Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Niniwa, Jonasz, pastorzy i wróżby andrzejkowe

„Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie” Jon 1

 

W Septuagincie mamy taką wersję:

„Zbieraj się natychmiast i idź do Niniwy, tego ogromnego miasta. Ogłoś w niej głosem Herolda, że wrzawa jej niegodziwych czynów dotarła az do mnie”

W Poznańskiej jest „przepowiadaj”.

Mamy więc nakazy od Boga: mów głośno, ogłoś, przepowiadaj.

 

Jak wspomniałem niedawno często tak mam, iż pojawia mi się w głowie jeden temat na tekst, a następnie w ciągu kilku dni samoistnie materiały z różnych źródeł.

Wczoraj napisałem tekst o mocnym i może nawet raniącym tytule „niektórzy pastorzy psy leniwe”. Po opublikowaniu zastanawiałem się, czy aby nie za ostry jest ten tytuł. Przeciwstawiłem sobie za i przeciw. Na poparcie miałem cytat z Izajasza o pasterzach, strażnikach jako psach niemych. Jednak nadal czułem jakąś lukę. Zacząłem więc sobie czytać księgę Jonasza i tu doznałem olśnienia, a przecież Duch Święty ma to do siebie, że wprowadza nas we wszelką prawdę.

My zaś jako chrześcijanie mamy do siebie to, że chcemy być dobrzy, ale świat wykorzystuje tę dobroć do swoich celów i tak jak zazwyczaj kobiety poddają się uczuciom, tak wczoraj napisał do mnie brat w wierze, zaraz po tym jak przeczytałem Jonasza, pytając w trosce, czy ten tekst o okultyzmie w szkołach można połączyć z przykrywaniem miłości i to dało mi impuls do napisania tekstu.

Wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Jedni siedzą w pokoju nauczając się Pisma na wzajem zadowoleni ze swego zbawienia, a w drugim pokoju obok siedzą dzieci nauczane wróżb.

wrozbyandrzejkowedzieci

 

Jonasz miał iść z posłannictwem do zepsutych ludzi. Jakieś 700 lat później apostołowie mieli iść do pogan słuchając również nakazu Boga:

 

” Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Mt 28

 

Pan Jezus nie powiedział „siedźcie zadowoleni swym zbawieniem”.

 

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.

 

Jaki był tego efekt?

 

„Przychodziło też wielu wierzących, wyznając i ujawniając swoje uczynki. 19 I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Wartość ich obliczono na pięćdziesiąt tysięcy denarów w srebrze. 20 Tak potężnie rosło i umacniało się słowo Pańskie.” Dz 19

 

To jest działanie z mocą Bożą.

Jeśli dzięki temu blogowi ludzie porzucają świat i pozbywają się przedmiotów demonicznych to jest to objawem tego cytatu:

 

” aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

 

Przepraszam, ale ja nie akceptuje biernej ewangelizacji. Wiem, że uświadamianie innych powoduje niemiłe sytuacje, ale tylko ja wiem, ile kosztuje mnie prowadzenie tego bloga. Strasznie jest to niewdzięczna praca. Kiedy dziękują mi czytelnicy to dziękują, ale ile stresu mam z pieniaczami i pseudochrzescijanami to już druga strona medalu, o której nie zawsze wiecie. Tak więc co kosztuje pastorów iść do szkoły i napomnieć, uświadomić nauczycieli.

Kochani pastorzy i zborowicze. To Prawo Boga nadal obowiązuje, wbrew błędnej interpretacji słów Pawła iż Jezus jest końcem zakonu zamykającym zakon:

 

Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie.
Ks. Kapłańska 20:27

 

 

Przeciwnicy Prawa, a miłośnicy wszechogarniającej łaski pojęcia zielonego nie mają dlaczego Bóg zakazał wróżenia. Nie dla samego zakazu. Bóg zakazał z troski o ludzi, gdyż wiedział, że wróżby otwierają nie drzwi ale bramy demonom. Dowód? Jednym ze wspólnych elementów świadectw moich czytelników była ogólnie pojęta  magia

Kochani, im więcej wiecie i im wyższe pełnicie funkcje w zborze, tym więcej się od Was wymaga. Co Was kosztuje nauczenie się cytatu biblijnego z księgi Kapłańskiej i poinformowanie o zagrożeniu płynącego ze świata duchowego? Reputacje?…

I tylko dla reputacji chcecie oddać demonom nieswoje dzieci?

Jonasze tych czasów, obudźcie się. Wake up.

 

A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarszisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarszisz, daleko od Pana.”

 

 

Moje teksty nie są dla wszystkich. Wielu mogą zaboleć. Teksty pokazują prawdę. Czy ja w czymś kłamię? Czy może raczej ostrzegam i uświadamiam? Blog ten jest dla ludzi otwartych na prawdę,  a nie na zachowanie swego duchowego status quo. Jak ktoś chce miłego dla ucha, oka nauczania, to nie jest ten blog.

 

Gdzie jest ta moc pastorów? Gdzie?

Wiem,. że gdzieś są pastorzy edukujący w tej kwestii i nie o tych piszę, ale o tych uciekających piszę.. W każdym większym mieście znajduje się zbór. Co kosztuje napisanie choćby listu ze znaczkiem za 5zł lub obskoczenie kilku szkół podstawowych i gimnazjów?

Rodzice nawróceni mogą również w miłości i spokoju ostrzec nauczycielki. One nie są tego świadome.

Dzisiaj wróżenie z fusów, jutro wywoływanie duchów. Później to już leci…

 

https://www.youtube.com/watch?v=qqJopIMPXqs

Zmiana stanowiska Jonasza spowodowała uratowanie Niniwy.

Jak wiemy Bóg ma w trosce także grzeszników co potwierdził:

 

12 On usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.

13 Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników»” Mt 9

 

Niestety ale jest wielu chrześcijan zadowolonych z siebie, bo oni mają zbawienie. Gorzej i jest to bolące jeśli takie stanowisko mają nauczający Jonasze.

„Nie podobało się (uratowanie Niniwy) to Jonaszowi i oburzył się. (2) Modlił się przeto do Pana i mówił: Proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszisz, bo wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad niedolą.”

 

Dzisiejsza budynki zborowe, to garstka ludzi zazwyczaj od 10 do 50 osób i jest to wynikiem odrzucenia Prawa, ponieważ protestanci mawiają „nie interesuj się światem”. Niech tonie niczym Titanic. Żyją niczym fantaści, pływający w świecie intelektu snobowie biblijni. Co mi tam Niniwa. Mam zbawienie z łaski……

Kiedy chodziłem do zboru ponad dwa lata temu, nakłoniłem sąsiada do czytania Biblii. Ten miał znajomego, z tego samego zboru. Dosyć dobrze znającego biblię. Okazało się jednak, że ten  znajomy sąsiada, a więc już nasz wspólny brat w wierze, przez dwa lata spotykania, goszczenia, grillowania nie powiedział wcale mojemu sąsiadowi o Jezusie. To jest własnie kościół bez mocy Bożej.

Zaktualizowane: 24 listopada 2016 - 13:28

26 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Piotr, czyli kamień, nie skała

  „Wstań, wyrusz do Ninewy, tego wielkiego miasta i zwiastuj przeciwko niemu” (NBG).
  Zwiastowanie jest lepsze niż „mówienie głośno przeciwko”, ponieważ zwiastowanie skupia się na informowaniu o konsekwencjach takich czynów, które jakby są ich naturalnym następstwem.
  „Nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu” a
  „Grozi ci mandat, zabranie prawa jazdy, a jeśli kogoś potrącisz to nawet więzienna cela”
  Więc warto przytaczać historie z Biblii, lub ze świadectw innych ludzi, aby bardziej docierała ta informacja, że tego typu sprawy nie są wcale niewinną zabawą, a śmiertelną pułapką.

 2. Mam problem. Nie rozumiem sensu dialogu o skale i Piotrze.

  Przekład dosłowny:
  Wtedy Szymon Piotr powiedział: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus w odpowiedzi zwrócił się do niego: Szczęśliwy jesteś Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz mój Ojciec, który jest w niebie. A ja ci mówię: ty jesteś Kamieniem, a na tej opoce zbuduję mój Kościół i bramy Hadesu nie przemogą go.

  Biblia Warszawska:
  A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
  A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

  Protestanckie tłumaczenie mówi, że Jezus mówi jako opoka o sobie i to by współgrało ze ST, ale jednak w tekście dosłownym brzmi tak jakby mówił o Piotrze, bo najpierw mówi mu, że jest on kamieniem i na tej opoce zbuduje kościół. Po co mówiłby to w takiej kolejności jeśli nie miał na myśli Piotra. Ten werset brzmi bardzo dziwnie.
  Dodatkowo mamy jeszcze na końcu Jana potrójne zapytanie czy Piotr miłuje Jezusa bardziej niż inni i Pan prosi by pasł Jego owce. Oczywiście to nie oznacza, że Piotr był papieżem jednak jakoś wyróżnił jego postać. Przyznam, że mam problem z dyskusją z katolikami na temat tych wersetów, bo sama nie wiem.

  1. Dalej także zwraca się do Piotra i mówi o nim:
   Dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w Niebiosach, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w Niebiosach. Następnie stanowczo nakazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem.
   Szczerze to tego ze związaniem też nie rozumiem.

    1. http://bibliaapologety.com/WLC/Iz44.htm w interlinearnym przekłądzie w Izajaszu 44:8 nie ma słowa Skała choć w zdaniu już oszlifowanym jest. Teraz dopiero mam mętlik.
     http://qbible.com/hebrew-old-testament/isaiah/44.html

     1. PS. Nie podoba mi się, że MM nazywa niektórych czytelników Biblii per idioci. I mówi właśnie jak do idiotów.

      1. mam wrażenie, że Michał popadł w ten sam grzech co Lucyfer, ale winnismy sie Michała modlić, bo tez i bardzo dobra robotę robi.

       1. Pod tym filmem jest w komentarzach jego dyskusja ze Świadkiem J., można zobaczyć jego odzywki. Nie chciałabym rozmawiać z takim człowiekiem.

    1. Ania, Cupak. Ja to wiem, że kamyk. Tylko budowa zdania w przekładzie dosłownym mnie nie przekonuje. Tzn. Pan Jezus mówi mu, ze jest kamykiem, jednak mówi też, że na tej skale zbuduje powtarzając słowo podobne do petros jednak jest to petra (wcześniej Piotr nie odpowiedział: „Ty jesteś petra” do Jezusa, więc to nie brzmi jak nawiązanie, a już z petros się dobrze łączy.
     Wszyscy przekonują, że Jezus mówi o sobie jednak ten szyk w zdaniu oraz potem mówienie Piotrowi, że ma klucze wskazują jakby mówił o nim.
     Czytając to raczej nikt nie zacznie wątpić, że to o Piotrze, tak jest to napisane jakby dotyczyło Piotra i wcale się nie dziwię, że tak jest interpretowane zwłaszcza z Janem 21:15-17.
     Czytałam już u Eliasza jakiś czas temu.. Filmik z MM obejrzę jednak ten człowiek jest dość specyficzny i nie do końca mi „gra”.

     1. Bo nie chodzi tylko o tłumaczenia. Potrzeba jeszcze poznać hebrajska retorykę biblijną, która jest inna od klasycznej.

  2. Przede wszystkim nigdzie w Biblii nie ma ani słowa o tym, że Piotr został mianowany szefem kościoła i że ma usiąść na tronie oraz o tym, że mają być wybierani jego następcy. Gdyby tak Pan Jezus zarządził to by było o tym w Piśmie i pewnie już w niektórych listach byłoby o tym, że umarł Piotr /szef wszystkich szefów/ i że został wybrany jego następca.
   O ile dobrze pamiętam, to bodajże pod koniec IV-tego wieku albo nawet później cesarz ustanowił biskupa Rzymu zwierzchnikiem nad innymi biskupami, bo centrala polityczna była w Rzymie i pasowało mu mieć szefa od religii pod ręką.
   Nie było to wcale triumfem chrześcijaństwa, a wręcz przeciwnie. Chrześcijaństwo to nie religia. Dlatego rzymski katolicyzm nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Na to są liczne dowody w historii, a także współcześnie. Chrześcijanie byli i są przez rzymskich katolików nazywani heretykami i prześladowani. Przez kilkanaście wieków z woli kolejnych „Piotrów” Biblia była zamknięta w watykańskim sejfie, a za jej czytanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie ludzie byli paleni na stosie.

  3. Emilko, tu chyba chodzi o to, że Piotr rozpoznał kim jest Pan Jezus. A właściwie zostało mu to objawione. Symbolicznie Piotr reprezentuje kogoś kto ma Boże objawienie i na tym objawieniu Pan Jezus zbuduje swój Kościół. Na skale jaką jest Boże objawienie. Nie na osobie, nie na jakimś człowieku, instytucji, organizacji ale na objawieniu dostępnym dla każdego człowieka – na działaniu Ducha Świętego. A z tym, że Piotr dostanie klucze, to może być jak z otrzymaniem kluczy do domu. Nie trzeba się wspianć do Boga, jak wcześniej po schodach świątynnych, ale dostaniemy klucze do domu, a to co robimy na ziemi, będzie miało swój skutek tam u góry 🙂 Tu nie chodzi o tematy związane ze ślubami. Tak chyba można to rozumieć,

 3. Katolicyzm i przybudówki to mieszanka powierzchownego chrześcijaństwa ( które w chwili naruszenia jakiegoś fetyszu osoby zdemonizowanej idzie w kąt ) z różnorakimi rytuałami/ceremoniami okultystycznymi pochodzenia pogańskiego takimi jak te wróżby.

 4. Rozmaitym letniakom jak się im wspomina o zagrożeniu wypływającym z lekceważenia lub niewłaściwego traktowania spraw duchowych to reagują niedowierzaniem, kpiną/szyderstwem, a nawet agresją… O czym to świadczy?

 5. Słowa Petra i petros, to nie są synonimy jak chce to wmówić KK ludziom. Greckie słowo PETRA znaczy OPOKA, SKAŁA
  słowo to odnosi się do Boga Ps.18.3 ” Pan skałą i twierdza moją…Bóg mój opoką moją…”W Nowym Przymierzu określenie OPOKA odnosi się także do Jezusa Chrystusa jako głowy kościoła, czyli zgromadzenia Ef.1.22. Izaj. 28.16
  ” Oto kładę na Syjonie Kamień węgielny, wypróbowany,kosztowny kamień węgielny mocno ugruntowany. Kto wierzy ten się nie zachwieje. ” 1 Ptr.1. 6-8. Natomiast gr. słowo petros znaczy kamyk, kamień w znaczeniu np. ” kocie łby ” w bruku. To my chrześcijanie jesteśmy małymi kamykami z których składa się duchowa świątynia. Klucze to ewangelia, czyli dobra nowina o zbawieniu. Te klucze miał nie tylko Piotr, ale i my.

 6. Dzisiaj święto ludowe katarzynki, czyli męski odpowiednik andrzejek:

  https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Katarzynki

  Jak ludzie mogą wierzyć w takie głupoty?

  1. Ludziska chcą się bawić w wolnym czasie, więc wymyślają okazje…
   Najbardziej absurdalne, czego byłam świadkiem kilka lat temu i śmieję się do dziś:

   – Dziś jest sobota – urodziny kota!
   Napijmy się za to! 🙂

   1. To z kotem dobre, uśmiałam się ??

  2. O tato mi nadal magiczne imię nice. :/Wierzą bo to dla nich tylko zabawa. Jak dzisiaj usłyszałam hm

   1. Imię jeszcze masz ładne, także spokojnie… ☺

 7. Mocne. Bardzo dziękuję, potrzebne mi są takie napominające artykuły.

 8. Masakra! Zaglądam dzisiaj na librusa, a tam taka wiadomość:

  W środę 30.11. idziemy na zabawę andrzejkową do PP nr 50.Nauczyciele z przedszkola prosili aby dzieci były przebrane za wróżki,wróżbitów, czarownice, czarodziei itp.,kto z Państwa nie będzie miał możliwości przebrać dziecka, proszę chociaż przygotować jakiś rekwizyt związany z tymi osobami.

  Niedoczekanie, żeby moje dziecko wzięło w tym udział!

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish