Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Czerwona jałówka symbolem rozpoczęcia apokalipsy.

Ale według Żydów, wiec nie bójmy się. 🙂

 

Czerwona jałówka urodzona w Izraelu pod koniec zeszłego miesiąca jest dokładnie badana przez The Temple Institute, religijną organizację z siedzibą w Jerozolimie, po tym, jak zostało uznane, że zwierzę mogło spełnić proroctwo w żydowskich i chrześcijańskich świętych księgach.

 

O czerwonej jałówce jest mowa w biblii w księdze Liczb:

 

” I przemówił Pan do Mojżesza i Aarona tymi słowy: (2) Taki jest przepis zakonu, nadanego przez Pana w tych słowach: Powiedz do synów izraelskich, niech przywiodą do ciebie jałówkę maści czerwonej, nietkniętą, która nie ma żadnej wady i na której jeszcze nie było jarzma, (3) i dacie ją Eleazarowi, kapłanowi, on zaś każe ją wyprowadzić poza obóz i zabić w swojej obecności. “

 

Miała być bez wady i bez skazy i ostatecznie spalona w ramach ceremonii oczyszczenia.

 

Mówi się, że ofiara czerwonej jałówki jest niezbędna do zbudowania trzeciej świątyni w Jerozolimie, co według niektórych teologów mogło doprowadzić do powrotu Mesjasza i Dnia Sądu.

Znaleziono bardzo niewielu kandydatów do czerwonej jałówki, a większość z nich została zdyskwalifikowana z powodu wad lub ciąż, dlatego Instytut Świątyni zainteresował się tym ostatnim porodem.

 

Jak dotąd jest zrozumiałe, że jałówka jest czysto czerwona bez żadnych skaz, ale może się to zmienić wraz ze wzrostem zwierzęcia….

Instytut Świątyni został założony w 1987 roku, a jego głównym celem jest odbudowa Świątyni Świętej w Jerozolimie.

Na swojej stronie internetowej organizacja twierdzi, że “dziesiąta czerwona jałówka zostanie przygotowana przez mesjasza”.

 

Twierdzą również, że “nie było żadnej czerwonej jałówki w ciągu ostatnich 2000 lat”, dodając: “Jeśli są teraz czerwone jałówki – czy nasza era będzie ich potrzebować?”

 

Dzieląc się filmem przedstawiającym czerwoną jałówkę na YouTube, Instytut powiedział: “Tydzień po narodzinach, jałówka została poddana szczegółowej analizie przez ekspertów rabinicznych, którzy stwierdzili, że jałówka jest obecnie realnym kandydatem do biblijnej czerwonej jałówki (para aduma) opisanej w Liczbach, rozdział 19. ”

Zwierzę zostanie ponownie przebadane w ciągu trzech miesięcy, aby sprawdzić, czy nie rozwinęło się jakieś skazy, które mogłyby go zdyskwalifikować.

Instytut powiedział: “Zostanie zbadany ponownie za trzy miesiące, aby ustalić, czy nadal posiada on niezbędne kwalifikacje dla czerwonej jałówki, konieczny warunek wstępny odnowienia służby Bożej w Świętej Świątyni.

“Eksperci rabiniczni, którzy przeprowadzili badanie, podkreślają, że jałówka, która obecnie posiada wymagane kwalifikacje, mogłaby w dowolnym momencie w przyszłości zostać zdyskwalifikowana z przyczyn naturalnych, a zatem jałówka będzie okresowo ponownie analizowana.”

 

Tak więc wraz z końcem grudnia jałówka będzie ponownie poddana ekspertyzie. Ale to może oznaczać realizacje jakiegoś tajnego planu ten nacji.

 

Natomiast czymś innym jest dostosowanie proroctw biblijnych do ich celów. Moglibyśmy im ufać, gdyby Żydzi przestrzegali Prawo Boże. Zapewne jakaś część przestrzega, ale patrząc na geopolitykę musiałaby to być znikoma część.

 

Żydzi wciąż czekają na swego mesjasza, tak naprawdę odwiedził on Izrael 2tys lat temu, jego imię to Jezus Chrystus. Ale teraz jest czas prawdziwego AntiChrystusa, czyli w zamian za Jezusa.

 

Prawda jest też taka, że owa jałówka wbija się także w grafik eskalacji konfliktu w Syrii, przeniesienia ambasady USA w Izraelu oraz 70 rocznicę powstania neo Izraela.

Być może coś jest na rzeczy.

 

 

Updated: 12 września 2018 — 11:56

5 komentarzy

Add a Comment
  1. w Izraelu jak to w Izraelu. Tam nawet nagły powiew wiatru czy deszcz wywołuje histerię zwiastującą nadejście mesjasza.

    1. FXX jak najbardziej, 2 tys lat zapowiadają swojego mesjasza 🙂 Ale mimo rozwiniętej genetyki nie udało im się jeszcze wyhodować jałówki całej czerwonej. Parę prób mieli, ale zawsze po paru miesiącach znajdowali jakiś blond włos i uczciwie przyznawali, że skaza jest 🙂 Bóg czuwa nad czasami ostatecznymi, aby nie przyspieszono niepotrzebnie 😉

    1. 28 sierpnia, za kilka dni minie rok od urodzenia jałówki także zobaczymy..

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: