Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Tag: Kult Marii

I usunęli synowie izraelscy boginię Baal i Asztarty, zniszczyli gaje Astarty i zaczęli służyć wyłącznie Panu.

asztarte

 

Jest to cytat z Septuaginty z Pierwszej Księgi Królewskiej.

Tak jest właśnie przedstawiana bogini Astarte, która w różnych kulturach była przedstawiana jako: Isztar, Afrodyta, Isis.

Co poprzedza ten werset?

 

(1) Przybyli mieszkańcy Kiriat-Jearim, zabrali Arkę Pańską i wprowadzili …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme