Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Stało się. Trzecia Świątynia została zbudowana.

Często jest na mym blogu tak, że jeden wątek buduje inny i taka paralela jest i tym razem.

 

W Nowym Testamencie w ewangelii Jana czytamy jak to żydowscy bankierzy sprofanowali świątynię Boga:

 

” Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. (14) W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. (15) Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. (16) Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!(17) Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie.”

 

 

Tutaj następuje punkt kulminacyjny. Jezus nakazuje aby nie robić z domu Jego ojca targowiska, ale co jest dalej?

 

Jak wiemy Królestwo Boże zostało zabrane Żydom i Jezus to zapowiedział także i w tej sytuacji mówiąc, a raczej prorokując:

 

“W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? (19) Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. (20) Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? (21) On zaś mówił o świątyni swego ciała.

 

To właśnie jest informacja o trzeciej świątyni.

 

Jezus był trzecią świątynią! Właśnie dlatego Bóg zniszczył drugą świątynię, aby założyć trzecią świątynię! ponieważ nie przestrzegali oni praw Boga.

 

Nikt nie zobaczy ojca, jeśli nie zobaczy najpierw Jezusa, że Jezus jest świątynią. Kto chodzi do Jezusa, wchodzi do trzeciej świątyni. Świątynia, którą zbudują Żydzi, będzie budowana jako miejsce kultu bożków, gdzie antychryst przejmie świat na  7 lat!

Jezus przyjdzie ponownie nie wchodząc do żadnej świątyni.

 

 

 

“Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?”

1 Kor 6

 

Duch Jezusa mieszka w świątyniach ludzkich i biblia nie może sobie zaprzeczać. Nie dajmy się omamić rzekomą świątynią Boga budowaną ręką ludzką.

 

cdn

 

 

Updated: 12 września 2018 — 14:10

3 komentarze

Add a Comment
 1. To jest jest właśnie Boże duchowe-rozumowanie, a Bóg zasiada w Świątyni Bożej czyli w ludzkich głowach, które są Miejscem Najświętszym, tam gdzie spotyka się Bóg i człowiek tak jak zrobił to w Chrystusie.

  Jeżeli teraz ktoś mówi że zastępuje widzialnie Chrystusa dla ludzi to znaczy że staje się antychrystem i to on i jego doktryny zasiadają w ludzkich głowach.

  “Przyjmij tę tiarę ozdobioną trzema koronami i wiedz, że tyś Ojcem książąt i królów, władcą świata, Wikariuszem (zastpęcą) naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa którego jest cześć i chwała na wieki wieków” – Koronacja Papieska

  Wiele jest antychrystów jedni są więksi i inni mniejsi, którzy przekręcają nauki Chrystusa zasłaniając się boskim autorytetem, aby zniewalać duchowo ludzi poprzez zajmowanie miejsca należnego Bogu.

 2. Józef,nie w głowach tylko w duchu,,Pan jest duchem .

 3. Bardzo ważny tekst…z jednym z moich ulubionych cytatów z Biblii…
  dziękuję za zamieszczenie…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: