Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Detektywitter na 14.03

Muzułmanie wierzą że w raju czeka na nich 72 dziewice, a część  chrześcijan wierzy że bez posłuszeństwa Bogu będą zbawieni.

Obie grupy nie zostaną zbawione.

 

Updated: 14 marca 2018 — 21:07

14 komentarzy

Add a Comment
 1. Chwilę, w Biblii czytamy, że zbawienie jest z łaski za darmo a według tego wpisu jest warunkowe, przemyśl to

  1. Zbawienie jest za darmo, ale:
   ” Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”

   Jeśli nie przestrzegasz przykazań Boga, to nie miłujesz Go, a więc nie będziesz zbawiony. Zbawienie polega na posłuszeństwie z ilości.
   Czy wyobrażasz sobie kogoś, kto będzie codziennie kradł i mówił, że kocha Boga? Mówić może

   1. Dobry cytat przyjacielu 🙂 jednak nie ma w nim ani słowa o zbawieniu, Jezus Chrystus mówi tylko, że jak się go miłuje to wypełnia się jego przykazania a wtedy on się da poznać 🙂 trwanie w grzechu to inna sprawa, Jezus nie może najpierw powiedzieć, że zbawienie jest za darmo z łaski a potem no teraz musicie przestrzegać przykazań bo jednak nie będziecie zbawienie, łaską to niezasłóżona przychylność

    1. “Jezus nie może powiedzieć […] musicie przestrzegać przykazań”

     „Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.” (Mt 5:18)
     „Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji? […] I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże.” (Mt 15:3)
     „Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania” (Mt 19:17)
     „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Czy Dekalog nie jest wyjaśnieniem tych dwóch praw?) (Mt 22:36)
     „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.” (Jeśli istnieje tylko łaska nie trzeba zachowywać niczego) (Mt 28:19)
     „Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich.” (Łk 1:6)
     „Po powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu” (Łk 23:56)
     „I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz!” (J 8:11)
     „Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział” (J 12:49)
     „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.” (Jeśli nowe, to stare są nadal obowiązujące) (J 13:34)
     „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. […] Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje.” (Tylko łaska, czy również przestrzeganie jakichś zasad?) (J 14:15)
     „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.” (J 15:10)
     „Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą! Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? ” (Rz 6:1)
     „Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? Żadną miarą! […] Prawo samo jest bezsprzecznie święte; święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie.” (Rz 7:7)
     „Niczym jest zarówno obrzezanie, jak i nieobrzezanie, a ważne jest tylko zachowywanie przykazań Bożych.” (1Kor 7:19)
     „Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata – ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. ” (1Tm 6:13)
     „Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóż!, powiedział także: Nie zabijaj! Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec Prawa.” (Jk 2:10)
     „ Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją odwrócić się od podanego im świętego przykazania.” (2P 2:21)
     „Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie” (Tt 2:11)
     „Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: “Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.” (1J 2:3)
     „o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba.” (1J 3:22)
     „Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.” (O tym jak to robić mówi właśnie Dekalog) (1J 4:21)
     „Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.” (1J 5:2)
     „Każde bezprawie jest grzechem” (1J 5:17)
     „Ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca. […]nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku. Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować.” (2J 1:4)
     „I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.” (Ap 12:17)
     „Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.” (Ap 14:12)

    2. Kondziu,
     Obj. 3:8 Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.

     Zachowałeś Słowo Kondziu?

  2. To tak jakby ułaskawiony bandyta już nigdy nie podlegał pod prawo.Prezydent w naszym kraju ma prawo ułaskawić skazanego,czy po ułaskawieniu taki człowiek już nie podlega pod prawo?.Dlatego tylko od ułaskawionego zależy czy skorzysta z szansy na nowe życie.

  3. Chwilę, w Biblii czytamy, że zbawienie jest z łaski za darmo a według tego wpisu jest warunkowe, przemyśl to

   A o Sądzie Ostatecznym słyszałeś? Czy Chrystus lub Bóg anulował Przykazania? Biblia zawiera słowa Boga i Syna oraz… szatana, sztańskich sług, niegodziwych faryzeuszy, plemienia żmijowego i wielu innych charakterów.

   Jak można odrzucić polecenie Chrystusa, aby przestrzegać Przykazań niezbednych do zbawienia i zamiast Ojca i Syna dawać posług Żydowi, faryzeuszowi Pawłowi, który przeklął aniołów oraz Syna Bożego, bo nie zwiastował Pawlowej ewangelii zbawioenia z łaski. A faryzeuszy Chrystus nazwał plemieniem żmijowym i skazał ich na śmierć w jeziorze Gehenny. O wyjątku, czyli Pawle nie wspomniał. A Paweł był dumny ze swego faryzejstwa.

   Myślmy bracia!!! To nie boli!!!

   1. Temat rzeka.

    “Jak można odrzucić polecenie Chrystusa, aby przestrzegać Przykazań niezbednych do zbawienia i zamiast Ojca i Syna dawać posług Żydowi, faryzeuszowi Pawłowi,”

    Rozumiem, że chodziło o posłuch. Ale Żydami byli wszyscy uczniowie Jezusa.

    Widzisz Henryku, Ty i Twoi czytelnicy uważacie, że to my musimy dorosnąć do |waszych poglądów, a my, że Wy musicie zrozumieć ciężkie listy Pawła.

    W jednym się zgodzę, Paweł miał pychę, ale mamy ja również obaj.

    Proponuję jeśli chcesz Heńku krok po kroku analizę Twoich zarzutów wobec Pawła niczym w serialu, w odcinkach.
    Co Ty na to?

    1. Nie sadze zebys przekonal. Szkoda czasu wg mnie.

 2. To tak jakby ułaskawiony bandyta już nigdy nie podlegał pod prawo.Prezydent w naszym kraju ma prawo ułaskawić skazanego,czy po ułaskawieniu taki człowiek już nie podlega pod prawo?.Dlatego tylko od ułaskawionego zależy czy skorzysta z szansy na nowe życie.

 3. Cały NT jest pełen ostrzeżeń do wierzących ludzi, którym Słowo gwarantuje pewność zbawienia pod warunkiem:
  * przyjścia do Pana;
  * podążania za Panem;
  * wytrwaniu w Panu.

  Jeśli prawdziwie przychodzimy do Pana to będziemy za nim podążać (zmiana stylu życia, odwrócenie się od grzechu, uświęcanie, posłuszeństwo, wydanie owocu itd) i wytrwamy w nim do końca ponieważ zostaniemy do tego uzdolnieni i zostaniemy zbawieni.

  Cały NT jest pełen ostrzeżeń o ludziach, którzy właśnie przyszli do Pana (punkt pierwszy). W swoim życiu usłyszeli ewangelię, podjęli decyzję ale… w odpadli w trakcie podążania za Panem (punkt drugi).
  Cały NT jest pełen ostrzeżeń, że pomimo przyjścia do Pana człowiek może odpaść na własne życzenie (m.in. zatwardziałość serca w wyniku uporczywego trwania w grzechu). Dlatego człowiek powinien ciągle modlić się do Pana aby sprawdzał jego serce.

  Bóg jest sprawiedliwy, jest łaskawy, jest hojny w przebaczenie i odpuszczenie, jest prawdomówny i jeśli mówi, że nie odbierze człowiekowi zbawienia to go nie odbierze ale człowiek po przyjęciu Prawdy może sam swoim życiem, decyzjami może podeptać łaskę i odpaść. Tak to widzę bo o tym w wielu miejscach wyraźnie mówi NT.

  * przypowieść o krzewie winnym i latorośli (latorośl nie wydaje owocu, usycha i zostaje spalona);
  * przypowieść o 10 pannach. Tylko 5 z nich czuwało i zostało zaproszonych za wesele Baranka. Pozostałe 5 zostało wrzucone w ciemności zewnętrzne;
  * przypowieść o talentach. Sługa nieużyteczny został wyrzucony precz w ciemności;

  Te przypowieści dotyczą każdego z nas. Każdego kto w swoim życiu uwierzył ale czy staniemy się latoroślą przeznaczoną na spalenie, czy głupią panną albo złym sługą to już w dużym stopniu zależy od nas.

  1. Prawdziwa latorosl- roślina, ma skłonność naturalną do kladzenia się na ziemi (w błocie). Wtedy przychodzi ogrodnik, obmywa pnącza i podwiesza do góry ku słońcu, by wydała owoce. Ten obrazek zachwyca niezwykłą troską i dbałością o każdą gałązkę:)
   Nie schodzmy ku ziemi…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: