Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kategoria: Proroctwa

Same serwisy pogodowe pisują już o niepokojących ruchach Ziemi. Simpsonowie i wątek polski. Co może stać się niebawem?

To, co podsyłacie mi od wczoraj jest oczywiście wypełniającym się proroctwem z Mateusza 24:

” (7) Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i zarazy, a miejscami trzęsienia ziemi. (8) A wszystkie te wydarzenia, to

Kolejne porozumienie pokojowe podpisuje Trump. Tym razem z Bahrainem, co czyni go numerem 1 pośród kandydatów na ostatniego króla ziemi.

“Kiedy to wszystko się zacznie dziać podnieście głowy”…..

 

Wspaniałe wieści.

Niebawem zło będzie miało swój finał.

 

 

Świat czeka wielki ucisk, w którym wypiorą swoje szaty nienawróceni.

 

 

https://www.timesofisrael.com/bahrain-to-establish-full-diplomatic-relations-with-israel-trump-announces/#gs.fwtho1

 

 

Jak podaje choćby Radio Zet, jedno …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme