Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kategoria: Proroctwa

Księga Henocha

Kopiuje ze starego bloga celem przybliżenia tego apokryfu tym, którzy jeszcze nie czytali. Wytłuściłem najważniejsze wg mnie kwestie.

Ten apokryf nawiązuje do kanonicznych ksiąg prorockich.
Teraz jestem całkowicie pewien o celowym zaniechaniu umieszczenia jej w kanonie Biblijnym. W księdze Henocha …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme