Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Masoneria wśród pastorów – wywiad, plany, system. Część I.

Jak sami czasem  przyznają, karty powoli zostają wyłożone, odsłonięte. Jest to bardzo szokujący zestaw informacji, który kładzie wielki cień na liderów ewangelicznych. Zapewne zdarzają się normalni, Boży pastorzy, ale większości jakoś nie przeszkadza mariaż z lucyferiańskim Rzymem:

 

_________________________________

Tłumaczenie nie jest doskonałe. Proszę o wyrozumiałość.

 

Cz I.

 

W tym artykule przyjrzymy się możliwym implikacjom Nowego Porządku Światowego faktu, że wielu chrześcijańskich pastorów i kluczowych przywódców kościelnych jest masonami i możliwych implikacji nowego porządku światowego. Jak dyskutowaliśmy, my, fundamentalni chrześcijanie, byliśmy bardzo i coraz bardziej przerażeni, ponieważ wiele organizacji chrześcijańskich zaczęło coraz bardziej lewicować i coraz bardziej odstępować. Jednak większość z tych pastorów nadal głosi kazania, które są ważną Ewangelią, ponieważ przedstawiają dokładnie Plan Zbawienia. Nasz jedyny spór z tymi przywódcami pojawia się, gdy ich organizacje współpracują z kościołami protestanckimi oraz z Kościołem rzymskokatolickim. Fundamentalistyczni pastorzy i autorzy nigdy nie kwestionowali Zbawienia tych przywódców.

Jeśli ci przywódcy są masonami, stajemy przed zupełnie nowym zestawem okoliczności! Jeśli są masonami, to musimy założyć, że potajemnie, w głębi serca, zgadzają się z doktrynami masonerii! Musimy założyć, że gdy przedstawiają Ewangelię w swoich kazaniach, w tajemnicy zaprzeczają chrześcijańskim doktrynom w sercu. Musimy założyć, że gdy sławią Jezusa Chrystusa jako naszego umiłowanego Pana, Mistrza i Zbawiciela, oni w tajemnicy wierzą w nauki masonerii o Jezusie Chrystusie.

 

 

Przyjrzyjmy się teraz niektórym naukom masonerii na temat kluczowych doktryn naszej wiary chrześcijańskiej, abyśmy mogli zrozumieć, co tak naprawdę jest w sercach tych chrześcijańskich przywódców, gdy publicznie przedstawiają Ewangelię. Pamiętajcie, Bóg osądza problemy serca, podczas gdy my, ludzie, mamy skłonność do osądzania powierzchownego, tylko tego, co widzimy na powierzchni. Cóż, ci przywódcy mogą rozważyć słowa Boże skierowane do Samuela dotyczące Saula: „Ale Pan rzekł do Samuela: Nie patrz na jego oblicze, ani na wysokość jego wzrostu, ponieważ go odrzuciłem, bo Pan nie widzi, jak człowiek widzi; człowiek patrzy na wygląd zewnętrzny, ale Pan patrzy na serce ”(1 Samuela 16: 7). Jeśli ci wielu pastorów jest masonami, mają serce wolnomularza i wierzą w to, w co wierzą masoni, zbadajmy teraz te masońskie doktryny.

 

Wolnomularze wierzą, że posiadają duchową mądrość, która znacznie przewyższa nauki jakiejkolwiek indywidualnej religii.

 

 

 

O. „To [masoneria] jest uniwersalną, wieczną, niezmienną religią, taką jak Bóg zasadził ją w sercu powszechnej ludzkości. Żadne wyznanie nigdy nie było długowieczne, które nie zostało zbudowane na tej podstawie. poszczególne religie] są nadbudową (Albert Pike, „Moralność i dogmat starożytnego i akceptowanego szkockiego obrzędu masonerii”, s. 219)

Dlatego masoneria postrzega siebie jako duchową fundację, na której zbudowano wszystkie inne religie. Dlatego każda religia, w tym chrześcijaństwo, ma tylko częściową prawdę, podczas gdy masoneria zawiera całą prawdę. Panie pastorze, jak pan stoi na podium, głosząc Ewangelię, czy w tajemnicy wierzy pan, że chrześcijaństwo jest niczym innym, jak pojedynczą religią zawierającą tylko częściową prawdę?

 

 

Co Pismo Święte mówi o Fundacji, która jest do przyjęcia dla Boga?

 

 

Biblia Odpowiedź # 1 – „Nie może żaden inny fundament leżeć niż ten, który jest położony w Chrystusie i którym jest Jezus Chrystus”. (1 Koryntian 3:11)

Biblia Odpowiedź # 2 – W Ewangelii Łukasza 6:48 Jezus oświadcza, że ​​jest Skałą, jedyną duchową podstawą, na której człowiek może polegać na wieczne zbawienie. Następnie w wersecie 49 Jezus mówi o jakimkolwiek innym fundamencie religijnym. „Lecz kto słucha i nie czyni, jest podobny do człowieka, który bez fundamentu zbudował dom na ziemi, przeciwko któremu gwałtownie uderzył strumień, i natychmiast upadł, a ruina tego domu była wielka”. Innymi słowy, jakakolwiek inna podstawa duchowa nie jest w ogóle podstawą, a kiedy Sąd Boży zaczyna bić tę osobę, jego upadek będzie bardzo wielki i bardzo wieczny.

 

Biblia Odpowiedź # 3 – „Rzekł mu Jezus: Ja jestem drogą, prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”. (Jan 14: 6)

 

B . Masoneria naucza, że ​​ich prawdziwa religia musi być pomieszana z „błędem” [kłamstwem], kiedy naucza się ją mas, aby mogła być utrzymana w czystości dla Adeptów! „Religia … musi być stopowana (mieszana) z pewną ilością błędów [kłamstwa] … religia wielu musi koniecznie być bardziej niepoprawna niż religia wyrafinowanych i nielicznych.” (Albert Pike, „Morały i dogmaty starożytnego i akceptowanego szkockiego rytu masonerii”, s. 224, Nauki na 14 stopień)

 

Pike stwierdza również, że kłamstwo jest konieczne, na stronie 102, Nauczanie dla trzeciego stopnia. „Duch … który kocha mądrość i kontempluje Prawdę pod ręką, jest zmuszony ją ukryć, skłonić tłum do jej przyjęcia … Fikcje są konieczne dla ludzi ...”

 

Panie pastorze, kiedy wygłaszasz kazania w czasie swoich kazań o czystości Ewangelii, czy w twoim sercu naprawdę myślisz, że te „masy” ludzi, którym głosisz „muszą” muszą być nauczone błędu? Czy arogancko wierzysz, jak naucza masoneria, że ​​tylko adepci mogą poznać czystą prawdę? Czy naprawdę wierzysz, że Biblia, której uczysz, jest tak naprawdę tylko „fikcją”?

 

Panie pastorze, czy wie pan, że ta wiara jest czysto antychrystem? W książce New Age „The Armageddon Script” Petera Lemesuriera odkrywamy przekonanie, że Antychryst będzie wykonywał największą możliwą wiarę dla wszystkich wyznawców wszystkich religii świata. Będzie twierdził, że jest figurą typu mesjasza, na którą czeka większość głównych religii. Będzie twierdził, że jest ich Mesjaszem; będzie twierdził, że jest chrześcijaninem, że Jezus Chrystus powrócił po raz drugi; będzie twierdził, że Mahometowie wrócili; będzie twierdził, że buddysta powrócił do Buddy; nawet niektórzy rdzenni Amerykanie mają doktrynę, że w ostatnich dniach pojawi się postać mesjasza. W jego jednej osobie Antychryst będzie twierdził, że jest postacią mesjasza dla każdej religii świata. ! Lemesurier porównuje tę szaradę do Antychrysta, zachowując się jak duchowy piorunochron, zabierając sobie „niezasłużone przepowiednie” każdej religii świata. Następnie, gdy każda religia wierzy, że widziała swojego Mesjasza, może zostać nauczony „wyższego” duchowego objawienia, że ​​każda osoba ma w sobie „boskość” i że prawdziwym bogiem, którego należy czcić, jest ty sam ! („The Armageddon Script”, Peter Lemesurier, St. Martin’s Press, Nowy Jork, 1981, ISBN 0-312-04922-6, strony 215-252)

 

Dlatego, panie Pastorze, gdy głosicie „masom” w swoich kazaniach, jeśli potajemnie wierzysz w tę doktrynę masonerii, że ci ludzie muszą być teraz okłamywani, dla własnego dobra, przypisujesz doktrynę Antychrysta!

 

C. Masoneria uczy, że jest to religia światowa, że ​​„czci” wszystkie wiary. „Nie doceniamy znaczenia jakiejkolwiek prawdy. Nie wypowiadamy żadnego słowa, które można by uznać za lekceważące dla kogokolwiek z jakiejkolwiek wiary … Nie mówimy Żydom, że Mesjasz, którego oczekuje, urodził się w Betlejem prawie dwa tysiące lat temu i że jest heretykiem, ponieważ i tak nie uwierzą. I tak niewiele mówimy szczerym chrześcijanom, że Jezus z Nazaretu był tylko człowiekiem takim jak my lub Jego historią [jest], ale odrodzeniem starszej legendy. ” (Albert Pike, „Morały i dogmat starożytnego i akceptowanego szkockiego rytu masonerii”, s. 524)

 

Panie pastorze, kiedy głosicie szczerym chrześcijanom w waszym zborze o kochającym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, czy w tajemnicy wierzysz, że Jezus z Nazaretu był tylko człowiekiem takim jak my i że Jego życie i Ewangelia są niczym innym jak „ odrodzenie starszej legendy?

 

Albert Pike kończy tę małą sekcję, mówiąc: „Masoneria … należy do wszechczasów; bez żadnej religii, znajduje we wszystkich swoje wielkie prawdy”. Masoneria jest prawdziwie globalną religią Antychrysta. Ponieważ Pike naucza, że ​​poprzedza wszystkie religie i sięga do samego początku czasu, zakładamy, że ma on na myśli, że masoneria wraca do Ogrodu Edenu, gdzie widzimy dokładnie ten rodzaj „czczenia siebie” będąc nauczanym, prawda? W Ogrodzie Eden widzimy, jak Szatan przemawia przez węża do Ewy, wychwalając ją, by jadła owoc Drzewa Wiedzy, chociaż Bóg zabronił tego. Szatan powiedział Ewie, że po zjedzeniu tego owocu staniecie się jak bogowie. Przyjrzyjmy się dokładnemu Pismu: „Bóg wie, że w dniu, w którym jecie, otworzą się wasze oczy i staniecie się jak bogowie, znając dobro i zło”. (Rodzaju 3: 5). Innymi słowy, Szatan nauczał Ewę tego samego kłamstwa, jakiego naucza się w masonerii i religii New Age, że każda osoba ma w sobie „boskość” i że wszystko, co muszą zrobić, to „odkryć” to poprzez okultystyczną medytację i praktyki !!

 

Dlatego, panie pastorze, skoro jesteś masonem, naprawdę wierzysz w to kłamstwo o tym, że każda osoba jest bogiem !!

 

D. Masoneria uczy, że „moralność masonerii” to „moralność każdego wyznania starożytności” . (Albert Pike, „Moralność i dogmat starożytnego i akceptowanego szkockiego rytu masonerii”, s. 541)

 

Dlatego Masoneria zatwierdza wiele praktyk starożytnych religii pogańskich, takich jak prostytucja świątynna i poświęcenie dzieci !!

 

Panie pastorze, kiedy głosicie nam biblijną moralność „biednych mas”, czy naprawdę wierzysz w „moralność każdego wyznania” starożytnych religii pogańskich?

 

Albert Pike mówi tę prawdę tak odważnie, że nikt nie może źle zrozumieć. W nauczaniu 28. stopnia Pike stwierdza: „Masoneria jest identyczna z pradawnymi Tajemnicami”. (Albert Pike, „Moralność i dogmat starożytnego i akceptowanego szkockiego rytu masonerii”, s. 624)

 

Panie pastorze, czy wie pan o biblijnym fakcie, że Bóg doprowadził każdą z tych religii „starożytnych tajemnic” do ostatecznej oceny fizycznej, zabijając fizycznie każdego z nich i ich wyznawców? Czy jesteście świadomi, że Bóg ostrzegł Izrael: „Gdy przyjdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje tobie, nie będziesz się uczył robić obrzydliwości tych narodów. Nie znajdzie się wśród ciebie nikt, kto czyni jego syna lub jego córkę, która przejdzie przez ogień, lub tę wróżbę, lub obserwatora czasów, lub czarownika, czarownicę, czarownika lub konsula z znanymi duchami, czarodziejem lub nekromantą. czyż te rzeczy są obrzydliwością dla Pana, a z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. (Powtórzonego Prawa 18: 9-12)

 

Wolnomularstwo naucza i obejmuje WSZYSTKIE te zakazane, „obrzydliwe” praktyki nawet dzisiaj, jak wykazujemy w NEWS1084 , NEWS1085 i NEWS1086 .

 

Panie pastorze, kiedy nauczasz swoją publiczność, czy ukrywasz to nauczanie wolnomularstwa, że ​​całkowicie dobrze jest praktykować czary, konsultować medium, praktykować ludzkie ofiary i używać wróżbiarstwa? Ponieważ jesteś masonem, możemy tylko stwierdzić, że to robisz. Czy to powodem, że masoneria musiała być tak bardzo skryta przez te wszystkie lata? Oczywiście, że jest!! Przeglądając listę materiałów Freemasons, w NEWS1084 , NEWS1085 i NEWS1086 , zobaczycie wszystkie te ohydne i zakazane praktyki z wyjątkiem ofiar z ludzi.

 

E. Czego wolnomularstwo uczy o Bogu?

 

1. „… Szatan nie jest czarnym bogiem, ale zaprzeczeniem Boga … Dla Wtajemniczonych nie jest to Osoba, lecz Moc stworzona na dobre, ale która może być wykorzystana do zła”. Teraz prawda ostatecznie wychodzi z worka !! Masoneria określa to okultyzmem i Antychrystem ! Przyjrzyjmy się temu w jego częściach składowych.
a) Zarówno szatan, jak i Bóg nie są osobami, lecz siłami . Bóg objawia w Księdze Daniela 11:38 pośród proroctw dotyczących nadchodzącego Antychrysta. „Ale w swoim majątku będzie czcił Boga sił :„ Antychryst nie będzie honorował Prawdziwego Boga, ale Boga Sił !! Z tego powodu Pike właśnie określił masonerię jako Antychrysta!

Dlatego, panie pastorze, będąc masonem, uczestniczycie w organizacji poświęconej wsparciu Antychrysta!

b) Wypowiedź Pike’a powyżej, utożsamia szatana i Boga, ogromną obrzydliwość biblijnej prawdy! Zastanów się, co Bóg ma do powiedzenia na temat różnicy między Nim a Szatanem: „Tak mówi Pan, król Izraela, i jego odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i jestem ostatni; a poza mną nie ma Boga . ” (Izajasz 44: 6) Bóg ogłasza, że ​​jest najważniejszy nad wszystkimi innymi istotami nadprzyrodzonymi. Jednak klasyczny okultyzm jest wręcz przeciwny. W satanistycznej księdze symboli, zatytułowanej „Magiczne symbole”, Frederick Goodman, Brian Todd Publishing House, Ltd., 1989, s. 57-59, widzimy tę satanistyczną naukę.

„Łacińskie słowa odnoszą się do starożytnego okultystycznego dyktatu:„ To, co jest powyżej, jest podobne do tego, co jest poniżej ”. Diagram po raz kolejny wskazuje na dualizm wszechświata … niższy lub ciemniejszy świat jest odbiciem lub słabszym obrazem z wyższego świata … jest wyższy świat i niższy świat, i w pewien ciekawy sposób są to odbicia siebie nawzajem, chociaż górny świat jest światem światła, a niższy świat jest światem ciemności … Od ducha , odzwierciedlając się, przechodzi dualność stworzonego świata, jakby światło potrzebowało ciemności, by nadać sobie formę. To jedna z tajemnic okultystycznej tradycji … cały stworzony świat jest naprawdę próbą Boga, by zobaczyć Siebie. Tworzy obraz samego Siebie, który jest odbiciem samego Siebie, który może zobaczyć. Bez tego stworzenia własnego cienia nie byłby kompletny. (s. 57-58) To sprowadza nas do stwierdzenia Pike’a, że ​​Szatan jest zaprzeczeniem lub przeciwieństwem Boga. Dlatego ci okultyści wierzą, że Bóg stworzył cień Siebie, istoty, którą nazywamy Szatanem !!

Panie pastorze, kiedy uczysz biblijnej prawdy z Biblii o Bogu, musisz naprawdę myśleć, że jest to fałszywe nauczanie, „fikcja”, którą musisz propagować wśród nas, „nieświadomych chrześcijan”, aż Antychryst może powstać i doprowadzić nas do nowej, wyższej ścieżki świadomości !!

 

c) Wreszcie, stwierdzenie Pike’a powyżej, że okultyzm może być użyty zarówno dla „dobrego”, jak i „złego”, jest również standardowym nauczaniem satanistycznym. Jeśli osoba używa swojej wiedzy o okultyzmie dla „dobra”, mówi się, że praktykują „białą magię”; ale to, że osoba wykorzystuje swoją wiedzę o okultyzmie dla „zła”, mówi się, że praktykują „czarną magię”. A kiedy Nauczyciel Światowy, czyli Awatar, używa swojej wiedzy okultystycznej do „Dobra”, jest określany jako „Chrystus”; ale jeśli używa swojej wiedzy okultystycznej dla „Zła”, jest nazywany „Antychrystem”. Widzicie więc okultystycznych autorów, takich jak Alice Bailey, Ruth Montgomery i Peter Lemesurier, martwiących się, czy nadchodzący Avatar New Age – Nauczyciel Świata, Wielki – będzie „Chrystusem”

Pan jako chrześcijański Pastor, który jest również masonem, musi wierzyć w ten sam nonsens.

 

2. Masoneria uczy, że Bóg jest tylko miłością i że nie jest w stanie osądzać

„Masoneria uczy, że Bóg jest nieskończenie dobry … Mamy wiarę w Nieskończoność; wiarę w Nieskończoną Miłość Boga; i to ta wiara musi nas zbawić. Żadne dyspensy Bożej Opatrzności, żadne cierpienie ani żałoba nie są posłańcem gniewu: żadna z jego okoliczności nie jest oznaką gniewu Bożego, nie jest zdolny do gniewu … źli ludzie nie umierają, ponieważ Bóg ich nienawidzi, oni umierają, ponieważ najlepiej dla nich, że powinni to czynić, a tak jak oni są źli, lepiej jest dla nich być w rękach nieskończenie dobrego Boga, niż gdziekolwiek indziej ”. (Albert Pike, „Moralność i dogmat starożytnego i akceptowanego szkockiego rytu masonerii”, s.

718, Nauki 28-go stopnia)

Łał! Masoneria uczy, że zobaczymy Adolfa Hitlera i Josefa Stalina oraz Nerosów z tego świata w Niebie !! Ponieważ Bóg jest nieskończenie dobry, nie jest w stanie gniewać się nad grzechem i w końcu pozwoli wszystkim wejść do Nieba! Tak więc masoneria nie naucza Ostatecznego Dnia Sądu ani wiecznej kary w piekle za ich grzechy.

(admin: pamiętam jak pastor Cyrikas w jednym ze swoich filmów powiedział, że jego przeciwnicy będa patrzeć jak on wchodzi do nieba)

Panie pastorze, kiedy namawiasz ludzi, aby wystąpili, aby przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, czy w tajemnicy wierzysz, że jest to również jedno z „kłamstw”, aby propagować tych „nieświadomych” chrześcijan, dopóki Antychryst nie powstanie, doprowadzić ich do „wyższej” prawdy, że nie ma sądu?

3. Masoneria uczy hinduskiego przekonania, że kiedy Bóg stworzył świat, rozpuścił się w to wszystko i przestał być Osobą, stając się Mocą . „Na mocy tego zamieszkiwania Boga w materii, mówimy, że świat jest objawieniem Go, jego istnieniem jest pokaz Jego. On jest w swoim dziele”. (Albert Pike, „Moralność i dogmat starożytnego i akceptowanego szkockiego rytu masonerii”, s. 710, Nauczanie 28-go stopnia)

 

Tak więc, panie pastorze, kiedy nauczacie biblijnych doktryn o Bogu, musicie myśleć o Bogu masonerii w waszych sercach! Czy jest to kolejny przypadek, w którym wierzysz, że musisz okłamać ignoranckie masy ludzi, dopóki Antychryst nie przyjdzie, aby doprowadzić ich do „wyższej” duchowej wiedzy masonerii?

 

4. Masoneria uczy, że „doskonała prawda nie jest osiągalna” . (Albert Pike, „Moralność i dogmat starożytnego i akceptowanego szkockiego obrzędu masonerii”, s. 223, Nauczanie XIV stopnia). Dlatego Jezus musi być oszustem i kłamcą, kiedy mówi: „Jestem Drogą, Prawdą i
Światłem”.
( co za łajdactwo!!!! – admin)

Albo kiedy Jezus mówi: „I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. [Jan 8:32] Czy można zauważyć, że Jezus powiedział nam, że musi poznać prawdę? Czy Jezus jest kłamcą i oszustem? Czy w to wierzysz, panie pastorze?

 

cdn

______________

Zanim opublikuje część drugą, chciałem przedstawić wam zdjęcie, które starszy pewnego zboru baptystów ma jako baner na swym profilu:

 

źródło zdjęcia

https://pixers.pl/obrazy-na-plotnie/ciemnoskora-kobieta-z-golden-make-up-56248061

 

Nie dziwi mnie także, że wśród znajomych ma naczelnego ekumenistę M. Wicharego oraz Kamińskiego.

 

12 komentarzy

Add a Comment
 1. Znalazłem w internecie, że w XIX wieku chorych psychicznie poddawano terapii zwaną jako “moral treatment”, która podobno była skuteczna. Czy ktoś może powiedzieć, jak nazywa się ta terapia po polsku?

 2. Faryzeusze też głosili nauki Tory, a jednak Jezus powiedział do nich “wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca”.
  Ekumenia z Babilonem na pewno nie jest pożądana przez Boga. Jeśli więc nie przez Niego, to wiemy przez kogo…

  1. Dokładnie. Dlatego poznawać mamy po owocach, a nie że ktoś coś tam mówi o Jezusie na kazaniu. Jeśli owoce są “światowe” to na pewno Duch Święty nie stoi za takim pastorem, księdzem, czy innym apostołem czasów ostatecznych.
   Owoce mają być Biblijne 🙂
   A ostatnio gdzie nie spojrzę to księża, pastorzy “światowcy”.

   1. Niestety tak. Więcej “szołu” (czasem szału) i fajerwerków, mniej cichości i pokory 🙁

 3. Smutno się robi, czytając jawne manipulacje ze strony tych wilków w owczej skórze… Ale dobrze, że mimo wszystko te kłamstwa wychodzą na jaw i mamy (póki co) dostęp do sporej ilości informacji na temat promowanych przez nich poglądów, ideologii, rzeczywistego podejścia do wszystkich ”niewtajemniczonych”. Rzetelne teksty, wywiady, cytaty prosto z samych masońskich publikacji (co chyba najskuteczniej powinno otwierać oczy)… 🙂 Ale zawsze znajdą się tacy, co stwierdzą, że wokół masonerii stworzyła się ”niesprawiedliwa” otoczka tajemnicy i teorii spiskowych, chociaż nie zapoznają się z tematem głębiej.

  O, i jeszcze – trochę w nawiązaniu do zdjęcia z wpisu, trochę humorystycznie… Taki tam plakat zauważony w drodze do szkoły 😉 ->
  https://drive.google.com/file/d/16ZoJAFimJC8ymQj8759LOIu3WR6Gv5JU/view?usp=drivesdk

  1. Tu się zgadzam…
   PS. Co do plakatu – “jak nie być ofiarą losu”, taaa co jeszcze wymyślą…

 4. kapłani lucyferianizmu [tudzież past_E_orzy]
  wśród celebrytów ?

  zdarza szie…

  Musisz to wiedzieć(314)Celebryci polskich mediów to szefowie lóż masońskich?

  https://www.youtube.com/watch?v=JRZEjR7EsDw
  _______________

  “kucharze” dusz i rzeczywistości
  w fartuszkach, żeby szie nie poplamić
  mają szie nijak do sutanny podłości
  bo fartuszek od stóp do głów by zwodzić
  _______________

  seler – 13-03-2019

   1. Może pastorem? A prawda boli i wywołuje agresję :))))

  1. Konik,

   a nie mógłbyś napisać bardziej górnolotnie,
   na przykład:

   “walnijcie szie główką w >ścianę płaczu< budowniczowie ?"

   Czego Was uczą w tych masońskich zbiorach ?!?

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme