Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Antychryst z islamu czy od syjonistów?

Powstało już naprawdę wiele filmów a tekstów jeszcze więcej o kandydacie na antychrysta. Autorzy tych materiałów w tym i ja typowali antychrysta albo spośród islamu albo od tzw Żydów.

 

Tak naprawdę to nie ma kompletnie znaczenia z uwagi na to, że dzisiejsi syjoniści pochodzą  w linii prostej z Chazarii, a kraina ta w średniowieczu była położona głównie na obszarach dzisiejszej Turcji i na Kaukazie.

Wszyscy znamy pojęcie dwóch stron tej samej monety. To jest właśnie ten przykład.

 

Czy to będzie książę Muhammad ibn Salman czy Macron czy Kushner nie ma żadnego znaczenia.

 

 

Nie ma także znaczenia czy ostatnim człowiekiem bezprawia będzie papież jak to adwentyści przedstawiają.

 

Kilka razy  umieszczałem już Psalm 83 ukazujący zmowę przeciw ludowi Bożemu.

Przypomnę raz jeszcze. Psalm 83 dobitnie pokazuje kto będzie przeciwny Bogu i prawdziwemu Izraelowi Boga czyli oblubienicy Jezusa jaką jest zgromadzenie posusznych Słowu;

 

 

 

 Bo oto burzą się Twoi wrogowie
i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą.
Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi,
zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz.
«Pójdźcie – mówią – wytraćmy ich spośród narodów,
by więcej nie wspominano imienia Izraela».

Zaiste, zmawiają się jednomyślnie
i przeciw Tobie zawierają przymierze:
2 Namioty Edomu z Izmaelitami,
Moab i Hagryci,
Gebal, Ammon i Amalek,
kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru.
Także Asyryjczycy połączyli się z nimi,
dla synów Lota stali się ramieniem.

10 Uczyń im jak Madianitom i Siserze3,
jak Jabinowi nad potokiem Kiszon3,
11 którzy polegli pod Endor,
stali się nawozem dla ziemi4.
12 Z ich książętami postąp jak z Orebem,
jak z Zeebem, z Zebachem i z Salmunną,
z wszystkimi ich przywódcami,
13 którzy mówili: «Zagarnijmy
dla siebie kraj5 Boga!»

 

Obie grupy czczą Lucyfera na samej górze. Obie grupy nienawidzą Jezusa.

 

 

Updated: 4 sierpnia 2021 — 07:56

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: