Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Masoneria wśród pastorów – protestanci razem z katolikami przeciw aborcji. Pastorzy masoni nawróćcie się. Część II. Ostrzeżenie dla ewangelików!

II część tekstu demaskującego świat pastorów masonów.

 

______________________

 

Albo kiedy Jezus mówi: „I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. [Jan 8:32] Czy można zauważyć, że Jezus powiedział nam, że musi poznać prawdę? Czy Jezus jest kłamcą i oszustem? Czy w to wierzysz, panie pastorze?

 

F. Czego wolnomularstwo uczy o Jezusie Chrystusie?

 

 

Jest to najważniejsza kwestia ze wszystkich, czyż nie, ponieważ nie ma przebaczenia grzechów ani życia wiecznego w Niebie bez Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana 5: 22-23 Jezus odważnie stwierdził: „Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, ale oddał cały sąd Synowi: aby wszyscy czcili Syna, tak jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna nie czci Ojca, który go posłał ”. Dlatego widzimy, że Bóg Ojciec dał wszystkie sprawy sądu wszystkim ludziom do Swojego Syna Równego, Jezusa Chrystusa! Jezus powtarza tę Prawdę w 5: 26-27, ale objawia także Prawdę, którą sam utrzymuje, podobnie jak Ojciec jest samowystarczalny! „Albowiem jak Ojciec ma życie w sobie, tak dał Syna, aby miał życie w sobie; a dał mu władzę, aby i sąd wykonał, ponieważ jest Synem człowieczym.

 

Przeanalizujmy teraz, co masoneria uczy o Jezusie Chrystusie.

 

1) Albert Pike stwierdza następującą doktrynę dotyczącą Jezusa Chrystusa w rozdziale 26, lub 26-tym stopniu, „Książę miłosierdzia lub szkocki trynitarian”. Na stronie 562-3 widzimy, że myśl o Najwyższej Istocie nieznanej rodzajowi ludzkiemu [Bogu] wytworzyła Wszechświat, który „wytworzył Ducha, Matkę Życia i Mądrość Boga. Razem z tym Pierwotnym Istnieniem, Materią istniał również … wieczny … ”

 

„Buthos i Jego Myśl, jednocząc się z Mądrością, uczynili ją owocną przez Boskie Światło, a ona stworzyła doskonałą i niedoskonałą istotę, Christos, a Druga i niższa Mądrość, Sophia-Achamoth, która popada w chaos, pozostała tam uwikłana osłabła i straciła wszelką wiedzę o Najwyższej Mądrości, która dała jej narodziny, przekazując ruch ku chaosowi, stworzyła Ialdaboath, Demiourgos, Agenta Tworzenia Materialnego … Ialdabaoath stworzył anioła, który był jego wizerunkiem, a ten drugi, i syn kolejno po szóstej po Demiourgosach … Ialdabaoath, aby uniezależnić się od swojej matki i przekazać Najwyższą Istotę, uczynił świat, a człowieka na swój własny obraz, a jego matka spowodowała, że ​​zasada Ducha przeszła w człowieka tak uczynionym, i odtąd rywalizacja między Demiourgosami i jego matką,między światłem a ciemnością, dobrem i złem, koncentrowało się w człowieku ”.

 

„A obraz Ialdabaoth, odzwierciedlony w materii, stał się Wężowym Duchem, Szatan, Zła Inteligencja. Ewa, stworzona przez Ialdabaotha, miała przez jego Synów dzieci, które były aniołami takimi jak oni. Światło duchowe zostało wycofane z człowieka przez Sophię, a świat poddał się wpływowi zła, dopóki Duch, wezwany przez błagania Mądrości, nie nakłonił Najwyższej Istoty do wysłania Christosa, aby ją odkupił. Zmuszony, pomimo siebie, przez swoją Matkę, Ialdabaoth spowodował, że człowiek Jezus narodził się z Dziewicy, a Niebiański Zbawiciel, jednocząc się ze swoją Siostrą, Mądrością, zstąpił przez regiony siedmiu aniołów … i wszedł wraz ze swoją siostrą w człowieka Jezusa podczas chrztu w Jordanie ”.

 

Co to za niesamowite bluźnierstwo? Jezus Chrystus został stworzony przez niższego boga, Ialdabaotha?

 

Ale, po pierwsze, Ialdabaoth stworzył Ewę, kiedy „rozmyślał nad materią, a potem stał się Wężem-Duchem, Szatanem. Dlatego też Ewa została naprawdę stworzona przez szatana! (ale łobuzy – admin)

 

 

Duch Jezusa „zjednoczony” ze swoją Siostrą, Mądrością i razem przyszedł na Jezusa Chrystusa podczas chrztu w Jordanie. Jest to gnostyczna herezja „Świadomości Chrystusa”, która stwierdza, że ​​Jezus był zwykłym śmiertelnikiem, który nie miał pojęcia że był Mesjaszem: podczas chrztu Jana Chrzciciela w rzece Jordan Świadomość Chrystusa weszła w Jezusa i nagle wiedział, że On był Chrystusem i zaczął nazywać siebie Jezusem Chrystusem. Jest to herezja, którą popiera cały ruch New Age i jest koncepcją, do której Antychryst będzie się powoływał, kiedy się pojawi. Powie, że Świadomość Chrystusa, która przyszła na Mahometa, Jezusa, Buddę itd., Jest tą samą Świadomością Chrystusową, którą On posiada, tylko teraz jest bardziej zaawansowana. Dlatego Antychryst będzie w stanie przekonać świat, że poprzez swoją Świadomość Chrystusową w rzeczywistości wszyscy są Mesjaszami w Jednym.

 

 

Teraz, gdy Jezus Chrystus miał ducha Chrystusowej Świadomości, mógł rozpocząć Swoją ziemską służbę. ale nagle Pike ujawnia, że ​​w Niebiosach jest konflikt! „Ialdabaoth, stwierdzając, że Jezus niszczył swoje imperium i znosił jego kult, spowodował, że Żydzi znienawidzili Go i ukrzyżowali; zanim to się stało, Christos i Mądrość wstąpili do niebiańskich regionów”; Tak jak greccy bogowie wykazywali wszystkie ludzkie emocje, takie jak miłość i nienawiść, tak Ialdabaoth zwrócił się do nienawiści do Jezusa, obawiając się, że próbuje zniszczyć swoje imperium i spowodować, że ludzie przestaną go czcić. więc Ialdabaoth spowodował, że Żydzi znienawidzili Jezusa i zniszczyli Go. Ale zanim Jezus rzeczywiście umarł na krzyżu, „… Christos i Mądrość wstąpili do niebiańskich regionów”. (Albert Pike,

Ponownie, ta koncepcja jest tym samym gnostycznym kłamstwem, które mówiło, że duch Chrystusowej Świadomości, który przyszedł na Jezusa podczas chrztu, opuścił Go tuż przed śmiercią.

Ale Pike następnie „ujawnia, że” Jezus nie miał faktycznie normalnego życia ludzkiego, ale „wziął na siebie tylko na wygląd ciała …” (Albert Pike, „Moralności i dogmatów starożytnych i Akceptowane Rytu Szkockiego wolnomularstwa “, s. 564) Następnie, kilka stron później, Pike wraca do tej herezji. „The Light [Jezus] nie mógł połączyć się z ciemności. Jest położony na wygląd z ludzkiego ciała , i przyjął imię Chrystusa w Mesjasza, tylko w celu dostosowania się do języka Żydów … Ale szef Imperium Ciemności [Szatan, który jest Ialdabaoth] spowodował, że został ukrzyżowany przez Żydów. Mimo to cierpiał tylko z wyglądu … ”

Tak więc masoneria oddziela Jezusa od Jezusa Chrystusa Świadomość, a następnie stwierdza, że ​​nawet Jezus, człowiek, był złudzeniem , że istniał i cierpiał tylko z wyglądu człowieka !! Następnie, aby ukończyć ten obraz, Pike stwierdza, że ​​dusza Jezusa Chrystusa była „tej samej substancji z Bogiem, manifestacją Boskości, nie tworzącą drugiej osoby”; (Albert Pike, „Morały i dogmat starożytnego i akceptowanego szkockiego rytu masonerii”, s. 567-568)

Ludzie, to nauczanie wolnomularstwa o osobie i dziele Jezusa Chrystusa dokładnie odpowiada biblijnej definicji Antychrysta !! W 1 Jana 4: 2-3 Duch Święty podaje nam tę definicję Antychrysta: „Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga; a każdy duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele nie jest z Boga; a to jest ten duch antychrysta, o którym słyszeliście, że powinien nadejść, a nawet teraz jest na świecie ”. Dlatego, gdy masoneria zaprzecza, że ​​Jezus Chrystus przyszedł w ciele, przejawiają ducha Antychrysta.

(admin: oni znając ten wers oficjalnie się zgadzają z tym co poniżej).

Co ciekawe, Amplified Commentary stwierdza te wersety w ten sposób: „Każdy duch, który uznaje i wyznaje, że Jezus Chrystus Mesjasz rzeczywiście stał się człowiekiem i przyszedł w ciele, jest z Boga … I każdy duch, który nie uznaje i nie wyznaje Jezusa Chrystus przyszedł w ciele, ale anuluje, niszczy, rozrywa,

Wolnomularskie nauczanie o Jezusie Chrystusie spełnia dokładnie tę biblijną definicję Antychrysta !!

Dlatego, gdy wolnomularz zwraca się do tłumu o Jezusie Chrystusie, przedstawi dokładnie Ewangelię tylko dlatego, że arogancko wierzy, że biedne, ignoranckie „masy” ludu muszą być teraz okłamane, ponieważ nie mogą przyjąć prawdy. Ale wkrótce Antychryst pojawi się na scenie i poprowadzi „masy” na wyższy poziom treningu religijnego. Wtedy i tylko wtedy „masy” będą mogły otrzymać „prawdę”.

 

Jaka jest prawda? Kogo czczą wolnomularze, jeśli nie czczą Jezusa Chrystusa? Mówią, że oddają cześć Bogu, ale ten „Bóg” nie jest Osobą, jak powiedział nam tak wymownie Albert Pike. Ich Bóg jest „Mocą”, która spełnia definicję Daniela Antychrysta! Czy czczą boga, który jest Osobą? Pike mówi nam, że tak robią, a jego imię jest – cóż, pozwólcie, że pozwolę Pike powiedzieć wam, jego własnymi słowami: „Lucyfer, Syn Poranka! Czy to on nosi Światło i jego splendory nie do zniesienia, ślepe, słabe, zmysłowe lub samolubne Dusze? Wątpię! (Albert Pike, „Morały i dogmat starożytnego i akceptowanego szkockiego rytu masonerii”, s. 321) Następnie, na stronie 567, Pike nazywa Lucyfera „Aniołem Światła”

Nie dajcie się zwieść: masoneria czci Lucyfera .

Pamiętaj, że masoneria oddziela Lucyfera od szatana, twierdząc, że nie są tym samym bytem. Szatan powinien być zaprzeczeniem Boga; On jest bratem Jezusa Chrystusa! Czy to brzmi jak mormonizm? Powinien, ponieważ Józef Smith był mistrzem masonem, a Brigham Young miał 33 stopień.

 

 

Chrześcijański autor, Gary Kah, pisząc w swojej książce „ En Route to Global Occupation ”, pisze o kulcie Lucyferii na stronie 114: „14 lipca 1889 roku Albert Pike wydał instrukcje dwudziestu trzem Najwyższym Radom świata, nagrany przez AC De La Rive w La Femme et l’Enfant dans la Franc-Maconnerie Universalle (strona 588) Poniżej znajduje się fragment jego przemówienia.

„To, co musimy powiedzieć tłumowi, to: – Czcimy Boga, ale to Bóg uwielbia bez przesądów. Dla was, suwerenny Generale Wielkich Inspektorów, mówimy to, że możecie powtórzyć to Braciom 32, 31 i 30 stopnia – Religia masońska powinna być, przez nas wszystkich inicjowanych w wysokich stopniach, utrzymywana w czystość doktryny Lucyferycznej ”. „[Kah cytuje z„ Occult Theosophy ”Edith Starr Miller, Hawthorne, CA, wydanej po raz pierwszy w 1933 r., Str. 220.]

 

Zanim zajmiemy się tym, co oczywiste, chcielibyśmy zwrócić uwagę na stwierdzenie Pike’a, że ​​„tłumowi” należy powiedzieć, że masoni wielbią Boga, którego nie muszą się obawiać, tj. Ich boga wszelkiej Miłości; adeptom mówi się prawdę o tym, kogo czczą wolnomularze, ponieważ mogą „właściwie otrzymać” to. Ta arogancka idea okłamywania ignoranckich mas przy jednoczesnym zachowaniu prawdy dla dojrzałego Adepta dotyczy również masońskich braci poniżej 30. stopnia. Od dawna zdajemy sobie sprawę, że około 90% wszystkich masonów nie ma pojęcia o prawdzie loży masońskiej.

 

Otóż, aby stwierdzić oczywiste  wypowiedzi Pike’a powyżej: czczą Lucyfera , Niosącego Światło, jak Pike nazwał go Morałami i Dogmą! Niech cię nie zwiedzie. Ale dlaczego mielibyśmy mieć problemy z uwierzeniem, że masoni czczą Lucyfera? Posłuchaj jednego z najważniejszych masonów XX wieku, Manly P. Hall.

 

„Kiedy Mason dowiaduje się, że kluczem do wojownika na bloku jest właściwe zastosowanie dynamicznej siły życiowej, poznał tajemnicę swego Rzemiosła. Kipiące energie Lucyfera znajdują się w jego rękach, i zanim on może pójść naprzód i w górę, musi udowodnić swoją zdolność do właściwego stosowania energii, musi podążać śladami swego przodka, Tubala-Kaina, który potężną siłą boga wojny wbił swój miecz w lemiesza. [Manly P. Hall, 33 stopień, KT, Zaginione klucze masonerii lub Sekret Hirama Abiffa, Naprzód Reynolda E. Blighta, 33 stopień, KT, ilustracje J. Augustusa Knappa, 32 stopień, Macoy Publishing i Masonic Supply Company, Inc., Richmond, Virginia, str. 48;

 

 

 

To oświadczenie jest najbardziej odważne i zwięzłe, jakie każdy może stworzyć w języku angielskim! Odważnie stwierdza, że ​​gdy Mason nauczy się kontrolować swoje emocje i właściwie zastosować „dynamo siły życiowej”, może być pewny, że jest w stanie kontrolować „kipiące energie Lucyfera” w jego rękach. Ponadto przyznaje, że Masoneria to Craft, stara nazwa Czarostwa! Co więcej, wszyscy sataniści są pewni, że jeśli dołączą do sabatu i nauczą się rzemiosła, kontroluje on nadprzyrodzoną moc szatana, tak jak obiecuje to Manly P. Hall.

Jest to najpotężniejszy dowód na to, że masoneria jest satanizmem, ponieważ jej język jest bezpośredni i wyraźny, nie zaśmiecony świadomym mylącym językiem tajemnym, który może zrozumieć tylko insider. Ponadto zauważ, że Hall i Reynold E. Blight są masonami 33 stopnia, podczas gdy Illustrator to 32 stopień. Macoy Publishing Company jest również jednym z najbardziej szanowanych spośród wszystkich wydawnictw masońskich.

 

 

Pokazaliśmy już, że ich nauczanie o Jezusie Chrystusie stanowi naukę i ducha antychrysta zgodnie z definicją zawartą w 1 Liście Jana 4: 1-4. Ponieważ jest to prawdą, musimy podjąć następny krok, aby zrozumieć, że Biblia przepowiada, w Danielu, że Antychryst będzie czcił Lucyfera / Szatana!

 

 

W Księdze Daniela 8: 23-25 ​​Bóg zapowiada to w odniesieniu do Antychrysta: „A w późniejszym czasie ich królestwa, kiedy przestępcy staną się pełnymi, powstanie król dzikiego oblicza i zrozumienie ciemnych zdań. Jego moc będzie potężna, ale nie przez jego własną moc, i będzie cudownie niszczyć, i będzie szczęścić, i praktykować, i zniszczy lud mocny i święty, i przez swoją politykę sprawi, że rzemiosło będzie mu się powodziło i będzie się wywyższał w sercu swoim, a przez pokój zniszczy wielu; i powstanie przeciwko księciu książąt, ale będzie zniszczony bez pomocy ręki. Tchnieniem ust. (Notabene pastor Chojecki mówił, że z fizycznym mieczem przyjdzie Jezus…- admin)

 

 

„Król dzikiego oblicza”, powyżej, odnosi się do króla, który praktykuje sztukę Czarnej Magii. Praktykujący Czarną Magię nie kłamią o tym, że czczą szatana. Termin „rozumienie mrocznych zdań” odnosi się do wielu zaklęć i zaklęć Czarnej Magii, które opanowali, aby dowodzić demonami, by wykonali ich rozkazy.

„Jego moc będzie potężna”, ponieważ jest to nadprzyrodzona moc szatana zamieszkującego Antychrysta. ta moc będzie bardzo skuteczna, ponieważ pozwoli mu „cudownie zniszczyć”.

 

Kiedy powyższy fragment mówi, że „sprawi, że będzie mu się powodziło”, odnosi się również do Czarostwa; ci w czarnoksięstwie powszechnie nazywają to „Rzemiosłem”.

Zatem z tego Pisma powinniśmy naturalnie oczekiwać, że ci, którzy nauczają doktryn biblijnie „ducha Antychrysta”, powinni również praktykować kult Szatana / Lucyfera. Oczekuje się od nich, że będą czcić tę samą religię, co czci Antychryst. I ta religia to czary, kult Lucyfera.

 

 

Pike następnie przedstawia konkretne dowody kultu masonerii Szatana / Lucyfera na samym froncie obyczajów i dogmatów! Poniżej okrągłej pieczęci „Boga” Pike pisze zwrot napisany po łacinie, który okazuje się być typową satanistyczną frazą. Jedno spojrzenie na to zdanie ostrzeże każdego satanistę, że zawartość tej książki jest szatańska! Satanista zrozumiałby natychmiast, że cała masoneria jest satanistyczna.

 

Co to za fraza? „DEUS MEUMQUE JUS” Dosłowne znaczenie to „Bóg i moje prawo”

 

Doc Marquis mówi, że to stwierdzenie jest bardzo typowe dla satanizmu. Ma dwa znaczenia, jedno w drugim. Po pierwsze, wyrażenie to oznacza, że ​​mason może polegać na swoim Bogu, aby określić swoje prawo i sprawiedliwość. Po drugie, ponieważ Bóg masonerii jest Lucyferem, masoni mówią, że „używają metod okultystycznych”, poprzez Lucyfera, aby osiągnąć swoje prawa i sprawiedliwość. Markiz mówi, że to zdanie jest bardzo silne i bardzo niebezpieczne w satanizmie. Po drugie, satanista widzi to zdanie po łacinie w książce Pike’a, wie, że materiał wewnątrz jest satanizmem, bez czytania słowa!

Więc, panie pastorze, jeśli jesteś masonem, dzielisz wszystkie te przekonania masonerii. To oznacza, że ​​jesteś fałszywym chrześcijaninem! Kiedy głosisz Prawdę Ewangelii, potajemnie trzymasz się wierzeń Lucyferiańskich. Celowo wprowadzasz w błąd „nieświadome masy” dla ich „własnego dobra”, tak że gdy powstanie Antychryst, możesz poprowadzić swoich wyznawców do niego!

 

Kiedy powstanie Antychryst, pośród wielkich znaków i cudów, i twierdząc, że jest Mesjaszem wszystkich, spotka go wielu sceptyków, zwłaszcza wśród chrześcijan. Nowy Plan Porządku Świata wzywa kluczowych przywódców religijnych z każdego kontynentu i każdej ważnej religii do natychmiastowego wystąpienia i wykrzyknięcia swoim wyznawcom: „To jest człowiek, dla którego czekaliśmy; chodźmy za nim”. Ilu chrześcijan ślepo podąży za swoimi pastorami i kluczowymi przywódcami religijnymi w ramiona Antychrysta? To naprawdę bardzo poważna sprawa.

Wreszcie fakt, że tak wielu liberalnych i odstępczych kościołów protestanckich ściśle sprzymierzyło się ze sobą, a ich organizacje z papieżem, również uwiarygodnia je jako siły Antychrysta. Czemu? Ponieważ papież został już wybrany najlepszym przywódcą religijnym Nowej Światowej Religii, postem, który umieszcza go jako biblijnego fałszywego proroka z Objawienia 13: 11-18. [Zobacz NEWS1052 Notatki z seminarium: House of Theosophy, 8/18/91]

 

Czy zauważyłeś nietradycyjny Krucyfiks, którego Papież Jan Paweł II stale używa w swoich Mszach? Ten krucyfiks jest „skręconym krzyżem” stworzonym przez satanistów w VI wieku ne, jako ich symbol Antychrysta !! Tak więc, kiedy papież i inni katoliccy księża trzymają ten krucyfiks przed czcicielami, nieświadomie czczą Antychrysta!

 

Masoni przywódcy protestanccy coraz ściślej współpracują z tym przyszłym fałszywym prorokiem! Walka z aborcją prawdopodobnie najskuteczniej przyczyniła się do tego zjednoczenia protestantów i katolików, ponieważ szczerzy członkowie obu kościołów związali się w walce o zakończenie aborcji.

 

Smutne ale prawdziwe. Promise Keepers to kolejny przykład więzi między katolikami i protestantami. Wkrótce  wszyscy będziemy czcić pod tym samym „kościołem”, kościołem Antychrysta. Już oficjalnie powstał globalny kościół, który sam się definiuje. W NEWS1094 , donieśliśmy, że pod koniec czerwca 1997 powstał globalny kościół, zwany United Religions!

Oto ich logo:

 

 

 

 

Uważają się za „duchowy odpowiednik Organizacji Narodów Zjednoczonych” i planują pełne ukształtowanie do czerwca 2000 r. Jest to ten sam rok, w którym wszystkie inne aspekty Nowego Porządku Świata planują być w pełni funkcjonalne, mieć swoje ambitne plany w pełni wdrożone !!

Masoni pastorzy – jak daleko upadliście! Słuchaj uważnie Słowa Jezusa w Kościele Laodicji: „Ponieważ mówisz: Jestem bogaty, powiększony dobrami i niczego nie potrzebuję; i nie wiem, że jesteś nędzny, nieszczęśliwy, biedny i ślepy i nago: ”

 

 

Nie masz pojęcia, że ​​jesteś „nędzny i nieszczęśliwy, biedny, ślepy i nagi”. Myślisz, że podążasz „wyższym objawieniem” niż zwykłe chrześcijaństwo. Wierzysz, że celowo wprowadzasz nas w błąd „biednych mas chrześcijan” dla naszego własnego dobra, że ​​pewnego dnia możesz dostarczyć nas do Antychrysta, dla naszego bardziej dojrzałego wglądu religijnego!

 

 

Cóż, Jezus ostrzegł cię: „Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego; ale ten, kto spełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie. Wielu powie mi w tym dniu, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy [głoszonych] w Twoim imieniu? I w imieniu twoim wypędzili diabły, aw imieniu twoim dokonali wielu cudownych dzieł? wy, którzy czynicie nieprawość ”. [Mt 7: 21-23]

 

Czy Paweł miał na myśli ciebie, kiedy martwił się o swoją służbę? „Ale ja trzymam pod swoim ciałem i poddam je podporządkowaniu, aby w żaden sposób, kiedy głosiłem innym , ja sam nie powinienem być rozbitkiem” (1 Kor. 9:27)

 

Panowie pastorzy i kluczowy przywódcy kościoła, proszę, upadnijcie teraz na kolana i pokutujcie za ten grzech. Świetnie, wiesz, że można mu wybaczyć. Odwróć się, zanim spadnie na ciebie sąd Boży!

 

Wszystkim innym chrześcijanom, którzy wykazywali ślepą wiarę w swoich chrześcijańskich pastorów i przywódców, wzywamy was, abyście zrozumieli prawdę tego, co wam daliśmy, nawet jeśli będzie to dla was bardzo trudne. W tym końcu epoki bezprecedensowego oszustwa duchowego nie wolno ci ślepo podążać za żadnym człowiekiem ani jakąkolwiek organizacją; raczej musisz przeszukiwać Pisma, aby „udowodnić duchy”, aby zobaczyć, czy pochodzą one od Boga czy Szatana. Twoja wieczna dusza jest zagrożona!

 

 

Sam fakt, że tak wielu „chrześcijańskich” przywódców może być fałszywymi prorokami, w wełnie Baranka, jest pewnym znakiem, że Koniec Wieku jest bardzo, bardzo blisko! Apostoł Paweł stwierdził w 2 Tesaloniczan 2: 1-12, że Antychryst nie może się pojawić, dopóki apostazja Kościoła nie zostanie zakończona i dopóki Duch Święty, który powstrzymuje zło, nie zostanie usunięty z drogi. Naprawdę nie można znaleźć bardziej kompletnego przykładu apostazji Kościoła niż fakt, że tak wielu naszych chrześcijańskich pastorów i przywódców jest masonami.

W tym końcu wieku, kiedy niezrównane oszustwo jest porządkiem dnia, wszyscy musicie polegać na Piśmie, a nie na ludzkich przywódcach! Jeśli patrzysz na swoje pisma święte, gdy powstaje Antychryst, NIE będziesz zwiedziony, aby go zidentyfikować.

 

Oto najbardziej znani masoni w religiach:

 

 • Billy Graham, najpopularniejszy na świecie ewangelista „chrześcijański” jest masonem 33 stopnia

 • Norman Vincent Peale, 33-szy Freemason, były Wielki Kapelan Wielkiej Loży Nowego Jorku, Past Wielki Prałat Rycerzy Templariuszy i Shriner. (teraz nie żyje) Czytałem jego książkę/i o motywacji – admin)

 • Robert Schuller, 33-go Stopnia Mason, Pastor Kryształowej Katedry i gospodarz popularnego programu telewizyjnego „Hour of Power”

 • Oral Roberts, 33. Degree Freemason, założyciel Oral Roberts University

 • Jesse Jackson, 33rd Degree Prince Hall Mason

 • Louis Farrakhan, przywódca Narodu Islamu

 • Geoffrey Fisher, arcybiskup Canterbury 1945-1961

 • Ojciec Francisco Calvo, jezuicki katolicki ksiądz, który rozpoczął masonerię na Kostaryce

 • G. Bromley Oxnam, 33-go stopnia mason, przyjaciel Billy’ego Grahama, szefa kościołów FCC

 

Billy Graham i żona Ruth otrzymują Medal od masona  33 °  Newt Gingrich

 

 

Mormoni, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

 • Joseph Smith, założyciel kultu Mormonów

 • Hyrum Smith, brat Józefa Smitha

 • Brigham Young, drugi lider kultu Mormonów

 • Sidney Rigdon, wczesny mormon

 • Heber C. Kimball, żałował, że wszyscy ludzie nie są masonami

 • Spencer Kimball, szafa Freemason, wnuk Herbera, przyjaciel Normana Vincenta Peale’a

 

Kiedy templariusze zostali rozwiązani,nurkowali w kościołach protestanckich w Szkocji, potem w Anglii, Europie, Ameryce i na całym świecie. Wiele nie-katolickich kościołów miało wolnomularzy jako pastorów i przywódców kościelnych, a nawet dzisiaj jest tylko 1,3 miliona wolnomularzy w południowej konwencji baptystów! 
Wolnomularstwo działa dla jezuitów, którzy mieli podobną historię jak masoneria. Zakon jezuitów został oficjalnie stłumiony przez papieża Klemensa XIV w 1773 r. Z powodu nacisków politycznych wielu królów narodów katolickich. Jezuici walczyli przeciwko papiestwu z niekatolickich narodów. Papież Pius VI szukał pokoju z jezuitami i przywrócił zakon jezuitów w 1782 roku. 

 

Oni dali ludziom pozorny wybór jak między PO a PIS, jak między KFC a MC Donaldem i tym jest wybór między katolicyzmem a pseudo protestantyzmem.

Oni razem organizują marsze uliczne dla Jezusa, razem wykładają na uczelniach ewangelicznych.

Kłócą się te dwie grupy, ale obie są zwiedzione. Protestanci wypominają katolikom nieprzestrzeganie 2 przykazania a sami nie przestrzegają czwartego…

Ile osób pobłądziło od złego nauczania. Ile osób żyje w potępieniu?

 

Masoneria jest religią dzieł. Jednym z wielu symboli jest równowaga. Masoni wierzą, że zostaną osądzeni przez swoje prace, oparte na równowadze dobra i zła w ich życiu. W 2 Kor. 11: 13-15 czytamy o religiach „dzieł”:

„Albowiem tacy są fałszywi apostołowie, kłamliwi robotnicy, przemieniający się w apostołów Chrystusa. I bez cudu; ponieważ sam Szatan przemienia się w anioła światłości. Dlatego nie jest wielką rzeczą, jeśli jego usługujący również zostaną przemienieni jako szafarze sprawiedliwości; których koniec będzie zgodny z ich dziełami ”.

 

 

 

Książka “Masoneria i protestantyzm”

 

 

 

cdn.

 

 

 

Zaktualizowane: 13 marca 2019 - 12:33

2 komentarze

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish