzyskania możliwości subskrypcji  wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.

4.  Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także  po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,

 

Ochrona danych osobowych

1. Gdzie znajdziesz najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Na stronie: detektywprawdy.pl/polityka-prywatnosci

 

2. Jakie dane przetwarzamy w związku z prowadzeniem bloga ?

To tzw. dane internetowe które kontekstowo do usługi mogą obejmować następujące informacjeodwiedzane miejsca, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce w tym jego lokację, czas wizyty.

 

3.  Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 90 dni. Dane zawarte w plikach cookies przechowywane przez okres wskazany poniżej w rozdziale dotyczącym plików cookies i podobnych technologii

4.  Czy udostępniamy Twoje dane?

Detektywprawdy.pl przykłada szczególną uwagę do ochrony danych swoich użytkowników.

 

Na stronie zainstalowane są statystyki firmy Google, mającej siedzibe w Irlandi.

Niektórzy spośród firm zewnetrznych jak Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. detektywprawdy.pl dba związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 

5.  Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych, jest to:

 • zawarcie i wykonanie umowy na dostęp do zasobów bloga
 • wyrażona zgoda: np. na zapis i odczyt plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki  cookies (wskazanej poniżej)
 • Realizacja prawnie uzasadnionego interesu detektywprawdy.pl. Dane internetowe są przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej a także dla celów analitycznych.

6. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) przysługuje Ci:

a.  prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód m.in. na odczyt lub zapis plików cookies,

b.  prawo do wniesienia:

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego;
 • sprzeciwu
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesówdetektywprawdy.pl, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

c. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

d. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

e. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a detektywprawdy.pl nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

f. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

g. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać;

h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

„Cookies” – co to jest?

Cookies (ciasteczko) to maleńkie „porcje” informacji, zapisywane przez przeglądarkę użytkownika wykorzystywaną do przeglądania Internetu. Wszyscy stosują pliki cookies po to, aby strony internetowe pamiętały preferencje użytkownika – jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody, Z technologii cookies NIE korzystamy w celu zbierania danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkownika takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Cookies NIE ingeruje wcale  na oprogramowanie użytkownika ani sprzęt.

 

Jak pliki cookies i inne podobne technologie dopasowują nasze strony internetowe i aplikacje do potrzeb użytkownika?

Informacje zapisane w plikach cookies pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. Przykładowo analityczne pliki cookies wykorzystywane są w celu analizy zasięgu naszych usług oraz zachowania użytkowników w szczególności ich preferencje i poziom satysfakcji co z kolei pozwala nam ciągle ulepszać treść bloga

Cookies służące do uwierzytelniania, umożliwiają korzystanie z usług po autoryzacji oraz udostępnianie szeregu udogodnień np. łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron internetowych wybranych przez użytkownika.

 

 

Dlaczego i jak stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie?

 

Detektywprawdy.pl

wykorzystuje na swojej stronie pliki cookies oraz inne podobne technologie w następujących celach:

 • Analiza wejść na stronę.
 • Wykorzystania preferencji przy reklamach kontekstowych np firmy Google

 

 

 

Średni okres przechowywania tych informacji przez nas w wyżej wskazanych celach wynosi do 30 dni od ich zebrania. Niektóre informacje , np. o preferencjach w danej usłudze czy dane autoryzacyjne, mogą być przechowywane dłużej, jeżeli użytkownik nie wyczyści plików cookies przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, z których korzysta.

Stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii przez pozostałe podmioty

Blog detektywprawdy.pl umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies oraz innych podobnych technologii na stronach internetowych

 

 • Wtyczki serwisów społecznościowych:

– Facebook – na blogu detektywprawdy.pl znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

– Youtube – na stronach internetowych detektywprawdy.pl osadzane są (z wykorzystaniem mechanizmu tzw. embedowania) materiały wideo udostępniane w serwisie YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

 

Określenie warunków wykorzystywania plików cookies lub innych podobnych technologii

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach prywatności.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie ze stron internetowych detektywprawdy.pl, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie  z tych stron.

Aby wyczyścić dane z aplikacji mobilnych, w zależności od systemu, jaki jest zainstalowany na urządzeniu mobilnym, należy:

Dla systemu Android:

 1. Wejść w Ustawienia
 2. Przejść do Aplikacji
 3. Wyszukać daną aplikację
 4. Wybrać Pamięć
 5. Wybrać opcję „Wyczyść dane”

Dla systemu iOS:

System iOS nie pozwala na czyszczenie danych aplikacji. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Wchodząc w Ustawienia, następnie w Ogólne i w Pamięć. Tam należy wyszukać daną aplikację, wejść w jej ustawienia i zaznaczając opcję „Usuń aplikację”.
 2. Przytrzymując palec na ikonce danej aplikacji do momentu pojawienia się „X” w lewym górnym rogu aplikacji. Klikając w „X” usuwa się aplikację wraz z danymi.

Instrukcja zarządzania plikami cookies

Platforma desktop
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish