Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Oto daję ci tych z synagogi szatana, którzy mówią o sobie samych, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią.

“Oto daję ci tych z synagogi szatana, którzy mówią o sobie samych, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią.” Ap 3:9

 

Temat pochodzenia Żydów nie daje mi spokoju, ponieważ ma kolosalne konsekwencje.

Wróciłem do niego z uwagi na ową nazwę wydawnictwa 3dom (edom).

 

Punktem wyjścia moich rozważań i analizy jest hipoteza o Ezawie pragnącym odzyskać pierworództwo od Jakuba.

 

W przekładzie Budnego powyższy wers z Apokalipsy brzmi następująco:

“Oto daję z szkoły Szatańskiej, co się powiedają być Judami, a nie są, ale kłamają.”

 

Księga Objawienia została spisana w I wieku, a więc nie mogli to być Chazarowie. Jeśli nie oni, to kto?

Jak wiemy za czasów Jezusa królem Judeii byl przedstawiciel odwiecznych wrogów Izraela – Herod …Edomita. Rządził wraz ze swoją patologiczna rodziną, która to chciała głowę Jana Chrzciciela na tacy.

 

 

Oczywiste jest, że istnieje grupa ludzi, którzy rzekomo są biblijnymi, oryginalnymi Żydami, podczas gdy w rzeczywistości nimi nie są. Ponieważ mamy do czynienia z tożsamością, konieczne jest zbadanie historii, aby pomóc nam odkryć, kim naprawdę są ci rzekomi Żydzi. Obecnie na świecie istnieją dwie główne gałęzie leżących „Żydów”:

 

1) Edomici (brat bliźniak Jakuba) – SEMICI

(pozaeuropejska) grupa ludzi, którzy ukradli tożsamość Jakuba (Izraela) zgodnie z przepowiednią w Biblii.

2) Żydzi aszkenazyjscy / chazarscy – grupa Europejczyków, którzy przeszli na judaizm (nie Ezawa). 

 

Za czasów apostołów Judejczykami, którzy nimi nie byli, stali sie Edomici.

 

W 1982 roku Ella J. Hughley napisała książkę zatytułowaną „The Truth About Black Biblical Hebrew-Israelites Jewish: the Best World Tept Secret”. Rozdział Hughleya „Biali europejscy Żydzi” był przekonujący i prowokujący do myślenia, ponieważ miał na celu odpowiedzieć na takie pytania tak jak:

 

1) Kim są biali europejscy Żydzi?

 

2) Kiedy przeszli na judaizm?

 

3) Czy „Żydzi” to rasa?

 

Te pytania są niezwykle ważne. Hughley pisze: „Ezaw jest ojcem białych (w kolorze, ale nie narodowości) Edomitów, znanych również jako Idumeańczycy, którzy wraz z innymi grupami etnicznymi, takimi jak Chazarowie (biali Europejczycy / Kaukaz) i inni, tworzą współczesnych Żydów jakich znamy dzisiaj ”. „Chazarowie” to Europejczycy z południowej Turcji, którzy przybyli do Izraela po wyrzuceniu Izraelitów.

 

Węgiersko-brytyjski autor i dziennikarz Arthur Koestler opublikował w 1976 r. Książkę zatytułowaną „Trzynaste plemię”. Koestler argumentował, że aszkenazyjscy Żydzi są potomkami Chazarów, a nie biblijnymi Izraelitami. Hughley odwołuje się do Koestlera w tym rozdziale.

 

W 2008 r. Izraelski profesor historii na uniwersytecie w Tel Awiwie Szlomo Sand opublikował „Wynalazienie narodu żydowskiego”. Pierwotnie w języku hebrajskim jego praca (2008) dowiodła, że ​​ludzie powszechnie znani jako Żydzi nigdy tak naprawdę nie istnieli jako „rasa narodowa” o biblijnym pochodzeniu, ale raczej wywodzili się z potomków średniowiecznego eurazjatyckiego państwa Chazaria.

 

 

Jeśli chodzi o nawrócenie Chazara: „Chazarowie  przeszli na judaizm w 740 r. Według The Jewish Encyclopedia, (Vol. V, (1904), s. 41), Chazarowie są„ Ludem tureckim pochodzenia, którego życie i historia przeplatają się z początkami historii Żydów w Rosji. . . Dowody historyczne wskazują, że region Uralu jest domem Chazarów ”.

 

Ciekawym jest w tej sytuacji fakt tak wielkich wpływów obecnej Turcji, która ma milionowa armię i swoich ludzi w całej Europie.

 

 

Żydowski autor i historyk aszkenazyjski, zmarły Arthur Koestler zgadza się, że zdecydowana większość Żydów jest Chazarami, a nie Semitami. „Że ich przodkowie nie pochodzili z Jordanii, ale z Wołgi, nie z Kanaanu, ale z Kaukazu; . . . i że genetycznie są bardziej spokrewnieni z plemionami Hun, Uigur i Magyar niż nasieniem Abrahama, Izaaka i Jakuba ”.

 

Historyk HG Wells stwierdza: „. . . Idumejczycy (Edomici) byli. . . zrobieni Żydami,. . . a naród turecki (Chazarowie) byli głównie Żydami w południowej Rosji. . . Główna część żydostwa nigdy nie była w Judei i nigdy nie wyszła z Judei ”(Zarys historii, wydanie trzecie, str. 494).

 

 

Ważne jest, aby zauważyć, że wbrew powszechnemu przekonaniu, Aszkenazyjczycy / Chazarowie są GOJAMI i NIE są nawet z EDOMu / Ezawa, jak wielu uważa. Ważne jest również, aby zrozumieć, że Ezaw (nie europejscy nawróceni Żydzi) są obecnymi IZRAELITAMI i są odpowiedzialni za kradzież tożsamości Izraela.

 

Ezaw jest potomkiem Izaaka i bratem bliźniakiem Jakuba w Genesis 25, co czyni go Semitą .

 

 

W języku hebrajskim słowo Aszkenazi oznacza „niemiecki”, a termin ten jest używany w odniesieniu do Żydów pochodzenia wschodnioeuropejskiego, którzy historycznie mówili w języku jidysz lub judeo-niemieckim. Narracja Arthura Koestlera „Trzynaste plemię” zmotywowała kilku biologów, takich jak dr Eran Elhaik, do podobnego twierdzenia, że ​​współcześni Żydzi są Chazarami, a nie izraelskimi potomkami Abrahama i Sary. (Hitler’s Doubles, Peter Fotis Kapnistos, s. 157)

 

 

Ezaw był nazywany czerwonym i był pełnym pożądliwości jak obecni Żydzi promujący komunizm, którego kolorem jest czerwony.

 

 

 

Poniższy artykuł – Próbki DNA potwierdzają, że Żydzi aszkenazyjscy pochodzą z europejskiego pochodzenia ”pokazują nam, że rodowód matki / matki Żydów aszkenazyjskich pochodzi z Europy. Ale oni są potomkami Edomu, ponieważ jesteście tym, kim jesteście ojcowie, dlatego nie są poganami.

 

Kiedy Edom zniknął z historii około 70 AD, Edomici wyemigrowali do Europy. Dopiero około 1948 r. Wielu z nich przeniosło się do państwa Izrael, które zostało utworzone przez  Wielką Brytanię  i ONZ.

 

Jeśli więc fałszywa teoria “chazarska” mówi, że ​​Żydzi są głównie Chazarami lub Aszkenazyjczykami (poganie), jest prawdą, to należy zadać sobie pytanie, gdzie są Edomici? Ponieważ Pan powiedział, że Edomici zajmują Ziemię Obiecaną.

 

Gdyż Ja sam obnażę Ezawa, odsłonię jego kryjówki, tak że nie zdoła się ukryć; potomstwo jego będzie wytępione wraz z jego braćmi i sąsiadami i nie będzie go. Jeremiasza.

 

 

Ktoś nie zaznajomiony z biblią mógłby wyrwać ten cytat z kontekstu i uznać, że od Jeremiasza Edomu już nie ma. Ale my wiemy, że Herod był Idumejczykiem.

 

 

Teraz, gdy wiemy, z czego składają się głównie Żydzi europejscy, zwróćmy się do głównych sprawców tożsamości Izraela, Izraelczyków, którzy nazywają siebie Żydami i kłamią, nie są niczym innym jak semickim bratem bliźniakiem Jakuba, Ezawem / Edomem, czyli Idumeanami.

 

Aby zrozumieć to zawłaszczenie w całości, musimy odwołać się do proroków Biblii i historii Jakuba i Ezawa zapisanych w Księdze Rodzaju 25-27.

 

“Pan powiedział do niej: – Dwa narody są w twoim łonie, dwa ludy wyjdą z twych wnętrzności; jeden lud będzie górował nad drugim, starszy będzie podlegał młodszemu!

en, który wyszedł pierwszy, był czerwony, cały okryty włosem jak płaszczem; nadano mu więc imię Ezaw”

 

 

 

Edom (starszy) ostatecznie sprzedał swoje prawo pierworodne Jakubowi za czerwoną soczewicę.

Ezaw czerwony i soczewica jest czerwona.

 

 

Wielu teologów i pisarzy na ten temat błędnie wnioskuje, że Jakub ukradł pierworództwo Ezawa. Jest to jednak fałszywe twierdzenie, które zostało wyjaśnione w pismach świętych.

 

Jest bardzo jasne, że między tymi dwoma braćmi istniała wrogość, gdy byli oni w łonie matki (Rodzaju 25: 22-23). Co ważniejsze, Jakub nie ukradł pierworodztwa Ezawa, ponieważ jest to wyraźnie zapisane w Biblii, że Ezaw sprzedał swoje pierworództwo Jakubowi w Rdz. 25: 31-33 i Hebrajczyków 12:16.

 

Nie czytamy, że Jakub ukradł pierworództwo Ezawa, czytamy, że Ezaw sprzedał swoje pierworództwo Jakubowi.

 

Jednak nawet po tym, jak sprzedał swoje pierworództwo / błogosławieństwo, nadal próbował otrzymać błogosławieństwo od Izaaka, które poszło do Jakuba, co pokazuje jego przebiegłość.

 

Chociaż Ezaw nie otrzymał swego pierworodztwa, otrzymał kolejne błogosławieństwo od Izaaka, które obejmowało jego odziedziczenie tłustości (lub bogactwa) ziemi, dlatego są oni znani z natury jako bogaci, bankierzy, finansiści, wymieniający pieniądze i kontrolujący wielu z najbogatszych zachodnich gałęzi przemysłu, takich jak Hollywood.

 

Jakub (młodszy) ostatecznie otrzymał prawo pierworodztwa, które obejmowało zmianę jego imienia na Izrael (Rdz 32: 24-28), odziedziczył ziemię Kanaan (Wj 3: 6-10) i został powołany jako święty naród (Wyjścia 19: 5-6).

 

” Jeśli więc teraz chętnie posłuchacie mego głosu i będziecie przestrzegać s mego Przymierza, staniecie się moją szczególną własnością spośród wszystkich narodów; bo do mnie należy cała ziemia. (6) Wy więc będziecie mi królestwem kapłanów, ludem świętym! Oto słowa, które masz powiedzieć synom Izraela”

 

Teraz wszyscy podążający za Jezusem i Jemu posłuszni a nie ekumenii są Izraelem. Podstawa prawna:

 

 

“Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności ” 1 Piotra

 

 

Zawarli przymierze z Bogiem, a Bóg obiecał, że jeśli będą Mu posłuszni i dotrzymają Jego przykazań, że ich ziemia, wyżywienie, dzieci i wszystko, co posiadają i czynią, będzie błogosławione (Powtórzonego Prawa 28: 1-14).

 

Gdyby jednak okazali nieposłuszeństwo Bogu i złamali Jego przykazania, przeklinałby cały naród z powodu udręki, ucisku i chorób, usunąłby ich z Ziemi Obiecanej i rozproszył ich w niewolę na całym świecie.  (Powtórzonego Prawa 28: 15–68). Na nieszczęście dla narodu Izraela wybrali  bunt przeciwko Bogu łamiąc  przykazania.

 

 

Przy podobnym rozważaniu pochodzenia obecnego Izraela posłużyłem się kiedyś rozmowa Jezusa z faryzeuszami.

 

“I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. (33) Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomkami Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami! Jakże możesz mówić, że będziemy wolni? (34) Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem, (35) a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze.” jana

 

Zauważmy, że Jezus nie zaprzeczył faktowi, iż faryzeusze nigdy nie byli w niewoli. Judejczycy byli w Babilonie, ale faryzeusze nigdy nie byli w niewoli ponieważ byli zapewne Edomitami.

 

 

Edomici wykorzystali zniszczenie swego brata, a ponieważ zawsze myśleli, że zasługują na prawo pierworództwa, które sprzedali, wykorzystali tę okazję, aby przywłaszczyć sobie ziemię, dziedzictwo i tożsamość Jakuba.

 

Istnieje wiele źródeł historycznych, które wyjaśniają stopniowy proces, w jaki Edomici przeszli na tak zwany judaizm, zajęli ziemię Izraela i ostatecznie stali się znani jako biblijni Izraelici.

 

W przypadku Edomitów proces ten rozpoczął się już w VI wieku p.n.e. w wyniku przymusowej migracji z rąk Nabatejczyków (o których mówi się, że są plemieniem północnej Arabii).

 

Zostali wypędzeni z własnej ziemi, powszechnie znanej jako Idumea, i zamieszkali w Południowej Judei. Jak mogli zająć Południową Judę? Bóg przepowiedział, że Izraelici zostaną wzięci do niewoli przez Babilończyków na 70 lat (Jeremiasz 25: 3-12).

 

W tym czasie Edomici zostali wyparci z ziemi przez Nabatejczyków i zaczęli osiedlać się w południowej Judzie. Ostatecznie Cyrus, król Persji, ogłasza edykt, który pozwala Izraelowi wrócić do Judy i odbudować trzecią świątynię po 70 latach niewoli w Babilonie (Ezdrasza 1: 1-3).  

 

Kiedy Izrael wrócił do Judy po 70 latach niewoli, zostali odcięci od Hebronu, ponieważ Edomici tam się osiedlili. To był początek ich kradzieży tożsamości. 

 

 

Atlas of the Bible, s. 148 – Powrót:

„W pewnym momencie, ale nie później niż w 522 rpne, druga wielka grupa babilońskich Żydów przybyła do Jerozolimy, a następnie osiedliła się, każdy w swoim mieście. Lista tych miast w Ezdrasza 2: 2-35 i Nehemiasza 7: 6-38 wskazuje, że powracający Żydzi (Judejczycy) osiedlili się w okolicy, około 40 mil na wschód i zachód i 30 mil na północ na południe, na wzgórzu kraju Juda. Na wschodzie rozciągały się do doliny Jordanu wokół Jerycha, a na zachodzie przenikały nadbrzeżną równinę, osiedlając się w Lod i Ono. Na północ dotarli poza starą granicę Judy do Betel. Na południu zajmowali strategiczne miejsca Beth-Zur, ale zostali odcięci od Hebronu, który był w rękach Edomitów. Chociaż obszar był niewielki, Żydzi kontrolowali ważne podejścia do wyżyn. Jednak nie mogli być bezpieczni aż do Jeruzalem,

 

Sarkofag starożytnej cywilizacji: Petra, Edom i Edomici (Idumeanie) str. 369-370 – Historia Idumeans .:

 

„Judea i Idumea (Sir) George Adam Smith (teolog i historyk) stworzyli Idumeę z tamtych czasów, obejmując południową szerpę wraz z Negewem. Dodając, że Edomici natknęli się na nią podczas żydowskiego wygnania i po powrocie Żydów, nadal utrzymywali większą jej część. Bez względu na to, jaki pierwotnie był zasięg Idumei, pewne jest, że kiedy synowie Ezawa przybyli do Palestyny ​​w VI wieku pne, osiedlili się blisko siebie i stanęli twarzą w twarz ze swoimi odwiecznymi braćmi i rywalami, synami Jakuba . Nie wiemy, czy Cyrus w 536 rpne wypędził ich z niektórych części Judy, aby dać powracającym zesłańcom Izraela przyczółek.

Jednak bardziej prawdopodobne jest, jak zauważył Ewald trzy ćwierć wieku temu, że ten monarcha nie był w żaden sposób przygotowany na wydalenie Idumejczyków z ziemi, którą już okupowali i uprawiali przez 50 lub 60 lat. Z drugiej strony prorok Malachiasz wskazuje na nich jako na przedmiot niezadowolenia Jehowy za jego czasów jako ludu; „Przeciwko któremu Jehowa przejawiał się na wieki, mówiąc: Jakuba umiłowałem, ale Ezawa nienawidziłem”. Przez to prawdopodobnie miał na myśli, że Izraelici zostali już sprowadzeni z niewoli, ale Edomici nadal są na wygnaniu, zostali wygnani przez Nabatejczyków. Przez wszystkie wieki okupacji Judy Żydzi traktowali ich podejrzliwie.

Ich beztroskie traktowanie ich przy upadku Jerozolimy w 586 rpne nigdy nie zostało zapomniane. W 164 pne Juda Machabeusz walczył z nimi z triumfalnym sukcesem. Niecałe 50 lat później Jan Hyrcanus całkowicie ich podbił, nie tylko zabierając im dwie najpotężniejsze twierdze, Adorę i Mareshę, i poddając ich gubernatorowi żydowskiemu, ale także zmuszając ich do poddania się obrzezaniu i żydowskiemu prawu. ”

 

 

1 MACH 2

 Mattatiasz wraz z przyjaciółmi obchodził [cały kraj], burzył ołtarze (46) oraz przemocą obrzezywał znalezione na terenach izraelskich nie obrzezane dzieci

 

 

 

 

W artykule na temat „Edomu”, Jewish Encyclopdia (wydanie z 1925 r.), Napisane jest: „(W 163 rpne) Judasz Machabeusz podbił na pewien czas swoje terytorium. Ponownie zostali ujarzmieni przez Jana Hyrcanusa (około 125 rpne), przez który zostali zmuszeni do przestrzegania żydowskich obrzędów i praw.

 

Następnie zostali włączeni do narodu Judejskiego, a ich kraj został nazwany przez Greków i Rzymian „Idumeą”. Wraz z Antypaterem rozpoczęła się dynastia Idumejska, która rządziła Judeą aż do jej podboju przez Rzymian. . . Od tego czasu Idumejczycy przestali być odrębnym ludem. . . ” 


 

Tak więc sto lat przed Chrystusem Juda była zamieszkana przez Edomitów i rdzennych Izraelitów, którzy byli wyznawcami talmudycznego judaizmu, zdawali się leczyć pęknięcie między Jakubem a Ezawem. Ale Edomici okazali się elementem niezgodnym. W 37 rpne Herod Wielki (74-4 pne), Idumejczyk lub Edomita, którego żona Mariamne była Machabeuszem, w wieku 36 lat stał się niekwestionowanym władcą Judei.

 

Faryzeusze zyskali przewagę nad saduceuszami, a w czasach Chrystusa było tak wielu Edomitów w populacji, że kraj ten nazwano Idumeą (Mk 3: 8). Edomici uczestniczyli w obronie Jeruzalem przeciwko Rzymianom podczas oblężenia Tytusa (AD66-70).

 

Według The Jewish Encyclopedia (1904, t. V, s. 41): „Bezpośrednio przed oblężeniem Jerozolimy przed Jerozolimą pojawiło się 20 000 Idumejczyków, aby walczyć w imieniu zelotów oblężonych w świątyni”. Ponad milion mieszkańców Judei zmarło, a 97 000 zostało wziętych do niewoli. Nieznana liczba uciekła przed oblężeniem lub w jego trakcie i według mojej oceny byli to ci, którzy posłuchali Jezusa:

 

” Kiedy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia na miejscu świętym, o której mówił prorok Daniel – kto czyta, niech rozważy – (16) wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry. (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi do domu po swoje rzeczy. (18) A kto na polu, niech nie wraca po swoje okrycie. (19) A biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. (20) A módlcie się, aby ucieczka wasza nie przypadła w zimie albo w szabat. (21) Bo nastanie wtedy udręka tak wielka, jakiej od początku świata aż do dziś nie było i nie będzie.”. Mt 24.

 

 

Opierając się na zapisie Wielkiej Wojny Rzymsko-Żydowskiej Flawiusza Józefa: 70 ne, jesteśmy informowani, że przywódca Hasmoneanu, John Hyracanus podbił całą ziemię Edomu „i podjął przymusowe nawrócenie mieszkańców na judaizm”.

 

To wtedy Edomici stali się częścią narodu żydowskiego. Józef Flawiusz wskazuje również, że tyran król Herod był w rzeczywistości Edomitą, mianowanym przez Rzymian królem Judei w 40 rpne, a do 6 rpne „Edom stał się częścią rzymskiej prowincji Judei” (s. 43-44).

 

W 70 r. Pomogli Rzymianom pomóc cesarzowi Tytusowi oblegać Jerozolimę, w wyniku czego wielu Izraelitów zostało ukrzyżowanych, głodowanych i aby uniknąć prześladowań, prawie wszyscy Żydzi uciekli do Afryki Północnej.

 

Łukasza 21: 20-24 

) Biada brzemiennym i karmiącym w tym czasie. Bo nastanie wielki ucisk na ziemi i gniew Boży na ten naród. (24) I poginą od miecza, i pójdą w niewolę do wszystkich narodów, i poganie deptać będą Jeruzalem, aż się dopełnią ich czasy..

 

 

Ostatnie dwa miliony lat, str. 87 – Wiara przetrwa rozproszenie:

„Ukrzyżowanie Jezusa około 30 roku ne nie zakończyło żydowskiego oporu wobec rzymskiej okupacji. W 70 roku, kiedy kraj znów był w stanie buntu, Jeruzalem, święte miasto, stało się rdzeniem oporu wobec Rzymian. Tytus, syn cesarza Wespazjana, poprzedził oblężenie Jerozolimy. Miasto upadło, a jego mieszkańcy zostali zniewoleni tysiącami i rozproszeni po całym świecie śródziemnomorskim. To była pierwsza dyspersja, a jeszcze gorzej. Ciągłe powstania i bunty ponownie Rzymskie rządy doprowadziły do ​​całkowitego zniszczenia Jerozolimy w 135 roku. Miasto zostało przemianowane na Aelia Capitolina i wszystkim Żydom zabroniono wstępu do niego. Druga i ważniejsza dyspersja nie miała miejsca, a cała Judea została przemianowana na Palestynę. ”

 

Gdy miało miejsce oblężenie Rzymu i okupacja Izraela – w czym pomogli Edomici – mogli całkowicie zamieszkać w ziemi Izraela.

 

 

Obadiasz 1-3, 8-15 
King James Version (KJV)

 Wizja Obadiasza. Tak mówi Pan Bóg o Edomie; Usłyszeliśmy głos od Pana, a pośród pogan wysłano ambasadora, powstańcie i powstańmy przeciwko niej w bitwie.

 Oto uczyniłem cię małym wśród pogan: jesteś bardzo wzgardzony.

3 Duma serca twego oszukała cię, który mieszkasz w rozpadlinach skał, których mieszkanie jest wysokie; mówi w swoim sercu: Kto sprowadzi mnie na ziemię?

 Czyż nie mam w tym dniu, mówi Pan, nawet wytracić mędrców z Edomu i wyrozumieć z góry Ezawa?

 I potężni mężowie twoi, Temanie , będą przerażeni aż do końca, aby każdy z wierzchu Ezawa został zabity przez rzeź.

10 Albowiem gwałt twój na bracie twym, Jakóbie, zawstydzi cię, a będziesz na wieki odcięty.

11 W dniu, w którym stałeś po drugiej stronie, w dniu, w którym nieznajomi zabrali pojmanych jego wojska, a cudzoziemcy weszli do jego bram i rzucili losy na Jeruzalem, nawet będąc jednym z nich.

12 Ale nie powinieneś patrzeć na dzień twego brata w dniu, w którym stał się obcym; nie powinieneś się radować nad dziećmi Judy w dniu ich zniszczenia; nie powinieneś mówić z dumą w dniu udręki.

13 Nie powinieneś wchodzić do bramy mego ludu w dniu ich nieszczęścia; tak, nie powinieneś był patrzeć na ich utrapienie w dniu ich nieszczęścia, ani nie wkładać rąk do ich substancji w dniu ich nieszczęścia;

14 Nie powinieneś stawać na skrzyżowaniu, aby odciąć tych, którzy uciekli; nie powinieneś wydawać tych, którzy pozostali w dniu udręki.

15 Albowiem dzień Pański jest bliski nad wszystkimi poganami; jak już uczyniłeś, stanie się tobie; twoja zapłata wróci na twoją głowę.

 

 

Edom / Ezaw / Idumean znika z geografii i historii w 70 rne – w tym samym roku, w którym Rzym oblega Jerozolimę, a biblijni Izraelici wchodzą w niewolę! Stało się tak, ponieważ przeprowadzili się do ziemi Izraela!

 

Zondervan Pictorial Bible Dictionary str. 233–234 – Edom:

„Edomici, naród i jego lud, potomkowie Ezawa. Założył kraj, więc jego imię jest zrównane z Edomem. Kraj ten był również nazywany Sier lub Góra Sier, co było nazwą terytorium, na którym żyli Edomici. Obszar górski i płaskowyż między Morzem Martwym a Zatoką Akaba. Długość około 100 mil i szerokość do 40 mil. Edomici również podlegali Babilonowi. Pod panowaniem Imperium Perskiego Edom stał się prowincją zwaną Idumea, grecką formą Edomu. W 325 pne arabskie plemię zwane Nabatejczykami podbiło wschodnią część terytorium Edomu. W czasach Machabeuszy Jan Hyrcanus opanował Idumeańczyków i zmusił ich do zaakceptowania judaizmu. Kiedy Rzymianie przejęli Palestynę, dołączyli także Edomici. Z Idumei przybył Antypater, Ojciec Heroda Wielkiego. Został pro-kuratorem Judei. 

 

 

Mapa południowego Lewantu c830 p.n.e. – Edom znajduje się na mapie na południe od Królestwa Judy.

 

Mapa Judei z I wieku – Idumea wciąż była na mapie.

 

 

World Scope Encyclopedia, Tom 5 i 6 – Edom 

„ Za panowania Dawida i Salomona Edom podlegał Izraelitom. Później Edomici spustoszyli południowe granice Palestyny ​​i zostali potępieni ze znaczną gwałtownością przez niektórych proroków Izraela. Po zniszczeniu Jerozolimy w 70 rne nazwa Edom lub Idumea zniknęła z geografii. ”

 

Palestyna dzisiaj (Idumea znika z mapy)

 

 

 

Edom mógł zniknąć z historii po podboju Jerozolimy przez Rzymian, ponieważ rdzenni Izraelici zostali ujarzmieni, usunięci z ich ziemi i wysłani do niewoli. 

 

Proroctwa króla Dawida o konfederacji, którą spiskowali Ezaw (Izraelczycy) i Ismael (Palestyńczycy), aby zniekształcić pamięć o Izraelu (zrobili to, ponieważ masy nie wiedzą, kim są prawdziwi Izraelici), usunąć ich ze swojej ziemi i wziąć ziemię Izraela na własność.

 

Ezaw i Ismael są rywalami, a jedyny raz się zgodzili, kiedy wspólnie pracowali nad usunięciem imienia Izraela.

 

 

Psalm 83.

O Boże, nie trwaj w milczeniu, nie milcz i nie spoczywaj, Boże! (3) Bo oto burzą się Twoi wrogowie i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą. (4) Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi, zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz(5) Pójdźcie – mówią – wytraćmy ich spośród narodów, by więcej nie wspominano imienia Izraela.

(6) Zaiste, zmawiają się jednomyślnie i przeciw Tobie zawierają przymierze: (7) Namioty Edomu z Izmaelitami, Moab i Hagryci, (8) Gebal, Ammon i Amalek, kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru. (9) Także Asyryjczycy połączyli się z nimi, dla synów Lota stali się ramieniem

 

 

 

Z ich książętami postąp jak z Orebem, jak z Zeebem, z Zebachem i z Salmunną, z wszystkimi ich przywódcami, (13) którzy mówili: Zagarnijmy dla siebie kraj Boga! 

 

 

(1) Pan skierował do mnie te słowa: (2) Synu człowieczy, zwróć się ku górze Seir i prorokuj przeciwko niej, (3) i mów do niej: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciwko tobie, góro Seir, wyciągam rękę przeciwko tobie i zamienię cię w pustynię i w pustkowie, (4) a miasta twe zamienię w ruiny. Staniesz się pustynią i wtedy poznasz, że Ja jestem Pan. (5) Bo nienawiść twoja jest odwieczna i oddałaś Izraelitów pod miecz w czasie zagłady, w czasie ich ostatecznej ruiny. (6)Dlatego – na moje życie! – wyrocznia Pana Boga: Obrócę cię w krew, krew ma cię ścigać. Ponieważ nie nienawidziłaś krwi, krew ma cię ścigać. (7) Górę Seir zamienię w pustynię i pustkowie i wygubię na niej wszystko, co się tam rusza. (8) Pagórki twoje pokryję trupami, na twych wyżynach, na twych dolinach, we wszystkich parowach padać będą pobici mieczem. (9) Uczynię cię wieczną pustynią, miasta twoje staną się już nie zamieszkane i poznacie, że Ja jestem Pan. (10) Ponieważ powiedziałaś: Oba ludy i oba kraje mają być moimi, wezmę je w posiadanie, chociażby tam był Pan(11) dlatego – na moje życie! – wyrocznia Pana Boga – postąpię z tobą według mego gniewu i mego oburzenia, tak jak ty postępowałaś w swojej nienawiści względem nich. I objawię się tobie przez to, że cię osądzę. (12) I wtedy poznasz, że Ja, Pan, usłyszałem wszystkie twoje zniewagi, jakie wypowiedziałaś przeciwko górom izraelskim, mówiąc: Są one opustoszałe, są one wydane nam na pastwę. (13) Chełpiłyście się przeciwko Mnie swymi ustami i zuchwałymi słowami przeciwko Mnie, Ja to słyszałem. (14)Tak mówi Pan Bóg: Ku radości całej ziemi zamienię cię w pustynię. (15) Tak jak radowałaś się z powodu tego, że dziedzictwo domu Izraela było spustoszone, tak też z tobą uczynię. Pustynią się staniesz, góro Seir, i cały Edom wniwecz się obróci; wtedy poznacie, że Ja jestem Pan.

 

 

Artykuł Sun Times, 9 września 1982 r. – „Rozpocznij śluby wieczne na Zachodnim Brzegu”:

 

 

„Premier Izraela Menachem Begin gwałtownie odrzucił środową inicjatywę pokojową prezydenta Reagana na Bliskim Wschodzie i oświadczył, że okupowany Zachodni Brzeg będzie dla narodu żydowskiego dla wszystkich pokoleń. Naciskając na podium w celu podkreślenia, Begin powiedział podczas burzliwej sesji parlamentu, że plan Reagana był „nie do przyjęcia, ponieważ zagrażałby naszemu życiu, naszej ojczyźnie, ziemiom naszych ojców i synów”… „Świat będzie świadkiem, którego poświęcenie zwycięży Rozpocznij powiedział: „jeśli ktoś spróbuje zabrać nam Judeę i Samarię, Zachodni Brzeg, powiemy mu, Judei i Samarii dla narodu żydowskiego na wszystkie pokolenia”.

 

Właśnie dlatego Jezus odsłonił bluźnierczych Edomitów, którzy przywłaszczyli tożsamość prawdziwych Żydów !!

 

Objawienie 3: 9 

9  Oto uczynię ich z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami i nie są, ale kłamią; oto sprawię, aby przyszli i czcili przed nogami twoimi, i poznali, że cię umiłowałem.


WNIOSEK:

 

Edomici i Chazarowie wraz z wieloma innymi indoeuropejskimi grupami etnicznymi, tworzą nowoczesne żydostwo. Chrześcijanie i niechrześcijanie muszą zdawać sobie sprawę, że ludzie, którzy są dziś w ziemi Izraela, nie są Hebrajczykami ani Żydami z Biblii, dlatego też nie powinni być wspierani, a co ważniejsze, nie powinni naśladować ich  duchowo, ponieważ jak widać powyżej, są synagogą szatana, co oznacza, że ​​nie czczą Boga. 

 

Prawda jest taka, że obecni Żydzi to połączenie Edomitów i Chazarów. Nie maja oni NIC wspólnego z Bogiem. Ale nie wystarczy znać te historię by stać w opozycji do tych nacji. By różnić się od Żydów, którzy Żydami nie są należy odejść od ich kultury. kultury Babilonu: nowoczesnych igrzysk, demoralizującej muzyki, lichwy, polityki itd.

 

Edomici osiedlili się już w południowych regionach Judy, ale dekady  po upadku Judy osadnictwo Edomitów wzrosło. W okresie hellenistycznym dawne południe Judy znane było jako „Idumea”, klasyczny termin oznaczający Edom , a miejsce narodzin jeszcze później Heroda Wielkiego (co przyczyniło się do judejskiej  pogardy dla tego rzymskiego króla).

 

Judaizm obecnie jest wbrew pozorom nie wspólnotą krwi, ale interesu i religii.

Warto także zwrócić uwag na fakt, że nie trzeba być Edomitą lub Chazarem by znaleźć się ich systemie i tak jak Edomici współpracowali za czasów Jezusa z Rzymem tak i teraz czynią to samo i co widać również w pseudoprotestanckich zborach, gdzie jest prowadzona polityka zarówno edomicko-chazarska jak i rzymska. Te dwie siły rządzą światem dokonując pozornego podziału na Żydów i katolicyzm i niestety większość ludzi daje się uwieźć takiej grze.

 

 

 

2 komentarze

Dodaj komentarz
  1. Żydzi z dzisiejszego Izrael mają kluczowym, jak nie najważniejszy udział w dziejących się na naszych oczach czasach ostatecznych.

    Już nie mogę się doczekać aż Trump zniszczy meczet wtedy wszystko się zacznie, Jezus Chrystus ponownie przyjdzie na Ziemię i “zabierze” z tego złego świata.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish