Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kategoria: Lekcje Bożej milości

Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością

Może się to wielu nie spodoba, ale tak mówi Pismo i nie tylko Paweł, ponieważ Jezus nakazał modlić się nawet za naszych wrogów..

“Modliła się, aby zostać adoptowaną”: reakcja dziewczynki na podarunek w pudełku od przybranego rodzica.

ATHENS, Ga. – Film z zapłakaną, ale radosną reakcją 10-letniej dziewczynki na wieści, że zostanie adoptowana wraz z rodzeństwem, stał się wirusowym filmem.

 

https://www.youtube.com/watch?v=RORnXqp4hB4

Paige Zezulka z Aten w Georgii niedawno udostępniła film w mediach społecznościowych, gdy ona i …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme