Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Niebezpieczeństwa chrześcijańskiego syjonizmu i dyspensacjonalizmu. Agentura w protestanckich zborach.

Z początku tekst miał być tłumaczeniem kilku różnych tekstów jak w temacie. Ale z uwagi na obszerność i rozwlekłość wypowiedzi uznałem, że mało kto wytrzyma do końca i dlatego postanowiłem wybrać co najważniejsze myśli i fakty.

 

 

Syjonizm i pseudo-chrześcijaństwo , zwykle przez jego zwolenników odwoływane do oksymoronów ” chrześcijański syjonizm ” i ” restytucjonizm “, jest koncepcją opracowaną przez niektórych rzekomych chrześcijan, że talmudyczni Żydzi powinni otrzymać całkowitą kontrolę nad Ziemią Świętą i że ustanowienie Państwo Izrael w 1948 roku jest zgodne z proroctwami biblijnymi. Jest to powszechnie uważane za heretyckie usposobienie i zostało określone w Deklaracji Jerozolimskiej o chrześcijańskim syjonizmie, opublikowanej w 2006 roku przez katolickich, orientalnych prawosławnych, episkopalnych i luteranistów.

 

Według niektórych tych właśnie teologicznych przekonań, niekoniecznie wiąże się to z sympatią dla Żydów jako narodu lub dla rabinicznego judaizmu jako religii, choć z pewnością jest to de facto forma shabbas-goyizmu, ponieważ realizuje program synagogi. Niektórzy z tych gojowskich syjonistów utrzymują, że gdy talmudyczni Żydzi zostaną zgromadzeni w Ziemi Świętej, znaczna ich liczba zaakceptuje Jezusa jako ich Mesjasza, i że w ostatecznych dniach tacy “Żydzi Mesjańscy” będą ćwiczyć dokładnie “hebrajską formę chrześcijaństwa”. .

 

To jest bardzo ważna informacja ponieważ mamy w internecie nauczycieli szabatu wchodzących w układy z pastorami od ekumenicznych Marszy dla Jezusa.

 

Wielu zwolenników tej ideologii (chrześcijańskiego syjonizmu)  trzyma teorię teologii o Dualnym Przymierzu, w której talmudyczni Żydzi są “ludem wybranym”, w przymierzu z Bogiem we współczesnych czasach, wraz z wszczepionym (na podstawie Rzym. 11: 17-24,

 

 

jak prawdziwy chrześcijanin może zostać przyjęty przez syjonizm, krótki artykuł na ten temat jest dostępny w Sadaka (strona):

 

 

“Przeznaczeniem narodu żydowskiego jest powrót do ziemi Izraela i odzyskanie dziedzictwa obiecanego Abrahamowi i jego potomstwu na zawsze. Dziedzictwo to rozciąga się od rzeki Egiptu do Eufratu. W ich kraju Jerozolima jest uznawana za ich wyłączną, niepodzielną i wieczną stolicę, a zatem nie można jej dzielić.

W sercu Jerozolimy będzie odbudowana żydowska świątynia, do której przyjdą wszystkie narody, by oddawać cześć Bogu. Tuż przed powrotem Jezusa nastąpi siedem lat klęsk i wojny zwanej uciskiem, która zakończy się wielką bitwą zwaną Armageddon, podczas której bezbożne siły przeciw Bogu i Izraelowi zostaną pokonane.

Jezus powróci wtedy jako żydowski Mesjasz i król, aby królować w Jerozolimie przez tysiąc lat, a naród żydowski będzie miał uprzywilejowany status i rolę w świecie. “

 

 

 

“Chrześcijanie są winni długu wiecznej wdzięczności wobec Żydów”

Pastor John Hagee jest założycielem i przewodniczącym Chrześcijan Zjednoczonego dla Izraela, który twierdzi, że jest największą organizacją proizraelską w Ameryce, z ponad 850 000 członkami. Odbywa co najmniej 40 proizraelskich wydarzeń miesięcznie w miastach i miasteczkach w całym kraju. “Budujemy poparcie dla Izraela od wybrzeża do wybrzeża!” To rodzaj proklamacji, która ujawnia prawdziwy program.

 

Hagee udaje, że stosunki między chrześcijanami i Żydami wciąż trwają jak w czasach biblijnych. Stosuje metody “zarządzania grzybami” – trzymaj je w ciemności i utrzymuj w nich szuflady końskie. Gdyby jego wyznawcy kościoła w Stonestone zadali sobie trud niezależnej podróży na Zachodni Brzeg i do Gazy – i mam na myśli niezależną, a nie izraelską wycieczkę autobusową z przewodnikami przeszkolonymi przez dział propagandowy w Tel Awiwie (lub przez Hagee) – szybko odkryliby niegodną prawdę.

 

 

Deklaracja Jerozolimska , wyjaśnia Sadaka (portal), stwierdza, że ​​”chrześcijańscy syjoniści agresywnie narzucili nienormalną ekspresję wiary chrześcijańskiej i błędną interpretację Biblii, która jest podporządkowana politycznemu porządkowi współczesnego państwa Izrael … Chrześcijański syjonizm rozwija się dosłownie i futurystyczną hermeneutykę, w której starotestamentowe obietnice złożone starożytnym Żydom zostały przeniesione do współczesnego państwa Izrael w oczekiwaniu na ostateczne przyszłe spełnienie. ”

Dla posoborowego kościelnego słowa “hermeneutyczne” przeczytaj “interpretowanie Pisma Świętego”.

Uszkadzanie przesłania biblijnego

Syjonizm nie tylko okrywa się wiarą żydowską, ale ukrywa swoją paskudną twarz za spódnicami chrześcijaństwa. I wierzcie lub nie, jest nawet ruch, który nazywa się Światową Muzułmańską Organizacją Syjonistyczną.

 

Cyrus Scofield, skazany przestępca i opisany przez jedną amerykańską gazetę jako “shyster”, otrzymał zlecenie ponownego napisania Biblii Króla Jakuba poprzez wprowadzenie przyjaznych dla syjonistów notatek. Chodziło o zmianę chrześcijańskiego poglądu na syjonizm poprzez tworzenie i promowanie pro-syjonistycznej subkultury w chrześcijaństwie. Oxford University Press wyznaczył Scofielda na redaktora i narodziła się Scofield Reference Bible.

Wprowadzono nową ikonę kultu, nowoczesne państwo Izrael, które nie istniało do 1948 r., Ale było już “przygotowane” na desce kreślarskiej Światowego Ruchu Syjonistycznego.

Amerykańska dziennikarka Grace Halsell wyjaśniła ponownie sformułowane przesłanie biblijne: “Po prostu stwierdziła, że ​​jest to: każdy czyn przyjęty przez Izrael jest zorkiestrowany przez Boga i powinien być tolerowany, wspierany, a nawet chwalony przez resztę z nas. Nieważne, co robi Izrael, mówią chrześcijańscy syjoniści. Bóg chce, żeby tak się stało

 

A my wiemy, że Bóg nie ma względu na osobę.

 

 

 

 

 

Chodzi o to, czy naprawdę wierzymy, że wszechpotężna Istota Nadprzyrodzona wybrała i podniosła jedną grupę ludzi do pozycji wyższości nad wszystkimi innymi i zatwierdziła użycie jakiegokolwiek środka, w tym morderstwa, brutalnej eksmisji, a nawet wojny , aby osiągnąć swój samolubny cel, a teraz mobilizuje miliony mniejszych śmiertelników z całego świata, jak ci, którzy uważają się za stojących na straży chrześcijan, aby służyć jako narzędzia i śpiewać pochwały tego “Wielkiego Projektu”?

 

 

Jako system dyspensacjonalizm jest zakorzeniony w pismach Johna Nelsona Darby (1800-1882) i Ruchu Braci. Teologia dispensationalism składa się z charakterystycznej eschatologicznej perspektywy czasów ostatecznych, ponieważ wszystkie dispensationalists trzymać się premillennialism i większość trzymać się zachwyt pretribulation. Dyspensacjoniści wierzą, że Bóg jeszcze nie wypełnił Swoich obietnic dla politycznego narodu Izraela, stworzonego przez Narody Zjednoczone w 1948 roku jako wybrany przez Boga lud biblijnych czasów.

 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XIX w. W Wielkiej Brytanii i USA powstała nowa grupa polityczna o nazwie syjonizm, mająca na celu przywrócenie Izraela do Palestyny. Dzięki niezwykle hojnemu wsparciu żydowskich biznesmenów ten ruch polityczny na zawsze zmienił bieg chrześcijaństwa i historii, mimo że większość chrześcijan nie znała go w tym czasie. Człowiek wybrany do promowania syjonizmu w kościołach chrześcijańskich był weteranem wojny secesyjnej o nazwisku CI Scofield. Do dziś biografie tego wpływowego chrześcijanina nie są celowo sprzedawane w chrześcijańskich księgarniach, ale proste wyszukiwanie w Internecie może potwierdzić to, co piszę.

Jego pierwszą biografią było: The Incredible Scofield, The Man and His Book “autorstwa Josepha Canfielda. Jego historia jest naprawdę niesamowita, rodzaj opowieści, o której kręcą filmy. Oto kilka jego najważniejszych wydarzeń. Jego największy talent tkwił w fałszowaniu dokumentów. Wyprodukował własny dyplom prawniczy, dzięki któremu stał się prawnikiem. O dziwo został prokuratorem generalnym Kansas. Po tym opuścił Kansas, pozostawiając żonę i dwie córki bez środków do życia. Po opuszczeniu Kansas został później aresztowany za fałszerstwo z udziałem kolei. Następnie służył w więzieniu za fałszerstwo i kradzież oszczędności życiowych matki.

 

Była to największa inwestycja, jaką kiedykolwiek zrobili syjoniści. Stworzyli teorię zwaną dispensationalism. Te doktryny lub wierzenia nigdy nie zostały znalezione przez prawdziwych teologów z jakiegokolwiek wyznania i nie akceptują ich dzisiaj jako prawdy biblijnej. Przekonania te nie są akceptowane przez wyznania katolickie, anglikańskie, prawosławne lub inne protestanckie. Ale w Stanach Zjednoczonych notatki Scofielda, przedstawiające linię czasu tego, co Bóg robił w każdej dyspensacji, i co stanie się w przyszłości, stały się standardową nauką o kościołach braci, zielonoświątkowców, południowych baptystów i fundamentalistów i kolegiach biblijnych. Ich członkowie i pastorzy stali się entuzjastycznymi ewangelistami, misjonarzami i nauczycielami Biblii, którzy przybyli do każdego kraju swojego świata. Oni z kolei wpłynęli na innych, aby każdy ewangelista radiowy, ewangelista krucjaty od DL Moody’ego,

W USA było to Partia Republikańska, Moralna Większość, a nawet Prezydenci. Analityk polityczny Richard Allen Greene argumentował, że dyspensacjonalizm wywarł wielki wpływ na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, w tym na poparcie dla państwa Izrael. Komentator polityczny Kevin Phillips wskazuje w swojej książce American Theocracy (2006), w jaki sposób zwolennicy demokracji i inni fundamentalistyczni chrześcijanie, wraz z lobby naftowym, udzielili politycznego wsparcia inwazji na Irak w 2003 r. Bez zgody ONZ.

Nauczanie to nadal determinuje przydział do budżetu Izraela setek milionów dolarów każdego dnia

 

Chrześcijański syjonizm jest nowoczesnym ruchem teologicznym i politycznym, który obejmuje najbardziej ekstremalne stanowiska ideologiczne syjonizmu, przez co staje się szkodliwy dla sprawiedliwego pokoju w Palestynie i Izraelu. Chrześcijański program syjonistyczny zapewnia światopogląd, w którym Ewangelię utożsamia się z ideologią imperium, kolonializmu i militaryzmu

 

Tak czyni największy popularny syjonista w Polsce Paweł Chojecki reklamując posiadanie broni.

 

Oczywiście stanowisko proizraelskie administracji nie jest wyłącznie wynikiem lobbingu ewangelicznego. Izrael od dawna jest największym odbiorcą amerykańskiej pomocy, otrzymując w ubiegłym roku 3 miliardy dolarów. “Ewangeliczni są ważni” – mówi były dyrektor CIA James Woolsey, doradca Żydowskiego Instytutu ds. Bezpieczeństwa Narodowego “, ale mniej w sensie politycznym niż jako odbicie powszechnego poparcia, jakie Izrael ma w tym kraju”.

 

Martin Luther King, Jr. był wybitnym chrześcijańskim zwolennikiem Izraela i syjonizmu.

 

Zapytajcie swoich pastorów o ich zdanie nt obecnego Izraela a dowiecie się po jakiej stronie stoją.

100% zborów zielonoświątkowych popiera działania Izraela i syjonizmu,. Adwentyści w swych proroctwach – nawet prof Veith – nic a nic nie wspominają o roli Izraela w czasach obecnych.

 

Znani pastorzy zwolennicy syjonizmu chrześcijańskiego. Mam kilka książek tych ludzi:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Zionism

 

 

Większość potężnych chrześcijańskich konserwatystów w USA jest i była syjonistami, w tym Tim LaHaye, Pat Robertson, Jerry Falwell, Benny Hinn, Ralph Reed, Billy Graham, Franklin Graham, John Hagee i Gary Baue

 

 

Takim ludziom się ufa.

Około pół roku temu odkryłem powiązanie syjonizmu z pastorów zakazem rozwodów. Dlaczego? Ponieważ gdyby trzymano się Biblii i Jeremiasza to padła by ich teoria dyspensacjonalizmu, ponieważ Bóg dał Izraelowi list rozwodowy. Dodatkowo obecny Izrael jest złożony z Edomitów i Chazarów a więc nie może zostać odbudowany starotestamentowy Izrael.

 

Mówi się wiele o przepychu w kościele Rzymu, ale syjoniści błogosławią swoim pastorom. poniżej pastor Jerry Falwell podróżuje ze swoim synem Jonathanem, w prawo, na pokładzie swojego prywatnego odrzutowca w 2004 roku. Todd Hunley | Kościół Baptystów Thomas Road.

 

 

Falwell otrzymał zaproszenie do odwiedzenia państwa Izrael i został osobiście zaproszony przez Menachem Begina, ówczesnego premiera Izraela i przywódcę Impreza Likud. Podróż oznaczałaby początek długiej przyjaźni i bliskich relacji między Falwell i Beginem, a szerzej relacji między amerykańskimi przywódcami ewangelicznymi a izraelską Partią Likud. Jak zauważa izraelski historyk Gershom Gorenberg w swojej książce „Koniec dni: fundamentalizm i walka o Wzgórze Świątynne” , administracja Begin „jako pierwsza wykorzystała ewangeliczny entuzjazm dla Izraela i przekształciła go w wsparcie polityczne i gospodarcze”.

 

 

Netanjahu i pastor Falwell.

 

W przemówieniu w 2017 r. Dla chrześcijańskiej grupy syjonistycznej CUFI Netanjahu wyjaśnił, że duża część tego „absurdalnego” wsparcia pochodzi od amerykańskich ewangelików, stwierdzając, że „Ameryka nie ma lepszego przyjaciela niż Izrael, a Izrael nie ma lepszego przyjaciela niż Ameryka, a Izrael ma nie ma lepszego przyjaciela w Ameryce niż ty. ”

 

 

W ten sposób protestanci budują królestwo Złego tak jak katolicy.

Ale prawda nie jest w modzie…

 

 

 

Zaktualizowane: 20 sierpnia 2019 - 16:15

5 komentarze

Dodaj komentarz
  1. A co myślicie o tym pastorze Jerzy Przeradowski? ja mam mieszane uczucia, nie chcę oceniać człowieka z góry, ale spotkałam go kilka razy i mam opory w dalszej znajomości z nim. Widziałam, że organizował Marsz dla Jezusa i nie wiem co o tym myśleć…Wydaje mi się, iż lepiej być co do niego ostrożnym. Mam z tym trochę mały problem bo ten człowiek udziela się bardzo w zborze moich przyjaciół w Płocku.

  2. Z tego co wiem to on chyba (ale nie wiem za 100%) właśnie organizuje te marsze..

  3. O tym nie wiedziałam, dziękuję za informację i ostrzeżenie…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish