Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Wojna o szabat zapowiedzią podziału świata “chrześcijan”.

Prorok Daniel  600 lat przed narodzeniem Chrystusa otrzymał od samego Boga słowo:

 

„Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.” Dn 12,4″

 

 

Nadchodzą takie czasy, w których Prawda o tematy sporne w biblii będzie rozstrzygnięta. Między innymi w kwestii szabatu. Poznamy prawdziwe intencje ludzi mieniących się pastorami,. Część z nich jest zwiedziona a część po prostu zwodzi świadomie.

Przykład świadomego zwiedzenia:

 

 

Pierwszy po prawej doskonale znający Biblie przewodniczący Rady Baptystów – Mateusz Wichary podpisuje apel razem z kościołem Rzymu o świętowanie Niedzieli!!!

Przewodniczący baptystów razem z ludźmi jakich opisywał ten były ksiądz:

 

 

Czy możemy zatem ufać protestantyzmowi, który współpracuje z kościołem, który palił na stosie za drukowanie, tłumaczenie i czytanie biblii? prowadził inkwizycję, przepełniony jest pedofilami i księżmi, mającymi kochanki pomimo ślubu celibatu (na marginesie, jestem przeciwny celibatowi), który wywyższa Marię (królową Niebios).

 

Jakoś  dziwnym trafem Andrzej Cyrikas również podobnie jak przewodniczący baptystów broni niedzieli unieważniając świętowanie soboty.

W tak kardynalnej kwestii ma takie samo zdanie jak Wichary.

 

Baptyście Wicharemu nie przeszkadzał kult maryjny w podpisywaniu apelu o świętowanie niedzieli.

Wielu innym pastorom również nie przeszkadza. Oficjalnie sa przeciw temu kultowi, ale tak na prawdę robią to, co im Rzym nakazuje.

 

Wszystkie rządy współpracują z Watykanem. pastorzy zaś mają identyczne stanowisko co do świętowania niedzieli jak Rzym.

Trzeba być opornym na fakty, na rzeczywistość, aby nie widzieć tych powiązań. Popatrzcie, dotychczas świętowano tylko niedzielę przez około 1700 lat ale z początku były kary za łamanie świętowania niedzieli.

 

W Rzymie za łamanie praw niedzielnych bogaci ludzie byli karani utratą połowy majątku, a gdy się nie ugięli zabierano im resztę, a wreszcie degradowano ich do stanu niewolnika.

 

W 1998 roku papież ogłosił list apostolski Dies Domini (Dzień Pański). Zaapelował w nim o uświęcenie niedzieli, grożąc karą tym, którzy nie podporządkują się prawu niedzielnemu. W tym liście papież nalega na prawodawców o prawne zalegalizowanie świętości niedzieli, zaś wyznawców zachęca o wsparcie dla takiej legislacji.”

List apostolski Jana Pawła II, Dies Domini, 10 lipca (1998): paragraf 67 (tłum. z angielskiego).

 

Co mamy teraz?

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, kto pomimo zakazu powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100000 zł.

Wykonywanie pracy w handlu oraz wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele i święta dotyczy okresu 24 kolejnych godzin przypadających odpowiednio między godziną 24:00 w sobotę a godziną 24:00 w niedzielę.

 

http://www.infor.pl/prawo/praca/pracodawca/775099,Zakaz-handlu-w-niedziele-jakie-kary.html

 

 

Teraz spójrzmy na “chrześcijańskie” kościoły na całym świecie. W tym protestanckie. Bóg nikomu nie zabrania chodzenia do jakiegokolwiek kościoła. Ani do kościoła Benny Hinna:

 

 

ani do kościoła Rzymu:

 

 

Wszyscy wierzący ufają tym liderom. Nie Bogu, ale tym liderom, pastorom, biskupom.

Jestem święcie przekonany, że w tych kościołach w mniejszym lub większym stopniu są ludzie oddani Bogu, ale tu chodzi o prawdę.

Niestety, ale jest popełniany jeden wspólny grzech i błąd:

 

NAUCZANIE PASTORÓW STAWIANE JEST POWYŻEJ SŁOWA BOŻEGO

 

Bóg pozwala chodzić do każdego kościoła mianującego się chrześcijańskim. Jednak każdy, kto czytał pierwsze rozdziały apokalipsy wie, że Jezus bada serce i nerki KOŚCIOŁÓW,  czyli zgromadzeń.

Nadchodzi ten czas badania tych serc. Paweł apostoł mówił o podziałach, że one być muszą. I będą. To dopiero początek. 

 

 

Na koniec film o szabacie:

 

 

 

Updated: 14 maja 2018 — 11:46

80 komentarzy

Add a Comment
 1. Pytanie brzmi.
  Czyje szabaty i święta ma zachowywać człowiek – Boga czy ludzkie ?.

 2. Zbawienie jest w Chrystusie nie w szabacie. Admin ciągle żyje w starym przymierzu i dzieli ludzi. A może jest Żydem?

  1. Normalnie bym nie opublikował tego komentarza gdy z zgodnie z regulaminem bloga jest to atak personalny i komentarz nie jest merytoryczny. Jednak chce pokazać że taki kuku jest ofiarą błędnego nauczania.
   Zawierza ślepo nauczycielom a nie Pismu.

   po takim komentarzu jaki napisał widać analfabetyzm biblijny.
   Po pierwsze zbawienie ejst w Chrysusie, a kto kocha Chrystusa kocha Jego przykazania (Jezus jest Bogiem),

   ” Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie” Jana 14

   Jezusa, który sam nauczał w szabat i świętował go.

   “W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał.” łk 6

   Po drugie nie tylko Żydzi świętowali szabat, ale wszystkie plemiona Izraela. Za Żydów uważa się Judejczyków – pochodzenie z krwi. Tudzież wyznawców judaizmu – kryterium religii. Judaizm jest bardzo mlodą religią i jest przesiąkniety talmudem, którego tutaj nie uświadczysz, a kategoria na blogu Izrael i Żydzi pokazuje że jestem im przeciwny.
   Tak więc takich to niedouczonych komentujących wyznawców niedzieli sieje protestantyzm.

   Stara technika pochodzaca z Rzymu: przestrzegasz prawo Boże jesteś Żydem.
   Do tej pory tak kościół katolicki manipuluje.

   Admin niże żyje w starym przymierzy ponieważ wziąłem chrZest wodny oraZ chrzest Duchem Świętym.

   W ogole nie odniosłeś się do świętowania niedzieli przez protestantyzm i do narzuconego jego obowiązku przez system.

   Jak jeszcze będziesz chciał uszczypnąć to mądrze i merytorycznie, bo strzeliłeś sobie samobója.

   1. Adminie, nie przetłumaczysz…. 🙂
    Wiadomo, że samo świętowanie szabatu nie czyni nas świętymi.
    Ja sobie i innym tłumaczę to tak. 7 dni w tygodniu nie jest człowiek w stanie pracować. Czasami muszę pracować 6 dni i mam do wyboru, pójdę pracować w sobotę (gdzie Bóg mi nakazuje świętować Jego dzień) lub w niedzielę (gdzie świat mi nakazuje świętować). Sorry, wybieram ulubiony dzień mojego Boga 🙂

   2. Przepraszam jeśli poczułeś się dotknięty. Czas na kolejny komentarz, tym razem merytoryczny.

    Zaczynamy.

    „Zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią, i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swego ludu. Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku, poświęconym dla Jahwe, i dlatego ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią. Synowie Izraela winni pilnie przestrzegać szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego poprzez pokolenia. To będzie znak wiekuisty między Mną a synami Izraela, bo w sześciu dniach Jahwe stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchną” (Księga Wyjścia 31:14-17).

    Szabat został ustanowiony jako znak pomiędzy Bogiem, a Izraelem, nie całą ludzkością. Dla chrześcijan nie ma nakazu świętowania soboty czy niedzieli.
    Nie mam problemu z tym jeśli są chrześcijanie świętujący sobotę ani nie mam problemu z chrześcijanami świętującymi niedzielę jako Dzień(nie Boga Słońca)Zmartwychwstania Pańskiego. Nie osądzam i nie potępiam ich.

    Niech was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.(Kol 2:16-17)

    Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu.
    Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu.
    Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera;
    Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy.
    Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować.( Rzym 14.5-9)

    Gdyby niedziela nie była ważnym dniem, Chrystus by w tym dniu nie zmartwychwstał.
    Nie jest grzechem wspólne zgromadzenie w niedzielę, już pierwsi chrześcijanie tak czynili. Czy admin ich potępia?

    W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do braci i przedłużył mowę aż do północy (Dz 20,7)

    Dowód spoza Biblii.

    Ignacy z Antiochii (zm. Ok 107 r)
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Antioche%C5%84ski

    „Tak więc nawet ludzie żyjący dawniej w starym porządku rzeczy doszli do nowej nadziei i nie zachowują już szabatu, ale obchodzą Dzień Pański, w którym to przez Jezusa Chrystusa i przez śmierć Jego także i nasze życie wzeszło jak słońce.” (Ignacy z Antiochii – List do Magnezjan IX)

    Gdyby zbawienie zależało od przykazania świętowania szabatu to prawie nikt by nie został zbawiony, bowiem niemal każdy go kiedyś złamał.

    “Jednak chce pokazać że taki kuku jest ofiarą błędnego nauczania.”

    A może to admin jest pod wpływem złego nauczania, a nie ja. Nie wziął tego pod uwagę?

    1. Ok zatem wykazuje brak wiedzy ludzi słuchających nie Boga i Jego Slowa ale kaznodziejów:

     “Szabat został ustanowiony jako znak pomiędzy Bogiem, a Izraelem, nie całą ludzkością. Dla chrześcijan nie ma nakazu świętowania soboty czy niedzieli.”

     Bóg nigdy nie zniósł szabatu.

     “”[Chrystus] wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy do krzyża… Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.” (Kol.2:14-17)”

     To sie tyczy nakazów ceremonialnych poniewważ gdyby bylo inaczej to w deakalou bylby o tym zapis.

     Nakazy ceremonialne obejmowały kwestię pokarmów i napojów: “To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla Pana: ofiarę całopalną, ofiarę pokarmową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną” (Kpł.23:37).

     Z wypowiedzi apostoła Pawła wynika, że to ofiary, jakie składano w sabaty, nowie oraz święta były cieniem wskazującym na Chrytusa. Słowo “cień” (gr. skia) nie może odnosić się do sabatu, który jest pamiątką stworzenia (Wj.20:11). Nie mógł wskazywać na śmierć Chrystusa, ponieważ ludzkość otrzymała go zanim pojawił się grzech i potrzeba odkupienia (Rdz.2:2-3). Także nowie księżyca nie były cieniem wskazującym na Golgotę (Iz.66:23).

     “W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do braci i przedłużył mowę aż do północy (Dz 20,7)”

     W poniedziałek komentuje to co jest z weekendu. Czy rto oznacza że dzis mam święto? Bóg nigdy nie wycofał szabatu. Nigdy.

     “Nie mam problemu z tym jeśli są chrześcijanie świętujący sobotę ani nie mam problemu z chrześcijanami świętującymi niedzielę jako Dzień(nie Boga Słońca)Zmartwychwstania Pańskiego. Nie osądzam i nie potępiam ich.”

     To jest temat nie dający się zmieścic w jednym komentarzu i do dzisiaj chrześcijanie się spierają na ten temat, kiedy Jezus zmartwychstał

     https://sobotni.blog/2018/03/31/jezus-zmartwychwstal-w-sobote/

     „Tak więc nawet ludzie żyjący dawniej w starym porządku rzeczy doszli do nowej nadziei i nie zachowują już szabatu, ale obchodzą Dzień Pański, w którym to przez Jezusa Chrystusa i przez śmierć Jego także i nasze życie wzeszło jak słońce.” (Ignacy z Antiochii – List do Magnezjan IX)”

     Jeśli znasz eng przeczytaj ten link: https://www.cogwriter.com/ignatius.htm

     Sam fakt, że Ignacy z Antiochi w swoim liście do Kościoła w Magnezji przestrzega ludzi przed świętowaniem soboty oraz Judaizowaniem. Sam ten fakt dowodzi temu, że w Jego czasach byli chrześcijanie, którzy świętowali sobotę oraz byli piętnowani (prześladowani słownie) przez innych członków kościoła za posłuszeństwo przykazaniom Bożym.

     “Szabat został ustanowiony jako znak pomiędzy Bogiem, a Izraelem, nie całą ludzkością. Dla chrześcijan nie ma nakazu świętowania soboty czy niedzieli.”

     Po pierwsze my jesteśmy obecnie Izraelem. Jesteśmy wszczepieni do Izraela a po za tym Izrael znaczy “wa;czący z Bogiem” u boku Boga. Jesteśmy Izraelem
     Jeśli to Ci jest malo, to masz czasy przed Izraelem:

     ” A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. (3) Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go ŚWIĘTYM”

     jUŻ W RAJU NA ZAWSZE.
     Teraz czekamy na 7 tysiąclecie. Bóg wczoraj i dzis ten sam

    2. Do kuku
     Podałeś fragment:
     “Niech was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.(Kol 2:16-17)”
     W oryginale greckim brzmi to tak:
     “Niech więc was ktoś nie sądzi przez pokarm lub przez napój lub W UDZIALE w święcie lub nowiu księżyca lub szabatów. Są to cienie [rzeczy] przyszłych; ciało zaś — Chrystusa.”
     To własnie uczniowie zachowujący szabat byli sądzeni przez tych nie zachowujących i dziś jest podobnie…

     1. Co do fragmentu listu do Rzymian 14,zobacz na 1 werset tego rozdziału z uwagą:
      “Osobę, której wiara jest wciąż słaba, przygarniajcie do siebie, ale nie aby spierać się o poglądy.” “Poglądy” słowo “dialogismōn” nie oznacza przykazania a “”poglądy”, “kwestie”! Czy święte przykazanie 4 i inne święte przykazania Boga są kwestią dla Ciebie w której sam sobie decydujesz czy jest słuszna czy nie!??

      1. Dlaczego 9 przykazań chcesz zachowywać literalnie a 1 nie!?

       1. Bóg JEZUS jest Bogiem chaosu czy porządku i konsekwencji!?

    3. Zgadzam się prawie całkowicie, poza końcowym naciskiem na Niedzielę.

     Tak jak Paweł pisał jeden traktuje jeden dzień wyjątkowo inny każdy dzień tak samo.

     My mamy mieć miłość do siebie i powstrzymywać nasze cielesne rządze, a nie “zabijać się” o doktryny która NAWET JEŚLI obowiązuje nas chrześcijan w nowym przymieżu, to jest poprostu zasadą – 6 dni pracy – 1 dzień odpoczynku…

     Coza różnica czy to dzień saturna czy dzień słonca 😀 żyjemy w babilonie ludzie …fizycznym, bo z duchowego wyszliśmy dzięki Panu Jezusowi (i chwała mu zato!).

     Pwoedzcie mi Wy wszyscy, którzy mienicie się nauczycielami błądzących, którzy nazywacie się posłusznymi Prawu…
     Jak Wyliczyliście, że ta dzisiejsza sobota jest tym samym dniem, w którym Pan Bóg odpoczął od stworzenia…

     TYLKO BIBLIJNE DOWODY PROSZĘ.

     Pomogę Wam. Nic takiego nie ma, Szatan poprostu zasiał chaos i utworzył kolejne podziały z powodu ~dnia~….

     Teraz nie zastanawiamy się, jak siebie na wzajem budować, o co się modlić, JAK CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM (Nowe Przymieże Ducha nie litery!). Nie… My walczymy o to, który dzień z kalendarza GREGORIAŃSKIEGO (KOMEDIA!!!!) jest właściwym Sabatem, który Żydzi liczyli wg zupełnie innego schematu…

     Ten schemat wprowadzi PAn JEzus jak przyjdzie tu ponownie i wtedy też CAŁA ZIEMIA, będzie święcić ten jeden, właściwy dzień.

     Narazie, proszę nie zagryzajmy się o tak nieistotną rzecz jak nazwa dnia.

     Sorry, za błędy pisałem na szybko.

     Z Bogiem, życze Wam wszystkim abyście się umacniali w wierze Panu Bogu, że On działa dobro w nas każdego dnia,
     Żebyśmy wszyscy mniej polegali na sobie a bardziej na NIM
     Żebyśmy mieli mądrość pytać GO o każdą ważną (i mniejważną) dla nas decyzję….bo to jest właśnie ta wyższość Nowego Przymieża nad Starym. “Skarb w naczyniach glinianych”, o którym pisze Paweł.

     miejcie się.

  2. Kuku, jeśli chcesz być konsekwentny i uznawać zasadę “Zbawienie jest w Chrystusie, a nie w przykazaniach” (Szabat to przykazanie Dekalogu) to zapewne nie przeszkadza Ci, aby:

   Mieć innych bogów obok Jahwe
   Kłaniać się obrazom i figurom
   Używać imienia Boga gdzie popadnie
   Szabat już łamiesz więc pomijam…
   Nie mieć szacunku do rodziców
   Mordować z zimną krwią
   Zdradzać żonę (lub męża, nie wiem kim jesteś)
   Kraść, jeśli nadarzy się okazja
   Kłamać w żywe oczy
   Pożądać rzeczy materialnych.

   Bo przecież “zbawienie jest w Chrystusie, nie w przykazaniach”.
   Mam nadzieję, że sugestia konsekwencji w Twoich poglądach otworzy Ci trochę duchowe oczy na to do czego się stosujesz i co propagujesz. Niech tak się stanie w imię Jezusa Chrystusa, Amen!

   1. Chrześcijanie żyją według przykazań miłości.

    1. Ewangelia Mateusza 22:
     ” Nauczycielu, które przykazanie jest w Prawie największe?
     A Jezus mu powiedział: Będziesz kochał Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją myślą. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobne temu, to: Będziesz kochał swojego bliźniego tak, jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się CAŁE PRAWO i PROROCY.”
     Całe prawo i prorocy to przykazania miłości!

   2. Dokladnie, chrześcijanie żyją wg prawa miłości!!

    Piotrze – serio masz takie zajawki, że gdyby nie prawo to jako nowo narodzony mordowałbyś z zimną krwią, nie miał szacunku dla rodziców itd….

    Czy w sprawie przykazania “Nie cudzołóż”, którą “wersję” tego przykkazania uznajesz?

    Jeżeli nie wskoczysz kobiecie do łóżka to jest już ok, czy stosujesz zasadę z KRólewskiego PRAWA Miłości, która mówi, że cudzołustwem jest poprostu pożadliwe spojrzenie na kobietę ??

    Wy zakonowcy, poprostu NIEROZUMIECIE nowego przymierza i robicie sobie jakąś hybrydę nowego ze starym!

    Prawo mówi, że masz budować dom z balkonem na dachu. Masz taki dom ?? Jak nie to ŁAMIESZ PRAWO!!!
    Ks. Kapłańska 18:18 mówi, że masz chodzić w jednym rodzaju szat… to już się nie liczy?

    Jak tak to CO SIĘ LICZY??? Pytam Cię tu i teraz o KLUCZ JAKIM SIĘ sugerujesz…

    Co mamy robić jako nawróceni z pogan a czego nie mamy robić. Wybacz ale złości mnie ten temat, który wprowadza podziały, zupełnie nie potrzebnie…

    Czy jak cała moja rodzina jest nienawrócona, mam na siłę ich nakłaniać na sobotę, kiedy oni odpoczywają w niedzielę? Czy to ich wg Ciebie przybliży do Jezusa??

    Z Panem Bogiem

   3. A co z tym, miłość bliźniemu złego nie wyrządza, wypełnieniem zakonu jest miłość…

  3. mielonka turystyczna

   “Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: “Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: “Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!” Nieprawość jest brakiem przestrzegania prawa, to zas mówi w czwartym przykazaniu “Pamiętaj o dniu szabatu…”
   Może naczytałeś się kolego katechizmu bo tam rzeczywiście szabat z przykazań wyrzucono i wstawiono niedzielę jako zamiennik. Jeśli poruszasz się juz samochodem to chyba wiesz, że na oryginalnych częściach zajedziesz dalej niż na zamiennikach 🙂

 3. Wszystko sprowadza się do tego, jak człowiek odnosi się do Slowa Bozego. Podstawa jest, czytac biblie, i stawiac Slowo ponad wszystko. Pisalem jakiś czas temu z człowiekiem, który uczęszcza do zboru w moim miescie gdzie według mnie, są pod “tanią łaską”. Staralem się jak najwięcej uzywac Miecza Ducha, jednak w odpowiedzi dostałem oznajmienie, abym przyszedł do pastora, (on wytłumaczy), plus zostałem zablokowany. Nie rozumiem takich sytuacji 🙁

 4. Tyle, że Dzień Zmartwychwstania obchodził już Kościół w pierwszych wiekach mamy o tym informację w Liście Barnaby (gdzie przytacza, że chrześcijanie świętują Szabat i dzień zmartwychwstania w pierwszy dzień tygodnia – nasza niedziela)

  Mamy też informację od św. Justyna (ok 150 rok) – a on jest przed Kościołem Katolickim – w “Apologii pierwszej” tłumaczy cesarzowi Antoninusowi Piusowi to tak:

  “W dniu zwanym dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast jak i ze wsi. Czyta się wtedy pisma apostolskie lub prorockie, jak długo na to czas pozwala. Gdy lektor skończy, przewodniczący zabiera głos, upominając i zachęcając do naśladowania tych wzniosłych nauk. Następnie wszyscy powstajemy z miejsc i modlimy się za nas samych… oraz za wszystkich, w jakimkolwiek znajdują się miejscu, by otrzymali łaskę pełnienia w życiu dobrych uczynków i przestrzegania przykazań, a w końcu dostąpili zbawienia wiecznego. Po zakończeniu modlitw przekazujemy sobie nawzajem pocałunek pokoju. Z kolei bracia przynoszą przewodniczącemu chleb i kielich napełniony wodą zmieszaną z winem. Przewodniczący bierze je, wielbi Ojca wszechrzeczy przez imię Syna i Ducha Świętego oraz składa długie dziękczynienie (po grecku: eucharistian) za dary, jakich nam Bóg raczył udzielić. Modlitwy oraz dziękczynienie przewodniczącego kończy cały lud odpowiadając: Amen. Gdy przewodniczący zakończył dziękczynienie i cały lud odpowiedział, wtedy tak zwani u nas diakoni rozdzielają obecnym Eucharystię, czyli Chleb, oraz Wino z wodą, nad którymi odprawiano modlitwy dziękczynne, a nieobecnym zanoszą ją do domów (Apologia pierwsza n. 65 i 67)”

  Tak więc cała wojna jest bez sensu. Ja świętuje szabat i niedzielę, bo mam zamiar świętować odpocznienie które ustanowił Bóg i świętować, pamiętać o zmartwychwstaniu Jezusa. Nikt mi tego nie zabroni 🙂

  1. na nasze zjazdy przyjeżdzają zarówno Ci, którzy świętują szabat jak i Ci, którzy nie świętują.
   Problem w tym, że liderzy chrześcijańscy uczą tego samego com kościół Rzymski i wszyscy jak stado baranów bezkrytycznie za nimi podążają.

   Co do Justyna:

   https://www.cogwriter.com/ignatius.htm

   Wojna ma sens zważywszy na to jak oficjalnie naczelny baptysta podpisał apel o świętowanie niedzieli.
   Wojna ma sens bo chodzi o Prawo Boże

  2. mielonka turystyczna

   Widzisz, te źródła nie sa biblijne, już nawet ap. Paweł gromił tych, którzy przyjęli chrzest,a jednak odpadli, to czasy przed tymi o których piszesz. Grzech wchodzi bardzo subtelnie do życia każdego z nas, najpierw pojawia się zła myśl, której jeśli w porę nie odrzucimy, dojrzeje do prawdziwego odstępstwa. Tak było i w tym przypadku, Bóg mówił o szabacie ale człowiek dosztukował sobie – bedę bardziej gorliwy i uczczę niedzielę jako dzień zmartwychwstania. Z tej gorliwości o podszepcie szatańskim wyszło to co wyszło a mianowicie teraz prawie cały świat zamiast szabatu czci niedzielę. Doskonały przykład na to jak tradycja wypiera Boże nakazy. Co stoi za tak rozumianą tradycją, jaka zwierzchność – pozostawiam własnej inteligencji. To czczenie soboty i niedzieli porownałbym do samobiczowania w niektórych kręgach chrześcijańskich – dołożę coś od siebie, żeby ulżyć Jezusowi. Chęci dobre ale i grunt pod odstępstwo przygotowany. Reasumując Bog dobrze wie czego nam trzeba i nie dodawajmy ani nie ujmujmy z Jego słów niczego. Jeśli diabłu otworzysz furtkę, nawet przypadkiem, to z niej skorzysta. Jeszcze ważna uwaga: obchodząc niedzielę i sobotę jawnie sprzeniewierzasz sie woli Boga, gdyż powiedział On: sześć dni będziesz pracował, siódmego powstrzymasz się od pracy…Świetując w niedzielę nie pracujesz – proste.

   1. Napiszę to jeszcze raz, bo są osoby zachowujące się jak papież. Słuchaj… Moja to sprawa, że oddaje cześć Bogu Ojcu w szabat a cześć Synowi w niedzieli. Tobie nic do tego. Tak samo pamiętam o jego męce w piątek. I Tobie nic do tego. Tak jak pisał św. Paweł. Trzymaj się swojego sumienia i dziękczynienia Bogu. Ja Ci do Twojego dziękczynienia się nie wtryniam ani do sypialni.
    Może idź w niedziele do pracy skoro mi zarzucasz obłudę, no ale pocałujesz klamkę 🙂 proste? Taki kozak jesteś? A może tak nie obchodź Świąt Państwowych bo trzeba pracować 🙂 6 dni 🙂 Proste? No ale jak 11 listopada wypadnie w sobote to mi napiszesz, że nie będziesz pracować bo akurat pada po Bożemu 🙂
    Zastanówcie co piszesz. Bóg to nie kat.
    Takim samym tokiem myślenia możesz adminowi zarzucić, że to obłudnik i nie wolno mu robić zjazdów w weekend, bo do roboty ma iść, marsz! Sześć dni! A jak nie to pasem dostanie od Boga Ojca. Jak czytam te ślepe spojrzenie, to ledwo tu wszedłem i już wyjdę.

    Zrzędzą biblijnie wierzący na stronach, że niedziela beeeee, że zakazują handlu i piszą o sobocie. A co Ty zrobiłeś dla Boga aby zawalczyć w Polsce dla Szabatu? Weź raczej nogi do pracy i zanieś kopę podpisów pod projekt wolnej soboty. Zbierz Adwentystów, Solidarność (bo chcą wolnej soboty), biblijnie wierzących i zrób coś a nie zrzędź i udawaj że bronisz Prawa Bożego. Ba… weź polskich żydów do pomocy, to wygrasz. No ale po co 🙂 lepiej prowadzić wojnę w internecie tak prościej. W Izraelu jest zakaz handlu w sobotę masz szanse poprosić Mosad o wsparcie w Polsce, bo robią sobie tu przystań 🙂

    Narzekają co niektórzy na pracowników diabła że tacy sprawni kolejne umowy podpisują, a Wy co robicie? Nie wierzysz, że ustawa o sobocie przejdzie, że nie masz szans? To znaczy że nie wierzysz w Swojego Boga skoro już teraz będziesz mi się bronić, że nie ma sensu. To jest takie gadanie, dla gadania żeby się przed sobą usprawiedliwić i przed Bogiem. Pozdrawiam

    1. mielonka turystyczna

     “Słuchaj… Moja to sprawa, że oddaje cześć Bogu Ojcu w szabat a cześć Synowi w niedzieli.” innymi słowy róbta co chceta, bóg dał jeden szabat ale ja jestem bardziej wielkoduszny i zrobię sobie dwa – a co tam…mam gest:)
     Pewnie że Twoja sprawa, przecież nie moja,do łóżka raczej też Ci nie wszedłem w poprzednim wpisie. Każdy pracuje na swoje konto ale nie twórz własnej teologii bo na tym blogu opieramy się o Słowo Boże a nie o ludzkie nauki.
     “Może idź w niedziele do pracy skoro mi zarzucasz obłudę, no ale pocałujesz klamkę ? proste? Taki kozak jesteś? A może tak nie obchodź Świąt Państwowych bo trzeba pracować ? 6 dni ? Proste? No ale jak 11 listopada wypadnie w sobote to mi napiszesz, że nie będziesz pracować bo akurat pada po Bożemu” – na szczęście mam swoja działalność i dzięki Bożej pomocy mogę pracowac w niedzielę jak i tzw. święta państwowe. Jak myślisz czy Mojzesz targowałby sie z Bogiem o dwa dni wolnego w szabat i niedzielę gdyby ci państwo na dole gimnastykujący sie przed złotym cielaczkiem oznajmili mu że oni chcą dwóch dni a nie jednego?
     “Zastanówcie co piszesz. Bóg to nie kat.” –
     Jeśli kat to osoba wykonująca wyrok to owszem, Bóg bedzie katem grzeszników nie wybielonych we krwi Baranka.
     ” A co Ty zrobiłeś dla Boga aby zawalczyć w Polsce dla Szabatu? Weź raczej nogi do pracy i zanieś kopę podpisów pod projekt wolnej soboty. Zbierz Adwentystów, Solidarność (bo chcą wolnej soboty), biblijnie wierzących i zrób coś a nie zrzędź i udawaj że bronisz Prawa Bożego.” – tak jak napisałem wcześniej, każdy odpowie indywidualnie, ja odpowiadam za siebie i to co przekazuje mojej rodzinie, oraz tym którzy chcą słuchać, niestety dalej moje “macki” nie sięgają gdyż spotykam ścianę oporu w postaci ludzi Twojego pokroju, ktorzy szabat traktują z przymrużeniem oka a niedzielę bardzo poważnie. Najlepiej usiąść okrakiem jedną nogą na niedzieli, drugą na sobocie, przecież pokorne ciele dwie matki ssie. Niestety u Boga tak to nie działa.czwarte przykazanie: „Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go uświęcić.Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia.
     Dzień zaś siódmy jest Szabatem ku czci JAHWEH, BOGA twego.”.”
     Marka 7:6-8:
     „Ten lud czci MNIE wargami, lecz sercem swym daleko jest ode MNIE. Ale czci MNIE na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście Przykazanie BOŻE, a trzymacie się ludzkiej tradycji.” Mógłbym tak dalej ale czas goni…Pozdrawiam

  1. po pierwsze to link nie działa, a po drugie oczywiście, że część ad7 jest w ekumenii a sam Alfred Palla robil doktorat u prof katolickich

  2. mielonka turystyczna

   adwentyzm został podzielony przyjęciem doktryny o trojcy, to tzw zwiedzenie omega. Pionierzy adwentyzmu, włącznie z E. White nie wierzyli w trójcę, potem jak do każdego zboru i tam wkradło się zwiedzenie, teraz to już prosta droga do ekumenii i światowej rady kościołów. Nawet nazwa jest przygotowana pod przyjęcie niedzieli, Przecież to adwentyści dnia siódmego (nie sobotniego)siódmy dzień pewnie łatwo przerobia w doktrynalnych papierach, z nazwą byłoby trochę trudniej.Do zwiedzenia krótka droga, wszak wiadomo że jedna kropla kwasu całe ciasto zakwasza.

   1. Moim zdaniem Trójca nie może być kładką do ekumenii. Ekumenia z Kościołem który uważa Watykan za Wielką Nierządnicę, z Kościołem który świętuje dzień nadany przez Boga, nie przez Konstantyna.
    Nie jest możliwa, nawet jeśli pojedyncze osoby (być może jacyś jezuiccy agenci) kolaborują z Rzymem.
    Przede wszystkim musieli by zmienić nazwę na Adwentyści Dnia Pierwszego, lub Adwentyści Dnia Rzymskiego 😉
    Nawet gdyby coś takiego się stało, to obawiam się, że ok 80% osób wyszło by z takiego Kościoła i pozostało przy zasadach jakie miało do tej pory z dala od Rzymu. Bo nie przynależność do Kościoła, ale do Jezusa jest tu kluczowa 🙂

    1. mielonka turystyczna

     dlatego dogmat o trójcy jest bardzo sprytną platformą porozumienia gdyż zmienia tożsamość jedynego Boga i prawdziwą relację Ojciec – Syn, która jest kluczowa we właściwej identyfikacji Zbawiciela.Dogmat o trójcy przedstawia mglisty obraz trójosobowego Boga, którego ludziom nawet ciężko sobie wyobrazić. Albo jest jeden Bóg Ojciec który ma syna albo kim jest ten Syn, skoro właściwie nie jest faktycznym synem tylko jakimś tytularnym. Co to za rodzinne koligacje, skoro jest Ojciec i Syn to kim w tym układzie jest trzecia osoba – duch święty? Mamą? Czy Ojciec i Syn potrzebują jakiejś trzeciej osoby żeby prawidłowo funkcjonować? Hebr.5,5:
     „Tak i Chrystus nie sam sobie tej czci przywłaszczył, aby
     się stał najwyższym kapłanem; ale ten, który mu rzekł: Syn mój jesteś ty, jam cię dziś spłodził”. Czy w świetle tego cytatu Jezus jest równie bez początku jak Jego Ojciec. Jezus nie ma końca jest wieczny, ale jest jednorodzonym Synem Ojca więc nie jest to relacja symboliczna – syn to Syn, ojciec to Ojciec. Jeśli w naszym ludzkim świecie ktoś powiedziałby Ci że Twój syn nie jest twoim prawdziwym synem, tylko takim tytularnym – symbolem i zaistniał praktycznie równo z Tobą to chyba jawnie zanegowałby Twoje prawdziwe ojcostwo i zdenerwowałbyś się. O to chodzi zwodzicielowi. Uważam że niebiblijny dogmat o trójcy oprócz szabatu jest największym zwiedzeniem czasow końca. Jezus ostrzega: “baczcie aby was kto nie zwiódł”. Ciekawe, że Pismo mówi że zwiedzie nawet i wybranych. Zakładając że KADS to faktycznie wybrany kościół ostatków to zwiedzenie o trójcy wydaje sie tym biblijnym, bo mimo wszystko ciężko sobie wyobrazić żeby odrzucili szabat.Przyjęcie doktryny trójcy oznacza też zgodę na zniekształcenie planu zbawienia i uznanie
     całkowicie nielogicznych absurdów, bo jeśli zgodzimy się z tym, że istnieje jedno trójosobowe bóstwo to musimy również przyjąć, że to bóstwo samo przyszło na ziemię po to, aby złożyć ofiarę z samego siebie dla przebłagania samego siebie i że to bóstwo samo modliło się w Ogrójcu do…samego siebie…Ponadto przyjmując jako prawdę tę doktrynę musimy uwierzyć, że Jezus Chrystus będąc na ziemi był w jednym czasie Bogiem i człowiekiem, chociaż Pismo Święte przekonuje o tym, że boskość Chrystusa została przyobleczona
     człowieczeństwem i że przychodząc na ziemię Syn Boży wyniszczył samego siebie i stał się „we wszystkim podobny do braci, z wyjątkiem grzechu”/Hebr 4,15/.

 5. Oddam się gdybanologii.

  Czy nakaz kamienowania za skraje nadużycia np. skraje łamanie szabatu dzisiaj obowiązuje.
  A). Tak
  B). Absolutnie nie.
  C). Tak ale nie ma fizycznej możliwości jego respektowania.

  Moja odpowiedź to (C). Dlaczego ?.

  Ponieważ dzisiaj nie ma żadnej odpowiedniej instytucji (coś na wzór rady starszych, biegłych w Prawie), która wydawałaby takie wyroki.

  Zwróćmy uwagę, że z punktu widzenia biblijnego kamienowanie to nie była rozrywka niczym z filmu monty pythona to była bardzo poważna sprawa.

  Jeśli społeczność trzymała się Prawa to ostateczną decyzję czy dany delikwent ma zostać ukamienowany podejmowała właśnie owa rada starszych.

  Świetny tego przykład został podany w Mojżeszowej. Pisze z pamięci więc nie pamiętam konkretnych wersetów.
  Rodzice mieli krnąbrnego syna, rozpustnika i pijaka. Domyślam się, że długo go napominali aż zaprowadzili go przed radę starszych i dopiero owa rada po zbadaniu sprawy wydała wyrok kamienowania.
  Wówczas został wyprowadzony poza bramy miasta i zwróćmy uwagę, że cała społeczność brała udział w kamienowaniu.

  Tak więc odpowiedź to (C). Obowiązuje ale nie ma fizycznej możliwości jego realizacji.
  Nawet w Izraelu.

  1. Czy zakaz cudzołóstwa dzisiaj obowiązuje?

   Tak, ale ale nie ma fizycznej możliwości jego realizacji. 🙂 Tak można ze wszystkim. Z 2 przykazaniem itd

   1. zasada jest prosta.

    “Będziesz miłował Pana Swego z całego serca swego(…)”.

    A jak praktycznie przejawia się miłość do Pana ?.
    “Kto Go miłuje ten przestrzega Jego przykazań”.
    “Po tym poznajemy, że Go znamy jeżeli zachowujemy Jego przykazania”.

 6. Jestem ciekaw kto z was szabatowcow przestrzega szabat tak jak to powinno wyglądać. Czyli żeby odciąć się od prądu i wszystkich dóbr na które inny człowiek pracuje aby można było z nich korzystać. Wojna jest o pietruszkę bo nie wiem czy jest taka osoba tutaj która tak przestrzega szabat.

  Jezus nigdzie nie naucza aby przestrzegać szabatu aby osiągnąć życie wieczne. Dlaczego w tej przypowieści nie ma ani słowa?

  18 Zapytał Go pewien zwierzchnik: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 19 Jezus mu odpowiedział: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 20 Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę!»4 21 On odrzekł: «Od młodości przestrzegałem tego wszystkiego». 22 Jezus słysząc to, rzekł mu: «Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź ze Mną». 23 Gdy to usłyszał, mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty.

  1. A gdzie Czarku w Biblii pisze,ze mamy odciąć się od prądu i wszystkich dóbr?
   Gdybyś zamiast słuchania pseudo pastorów,sam studiował Słowo to byś dostał objawienie od Ducha Prawdy.A tak powtarzasz kłamstwa nierządnicy i jej siostry protestantyzmu.
   Ratuj się póki jest jeszcze czas…
   Całe Słowo jest spójne i Chrystus przyszedł pokazać jak mamy wypełniać przykazania.Mało tego uzdolnił nas wkładając nam DŚ do naszego wnętrza.
   Możesz naśmiewać się i wyzywać nas od szabatowców,ale to nie zmienia faktu,ze to Ty jesteś nieposłuszny Bogu.
   Pan wyraźnie powiedział,ze ani jota nie zmieni się w Prawie,dopóki ziemia i niebo nie przeminą.
   Zbadaj temat ,a Duch Prawdy wskaże Ci Prawdę.
   Niech Cię Bóg błogosławi i otworzy zasłonę sprzed twoich oczu

   1. Dobrze. Dlaczego w takim razie Jezus tutaj nic nie mówi o szabacie?

    18 Zapytał Go pewien zwierzchnik: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 19 Jezus mu odpowiedział: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 20 Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę!»4 21 On odrzekł: «Od młodości przestrzegałem tego wszystkiego». 22 Jezus słysząc to, rzekł mu: «Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź ze Mną». 23 Gdy to usłyszał, mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty.

    Chyba jest wyraźnie napisane co należy robić aby osiągnąć życie wieczne?

    Ja szabatuje 7 dni w tygodniu, jeśli ktoś potrzebuje jeden dzień jego sprawa lub problem.

    1. Dlaczego Pan Jezus nie wspomniał tu choćby o ” Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie”!?? Czy znaczy w takim razie według Ciebie, że to przykazanie nie obowiązuje dziś!?

     1. Proszę o odpowiedź Czarku na powyższe pytanie.

      1. Oraz na wcześniejsze pytania :). Staram się odnosić do Twoich wypowiedzi, proszę więc i Ciebie o to…

       1. Przepraszam, wcześniejsze pytania były do Kuku, tak więc Kuku czekam na odpowiedzi 🙂

    2. “Ja szabatuje 7 dni w tygodniu, jeśli ktoś potrzebuje jeden dzień jego sprawa lub problem.”

     kiedy pracujesz? kiedy robisz zakupy?

     “Dobrze. Dlaczego w takim razie Jezus tutaj nic nie mówi o szabacie?”

     w tym jednym fragmencie nie mówi o wielu innych rzeczach. “Na podstawie dwóch lub trzech świadków będzie oparta cała sprawa” Mesjasz nie wspominał o szabacie ale to jest nieistotne. wspomniał o nim Jego Ojciec i nasz Ojciec, w torze. Dlaczego tak wielu chrześcijan przedkłada nowe nad stare, skoro bez nowego nie ma starego i mówią “nie mówi się o tym w nowym przymierzu, więc to nie ważne” Paweł chwalił Berejczyków, że byli szlachetni i badali pisma, by sprawdzić czy aposotołowie nie kłamią. Które pisma? Właśnie stare przymierze. Jeśli już miałbym wybrać co jest ważniejsze, słowa Boga Jahwe z Tory czy słowa Mesjasza, Syna Bożego (powtarzam…SYNA BOŻEGO!!) to bez wahania wskazałbym na słowa Boga Jahwe. Oczywiście, nie ma takiej potrzeby, ponieważ Syn Boży sam nic od siebie nie mówił, lecz tylko to, co Ojciec mu nakazał. Ewangelista Jan pisze wyraźnie, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, gdyby pisać o dokonaniach Mesjasza. Nie było najmniejszej potrzeby by Mesjasz lub Jego apostołowie powtarzali wszystkie przykazanie z Tory. Zostało to streszczone w dosłownie kilku wersetach nowego przymierza:

     “Mat. 5:17-19
     17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.
     18. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.
     19. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych PRZYKAZAŃ NAJMNIEJSZYCH i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
     (BW)”

     (3): Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. (4): Kto mówi: “Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. (5): Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. [Biblia Tysiąclecia II, 1j 2]

     (1): Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. (2): Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, (3): albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. [Biblia Tysiąclecia II, 1j 5]

     Nie wspominając już o dziesiątkach cytatów w księgach starego przymierza.

     1. No właśnie starego przymierza. Jezus nadał nowe przymierze.

      1. Czarku czym różni się tzw. Stare Przymierze od Nowego wg. Ciebie?

     2. Zakupy robię wtedy kiedy mam czas. Powiedz mi w takim razie jak wygląda u Ciebie sobota, co robisz w ten dzień jak wygląda?

    3. Z kontekstu wynika, iż Pan Jezus doskonale wie, że ów młodzieniec nie przestrzega pewnych przykazań.

     Bogactwo jest przecież wyraźnie jego bożkiem.
     No i odchodzi zasmucony, bo dla niego jest ważniejsze niż Pan Bóg.

    4. Czarek , jak to szabatujesz 7 dni w tygodniu ????? Czyli ty w ogóle nie pracujesz ???? A BÓG wyraźnie mówi że : 6 dni BĘDZIESZ pracował. !!!!!! A 7 ego dnia odpoczywać będziesz. !!!! Te SŁOWA są tak jasne do zrozumienia , że NIE powinniśmy w ogóle podważać ich znaczenia. ….. WSZYSTKO PRZEMINIE , ALE JEGO. SŁOWA NIE PRZEMINA. !!!! Aż do POWROTU Pana JEZUSA , mamy przestrzegać WSZYSTKICH przykazań BOGA …..

 7. Czy wszyscy mamy właściwe poznanie? Czy prawdziwie słuchamy co mówi Duch Święty w naszych sercach? Czy na prawdę wiemy czego prawdziwie pragnie od nas Bóg w Jezusie Chrystusie?

  Ja podpisałem umowę z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, pośrednika nowego przymierza, potwierdzając to chrztem wodnym. Dla mnie więc, stare przymierze nie obowiązuje. Jednak stare przymierze jest ważne, tylko dla tych co podpiszą umowę z Bogiem przez Mojżesza i wypełnią cały zakon.

  – Do czasów Jana był zakon i prorocy… [Łk 16:16]
  – On zniósł zakon przykazań i przepisów… [Ef 2:15]
  – Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu… [Ga 3:10-13]
  – A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań jego (dane przez Mojżesza, czy Jezusa?), mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. [1J 3:23-24].
  – Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. [J 14:23]

  Idę za Jezusem, wiele razy usłyszałem od Boga, że mnie kocha, ale i też skarcił.
  Pozdrawiam wszystkich poszukiwaczy Prawdy w Panu, 🙂

  1. Chrystus wykupił nas od przekleństwa grzechu wynikającego z nieprzestrzegania prawa. Prawo nie było przekleństwem, tylko grzech. Zbawieni jesteśmy z łaski, co nie oznacza, że teraz możemy grzeszyć. Mamy prawo wypisane w sercach i Duch Święty nas uzdalnia, abyśmy wg niego postępowali. Duch Święty przekonuje o grzechu i prawdzie. Apostoł Paweł powiedział w liście do Rzymian, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, duchem ma upodobanie w prawie Bożym, a ciało bierze go w niewolę grzechu. Prawa nie unieważniamy przez wiarę, a wręcz przeciwnie utwierdzamy. Są to słowa Pawła. Paweł był oskarżany przez Judejczyków, że nauczał odstępstwa od prawa, a tymczasem cały czas się bronił od tych zarzutów, nawet się poddał rytualnemu oczyszczeniu, kiedy przybył do Jerozolimy i chciał złożyć ofiary. Nauki Pawła są trudne i ludzie je przekręcają. Przeczytajcie sobie dokładnie list do Hebrajczyków, na czym polegało stare przymierze i w czym było niedoskonałe, obrazowo usunięty został pierwszy przybytek, który odnosił się do czasu pierwszego przymierza. Czyli ołtarz, dary, ofiary. Wszystko związane, że służbą kapłańską i związanym z tym prawem, a nie dekalog. Do drugiego przybytku wszedł Chrystus jako arcykapłan, doskonalszego przybytku, bo w niebie z własną krwią, a co było w drugim przybytku Najświętszym; Arka przymierza, w której znajdowały się tablice z przykazaniami Bożymi. Bóg, kiedy pojawiał się w przybytku zasiadał na przebłagalni, między dwoma cherubinami, można powiedzieć, że zasiadał na przykazaniach, inaczej mówiąc podstawą jego tronu, jest prawo i sprawiedliwość. W Objawieniu danym Janowi, ukazana jest Arka Przymierza w niebie. Można powiedzieć, że Przykazania Boże są wieczne. Arka w świątyni była kopią Arki w niebie.

   Mat. 5:17-19
   17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.
   18. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.
   19. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych PRZYKAZAŃ NAJMNIEJSZYCH i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
   (BW)

  2. Do Czarka
   Po 1 należy rozróżniać co Biblia mówi o szabacie, a co dołożyli ludzie. Po 2 ja nie twierdzę, że świętuję szabat bezbłędnie, ale chcę go świętować! Całe Pismo wskazuje, jak ważna jest intencja człowieka! Ty z założenia nie chcesz zmierzyć się z 4 przykazaniem w praktyce. Jeśli np. zabijasz w sercu, bo zdarzy Ci się w emocjach źle pomyśleć o kimś, to wywalasz przykazanie “Nie zabijaj”!? Dziś świat tak czyni! Ludzie wybierają sobie przykazania. Gdzie w Biblii jest zniesione 4 przykazanie!?

   1. Owszem nie chce się mierzyć bo dla mnie każdy dzień jest święty. Wyjątkowy. Każdy dzień daje mi Bóg.

  3. Sądzona według prawa z moimi grzechami nie miałabym co liczyć na zbawienie. Widzę łaskę Pana Jezusa w moim życiu, kocham Go z całego serca, On zawsze przychpdzi mi z pomocą i dba o mnie, a problemy życiowe trzeba traktować jak lekcję z której płynie nauka.

 8. Ja wiem tylko jedno, że nie raz sprzeczałam się o “prawo” a później po jakimś czasie okazywało się, że nia miałam racji ponieważ na ten czas nie było zrozumienia. Wskazówki są bardzo cenne, ale Ewangelia to nie kij bejzbolowy.

 9. A niby czemu jeśli świętuje szabat mam się odcinać od prądu i wszystkich dóbr?

  1. To proste jeśli chcesz czcić Boga przez szabat, wtedy nie pracujesz. Powrót do starego przymierza. To nie koniec. 🙂 Szabat również oznacza to, że ludzie obchodząc go nie korzystali z pracy innych ludzi (ponownie wracamy do starego przymierza). Dzisiaj jeśli ktoś mówi, że chce przyzywac szabat starotestamentowy to musi się zamknąć w czterech ścianach, wyłączyć prąd,ogrzewanie i przeżyć ten czas tylko z Bogiem. Dlaczego? Bo nie może korzystać z pracy innych bo ktoś mu prąd dostarcza, wodę dostarcza, ktoś dostarcza ciepło. Ktoś na to pracuje i ludzie za to biorą pieniądze, a Ty przeżywasz szabat i korzystasz z tego. Jakim prawem? Powiedz mi. Uczciwe byłoby pójście do lasu i tam przeżywać szabat. A co dopiero jeśli Ci ludzie kiedy przeżywają szabat korzystają z prądu ciepła itp. Przecież to jest oszustwo.

   Śmiejecie się z kultu niedzielnego. Nazywacie te osoby sundayowcami, a sami jesteście wyznawcami Saturn Day bo to co robicie nie ma nic wspólnego z szabatowaniem. To nie jest prawdziwy szabat to jest zwyczajne oszustwo. Przestańcie oszukiwać ludzi i bądźcie odpowiedzialni. Chcecie czcić szabat proszę bardzo nikt wam tego nie zabroni ale róbcie to zgodnie ze słowem Bożym, jeśli chcecie dla Boga czcić sobotę proszę bardzo ale nie mówcie że przestrzegacie szabat bo to zwykle oszustwo bo to nie ma nic wspólnego z szabatem. Tyle koniec kropka. Może tak przestrzegacie szabat jak być powinno nie wiem. Na pewno jeśli tak to nie wygląda to będzie to dobra nauka dla tych którzy krzyczą przestrzegam szabat, a nie wykonują go tak jak Pan Bóg przekazał.

   Pozdrawiam w Chrystusie. 🙂

   1. Pan Jezus nigdy nie wyrzekł się szabatu i nie unieważnił go. Niestety ale taka jest bolesna prawda. Trzymając się słów samego Jezusa, tylko złagodził owe przepisy talmudyczne czym było pytanie czy jeśli wpadnie wół do studni… itd
    Nigdy Pan Jezus nie unieważnił szabatu. Nie wiem czy jasno sie wyrażam. Jeśli unieważnił, to wskaż mi to w biblii.

    1. Ten człowiek nie jest od Boga, bo nie przestrzega szabatu.

     Ewangelia Mateusza 12
     (5) Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? (6) Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. (7) I gdybyście byli zrozumieli, co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. (8) Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu.

     Dzieje Apostolskie 15
     (5) Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc: Trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu Mojżeszowego. (6) Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć.

     (8) Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego jak i nam, (9) i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. (10) Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? (11) Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni.

     (19) Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, (20) ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione, i od krwi. (21) Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat.

     List do Kolosan 2
     (16) Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. (17) Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.

     List do Galatów 4
     (10) Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata! (11) Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. (I do końca rozdziału)

     1. kolejny przykład nie tyl;ko na brak zrozumienia ale i brak koncentracji i szacunku do innych ponieważ część z tych cytatów już jest w komentarzach powyżej.
      Taki komentarz właśnie wystawia wizytówkę zwolennikom świętowania niedzieli jako niemyślących.

      Nie ma tutaj żadnego dowodu na zakaz szabatu. Żadnego.

     2. List do Kolosan 2:16 (przekład interlinearny)

      Nie więc ktoś was niech sądzi przez pokarm lub przez napój lub w UDZIALE (w) święcie lub nowiu księżyca lub szabatów (odpoczynek) tygodni

      Już wtedy osądzali za świętowanie szabatu i nie tylko. Brak jednego słowa w przekładach i zmienia się sens wypowiedzi.

      http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/12/chapter/2/verse/16/param/1/version/undefined

      1. Jest to chyba najczęściej cytowany tekst, który niby daje dowolność w świętowaniu świętych dni. Zastanów się nad jedną podstawową sprawą, czy chodziło o sposób pojmowania tych spraw, czy o stosowanie tych spraw? Otóż Paweł świętował szabat i z pewnością stosował się do nauki Chrystusa, który korygował błędne pojmowanie niektórych aspektów świętowania przez Żydów. Zatem Paweł zwracał się do chrystian w Kolosach do trwania w nauce Chrystusa.

     3. Pytanie do Mateusza
      Odnośnie fragmentu z listu do Galatów 4 (w trochę szerszym kontekście!):
      ” Wprawdzie kiedyś, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami; teraz jednak, gdy poznaliście Boga, a raczej, gdy zostaliście przez Boga poznani, dlaczego znów zawracacie do SŁABYCH I NĘDZNYCH ZASAD, pod którymi ponownie chcecie służyć. Pilnujecie dni, miesięcy, świąt i lat! Boję się o was, czy czasem nie na próżno trudziłem się nad wami.”
      Czy sugerujesz, że apostoł Paweł szabat nazywa nędzną i słabą zasadą!?? Święte przykazanie Boże Paweł nazywa tylko po 1 zasadą a po 2 nędzną i słabą??

    2. “Pan Jezus nigdy nie wyrzekł się szabatu i nie unieważnił go. Niestety ale taka jest bolesna prawda.”

     czy ja wiem, czy taka bolesna 😀

   2. Czarek

    Twe słowa to kopiuj wklej ze słów faryzeuszy, którzy oskarżali Mesjasza o grzech, bo zrywał kłosy w szabat. Nawet nie wiesz jak kto z nas obchodzi szabat a już wysnuwasz oskarżenia i to w dodatku takie, które nie są słusznymi oskarżeniami a Twymi własnymi, bezpodstawnymi wymysłami. A nawet jeśli masz racje ze swymi oskarżeniami to wcale nie jest to argument na unieważnienie szabatu, tylko nakierowanie na właściwe przestrzeganie szabatu.

    1. W takim razie napisz jak obchodzisz szabat.

     1. Czarku Izajasz 58.6 jest o poście, a Izajasz 58.13 jest o szabacie.
      Wszystkie odpowiedzi, które Bóg chce żebyśmy znali są w Biblii. Pozdrawiam!

   3. Czyli też nie może czytać Biblii, która została przez kogoś wydrukowana, sprzedana i dostarczona?
    Nie może słuchać kazań z YouTube, bo używa prądu czy komputera?

    Czarku, dyskusja idzie chyba w złą stronę.
    Pan Jezus pytał: “czy można czynić dobre rzeczy w szabat”? Odpowiedź znamy z Pisma.

    Nie jest więc problemem jeśli w szabat pomogę potrzebującemu np w wymianie koła w samochodzie.
    Nie jest problemem gdy przygotuję jedzenie, czy pojeżdżę na rowerze.

    Wygląda to mniej – więcej tak:
    Kocham i szanuję Pana Boga, więc robię to, co Mu jest miłe najlepiej jak potrafię.
    Jeśli mam wątpliwości – sprawdzam w Biblii, co jest Panu Bogu miłe a co nie.
    Jeśli nie rozumiem lub brak mi sił by uszanować Pana Boga w należny Mu sposób, modlę się do Pana Jezusa, by szedł razem ze mną w tym samym jarzmie i uczył mnie pełnić wolę Ojca.
    (nawiasem mówiąc w taki sposób przysposabiało się niegdyś woły do pracy – starszy szedł z młodszym w jednym jarzmie i wymuszał na nim właściwe zachowanie)

    Wracając do tematu, skoro uważam się za naśladowcę Pana Jezusa – patrzę na Jego życie, na Jego podejście, na Jego system wartości.
    On zawsze pełnił wolę Ojca, On jest dla mnie wzorem i nauczycielem, więc i ja pragnę dzięki Niemu również pełnić wolę Pana Boga.
    I pragnę też poznawać, jaka jest Jego wola by uniknąć sytuacji:
    Tatusiu! Tak cię kocham, że wydrapałem śrubokrętem serduszko na drzwiach twojego nowego samochodu 🙂

    Z Panem Bogiem

 10. Tak na prawdę, jak ktoś nie ma już żadnego dodatkowego argumentu przeciwko szabatowi i tym, którzy go przestrzegają, to wysuwa bezsensowny kontrargument typu ” korzystacie z pracy innych, którzy dostarczają wam prąd, czy ciepło i tym podobne bzdurne, niepoważne zarzuty. W Torze wyraźnie jest napisane, że to samo Prawo obowiązywać będzie tubylca [ezrach] oraz cudzoziemca [ger]. Bóg na Horebie ogłosił wieczne Prawo i wszyscy, którzy tam stali, również mnóstwo obcego ludu zgodnie odrzekli, że wypełnią. Tanach również nam potwierdza ustami proroków(Izaj.56),że cudzoziemcy przestrzegający Prawa Jahwe, którzy święcą szabat zostaną wprowadzeni na Jego świętą górę i otrzymają imię lepsze niż mają synowie Izraela. Dalej Rut Moabitka(cudzoziemka), która przystała do Boga Izraela powiedziała słynną deklarację – lud twój, lud mój – Bóg twój, Bóg mój. Tak nauczał Jeszua, tak nauczali Apostołowie, tak nauczał Szaul/Paweł. Tylko ludzie niedouczeni, którzy nie sprawdzają z greckim oryginałem, tylko wierzą pastorom i innej maści kaznodziejom przekręcając je na własną zgubę i mamy, co mamy. Szaul/Paweł wyraźnie pisze w Rzym.11, że to my cudzoziemcy, wierzący z narodów[gerim] jesteśmy wszczepieni w szlachetne drzewo oliwne, którego Rz.11(16) Jeśli zakwas jest święty, to i cały zaczyn, jeśli korzeń święty, to i gałęzie. Jeszua poprzez swoją śmierć zburzył stojącą po środku przegrodę, aby z dwóch(Żydów i nie-Żydów) uczynić jedną owczarnię. Jeden Pasterz i jedna owczarnia, jedno wieczne, Święte Prawo, Tora Jahwe. Zachęcam do przeczytania nowo wydanej książki autorstwa Tima Hegga pt.”Współdziedzice”

 11. 4 przykazanie to sól w oku u szatana. Pewnie dlatego jako jedyne zaczyna się od słowa “Pamiętaj…”.
  Rozdrażnienie świata duchowego widać po ilości komentarzy gdy tylko w tytule pojawi się słowo “Szabat” 🙂
  Widać to również po reakcjach otoczenia gdy komuś powiemy o Szabacie.
  Gdyby ktoś oświadczył “zmieniał płeć”, to w dobie otwartości i tolerancji spotkało by się to ze stwierdzeniami typu “jeśli tak się czujesz, to dlaczego masz się męczyć w nie swoim ciele”
  Gdyby ktoś oświadczył “zamierzam przestrzegać 10, nie 9 przykazań, więc w sobotę odpoczywam od pracy tak jak Bóg nakazuje w Dekalogu”, to w dobie królowania szatana (a więc otwartości i tolerancji, ale jedynie do tego co jest sprzeczne z Bożym prawem) spotkało by się to ze stwierdzeniami typu “A co ty, Żydem się chcesz zrobić? To może teraz będziesz się obrzezał. Zgłupiałeś do reszty” 😀
  Szatan nie lubi Szabatu 🙂

 12. Może jestem za głupi, bo ciężko to wszystko pojąć.
  Skoro obowiązuje Prawo to dlaczego wszyscy skupiacie się wyłącznie na 10 przykazaniach przecież Prawo jest znacznie obszerniejsze. Co z resztą?
  A co z tzw. Soborem Jerozolimskim na którym ustalono by nie obciążać nawróconych pogan przepisami prawa żydowskiego poza powstrzymaniem się od nierządu, spożywania krwi.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_jerozolimski

  Co do szabatu to dzisiejszych czasach trochę ciężko go tak całkowicie przestrzegać, bo wielu ludzi musi pracować w ten dzień i nie ma wyjścia. Albo uczniowie uczący się sobotę.

  1. Hols

   1. Dekalog został spisany przez osobiście przez Boga, Jego własnym palcem. To dekalog jest najbardziej dyskredytowany.
   2. Przepisy dotyczące pogan były w odniesienie do praw ceremonialnych. w tym rozdziale mamy taki fragemnt

   “(21): Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach”. [Biblia Tysiąclecia II, Dz 15]”

   mają w mieście synagogi, wykłada się w nich Torę, niech tam idą i się uczą reszty”

   3. Gdy już nadejdą czasy, że bez znaku bestii nie będzie można kupować czy sprzedać, to też powiesz że cyt “ciężko to przestrzegać bo muszę coś kupić do jedzenia i nie mam innego wyjścia”? Też będziesz się usprawiedliwiał nauką w szkolę (o ile wciskanie do
   do głowy głupot i kłamstwa i pierdyliarda róznych rzeczy na raz, można nazwać nauką.)

  2. Sobór jerozolimski to początek dla nawróconych pogan. Dalej jest napisane, że pozostałych przepisów prawa nauczą się chodząc co szabat do synagogi:)
   Trzeba porzucić pogańskie zwyczaje żeby wznieść się wyżej. Gdy wzrasta poznanie wzrasta rozumienie swego nedznego położenia względem Bożego oczekiwania.

  3. Dekalog różni się od prawa które nadał Mojżesz.
   Dekalog był spisany na kamieniu, prawo Mojżesza na papirusie. Dekalog leżał w arce, prawo Mojżesza obok arki. Dekalog zapisał własnoręcznie Bóg, prawo Mojżesza – Mojżesz. Dekalog wygłosił z góry sam Bóg, prawa Mojżesza wygłosił Mojżesz.
   Więc Dekalog nie jest prawem Mojżesza, ale Prawem Boga, ponieważ spisał go Bóg, wygłosił go Bóg i znajdował się w arce Boga 🙂 Prawo (Dekalog) jest podstawą Jego tronu.

   Nierząd i spożywanie krwi to przepisy które miały być początkiem w drodze poznawania Boga. Nie wyobrażam sobie żeby były jedyne, bo w takim razie ci ludzie mogli by np. zabijać i kraść? 🙂 Oczywiście, że nie. Bóg nie zmienił charakteru i grzech nadal pozostaje grzechem w Jego oczach.

   Co do przestrzegania Szabatu. Bez Boga jest ciężko zrobić wiele rzeczy. Nie pożądać, nie cudzołożyć, nie kraść itd. Z Bogiem jest łatwo przestrzegać wszystkich dziesięciu przykazań, włącznie z Szabatem 🙂 Bo jeśli uważamy że Bóg nie jest w stanie tak ułożyć naszego życia zawodowego aby przestrzegać Jego własne prawo, to chyba wierzymy w innego Boga 😉

   1. Czy jest ktoś nigdy nie złamał szabatu? Poza Jezusem raczej nie ma. Sama jazda samochodem i na rowerze jest przecież wykonywaniem w pewnym sensie pracy. Czy wy ludzie którzy przestrzegacie szabatu rzeczywiście odpoczywacie?

    Co z takimi lekarzami, pielęgniarkami, policjantami, strażakami itd. czy według ciebie nie powinni pracować. Jak wyobrażasz sobie funkcjonowanie państwa?

    1. a co jeśli to a co jeśli tamto..a to w pewnym sensie jest praca a tamto w pewnym sensie jest praca (jakby jazda samochodem też była pracą, co jest kompletnym nieporozumieniem. nawet w Biblii jest wzmianka o podróżach w szabat i nie jest to zganione) Hols, nie szukaj sobie wymówek. pytanie o szabat lekarzy zostaw lekarzom, pytanie o szabat policjantów zostaw policjantom. Szukasz wymówek mówiąc “szabat nie obowiązuje bo mamy takie a nie inne społeczeństwo” strach pomyśleć co by było, gdyby protestanci szukali takich wymówek “no, niby odpusty są złe, ale mamy takie a nie inne społeczeństwo”. albo co by było gdyby apostołowie pomyśleli “no, niby Jezus jest Mesjaszem, ale społeczeństwo go odrzuca, więc my też bądźmy zgodni ze społeczeństwem”

     1. Karolu, w zupełności się z Tobą zgadzam 🙂 Mamy być przykładem dla świata, i upodabniać się do Jezusa, nie do ludzi z tego świata.
      Idąc tym tropem, sam Jezus mógłby powiedzieć “Miałem przestrzegać Dekalogu, ale urodziłem się w tak złych czasach, więc Ojcze, tu po prostu się nie da”…
      Nie zrobił tak, był wierny Ojcu bez względu na wszystko 🙂
      Co do przestrzegania Szabatu przez pielęgniarki, Jezus uzdrawiał w szabat, Jezus mówił że jeśli życie jest zagrożone to działaj. Ale to nie dotyczy każdej pracy, a bez przesady, jazda na rowerze pracą nie jest. Odrzuć Talmud, czytaj Biblię 🙂

 13. Zawężanie świętowania do szabatu jest pewnym dziwactwem. Bóg ma swe święta i dopomina się o ich zastosowanie Ez 20,20: Kpł 23,2; 2Kron 36,21. Paweł nie był przeciwnikiem świętowania według nauki Chrystusa. Jezus jest naszą Paschą co istotnie różnicowało chrystian od Żydów i Paweł zachęca do świętowania według nauki Chrystusa, Kol 2,16.17; 1Kor 5,7.8; Heb 4,9; Dz 20,6.16.

 14. zadziwia mnie, ile wymówek są w stanie stworzyć ludzie by unieważnić szabat. a bo się nie da, a bo mamy takie społeczeństwo, a bo policjanci nie mogą a to mi się nie chce, a to wolę w niedzielę a to mam w nosie Boże prawo..Szabat był już w Edenie, Bóg odpoczął siódmego dnia. Mesjasz stosował Boże prawo a więc i szabat a my mamy go naśladować. Nie zabijać? ok. Nie kraść? ok. Nie czcić figur? hurr durr, katolicy łamią dekalog. Pracować 6 dni w tygodniu i 7 dnia obchodzić szabat? “Zostaw mnie żydzie, to mnie nie obowiązuje, teraz się świętuje niedzielę, prawo przybite do krzyża, wolność chrześcijańska bla bla bla”
  Teraz, po tej ustawie pisu jest to bardziej widoczne. Więc my musimy zacząć przeciwdziałać i napominać tych, co szabatu nie obchodzą a w ostateczności cyt. “traktować ich jak pogan i celników”

  1. swoją drogą, obrona tej herezji jakoby szabat nie obowiązywał, idealnie dopełnia Twój artykuł Piotrze.

    1. hę? Nie za bardzo rozumiem Twój komentarz.

     1. tak jeszcze do mnie właśnie dotarło..

      (15): Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16): Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. (17): Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. [Biblia Tysiąclecia II, 1j 2]

      niech każdy z nas zada sobie pytanie, co świat mówi o szabacie? Nawet przeciętny ateista domaga się odpoczynku w NIEDZIELĘ! Czy na świecie święci się szabat, czy raczej jest on kompletnie pomijany? Możemy znaleźć ludzi, którzy nie nazywają siebie chrześcijanami a de facto odpoczywają w niedzielę i obchodzą te wszystkie katolickie święta.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: