Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze.

 

Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. 5. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. “

 

Cytat z Izajasza przywoływany jest często w służbie uzdrawiania. Ale ile osób zastanawia się dlaczego Jezus cierpiał. Czy po to, aby można było chodzić w bezprawiu? Czy Jezus przestrzegał Prawa abyśmy my mogli go nie przestrzegać?

Absolutnie nie. Nawet w New Age jest prawo przyczyny i skutku, karmy itp. Tam wiedzą, że zło wraca. Nasz każdy czyn dobry czy zły jest zapisany.

Część zwodzących pasterzy twierdzi, że już nie ma przekleństw, a jednocześnie przywołują drugie przykazanie:

 

“Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. 5Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; 6a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.”

 

Ostrzegają owi pastorzy – zgodnie z internetową modą – przed przekleństwem płynącym z kultu maryjnego, którego podstawą jest nieprzestrzeganie 2 przykazania, a jednocześnie nauczają o tym, że Prawo Boże nie obowiązuje bo to judaizm. Jak można takim ludziom wierzyć? Jak można wierzyć komuś, kto np szabat sprowadza do Talmudu? Czy kiedy Bóg ustanowił dzień siódmy świętym był pierwszym judaistą? Ludzie, przejrzyjcie na oczy jak Was zwodzą.

 

Jezus zbierał baty cierpiąc i krzycząc za nasze grzechy, a grzech jest BEZprawiem i tak mówi Pismo:

 

“Każdy kto czyni grzech, czyni bezprawie, a grzech jest bezprawiem.” Jana 1 3.

 

Jak możemy się odwidzięczyć Komuś, kto przyjął baty za nas?

Tylko posłuszeństwem wobec Prawa Boga i to dzięki łasce tegoż samego – Jezusa Chrystusa.

Chwała Tobie Panie Jezu Chryste.

 

 

 

 

 

 

Updated: 12 września 2018 — 13:15

2 komentarze

Add a Comment
 1. Łaska wam i pokój od Boga,Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
  Na tekst powyżej,powiem:Amen!
  Chciałem tylko dodać krótki fragment z listu Ap.Jana.

  ,, Po tym zaś poznajemy, że Go znamy,
  jeżeli zachowujemy Jego przykazania.
  4 Kto mówi: “Znam Go”,
  a nie zachowuje Jego przykazań,
  ten jest kłamcą
  i nie ma w nim prawdy.
  5 Kto zaś zachowuje Jego naukę,
  w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
  6 Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim.
  Kto twierdzi, że w Nim trwa,
  powinien również sam postępować tak, jak On postępował.
  7 Umiłowani,
  nie piszę do was o nowym przykazaniu,
  ale o przykazaniu istniejącym od dawna,
  które mieliście od samego początku;
  tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli.”

  Drodzy czytelnicy tego bloga,proszę Was abyście sami w sercach swoich rozważyli jaki był Jezus Chrystus według Pism,a nie dowolnej interpretacji.
  Jak żył,co przestrzegał,co jadł?
  I Go naśladujcie!
  Bądzcie jak szlachetni Berejczycy i badajcie wg.Pism,czy nauki Wam głoszone sprawiają,że stajecie się naśladowcami Jezusa Chrystusa,czy raczej robicie coś zgoła odmiennego?
  Pamiętajcie,że Prawdziwa Ewangelia wzywa do naśladownictwa Jezusa Chrystusa,a On w niczym nie uchybił w Zakonie,inaczej nie byłby Barankiem bez skazy.
  A wtedy biada nam…
  Bo jest jeszcze ta inna,,ewangelia”,której nauka nie prowadzi do naśladowania Jezusa Chrystusa,a jest to nauka na ,której głosicieli Ap.Paweł wydał przekleństwo.
  Pamiętajcie!Naśladujcie tylko naszego Pana Jezusa Chrystusa i nie dajcie się zwieść nikomu.
  Tu się waży Wasze życie wieczne!
  Niechaj nasz Dobry Bóg,ma was w opiece!Amen

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: