Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Nie weźmiesz żony dla syna mego z córek pogańskich.

To co napisze jest dla mnie truizmem, ale znając poziom poznania wierzących uważam, że tzw “średnia chrześcijańska” co do kwestii małżeńskich jest w tych czasach dosyć słaba.

 

W zasadzie tekst ten kieruje do ludzi albo w wolnych związkach albo do tych, którzy w związki chcieliby wejść.

 

Czy możemy wszystko?

Jasne, że możemy robić wszystko, ale..

 

“Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.” 1 Kor 6.

 

Dlatego tak wielu wierzących popełnia błędy, gdyż z tego zdania wybierają tę część do przecinka.

 

Cała Biblia generalnie uczy uświęcenia, czyli oddzielenia.

Dotyczy to także małżeństwa.

 

Nadal obowiązuje zakaz wchodzenia w związki z poganami, czyli ludźmi nienawróconymi. Nie z ludźmi  niechodzącymi do kościoła protestanckiego, ale z ludźmi nienawróconymi.

 

W księdze Rodzaju możemy dowiedzieć się o tym jak to Abraham

 

 I rzekł Abraham do sługi swego, najstarszego w domu swoim, który zarządzał całym mieniem jego: Połóż, proszę, rękę swoją pod biodro moje, (3) abym zaprzysiągł ciebie na Pana, Boga nieba i Boga ziemi, że nie weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek Kananejczyków, wśród których mieszkam, ” Rodzaju 24.

 

Chcesz ;poznać wolę Bożą? Ta jest zawarta w Torze.

Niektórzy wierzący uważają, że takie zakazy to ograniczanie lub że jest to religijność, kiedy są one dobre dla ludzi. Po prostu i aż DOBRE.

 

Oczywiście zakaz wchodzenia w związki pogańskie dotyczy obu płci.

Bogu jak najbardziej zależy na naszym DOBRU i nie chce abyśmy przez resztę życia byli nieszczęśliwi.

Stąd też wierzący biblijnie nie powinien wchodzić w głębsze relacje z poganami.

Jak się skończyły mieszane małżeństwa i brak uświęcenia?

 

Przykład Ezawa:

 

(2) Ezaw pojął żony spośród córek kananejskich: Adę, córkę Elona, Chetyty, i Oholibamę, córkę Any, syna Sybeona, Chiwwity.
(Księga Rodzaju 36:2)
Edomici, potomkowie Ezawa byli najgorszymi wrogami Izraela. Kiedy Izrael zdobywał Ziemię Obiecaną, Edomici pod groźbą wojny zabronili tranzytu Izraelitom.  Podczas Judejczyków niewoli Babilońskiej kolaborowali z Chaldejczykami. Współpracowali z Babilonem aż w końcu przejęli Królestwo Judei i Herod Edomita został królem Judei. Tak się kończy współpraca ze złem.
Źle uczynił również sam Juda:
“Tam ujrzał Juda córkę męża kananejskiego, imieniem Szua i pojął ją za żonę i obcował z nią(3) A ona poczęła i urodziła syna, któremu dał na imię Er. (4) I poczęła znowu, i urodziła syna, i nazwała go Onan(5) Potem jeszcze urodziła syna i nazwała go Szela. Przebywała zaś w Kezybie, gdy go urodziła. (6) Juda wziął dla Era, swego pierworodnego, żonę, której było na imię Tamar. (7) Lecz Er, pierworodny Judy, czynił zło przed Panem i dlatego Pan pozbawił go życia
Wchodzenie w pogańskie związki jest więc gwarancją problemów. Nie raz słyszałem od Braci w wierze, jak to wchodzili w związki z poganami licząc na przemianę partnerki poganki i było to dla nich bardzo bolesne.

Powiem więcej.

Bogu nie zależy na utrzymaniu małżeństwa a na uświęceniu.

 

(15) A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie; w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg.
(1 list do Koryntian 7:15)”
W księdze Ezdrasza mamy nawet o wiele mocniejsze wskazówki:
10) Wówczas wystąpił kapłan Ezdrasz i oznajmił im: Popełniliście wiarołomstwo, pojmując obce niewiasty za żony i przez to też pomnożyliście winę Izraela. (11) Złóżcie teraz wyznanie grzechu przed Jahwe, Bogiem ojców naszych, i spełnijcie Jego wolę! Odłączcie się od pogańskiej ludności tego kraju i od obcych niewiast! Ezdrasza 10.

 

Oddalenie od Boga doprowadza do rozpadu i choć zapewne są mieszane związki pełne męczarni, to i zapewne były takie, których już nie ma.

Partner poganin (między innymi katolik) będzie ciągnął w swoją stronę. Wspomniani katolicy będą chcieli później komuni (nie) świętej dziecka, , bierzmowania, uczestnictwa w pogańskich rytuałach jak koszyczek z zajączkiem, Sol Invictus (Boże Narodzenie) itd.

 

Jednakże w omawianym problemie jest coś więcej. W związku wierzących biblijnie nawet jeśli jest konflikt, obie strony się o siebie modlą i szukają porozumienia. W związku mieszanym partner poganin absolutnie nie kieruje się dobrem związku, a tradycją.

Naprawdę rzadkością jest nawrócenie poganina po ślubie, a więv jest to spore ryzyko.

 

Zostanie włożony miecz Jezusa:

 

” Nie sądźcie, że przyszedłem nieść pokój po ziemi. Nie przyszedłem nieść pokoju, lecz miecz. 35 Przyszedłem bowiem przeciwstawić syna jego ojcu, a córkę jej matce, a synową jej teściowej; 36 bo wrogami człowieka mieszkańcy jego domu. 37 Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien” Mt 10.

 

Mocno więc radzę zastanowić się nad zawarciem związku z osobą niewierzącą biblijnie. Ba, nawet nad związkiem z osobą z denominacji protestanckich jeśli nie ma owoców Ducha.

 

To jest moja dobra rada i każdy z młodych lub mniej młodych wierzących zrobi jak chce.

No i pamiętajcie: dla wierzących to Bóg wybiera męża, żonę.

Ale to Ty Szanowna Siostra i Bracie wybieracie: albo decyzja oparta na ciele albo na Duchu.

 

Dobrych wyborów w imię Jezusa Chrystusa. Proście Boga o mężom, żonę dla siebie. Proście kilka razy o potwierdzenie czy to jest właściwa osoba,

 

Updated: 12 lipca 2021 — 12:09

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme