Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Bo przyjdzie czas, kiedy ludzie nie zechcą przyjąć zdrowej nauki, ale według własnych upodobań dobiorą sobie nauczycieli.

” Bo przyjdzie czas, kiedy ludzie nie zechcą przyjąć zdrowej nauki, ale według własnych upodobań dobiorą sobie nauczycieli” 2 Tym 4.3

 

Tak obserwuje net, widząc jak to sobie dokładnie jak w cytacie powyższym, ludzie dobierają nauki nauczycieli pod swój styl życia.

Jednym bardzo odpowiada łaska ponieważ żyją w grzechu. Innym Prawo, bo miłości w sobie nie mają, kiedy Jezus połączył Prawo z miłością.

„„Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon (Prawo) albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić”

Jak się wypełnia szklankę do polowy pełną.

Dowód:

” Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.” 2 Tes 2.7

 

Moc niePrawości.

W tym samym rozdziale Tesaloniczan mamy napisane:

 

 

aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.

 

Nieprawość to życie wbrew Prawu Boga.

Apokalipsa nie daje złudzeń:

 

„Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.”

 

Jednym słowem możemy tłumaczyć to tak: kto cudzołożył (dekalog-Prawo), niech nadal cudzołoży, kto kradł niech nadal kradnie (dekalog), kto oczerniał, niech nadal oczernia (dekalog), kto uprawiał wróżby niech nadal wróży (Tora), kto uprawiał bałwochwalstwo niech nadal kłania się idolom (Tora), kto się mścił niech nadal się mści (Kpl 19.18),

 

W Mateuszu mamy łącznik dwóch praw ze ST:

 

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. (Mt 22,37-40)”

 

Jest to z księgi Powtórzonego Prawa:

 

Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.(Pwt 6,5)

 

 

Tutaj dochodzimy do miłości zgodnie z łącznikiem z Mt; Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.

Cały pobyt Boga na ziemi w ciele Jezusa to miłość połączona z Prawem.

To z miłości do ludzi Jezus uzdrawiał. To z miłości Jezus uwalniał od demonów, ale także z miłości przeciwstawił się kilkakrotnie kapłanom.

Z miłości także złamał legalizm szabatu uzdrawiając i jednocześnie pokazując nadrzędność życia ludzkiego nad sztywnymi zasadami faryzeuszy – pierwszych komunistów i biurokratów.

Pan Jezus zawsze zwracał się z szacunkiem i nikogo nie oczerniał. Nigdy nie opowiadał swoim uczniom źle o Judaszu, czy Piłacie. Pan Jezus nie poświęcił nigdy kilku godzin, czy choćby  minuty, aby kogoś zbluzgać. Jednak w internecie mamy trochę tych fałszywych wyznawców Jezusa, oczyszczających się przez personalne ataki. Wszyscy oni kochają ale „boga”.

 

 

 

” Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą,
a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.”

 

 

Tak więc mamy w internecie zabójców. Kolejnych Kainów.

 

 

W tym samym rozdziale 1 Jana 3:

 

Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia,
ponieważ grzech jest bezprawiem.
 Wiecie, że On się objawił po to,
aby zgładzić grzechy,
w Nim zaś nie ma grzechu.
 Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy,
żaden zaś z tych, którzy grzeszą,
nie widział Go ani Go nie poznał.
Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu;
kto postępuje sprawiedliwie,
jest sprawiedliwy,
tak jak On jest sprawiedliwy.
Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła,
ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku.
Syn Boży objawił się po to,
aby zniszczyć dzieła diabła.
Każdy, kto narodził się z Boga,
nie grzeszy,
gdyż trwa w nim nasienie Boże;
taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga.”

 

 

 

Jeszcze raz:

„Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu;
kto postępuje sprawiedliwie,
jest sprawiedliwy,
tak jak On jest sprawiedliwy.
Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła,
ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku”

 

Dzisiejsi Kainici  zabijają niczym Krzyżacy w imię Jezusa. Zabijają psychicznie. W związku z tym, że obecne społeczeństwo jest dosyć złożone w swej budowie, to każda większa nieprawość jest wychwytywana. Mam tu na myśli głównie zabójstwa. Teraz Kainici zabijają słowem, bo nie mogą cieleśnie. Okolo pół roku temu zostałem oczerniony publicznie za analizę filmu Transformers, ponieważ połączyłem zamysły okultystów hollywódzkich z apokalipsą. Ten sam człowiek jednak mimo wszystko regularnie odwiedza mój blog, pomimo wielokrotnych banów. Tak jest i z innymi. osobiście nie odwiedzam stron atakujących mnie by uzyskać jakąś wiedzę.

Zresztą większość atakujących słowem w internecie nie byłaby w stanie walczyć fizycznie ponieważ ulegają oni swoim pożądliwościom. Ćwiczyłem różne style walki i widziałem, że im większe umiejętności tym większa pokora i unikanie sporów. Nawet w świecie zwierząt najwięcej szczekają małe pieski.

 

Pisze to wszystko, abyście nauczyli się oceniać innych ze względu na dwa kryteria:

 

 1. Prawo i miłość.
 2. Owoce Ducha Świętego.

 

Ponoś w czasach Jezusa było już kilkaset denominacji, ludzi, którzy nie chcą przyjąć zdrowej nauki. Teraz jest około kilkadziesiąt tysięcy.

Te dwa kryteria pomogą Wam ocenić daną osobę, zbór. Jeśli ktoś łamię zakaz bałwochwalstwa, to nie jest wyznawcą Boga. Jeśli ktoś nie szanuje bliźniego, to nie jest naśladowcą Jezusa.

Jak rozpoznać dzisiejszego Kainitę? Generalnie po języku:

 

” Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna.” Jak 1

 

 

„I język jest ogniem; język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości; kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. (7) Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. (8) Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu.” Jak 3

 

Dzisiaj ludzie zabiją językiem. Ile to kłótni przez język jest, ile wylewów, zawałów…

 

 

Co do nauczających niezdrowej nauki.

Jak Ci ludzie się zachowują?

 

” odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. 2 Tym 4

To pouczenie dla mnie:

(5) Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją.”

 

Modlitwa za nas wszystkich:

 

(1) Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, (2) i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. (3) A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego.

 

 

Amen.

Zaktualizowane: 27 listopada 2016 - 14:56

57 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Mam pytanie. Czy wiara nie zalezy od odpowiedniego zestawu genow tzn. czy dany czlowiek musi miec odpowiednia nature, by dostapic zbawienia czyli usposobienie?

  1. Nie. Pan Jezus umarł za wszystkich, aby każdy mógł odstąpić zbawienia.

  2. Nie. Widać to na przykładzie cielesnego Izraela śledząc dzieje tego narodu na kartach Biblii i dziś…

 2. https://www.youtube.com/watch?v=76y4ws3-Y9U

  „Rozwiązać najmniejsze przykazanie w Prawie i uczyć tak ludzi oznacza nazywać dobrym to, czego Prawo zabraniało, a tego nam nie wolno, bo np. wróżbiarstwo, pijaństwo, cudzołóstwo są wbrew woli Bożej. A kto mówi, że od teraz już wolno np. chodzić do wróżki, ten rozwiązuje przykazanie, z którego Chrystus wcale nas nie zwolnił. Pan zwolnił nas tylko z kar i ceremoniałów, ale pobożność nadal obowiązuje.

  Mat 5.18,19 nie może dotyczyć wszystkich praw Starego Testamentu, bo inaczej Pan Jezus nie odrzuciłby zasady „oko za oko”, nie uznałby wszystkich pokarmów za czyste, nie zanegowałby listu rozwodowego, nie kazałby zburzyć świątyni i na nowo się narodzić, a wreszcie nie uczyniłby Nowego Przymierza.

  Poza tym cały Zakon jest „cieniem rzeczy przyszłych”, dlatego nie należy wyrzucać go do śmietnika, tylko czytać go jako zapowiedź czegoś większego. Kreska ani jota nie przeminie aż wszystkie jego zapowiedzi się wypełnią.

  I o tym Chrystus mówił.”

  Jak się odniesiecie do tego komentarza?

  1. popieram choć temat jest troszkę szerszy i nie na komentarz.

  2. Piotr, czyli kamień, nie skała

   „nie uznałby wszystkich pokarmów za czyste”
   „Tak więc miłuj WIEKUISTEGO, twojego Boga i przestrzegaj PO WSZYSTKIE DNI Jego zarządzeń, ustaw, wyroków oraz Jego przykazań.” (V Moj 11)
   „Nie spożywaj nic wstrętnego (…) wieprza, padliny (…)” (V Moj 14)

   1. w Liście do Rzymian (14) mamy: ” 14 Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste. 15 Gdy więc stanowiskiem w sprawie pokarmów zasmucasz swego brata, nie postępujesz już zgodnie z miłością. Tym swoim [stanowiskiem w sprawie] pokarmów nie narażaj na zgubę tego, za którego umarł Chrystus.
    16 Niech więc posiadane przez was dobro nie stanie się sposobnością do bluźnierstwa! 17 Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. 18 A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi… 22 A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia. 23 Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem.”,
    a w Liście do Koryntian (2): „16 Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu! 17 Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa”

    Z Księgi Powtórzonego Prawa:
    „11 Jeśli jednak człowiek z nienawiści do swego bliźniego czatował na niego, powstał przeciw niemu, uderzył go śmiertelnie, tak iż tamten umarł, i potem uciekł do jednego z tych miast, 12 starsi tego miasta poślą po niego, zabiorą go stamtąd i oddadzą w ręce mściciela krwi, by umarł. 13 Nie zlituje się nad nim twoje oko, usuniesz spośród Izraela [przelanie] krwi niewinnego, by ci się dobrze powodziło. ”

    Ewangelia Mt 5: „38 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! 39 A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! 40 Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! 41 Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! 42 Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie… 46 Jeśli będziecie miłować tylko tych, którzy was miłują, jaką będziecie mieć zapłatę? ”

    Z Księgi Powtórzonego Prawa:
    „22 Jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą: mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta. Usuniesz zło z Izraela. 23 Jeśli dziewica została zaślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna w mieście i spał z nią, 24 oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamienować ich będziecie, aż umrą: młodą kobietę za to, że nie krzyczała będąc w mieście, a tego mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie bliźniego. Usuniesz zło spośród siebie.
    25 Lecz jeśli mężczyzna znalazł na polu młodą kobietę zaślubioną, zadał jej gwałt i spał z nią, umrze sam mężczyzna, który z nią spał. 26 Młodej kobiecie zaś nic nie uczynisz. Młoda kobieta nie popełniła przestępstwa godnego śmierci. Wypadek ten jest podobny do tego, gdy ktoś powstaje przeciw bliźniemu swemu i życia go pozbawi: 27 znalazł ją na polu, młoda kobieta zaślubiona krzyczała, a nikt jej nie przyszedł z pomocą.”

    Ewangelia Jana (8):
    „1 Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, 2 ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. 3 Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: 4 „Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. 5 W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?” 6 Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. 7 A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. 8 I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. 9 Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. 10 Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: „Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?” 11 A ona odrzekła: „Nikt, Panie!” Rzekł do niej Jezus: „I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!”.

    I wiele, wiele innych fragmentów…

    1. Przepraszam miał być List do Kolosan :).
     Pozdrawiam.

     1. Paulinko. Jak myślisz, czyje słowa są ważniejsze Jezusa czy Jego Apostoła, Pawła?

      Odpowiedź znajdziesz w nauczaniu :

      https://koscioldrogi.wordpress.com/2016/07/08/wielkie-poslannictwo/

      Ponieważ Biblia nie moze sobie zaprzeczać, jeśli spojrzymy na dwa fragmenty Nowego Testamentu –
      TO POWIEDZIAŁ JEZUS :
      1. ” Nie każdy kto mi mówi Panie, Panie …. Idźcie precz ode mnie wszyscy czyniący NIEPRAWOŚĆ.”
      NIEPRAWOŚĆ to przekroczenie Prawa czyli Tory.
      „Grzech jest przekroczeniem Tory”, tak jest zdefiniowany w Biblii.
      2. „Idźcie na cały świat i….uczcie ich ZACHOWYWAĆ WSZYSTKO CO WAM POWIEDZIAŁEM.”
      ” Na mównicy Mojzeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze….Cokolwiek przeczytają ( z TORY) ZACHOWUJCIE”
      Jeśliby Paweł nauczał inaczej, jego Listy nie byłyby zgodne ze wcześniejszym objawieniem i nie mogłoby wejść w kanon Bogiem natchnione BIBLII.
      Niech Duch Swiety prowadzi Ciebie podczas studiowania tych fragmentów BIBLII. SZALOM:-)

      1. Ayala63,
       Piszesz interesujące komentarze.
       Czy uważasz, że Jezus przyjdzie w chwale rządzic przez 1000 lat na ziemi, czy my ludzie doprowadzimy do krolestwa na ziemi?

       1. Myślę, ze Pan Nasz Jezus Mesjasz przyjdzie w chwale i ustanowi Tysiącletnie Królestwo na ziemii. My ludzie nie doprowadzimy do tego. Sukcesem będzie jesli przetrwamy wielki ucisk. Pan chce Dojrzałej Oblubienicy, wyprobowanej i wytopionej w ogniu jak złoto. Wszak ” cała ziemia z podziwem powiodla za Bestią” Ap 13.
        Oraz druzgocace ” dano jest stoczyć bój że swietymi i zwyciężyć ich”.
        Zatem niech ta tajemnica „Chrystus w nas” uzdolnień nas w godzinie proby, która nadchodzi ….. gorsza niż rzezie Nerona czy Domicjana…
        Panie wzmocnij nas… ale też z całego serca MaranaTha. Szalom 🙂

    2. Paulinko. Jezus i jawnogrzesznica. Z całą pewnością wiele odkryjesz , po przeczytaniu :

     https://koscioldrogi.wordpress.com/2012/03/04/czy-jaszua-jezus-zgrzeszyl/

     Szalom 🙂

  3. „Jak się odniesiecie do tego komentarza?”

   Bardzo pozytywnie :). Nie bez powodu w Arce Przymierza znajdowały się kamienne tablice Przymierza (Dekalog), a poza nią pozostałe wytyczne dane Mojżeszowi w postaci ksiąg. Oczywiście nie chodzi o to, aby odrzucać nauczania ze ST (bo znajdziemy tam wielką mądrość), ale w czasie studiowania mieć na uwadze nauczanie Jezusa jako naszego Zbawiciela i Mesjasza. Integrowania nauczania ze ST z NT. W Ewangelii Mateusza Bóg nakazał słuchać Swojego umiłowanego Syna, a nie Mojżesza czy Eliasza.

   1. Paulinko:-) Prawo Mojżeszowe inaczej Tora to Prawo Boże dane Mojżeszowi na górze Synaj i na Moabie. Wiec mówiąc słuchajcie Mojzesza rozumie się zawsze słuchajcie Prawa Bożego, tego samego Boga Ojca, który jest jedno z Jezusem. Jezus nie mogl glosic innej, niespojnej nauki z Torą, bo nikt z Żydów, wtedy, nie uznałby Go za
    Mesjasza. Dlaczego ? Wiele wyjaśni Tobie nauczanie :

    https://koscioldrogi.wordpress.com/2014/05/13/test-na-mesjasza/

    Pod filmem jest tekst, który polecam wydrukowac i zawsze można sie do Niego odwołać.

    Szalom 🙂
    Ps Przepraszam za brak interpunkcji i polskich znaków diakrytycznych, bo pisze na tablecie i niestety nie ma polskich ogonków 🙂

    1. z tą małą wzmianką: wtedy Zydow nie było, byli Izraelici, a to wielka różnica.

     1. Oczywiście, gdy Jezus przyszedł, Izraelem był juz tylko Dom Judzki ( pokolenie Judy i pokolenie Benjamina, które później zasymilowwlo się z Judą) czyli Judejczycy, potocznie Żydzi. Dlaczego ? Dlatego, że Pan rozwiódł sie z Domem Izraela – EFRAIMEM. Uznał go za NIE LUD.Zasymilowane z Poganami dziesięc pokoleń nazywa się EFRAIMEM LUB DOBITNIEJ „PEŁNIĄ POGAN”.
      Żydzi nawroca sie i uznają Jezusa za Mesjasza, „gdy tylko PELNIA POGAN WEJDZIE. I tak cały IZRAEL będzie zbawiony.” Tylko jak ponownie Pan może poślubić EFRAIMA-10 pokoleń , skoro się z nim rozwiódł ?
      Odpowiedź znajdziecie w nauczaniu :

      https://www.youtube.com/watch?v=wCj3cE9Am-E&app=desktop

      Szalom 🙂

      1. tak racja, przepraszam, ja nawiązałem do Mojzesza a za Mojzesza nie było Żydow.

 3. Zadałeś bardzo ciekawe pytanie i postaram się na nie odpowiedzieć. Ap. Paweł w 2 Kor.4, 3.4 pisze takie słowa. ” A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata,aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. ” Jak to rozumieć? Ludzkość dzieli się na 2 grupy. Pierwsza to ta, która podchodzi do życia i problemów jakie ze sobą niesie w sposób odpowiedzialny, czyli nie unika ich, tylko je rozwiązuje, chociaż sprawia im to ból emocjonalny. Jednym słowem biorą życie takie jakie ono jest, ze swymi blaskami i cieniami.Ludzie o takich cechach charakteru przyjmują Ewangelię zbawienia, są wstanie ponieść koszty ( przypowieść Jezusa o budowniczych wieży ). Natomiast druga grupa ludzi( niestety stanowi większość ) żyje w iluzorycznym świecie, unikają jak tylko długo się da wszelkich trudności związanych z prozą życia. Ta grupa ludzi jest podatna na manipulację, nie są krytyczni wobec ” prawd „, które słyszą, lub czytają, ponieważ żyją w duchowym matriksie.Tacy ludzie odwracają się od prawdy zanim usłyszą Ewangelię. Musieli by w swoim życiu zmienić zbyt wiele i mentalnie nie są na to gotowi.
  Ten temat opisałam w internetowym kwartalniku ” Szofar „, który możesz przeczytać na blogu chrześcijańskim
  prowadzonym przez brata w Chrystusie z Namysłowa.
  Jego blog to : Studium biblijnejimdo. Polecam. Trzeci numer kwartalnika opisuje ten temat.

 4. Jezus nigdy nie złamał Szabatu. Gdyby tak było to by zgrzeszył i nie mógłby być naszą Doskonałą Ofiarą Przebłagalną gdyż grzech jest przekroczeniem Tory. Jedyne co łamał odnośnie szabatu to tradycje i prawa ludzkie spisane później w Talmudzie. Czytajcie „Test na Mesjasza ” na stronie :
  https://koscioldrogi.wordpress.com/?s=Test+na+Mesjasza
  Szalom:-)

 5. Piotrze, czy mógłbyś w zgodzie z własnymi deklaracjami oraz z własnym sumieniem udostępnić nam – tu piszącym ważną informację? A mianowicie, jaką kwotę łącznie udało Ci się zebrać prowadząc tego bloga, oraz na co została ona wydana?

  Z góry bardzo Ci bracie dziękuję w imieniu wszystkich piszących. Mam nadzieję, że odpiszesz, i nie będę musiała zadawać tego pytania na portalach społecznościowych.

  1. Basiu, czy tam nie wiem za kogo sie podszywasz, jeśli wpłaciłaś/eś mi jakąś kwotę to z miłą chęcią to zrobię. Proszę podaj mi swoje dane z przelewu.
   Po drugie już Ci mówię na co: na życie.
   Ja nikogo nie pytam na co wydaje swoją pensję i nikogo nie zmuszam ani do darowizn ani do czytania tego bloga, choć wiem że mój blog nie jest na rękę wielu grupom religijnym i jedyne co im pozostało to szkalowanie. Na tym opiera się ich wiara i działalność.

  2. basia
   ja cie do niczego nie upoważniałem więc odwołaj to pytanie.
   bogdan

  3. A po co Ci Basia taka informacja? Nie wypowiadaj się proszę w imieniu wszystkich.

   1. Basieka zabolała prawda w tekście wiec jak zwykle atakuje personalnie..Jego demony muszą się zrealizować.
    Nie ma nic do zaoferowanie innym, oprócz szkalowania i nienawiści.

    1. może to UBasia.
     admin trza bedzie chyba TW zostać hehe

   2. Dokładnie,zgadzam się z tobą Kasiu,co kogo interesuje na co Piotr wydaje kasę i jeszcze w jakim celu ma to ujawniać?
    Zabrakło komuś pomysłów do szkalowania.
    Jestem w ciężkim szoku,jak bardzo ludzi boli twoja Piotrze praca.Trzymaj się jesteśmy z tobą ❤

    1. Brak słów. Pewnie UBasia na swoim mało zarabia. Prawda boli

    2. Jakim trzeba być bezczelnym człowiekiem, żeby zaglądać komuś do portfela?
     Detmold dopowie?

  4. Basiu szybko działasz 🙂
   Poczytałam trochę Twoich wypowiedzi tu i ówdzie i zastanawiałam się kiedy zaczniesz się „rozpychać” i siać fermencik 🙂

   1. Evia to nie jest Basia,tylko ktoś się pod nią podszywa i stara się ją oczernić w naszych oczach.
    To nie są żarty,dziewczyna potrzebuje naszego wsparcia i modlitwy.
    Od jakiegoś czasu prześladuje ją RK i stara się zdyskredytować,tylko dlatego,że ma inne zdanie niż on.
    Jakim trzeba być człowiekiem,żeby pałać rządzą zemsty,czy tak zachowuje się naśladowca Chrystusa?
    Proszę pomódlcie się o Basie,żeby Pan dał jej sił,aby wzrastała.Serce mi pęka jak widzę takie okrutne zachowanie ze strony jej prześladowcy.

    1. oni wszyscy w imię prawdy zniszczyliby człowieka. To nie jest Duch Jezusa.

     1. To prawda to nie jest DŚ. im brakuje miłości od naszego cudownego Boga i dlatego starają się zniszczyć ludzi,którzy nie są tacy jak oni.

    2. Jeśli tak jest to współczuję, ale admin nie widzi tego po adresie e-mail? Czy pod e-mail też się podszywają?
     W każdym razie Basia w pełni popierała herezje RK a problemy między nimi zaczęły się, kiedy zaczęła podważać to, ze Jezus Chrystus jest Bogiem.
     Dlatego powiem szczerze, że nie zdziwiłabym się gdyby to był jej post. Nie opuszcza mnie wrazenie, ze jej wypowiedzi dziwnie przypominają klimat pewnego australijskiego forum…

     1. Dobrze Evio,że napisałaś popierała,teraz dostała czystą kartkę zresztą jak my wszyscy od naszego Pana Jezusa Chrystusa.
      Moim zdaniem grzebanie się w tym kto gdzie zawinił,w czym popełnił błąd mija się z celem jaki mamy wypełnić tutaj na ziemi.
      Mamy stać się podobni do Chrystusa,a co by zrobił nasz Pan?Wiemy bardzo dobrze,mamy przykład z nierządnicą.

      1. Nie jest moim zamiarem grzebanie się w czymkolwiek leno. Chodzi jedynie o to, czy Basia – w tym konkretnym przypadku, bo ogólnie to dotyczy nas wszystkich – faktycznie dostała, a raczej czy przyjęła tą „czystą kartkę”.
       Osobiście życzę wszystkim zrozumienia i zbawienia…

       1. Tak przyjęła ta czystą kartę,pisała nawet tutaj,swoje świadectwo,nie wiem gdzie ono jest.Cały problem z tym,że RK ją prześladuje i wyciąga rzeczy,które byly dawno temu.Nawet ktoś się pod nią podszywa tylko po to,żeby ją zdyskredytowań.Tylko dlatego,że niczego nie odrzuca z Biblii i przestrzega prawo.

     2. to nie ejst ta sama Basia widzę po emaliu

      1. no właśnie..
       Co do taktyki samego RK to pozbawia wszelkich złudzeń. opublikowanie prywatnego zdjęcia z Basią z szyderczym komentarzem ociera się nie tylko o potępienie przez czytających ale wręcz o pozew. Nic dziwnego, że jego blog, oprócz nielicznych komentarzy które sam sobie pisze, świeci dosłownie pustkami.

       1. myślę, że Basia wygrałaby tę sprawę. Wystarczy w miarę dobry prawnik.

 6. To prawda, słowami można zabijać. Nawet małe słowo może wzniecić wielki pożar.
  To, co Jezus powiedział o słowach, które wypowiadamy jest wręcz wstrząsające, jeśli ktoś nie ma w zwyczaju traktować poważnie tego, co mówi. Powiedział:

  „Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.” (Mt 12,37)

  Choć staram się uważać na słowa, to i tak kiedy dotarła do mnie powaga tego, co Jezus powiedział o słowach, byłam wstrząśnięta.

  A jeśli ktoś wylewa jad na drugiego człowieka…to Jezus mówi , że z obfitości serca mówią usta (Mt 12,34),więc w sercu takiej osoby zagniezdziło się zło…

  Można to zauważyć jeśli się sobie bacznie człowiek przyjrzy. Zauważyłam, że jeśli choćby pomyślę coś złego o jakiejś osobie, to zaraz inaczej się do niej zwracam i nic nie mogę na to poradzić – tak jakby mój język się mnie nie słuchał, dopóki nie oczyszczę swojego serca z tych niedobrych myśli.

  A to są chyba najmocniejsze słowa z całej Biblii o języku:

  „A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka(głupcze), podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, PODLEGA KARZE PIEKŁA OGNISTEGO.”(Mt 5,22)

  To co mówimy ma wieczne konsekwencje.

 7. słowa nasze wystawią o nas świadectwo, to co wypowiada nasz język to, to co kryje się w sercach i myślach.

 8. Ludzie sluchajacy Pana Jezuza Chrystusa nikogo nie krzywdza w sposob zimny i wyrachowany, ani nie niszcza jego mienia. Nie gardza zwiedzionym bliznim, a staraja sie go zawrocic z drogi wiodacej do wiecznego potepienia. Nie mszcza sie, pomste zostawiajac Panu Zastepow, ktory juz wie jaka ma wymierzyc kare. Itd. Itp.

  1. Tylko wybaczenie daje ukojenie, co nie znaczy, a by nie karac bandytow i zbirow.

  2. Brawo detmold. jestem pod wrażeniem. Przepraszam, wybacz mi ale nie spodziewałem sie tego po tobie.
   Chwała Bogu.

     1. Mam pomysl. Moze warto by wprowadzic opis skali trudnosci danego artykulu np. dla poczatkujacych, srednich, zaawansowanych we wzroscie duchowym? To by bardzo duzej ilosci ludzi pomoglo.

      1. Myślałem o tym. Wypowiadają się tutaj ludzie o różnym poznaniu, ale najgorzej jest z tymi, co uważają sie za wierzących a nimi nie są.
       Przypomina mi się w tym momencie scena z filmu Kod Leonarda. Sajlas zabija zakonnicę a następnie biczuje się. Uważa, że dobrze czyni.
       Na blogu każdy się może wypowiedzieć, ale pytanie czy wszyscy jesteśmy na równym poziomie.
       Wiedza nie zbawia. „Nie każdy kto mowi mi Pani, …

       1. Wielu twierdzi, że jest na wysokim poziomie, aczkolwiek inni będą uważać, że tak nie jest 🙂
        Poziom to rzecz wielce subiektywna.
        Odradzam… 🙂

        1. Z tymi poziomami to bardzo śliski temat.Mamy się uniżać i służyć jedni drugim biorąc przykład z Pana Jezusa Chrystusa.

        2. Ja tam nie jestem na wysokim poziomie 🙂

         1. to nie ejst loża masońska ze stopniami. Po prostu wymaga wszystko czasu. Inaczej rozumie Slowo ktos kto mc temu sie narodzil, inaczej ten co rok a inaczej ten co 10lat…

        3. Zle to ujalem. Chodzi mnie o podpowiedzi dla zagubionych.

 9. Bardzo ciekawy i wartościowy tekst, dziękuję że mogłam go przeczytać! 🙂

 10. Nie, no tak nie mozna mowic Piotrze
  „Jednym bardzo odpowiada łaska ponieważ żyją w grzechu. Innym Prawo, bo miłości w sobie nie mają, ”
  Laska a raczej zbawienie z LASKI przez wypowiedzenie publiczne formulki
  pasuje WSZYSTKIM lacznie ze mna!!!!! come on
  TO OCZYWISTE

  Natomiast watpliwosci co do jej 100% zbawczej skutecznosci sa spore, widzac owoce wyznajacych ja i twierdzacych z SUPER pewnoscia a nieraz tez z bezczelnoscia i buta we wzroku ZE SA JUZ ZBAWINI !!
  I zeby bylo jasne

  WSZYSCY WOLA TAKA LASKE (zbawinie) po publicznym wyznaniu Jezusa -Syna Bozego ktory „umarl za nasze grzechy zebysmy byli zbawieni „i „po przyjeciu tego darmowego prezentu”

  dalej twierdzisz

  „…… Innym (odpowiada) Prawo, bo miłości w sobie nie mają,”

  Prawo to sama MILOSC Powinno wszystkim odpowiadac bo od poczatku dane-zaprojektowane bylo jako BLOGOSLAWIENSTWO (np. sabat, szacunek dla rodzicow zeby zyc dluuugo, pokoleniowe blogoslawienstwa dla przestrzegajacych woli/prawa) ale wiekszosc z nas sie potknela i popelnila bledy ktorych nie mozemy odkrecic (np. z powodu braku biblii) choc naprawic sie duzo da.
  Wola Boza wyrazona w Prawie (dekalogu) i uzupelniona przez Jezusa o milosci jest ponadczasowym drogowskazem ktorym nalezy sie kierowac za naszej misji na ziemi niezaleznie od tego jak zeszlismy z drogi.
  przyklad.
  nasz lodz zeszla z jedynego slusznego szlaku prowadzacego do Nieba. …gdziekolwiek zadryfowalismy, czy wiatr nas zepchnal, utknelismy na mieliznie itp.
  Bog zawsze widzi dla tej lodzi droge do Swojego Krolestwa i na tej wodzie sa znaki
  jak wrocic na Bozy Szlak -biblia-czyli Bozy drogowskaz.
  Nawet najgorsi klyminalisci potrafia sie nawrocic i dac przyklad
  Nawet ja sa dozywotnio w odosobnieniu za kare ktora odbywaja na ziemi.
  Z reszta art. sie zgadzam.

  ps.
  dailymotion.com/video/x2eupuv_st-peter-movie-peter-from-the-bible-hd-full-movie_news
  St. Peter Movie – Peter from the Bible – HD Full Movie 2004

 11. Nie, nie jestem z jego blogu. Kiedyś tam weszłam z innej stronki i, jak mam w zwyczaju, przejrzałam kilka artykułów i świadectwa. Nie brałam jednak udziału w dyskusjach, wystarczyło mi przeczytanie komentarzy. Dla mnie w całości blog tego człowieka jest niestrawny. Teraz od czasu do czasu zaglądam z ciekawości, żeby zobaczyć jakie rewelacje jeszcze wymyśli, ponieważ z obserwacji wiem, że stan takiego zwiedzenia ciągle się pogarsza, niestety. I wcale nie trzeba długo czekać.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish