Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Mały róg z księgi Daniela to Edom.

Nawrócenie w realiach polskich ma to do siebie, że wchodzimy w gotowe szablony interpretacji biblii i w związku z tym przesiąkamy denominacją czy tą pierwszą stroną, filmem na YT, gdzie podano nam doktryny. Jako punkt wyjścia jest to dosyć dobre rozwiązanie,  ponieważ  Biblia jest potężnym zbiorem informacji i trzeba mieć należyte przygotowanie i podstawy do jakiejkolwiek interpretacji. Pierwsze kilka lat mojego bloga opierało się na dyspencjonalnych doktrynach, gdyż takie są najbardziej powszechne.

Sama księga Objawienia i Daniela mają co najmniej kilka popularnych interpretacji od historyczno-symbolicznej jak u AD7 do literalnej u ŚJ, a skończywszy na futurystyczno-lieteralnej większości ewangelicznych denominacji.

 

Ale ostatnio kiedy zajmowałem się ponownie Edomem czytelnik Cyryl podesłał mi bardzo interesującą interpretację 10 rogów jako Edomu. Przy okazji udowadniam, że jestem otwarty nie tylko na inne niż poznane przeze mnie interpretacje ale i dopuszczam do myśli interpretacje ludzi, z którymi się nie zgadzam.

 

Rozpocząłem poszukiwania i muszę przyznać, że ma to wielki sens, z tym że szczegóły które znalazłem różnią się od tych od czytelnika Cyryla. Ale trop jest wg mnie wyśmienity za co dziękuję Cyrylowi. Z drugiej strony szatan dzieli chrześcijan i tutaj kością niezgody są listy Pawła. szkoda.

 

 

Proroczy sen Daniela prowadzi nas od pierwszej bestii Babilonu, w której Daniel był jeńcem, aż do początku Cesarstwa Rzymskiego,  do powtórnego przyjścia Chrystusa i dalej.

 

Jako taki, zapewnia bardzo szybki przegląd wydarzeń biblijnych, lub, jak to ujął Daniel, „sumę spraw”. Jednak jednym z kluczowych elementów Daniela 7 jest rola Edoma w tym wszystkim.

 

Jeśli nie zrozumiemy długiego okresu czasu opisanego w Danielu 7, możemy się pogubić w kwestii tego, o czym się mówi.

Spójrzmy zatem na kolejność.

 

Na początku Daniel wspomina o czterech bestiach, o których wiemy, że są to imperia babilońskie, perskie, greckie i rzymskie. Czwartą bestią był  Rzym, który miał dziesięć rogów. Mały róg początkowo pojawił się w czasach czwartej bestii, czyli za czasów imperium rzymskiego.

Sen Daniela szybko przechodzi do końcowej części rozdziału 7, czyli około 2000 lat później. Podczas gdy kluczowi gracze pozostają tacy sami, ich role zmieniły się od pierwszego wieku do dwudziestego pierwszego wieku.

W pierwszym roku Belszaccar, około 555 roku p.n.e., wówczas króla Babilonu, Daniel miał sen, który jest naszym rozdziałem 7. Pierwsza część opisuje sen, ale w wersecie 17 rozpoczynamy interpretację snu Daniela. Cztery bestie to wspomniani wyżej czterej królowie lub królestwa, które miały władzę. Ale w końcu królestwo, czyli moc i autorytet do rządzenia i panowania będą sprawowane przez świętych na Ziemi po powrocie Chrystusa.

Daniel zapytał o „wizje jego głowy, które go niepokoiły”. Zapytał o czwartą bestię i dziesięć rogów, a także o drugi róg, przed którym padły trzy. A w wersetach 21 i 22 powiedziano nam:

 

 

” A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich, (22) aż przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo”

Oto dlaczego wielu ludzi wierzy, że mały róg, przed którym troje upadło, jest antychrystem czasów ostatecznych. Nie jest.

 

 Mały róg pierwszego wieku, oznaczający osobę Heroda Wielkiego, był edomickim królem Judei. 

 

 

Był pierwszą inkarnacją Antychrysta. Pamiętajmy, że w Danielu 7. mamy duży przedział czasu. Ogólnie rzecz biorąc, „ten sam róg” w Danielu 7 odnosi się do Edoma, który był tam w czasie pierwszego przyjścia Chrystusa jako mały róg, a także jest szóstą bestią z Objawienia, 666, tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa, dlatego prowadzi wojnę ze świętymi aż do przyjścia Jezusa..

W wersecie 24 czytamy: „A dziesięć rogów z tego [ czwartego ] królestwa to dziesięciu królów, którzy powstaną; a po nich powstanie inny, a on będzie różnorodny  od pierwszego, a on ujarzmi trzech królów. ”Ten werset obejmuje około 2000 lat wydarzeń historycznych w porządku chronologicznym.

Dziesięć rogów to dziesięciu królów, którzy powstaną z tego czwartego królestwa, Cesarstwa Rzymskiego, które są dziesięcioma narodami Izraela, jak wspomniano w Księdze Rodzaju 49 w czasach ostatecznych. Spójrz na mapę powstania chrześcijaństwa do 1500 roku. Jego bardzo charakterystyczna geografia powstała z tego, co było dawną zachodnią częścią Cesarstwa Rzymskiego.

 

Werset 24 stwierdza również: „A po nich powstanie inny; i będzie zróżnicowany od pierwszego , i ujarzmie trzech królów. ”Tak więc po powstaniu tych dziesięciu królów lub narodów pojawi się za nimi kolejna wersja„ tego samego rogu ”. Ostatnim z dziesięciu synów Izraela, którzy znów mieli tożsamość narodową, była Juda, państwo narodowe Izraela, które oficjalnie powstało w 1948 r. Tak więc ten drugi róg, który powstaje po nich, musiałby powstać po 1948 r. .

Juz w czasie czwartego imperium czyli Rzymu zadebiutował mały róg – Edom.

Następnie przez stulecia dziesięć narodów Izraela ponownie ukształtowało tożsamość narodową, wywodząc się z byłego terytorium Cesarstwa Rzymskiego, w tym Jerozolimy. A potem, w 1948 r. [Rok, w którym George Orwell napisał 1984 r. ] Swoja droga ciekawy anagram 48/84.

 

Ale zostanie zmieniony z pierwszego, czyli z poprzedniego wcielenia w pierwszym wieku p.n.e., jako mały róg (Edom) i w ostatnich dniach ujarzmi trzech królów.

Pierwsze wcielenie Edomu, jako mały róg, pojawiło się po tym, jak trzej królowie , czyli rogi, zostali wyrwani z korzeniami. Jednak około 2000 lat później Edom został szóstą bestią, Babilonem Wielkim i wraz z fałszywym prorokiem ujarzmi trzech królów w czasach ostatecznych.

Szósta bestia, reinkarnowana Edom jako 666, będzie rządzić miastem Jeruzalem, podobnie jak mały róg. [ Dan. 11:41, 45 ; Obj. 11: 2]. Ci trzej królowie lub królestwa reprezentują trzy główne religie człowieka znalezione w Jerozolimie: judaizm, chrześcijaństwo i islam, z których wszystkie wywodzą się od ojca Abrama / Abrahama. [ Trump uznaje Jeruzalem za stolicę Izraela ]. I wszyscy trzej mają interesy w Jerozolimie. Jak nam powiedziano, ta bestia, Antychryst w Jerozolimie, wywyższy się przede wszystkim. „(37) Ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył, nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet ani o żadnego boga, bo wyniesie się ponad wszystkich.” [Dan. 11:37]. Pamiętajmy, Antychryst, Edom jest bratem Izraela, a jego ojcami są Izaak i Abraham. I oczywiście Chrystus jest nasieniem Abrahama, a także jego PANEM, Bogiem. [ Gal. 3:16 ; Gen. 26:24 ].

W Księdze Daniela 7:26:

 

„. (26) Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić.. [ Edom ],

 

 

przeczytaj proroctwo o panowaniu w Rdz 27:40, 41 ; Jest. 63 ; , aby go  zniszczyć na zawsze ”wydaje się być odniesieniem do Edomu i wydarzeń w księdze Obadiasza, a także ostatnie wersety z Objawienia 17.

 

Ostatnim wierszem snu Daniela jest werset 27.

 

„Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. (28) Tu kończy się opowiadanie. A mnie, Daniela, bardzo zaniepokoiły moje myśli, barwa mojej twarzy zmieniła się; i zachowałem to słowo w mojej pamięci.”

 

W wersie 27 jest ta sama informacja co w Apokalipsie 3.

 

“Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. (“

 

Edomici, bo nie Judejczycy będą służyli ludowi Świętemu.

 

 

15 Albowiem dzień Pański jest bliski nad wszystkimi poganami; jak już uczyniłeś, stanie się tobie; twoja zapłata wróci na twoją głowę. Abdiasza. 

 

 

 

10 królestw wersja z Psalmu.

 

 

O 10 królach wspomniano po raz pierwszy w Psalmie 83: Oni są przywódcami:

 

(2) Boże, nie milcz, nie bądź nieczuły, Nie bądź bezczynny, Boże!

(3) Bo oto burzą się nieprzyjaciele twoi, A ci, którzy cię nienawidzą, podnoszą głowę.

(4) Knują spisek przeciwko ludowi twemu I naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz.

(5) Mówią: Nuże, wytępmy ich, niech nie będą narodem, Aby więcej nie wspominano imienia Izraela!

(6) Tak, naradzali się jednomyślnie, Przeciw tobie zawarli przymierze:

(7) Namioty Edomitów i Ismaelitów, Moabitów i Hagarytów,

(8) Gebal i Amon, i Amalek, Filistea z mieszkańcami Tyru. 

(9) Assur też złączył się z nimi, Synów Lota wsparł swym ramieniem. Sela.

(10) Uczyń im, jak Midianitom, Jak Syserze, jak Jabinowi nad potokiem Kiszon, (

11) Którzy zostali wytępieni w En-Dor, Stali się nawozem ziemi.

(12) Postąp z dostojnikami ich jak z Orebem i Zeebem, Jak z Zebachem i Salmuną, z wszystkimi książętami ich,

(13) Którzy powiedzieli: Weźmy w posiadanie niwy Boże! 

(14) Boże mój, uczyń z nimi jak z liśćmi w wichurze, Jak z plewą na wietrze!

(15) Jak ogień, który pali las, I jak płomień, co pochłania góry,

(16) Tak Ty ścigaj ich burzą swoją I jak huragan wpraw ich w zamieszanie!

(17) Okryj twarze ich hańbą, Aby szukali imienia twego, Panie!

(18) Niech będą zawstydzeni i przerażeni po wsze czasy, Niech będą pohańbieni i zginą!

(19) Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, Jesteś Najwyższym ponad całym światem.

 

 

 

 

 

 1. Edom (dziś w Jordanii, Izraelu i Rzymie, który rządzi Izraelem przez Edomitów , reprezentuje ich rodzina Herod )
 2. Ismaelici  (Arabowie w dzisiejszej Jordanii i Arabii Saudyjskiej)
 3. Moab (dziś w Jordanii)
 4. Hagrites (Arabowie w dzisiejszej Jordanii i Arabii Saudyjskiej)
 5. Gebal (dziś w Libanie)
 6. Ammon (dziś w Jordanii)
 7. Amalek (dziś w Jordanii i Arabii Saudyjskiej)
 8. Philistia (dzisiejsza Gaza)
 9. Tyr (dziś w Libanie i Europie przez Europę, księżniczka kananejska zgwałcona przez Zeusa)
 10. Asszur (Asyria i Imperium Asyryjskie, dziś część Iraku, Syrii, Turcji, Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Jordanii, Iranu, Kuwejtu, Libanu, Cypru i Armenii)

 

źródła:

thegreatwhoreofbabylon/beast-s-10-kings-horns

 

Oto proroctwo Jezusa Boga dla Edomu:

 

” Z miecza twego żyć będziesz ” Rodzaju 27.

 

 

“Po owocach ich poznacie”

 

 

 

 

“”Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani” (Mt 5:9)”

 

Wszyscy, którzy sponsorowali wojny to Edomici łącznie z Chazarami.

 

 

Błogosławię wszystkim Judejczykom i Izraelowi Jezusa.

 

Temat będę badał, choć materiałów nie jest za wiele w necie.

 

 

 

Zaktualizowane: 25 października 2019 - 09:21

5 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Patrząc na tego amerykańskiego żołnierza w mundurze, przypomniał mi się obrazek Biblii w okładce militarnej. Wiedzieliście, że taka istnieje? Żołnierze USA jak teraz w ekspresowym tempie opuszczali bazy w Syrii zostawili taką na łóżku:
  https://www.amazon.com/Holy-Bible-Military-Paperback-Woodland/dp/156320682X
  lekki szok jak dla mnie…

  1. ale profanacja. Usprawieldiwają sobie wojenkę….biblią

   1. Zgadzam się, okropne…
    A notka świetna i fajnie że dalej będzie poruszany ten temat, bo zapowiada się ciekawie…

 2. Ciekawa interpretacja Piotrze. Ja przy swojej interpretacji się nie upieram. Ale w w obydwu naszych interpretacji o tym czym jest róg z ustami i oczyma wniosek jest oczywisty. Ten mały róg to Edomici.

  Co najciekawsze, Edomici zajmowali się w czasach Machabeuszy fałszowaniem Septuaginty, czyli fałszowaniem słów Boga i jego proroctw.

  I dlatego dochodzę do wniosku, że najcenniejszymi księgami w Biblii potrzebnymi do zbawienia są ewangelie i Apokalipsa i nakazy zawarte w nich Isusa/Jezusa.

  Dlatego ja tutaj nie forsuje mojego punktu patrzenia na sprawy Biblijne, ale pragnę uczulić aby skupić się na wypełnianiu słów Isusa/Jezusa.

  Edomitom czyli owemu rogowi jedno co się nie udało to zniszczyć czy zniekształcić tych ewangelii. A w ewangeliach są zawarte najważniejsze przepisy Tory.

  Można się ze sobą różnić w sprawach , ale ważne jest aby wypełniać nauki Isusa/Jezusa a nie gorszyć ludzi w gruncie rzeczy nieskończonymi dyskusjami teologicznymi, aby tylko nasze ego czy pycha urosła jeszcze bardziej.

  Pozdrawiam jeszcze raz Ciebie i czytelników Twoich i życzę wam błogosławieństwa Boga Izraela :

  1. to nie jest moja interpretacja a zbiór kilku.
   Jednak żadna nie przemawia do mnie w 100%.
   Traktuje ten typ jako jeden z wariantów.
   Pozdraiam Ciebie rowniez Cyrylu. Niech Ci Bóg blogoslawi

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish