Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Słowo na 07.10.2016. Przebiegnijcie ulice Jeruzalemu, rozejrzyjcie się i przekonajcie się, i poszukajcie na jego placach, czy znajdziecie takiego, czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy – a przebaczę mu!

” Przebiegnijcie ulice Jeruzalemu, rozejrzyjcie się i przekonajcie się, i poszukajcie na jego placach, czy znajdziecie takiego, czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy – a przebaczę mu!”. Jer 5

 

 

Kto przestrzega dzisiaj Prawa?

Kto szuka prawdy?

 

Dzisiaj antynomianiści nie potrzebują Prawa, ani nie chcą znać prawdy.

 

Zaktualizowane: 7 października 2016 - 06:20

12 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Dziękuję za kolejne słowa prawdy w imię Jezusa.

  „W końcu pojawia się myśl: Czego nauczał Jezus, gdy miał do czynienia z wielkim tłumem słuchaczy? To, co odkryłem, odmieniło mnie raz na zawsze. Nie tylko jako kaznodzieję, lecz także jako naśladowcę Chrystusa. Stwierdziłem, że gdy Jezus miał do czynienia z tłumem, mówił rzeczy, które powinny skłonić ludzi do odejścia.”
  Kyle Idleman – „więcej niż fan”

 2. Piotr, czyli kamień, nie skała

  Nie potrzebują Prawa, nie szukają prawdy, ale „jak trwoga, to do Boga”…

 3. Dzięki takiemu blogowi który bada wydarzenia światowe i w klarowny sposób konfrontuje je w świetle wydarzeń biblijnych i przypuszczalnej prorokowanej chronologii tych wydarzeń, u wielu ludzi zapala się iskierka samodzielnego myślenia która rozpala się jak mały płomyk. Dzięki temu Stwórca Wszechrzeczy Pan Bóg kruszy ludzkie serca poprzez różne próby i doświadczenia życiowe w tym cierpienie, aby zaistniała u tych ludzi rzeczywista i prawdziwa pokora za grzechy które wyrządzili Jego Świętemu Imieniu oraz bliźnim. Pokora to słowo „klucz”. Poprzez zrozumienie własnych grzechów i upokorzenie się przed Panem Bogiem mamy możliwość otrzymać dar zrozumienia Prawdy czyli Żywego Słowa Bożego z Biblii, a jednocześnie zostać uwolnionym z jarzma współczesnych wyznań i religii które bardzo oddaliły się od prawdy biblijnej a najczęściej są jej zaprzeczeniem, stworzonym celowo aby okłamać i zwieść nawet wybranych. Aby Jezus Chrystus wybaczył nam grzechy konieczne jest również abyśmy my sami dokonali tego samego aktu wobec bliźnich którzy nas skrzywdzili. Czyli abyśmy zrozumieli czym jest wybaczenie i zastosowali je w praktyce. Równocześnie mamy być czujni aby nas ktoś nie zwiódł. Aby być czujnym dopuszczalne jest badanie najważniejszych wydarzeń ze świata i polityki i ocenianie ich względem prawdy biblijnej. Jednak należy pamiętać aby wydarzenia i spiski tego świata nie przysłoniły nam realnego świata w którym żyjemy, abyśmy pamiętali o Bogu, o naszych członkach rodziny, bliźnich, znajomych, o posłuszeństwie wobec dziesięciu przykazań (biblijnych przykazaniach a nie tych zniekształconych z katechizmu). Wszystko po to, abyśmy nie stali się pseudo chrześcijanami, którzy co innego robią na pokaz a co innego we własnych domach. Pamiętajmy też że Pan Bóg nie umieścił kamer w naszych pomieszczeniach, ale i tak cały czas nas widzi i słyszy. Nie po to aby nas inwigilować, ale po to aby obdarzyć nas swoją opieką, pouczać i karcić gdy to konieczne, abyśmy mogli dostąpić zaszczytu życia wiecznego w Jezusie Chrystusie, abyśmy nie zostali spaleni w jeziorze ognia jak drewniane szczapy.

  1. Pięknie napisane. Weźmy je sobie do serca.

 4. Sytuacja duchowa w Polsce jest nie znośna. Ludzie są coraz bardziej odczłowieczeni…

 5. Jak świat światem,ludzie zawsze mieli problemy z prawdą i jej poszukiwaniem.Niestety dla ludzi słowa Boga w powyższym wersecie aktualne i dziś.

  Dziękuję Ci Boże,że mogę szukać prawdy a Ty mi ją objawiasz.

 6. Apostoł Paweł nie głosił odstępstwa od Prawa Bożego.
  Polecam analizę listu do Galacjan:
  https://www.youtube.com/watch?v=4xAw-DFfjQU

 7. „Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, (…) i to, co ma przyjść, wam oznajmi”.

 8. „Czy antynomia nie występuje tu względem Pawła?”

  Nie. Nie wszyscy uznający Pawła, przestrzegają Tory.
  Niektórzy uznają Pawła i przestrzegają Tory.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish