Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jeśli wg Prawa wszyscy zgrzeszyli to jakim cudem Prawo Boże wg pastorów nie obowiązuje?

To właśnie ci pastorzy, którzy nauczają, że Prawo Boże nie obowiązuje przyczynili się do zatrzymania  Ducha Bożego, czego konsekwencją jest w Polsce tak “oszałamiający” wynik ewangelizacji, że nie przekracza 1% (0,38% protestantów).

Gdyby nie Internet to ten wynik byłby jeszcze mniejszy, ale ludzie nawracają się w poza religijnych grupach i czasem wpadają w sidła córek Nierządnicy czyli protestantyzmu.

Niektórzy zwodziciele chazarscy głoszą, że kto przestrzega Prawo Boże ten judaizuje…

 

Ale jeśli więc w świetle Prawa Bożego wszyscy są winni grzechu (bezprawia) to jak pastorzy mogą głosić, że Prawo Boże nie obowiązuje?

 

21 Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. 22 Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: 23 wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, Rzymian 3. 

 

Według Boga wszyscy są winni przekroczenia Prawa i mogą być usprawiedliwieni tylko w Chrystusie czego owocem jest posłuszeństwo. Komu i  czemu?

Prawu Bożemu zawartemu w biblii. Nie ma Prawa nie ma Tory (instrukcji).

Skąd dowiedzieliśmy się, że wcześniej żyliśmy w grzechu? Z kart Słowa Bożego. Nawrócenie to podporządkowanie się Prawu Bożemu, ale nie rytuałom religijnym. Nawrócenie to pokochanie i poznanie Boga Ojca i uznanie, że to co on od nas chce jest dla nas dobre.

 

 

Updated: 5 października 2021 — 22:43

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: