Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Bałwochwalstwo z tzw Matką Boską w centrum.

 

 

Ta i inne matki boskie, których jest kilkadziesiąt nie tylko zabierają Chwałę Bogu, ale przygotowują wiernych do idolatrii na wszelkich możliwych płaszczyznach. Począwszy od muzyki, gdzie idol jest wyżej niż Bóg, przez miłość do samochodów, telefonów, a skończywszy na kapłanach i pastorach.

 

Ta Afrykanka z obrazu przekierowuje uwielbienie z Boga na siebie, odcinając katolików od Boga Ojca gdyż nie można dwóm Bogom służyć.

Śpiąca Maria była pokorną kobietą, kiedy zobaczyła anioła powiedziała “oto ja SŁUŻEBNICA  Pańska”.

 

To przekierowanie wdzięczności ze Stwórcy na jakieś matki boskie jest również widoczne w systemie ekonomicznym zwanym socjalizmem. Nikt z beneficjentów socjalu nie jest wdzięczny płacącym podatki na pomoc dla nich, bo to tą matką boską zabierającą chwałę jest sztuczny twór jakim jest państwo.

Dla przykładu: 500 plus daje PIS nie ludzie. Nikt się nie zastanawia, skąd PIS ma te pieniądze, ale poparcie ma PIS, a nie podatnicy. Podobnie jest z tzw matką boską, która jest ustanowiona królową Polski i wszelkie dobro płynie rzekomo od niej, jednocześnie przykrywając wszelkie nieszczęścia spowodowane bałwochwalstwem zgodnie z OSTRZEŻENIEM PŁYNĄCYM Z DEKALOGU:

 

“Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nie miłują, a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.” Wyj 20.

 

 

Kościół katolicki nie tylko zmienił 2 przykazanie, ale i czwarte, które posłusznie wykonuje większa część tzw protestantów, którzy wcale protestantami nie są, gdyż układają się z Rzymem.

 

 

Wyjdźcie z kłamstwa religijnego, przyjdźcie do źródła: do Ojca w niebie!.

Chwała Bogu Jedynemu w imię Jezusa Chrystusa.

 

 

Updated: 23 lipca 2018 — 10:02

3 komentarze

Add a Comment
  1. “Afrykanka”- trafne określenie, choć w Afryce są też i ludzie chcący podążać za Nim :/
    😀

      1. Tak po prostu wygląda na tym obrazie 😀

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: