Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Bogowie Słowian.

Po odkryciu tego zakrywanego rąbka historii Słowian mówiącej o ich potędze, a  niewygodnej dla  wszystkich ekip rządzących od roku 1945, musimy spojrzeć troszkę prawdzie w oczy.

Otóż byliśmy takimi samymi poganami jak Grecy ze swoim panteonem bogów, Rzymianie, Skandynawowie itd.

To że dziś wierzymy w Jezusa Chrystusa wynika z  dominacji kościoła rzymskiego. Jak wiemy, po wniebowstąpieniu Jezusa Królestwo Boże rosło w siłę i było przez Rzym prześladowane. Jednakże poświęcanie swego życia dla głoszenia ewangelii przez pierwszych naśladowców Jezusa,  zmusiło Rzym do zmiany taktyki. Cesarz Konstantyn postanowił w tej sytuacji w zamian za wolność religijną zażądać uznania go jako Cesarza.

 

 

„Konstantyn Wielki przestał być pontifex maximus, czyli najwyższym kapłanem kultów pogańskich, choć nie przestał lansować kultu Sol Invictus, jako najwyższego boga. Wydaje się, że Bóg chrześcijan był dla niego kolejnym wcieleniem tego bóstwa. Konstantyn sprawował swoisty protektorat nad Kościołem chrześcijańskim i sprzyjał jego rozwojowi. Jednak w zamian za wolność religijną chrześcijanie musieli uznać autorytet cesarza. W tym także w sprawach religijnych i musieli podporządkować się jego woli. Konstantyn przekształcił koncepcje religijne Dioklecjana i uznał się za wybrańca Boga chrześcijańskiego. Uważał też, że jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Upoważniało go to do uczestnictwa w zjazdach duchowieństwa, czy rozstrzygania sporów między różnymi sektami chrześcijańskimi.

Dla Konstantyna tolerancja religijna i wzmocnienie chrześcijaństwa miały znaczenie polityczne, ponieważ tym czasie cesarstwo było zrujnowane gospodarczo i było pluralistyczne pod względem religijnym. Należało zatem znaleźć czynnik integrujący i stabilizujący. Miało się nim stać chrześcijaństwo – religia monoteistyczna”

http://www.bryk.pl/wypracowania/historia/starozytnosc/4844-polityka_religijna_konstantyna_wielkiego.html

Nastąpiło kontrolowane przejęcie przez Rzym wiary chrześcijańskiej.

Jak widzimy cały świat do tej pory czci Cesarzy Rzymu, którymi są kolejni papieże świętujący to samo święto Słońca 25 grudnia zwane Sol Invictus. Notabene pastor Chojecki nie uważa, ażeby było to coś złego. Dlatego nie oglądam filmików z tym panem.

Co było dalej?

Kościół na Zachodzie ostał się w okresie wędrówki ludów. W 755 roku powstało Państwo Kościelne, doszło do upolitycznienia papiestwa. Kościół dał nowy kształt kulturze, zwanej średniowieczną, a właściwie stał się jej twórcą.

Dzieje Kościoła na Wschodzie były bardziej stabilne niż na Zachodzie. Cesarstwo bizantyjskie nabrało charakteru jeszcze bardziej greckiego, któremu uległa też liturgia bizantyjska. Zachód zaznaczył swą odrębność szczególnie w 800 roku, gdy powstało zachodnie cesarstwo Karola Wielkiego, oraz w 1054 roku, kiedy dokonał się rozłam między papiestwem i patriarchatami wschodnimi.

Papiestwo w X wieku przeżywało tragiczny kryzys, przezwyciężony dopiero w pierwszej połowie XI wieku przez reformę gregoriańską. W tym czasie Bizancjum osiągnęło politycznie i kościelnie jeden ze szczytów swego rozwoju pod rządami dynastii macedońskiej (867-1056).

Kościół katolicki dokonał nawróceń ludów germańskich, objął chrystianizacją Bałtów i Słowian z grupy językowej zachodniej. Szczególnego znaczenia politycznego nabrał Kościół w XII i XIII wieku, którego zewnętrznym wyrazem stały się krucjaty i dominująca rola papieży względem cesarzy. Do walki z herezjami ludowymi powołano inkwizycję.”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki#Dominuj.C4.85ca_religia_Cesarstwa

 

 

Kogo Słowianie czcili przed chrystianizacją?

Tak jak cały świat czcili demony.

 

Religia Słowian jest religią indoeuropejską, jak wszystkie inne pogańskie religie, co wynika z biblijnego faktu pomieszania  języków przez Boga Ojca.

Ślady wiodą na cały świat:

„Także u różnych ludów Ameryki Środkowej znajdowały się podobne podania.
Od Indian Cholula, w których mieście znajdowała się piramida schodkowa zajmująca powierzchnię trzykrotnie większą od piramidy Cheopsa pochodzi historia spisana przez dominikanina Diego Durana (1537-1588) w jego dziele „Historia Antiqua de la Nueva Espana”. Według legendy, którą miał przekazać autorowi stuletni kapłan z Choluli tuż po podboju Meksyku: na początku pojawili się olbrzymi, którzy zawładnęli ziemią i zafascynowani słońcem po nieudanych próbach odnalezienia jego wschodu i zachodu postanowili zbudować bardzo wysoką wieżę, która dosięgałaby nieba. Prace były prowadzone przez olbrzyma Xelhua, jednego z siedmiu, którzy uratowali się z potopu. Za surowiec posłużyła im bardzo lepka glina oraz bitum. Bogowie zniszczyli ją ogniem i pomieszali języki budowniczych.

W Ameryce Północnej podobną historię przypisuje się Indianom Tohono O’odham. Według tej legendy Montezuma uciekł wielkiej powodzi. Potem stał się zły i zajął się budową domu sięgającego Nieba, ale Wielki Duch zniszczył tę budowlę błyskawicami.(Bancroft, vol. 3, p.76; oraz History of Arizona)
Ślady podania odznaczającego się pewnym stopniem podobieństwa do historii wieży Babel zostały odnotowane u plemienia Taru zamieszkującego Nepal oraz północne Indie. (Raport ze spisu ludności Bengalu, 1872, p. 160)
W Afryce według dr Davida Livingstone’a ludzie zamieszkujący okolice jeziora Ngami, których odwiedził w 1879, mieli podobną tradycję. W ich wersji budowniczy „rozbili sobie głowy podczas upadku rusztowania” (Missionary Travels, rdz. 26)
W Estonii występuje mit o „Gotowaniu Języków” (Kohl, Reisen in die 'Ostseeprovinzen, ii. 251-255), który także jest rozpatrywany w związku z historią wieży Babel.”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa_Babel

Tak więc wieża Babel to fakt historyczny różnie opisywany w różnych częściach świata, ale to stamtąd pochodzi cały panteon bóstw (upadłych aniołów).

Tutaj znajdziesz więcej informacji:

Demoniczna trójca rządzi światem

 

Poniżej znajdziemy informacje dotyczące podobieństwa bogów Słowian do bogów Rzymu i Grecji.

Wszystkie te religie mają jedną, bardzo ważną, cechę. Jak pamiętacie z mitologii zarówno Greków jak i Rzymian, był jeden bóg i bogini, którzy mieli siedmioro (ta liczba jest stała zawsze!) dzieci, z których najsilniejszy syn pozbawił ojca władzy (jak Zeus). Tak więc teoria ta twierdzi, iż takie coś miało miejsce i w naszej starej religii. To jest bardzo śmiałe stwierdzenie, lecz nie pozbawione podstaw. Tak więc takim Prabogiem i Ojcem Bogów u Słowian miał być (powtarzam- wg tej konkretnej teorii) prawie zapomniany Trzygłów (Triglav)- Pan nieba, ziemi i piekła. Miał On 7 dzieci: Wołosa, Swaroga, Chorsa, Strzyboga, Ładę, Peruna i Mokoszę. Poniżej przedstawiam ich charakterystykę:

Wołos (Weles)- władca magii, klątwy, przysięgi, zaświatów, bydła i raju  (czyli Nawii).

Swaróg– bóg Słońca. Miał 3 synów: Swarożyca (ogień ofiarny i domowy), Dadźboga (dawca bogactw), Radogosta (Redigosta lub Radosta- np w Górach Świętokrzyskich jest Góra Radostowa).

Chors– bóg Księżyca. Miał córkę Łunę.

Strzybóg– bóg pogody i klimatu. Miał trójkę dzieci: Płanetnika (bożka chmur, którego dziećmi były demony Wiatry), Godę i Pogodę (która była matką Śwista i Pośwista). Płanetnik często wciągał młodych ludzi w chmury w czasie burzy.

Łada– bogini wojny. Ma trójkę dzieci: bliźniaków Lela i Polela oraz córkę Bodę.

Perun– odpowiednik mitycznego Zeusa gromowładnego, najpotężniejszy z bogów, pan nieba i piorunów. Jego żoną jest Perperuna i mają trzech synów (bardzo ważnych dla Słowian): Świętowita(boga wojny i urodzaju), Jarowita (bóg wojny i zwycięstwa- przed wyprawą składano mu konia w ofierze) oraz Rugiewita (również boga wojny. Rugiewit miał 2 synów: Porenuta i Porewita)

Lel i Polel bóstwa rodzime polskie, bliźniaczy synowie Łady, wg Macieja z Miechowa analogicznie do greckiego Kastora i Polluksa, synów Ledy. Wspomniani następnie w „Kronice polskiej” M. Bielskiego, a jako Lelum i Polelum również przez M. Kromera. Pod tymi imionami występują w dramacie J. Słowackiego „Lilla Weneda”.

Łada w stworzonym przez Jana Długosza polskim panteonie pogańskim występuje jako bogini wojny, lub jako bogini Mazowsza. Wg Macieja z Miechowa Łada to matka Lela i Polela, odpowiedniczka greckiej Ledy.

http://www.ashervah.republika.pl/religia.htm

Odpowiednikiem Swaroga był Apollo.

W czasach ZSRR odpowiednikiem polskiego Fiata 125P w Rosji był samochód o nazwie właśnie Łada.

Radogost (Redigost)- bardzo ważny bóg dla plemienia Lutyków, którzy jego sanktuarium wystawili w Radogoszczy. „Chronica Slavorum” Helmolda wspomina, iż Radogost był uważany m.in. za boga ziemi u Obodrytów. W Radogoszczy mieściła się potężna świątynia w kształcie trójkąta, w której stało wiele posągów bóstw (m.in. Radogosta) z napisanymi (wg kroniki Thietmara) u dołu imionami (kolejny dowód na istnienie pisma Słowian).

W Czechach zaś popularnym piwem jest piwo Radegast. Około rok temu zapytałem ekspedientki co oznacza ta nazwa, ale nie wiedziała. Za to ja wiedziałem patrząc na etykietę:

radegast

 

 

Zgodnie z 1  Jana 5

 

„Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat leży w (mocy) złego.”

 

Na krakowskich sukiennicach mamy podobne motywy, co świadczy jak środowiska religijno-polityczno-finansowe są bardzo świadome tego wszystkiego. Ktoś to musiał zbudować. Podobne maszkarony są w w całej Polsce (Baranowie Sandomierskim, Koszalinie, Żaganiu, Tarnowie Podgórnym itd itd)

Sukiennice_maszkary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli osoby brzydkie nazywamy maszkaronami, to dlaczego w ważnych miejscach miast Polski umieszczono brzydotę zamiast piękna? ano dlatego, że rządzi książę tego świata poprzez swoich poddanych w polityce, biznesie.

 

Perun.

To Perunowi oddał cześć Adam Darski (lider grupy Behemoth) kiedy otwierając swój Browar nazwał go właśnie imieniem boga Słowian Peruna (Zeusa).

 

perun

 

Czy człowiek drący na koncercie biblię, nie Koran ale Biblię, otworzył browar nazywając go przypadkiem imieniem upadłego anioła czczonego wśród Słowian? Pytanie retoryczne.

 

 

Świętowit (błędnie Światowid, Swantewit)- bóg wojny i urodzaju.

switowit

 

Główny ośrodek kultu mieścił się w Arkonie na Rugii, gdzie w świątyni znajdował się ogromnych rozmiarów czterogłowy, drewniany posąg Świętowita, z rogiem obfitości w dłoniach, corocznie napełnianym nowym winem (w święto Libacji). W Arkonie istniała również słynna wyrocznia, dzięki której kapłan decydował o polityce plemienia (do wróżb wykorzystywano konia poświęconego bóstwu i rzucanie losów), oraz skarbiec świątynny pełniący funkcję skarbu publicznego Rugian. Kapłan dysponował też drużyną boga liczącą 300 konnych.

 

A propos święta Libacji również była ona spopularyzowana na całym świecie. Stąd i u nas pojecie libacji wdarło się w kanon imprez zakrapianych alkoholem.

 

„Libacja (łac. libatio) – ofiara dla bóstwa składana w formie wylewania na ziemię cennych płynów. Był to zwyczaj istniejący w wielu religiach antycznych, a także w judaizmie, hinduizmie i shintō. U starożytnych Greków i Rzymian jeden z najważniejszych obrzędów religijnych. W relacjach Herodota występował także u Persów, według Pliniusza Młodszego również u Celtów.

W religiach antycznych oddawano w ten sposób hołd głównie bóstwom podziemia, takim jak Hades, stąd ważne było wylewanie płynu bezpośrednio na gołą i spulchnioną ziemię, tak aby mógł on w nią szybko wsiąknąć.”

 

Teraz widzimy związek alkoholizmu z oddawaniem czci bogom (demonom). Często mówimy o kimś pijanym lub nadużywającym alkoholu: demon w niego wstąpił.

Co ciekawe  atrybutem Świętowita był miecz, a świętym zwierzęciem biały koń. Jakby znana nam symbolika z apokalipsy.

 

 

Reasumując Słowianie nie byli tacy święci jakbyśmy sobie tego życzyli i nie jesteśmy narodem wybranym. Jest nim duchowy Izrael, którym my jesteśmy w Jezusie Chrystusie.

 

Chwała Bogu za wykupienie nas z pogaństwa, niewoli demonów i ducha tego świata.

 

24 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Tak jest. Amen! Niech Będzie Chwała i Cześć Naszemu Zbawcy! Królowi królów! i Panu panów Jezusowi Chrystusowi!

 2. Zabawne. Anty biały rasizm wcale nie jest ideą pierwotną, a wtórną, której nie jako akuszerem był… Adolf Hitler ( tak, tak ). Na początku chodziło w istocie o ochronę białych ( nie wszystkich rzecz jasna ) nordyckich nadludzi, jednakże A. H., zniweczył plany światowej supremacji eugeników z Usa ( którzy byli pomysłodawcami tego zagadnienia oraz ochrony środowiska w jej skrajnej formie tj. ekologizmie ), wypowiadając Jankesom wojnę czym byli zaszokowani, gdyż miał im pomóc w wybiciu elementu mniej wartościowego biologicznie ( Żydów, Słowian, Ludów Śródziemnomorskich i reszty ras ). Dlatego szybko przekręcili swoje idee tak by, różnić się od skompromitowanych Niemców. Jaki jest w tym cel? To proste. Całkowita władza nad ludzkością…

 3. Chwała i uwielbienie naszemu Cudownemu Bogu za dokonane dzieło na krzyżu i odkupienie od wszystkich ohydztw,ktore popełniliśmy.

  Dzięki za artykuł w imieniu naszego umiłowanego Pana Jezusa Chrystusa.
  Świetnie,że napisałeś prawdę o Słowianach i o tym komu w rzeczywistości oddawali chwałę.
  Podejrzewam kolejne ataki,ponieważ burzysz kolejne bożki ludziom.

  1. „Świetnie,że napisałeś prawdę o Słowianach i o tym komu w rzeczywistości oddawali chwałę.
   Podejrzewam kolejne ataki,ponieważ burzysz kolejne bożki ludziom.”

   Teraz jest modny tzw neopoganizm. Kiedys omawiałem taki kanał na YT.

   http://detektywprawdy.pl/2015/12/17/przygodowatv-czyli-neopoganstwo/

   Jest tyle motywów odciągających od Boga, że tak czy owak ląduje się u demonów

   1. Wydaje mi się,że ta moda ma na celu tak jak słusznie zaznaczyłeś odciągnięcie od Boga.Ale także wzbudzenie dumy,że kiedyś nasi przodkowie byli wielcy.
    To takie poprawienie sobie humoru,że wcale nie jest z nami,aż tak źle.
    I dlatego tyle ostatnio w sieci programów o wielkości Słowian.
    Życie minioną chwałą,która pochodziła od demonów.
    Daj Boże,żeby ludzie przejrzeli.

  2. To samo pomyślałem – ten wpis nie jest w smak wszystkim tym, którzy zachłysnęli się „pięknem” starej kultury słowiańskiej nim dokonano na niej „zbrodni” chrystianizacji. A było to ohydne pogaństwo, które powinno zostać spowite mrokami historii – w przeciwieństwie do prawdziwych zbrodni, jakich dopuścił się kościół rzymski.

 4. Polacy są skażeni rzymem, przez który czują odrazę do chrześcijaństwa i w konsekwencji szukając swoich korzeni pogrążając się w błędach starożytnych Słowian…

 5. Jeszcze trzeba dodać słowiańską swastykę – swarzyce – nadrzędny symbol kultu solarnego Swaroga.

  https://slowianskibestiariusz.pl/symbole/kolowrot/

  Tak jak w Babilonie solarny amulet z liczbą 666, tak tu swarzyca pełniła funkcje ochronną przed złymi mocami.

  http://www.swastika.cba.pl/kult_img/recebo.jpg

  Dla porównania krzyż jerozolimski, który ma ten sam „dizajn”

  http://www.swastika.cba.pl/kult_img/jerozolimski.gif

 6. Zgadzam się,nie wiem czemu niby Słowianie mieliby być jacyś szczególni jak niektórzy mówią

  P.S ragadast był też w hobbicie jako jeden z ainurów(aniołów) którzy zostali wysłani w celu ochrony śródziemia przed Sauronem

  Swoją drogą zauważyliście że w micie Slowianskim o stworzeniu świata na początku swietowid unosił się jako łabędź nad wodami (a Duch Boży unosił się nad wodami – a Duch Święty to gołębica)
  Potem stworzył welesa i swaroga i we trzech stworzyli wszystko

  Jakby trójca
  Przypadek?

 7. Hej a czy mieliście do czynienia z tą książką. Ostrzegam tylko że autor zajmuje się także „cywilizacjami kosmicznymi”.

  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/04/22/poczet-krolow-lechii-kosciol-w-polsce-od-1050-lat-ukrywa-przed-polakami-ze-jestesmy-starozytnym-antycznym-wielkim-imperium/

  Autor tej książki mógłby niewątpliwie zrobić dużo dobrego gdyby historii świata nie opierał na „historii świata” a na Biblii a tymczasem nawet chyba stara się zaprzeczać Słowu Bożemu.

  To że byliśmy wielkim imperium nie ulega wątpliwości jednakże jak każde imperium upadliśmy za oddawanie czci szatańskim bożkom a w dodatku przyjęcie pierwszych chrztów gdzieś około 100 lat wcześniej niż ukazują oficjalne źródła sprawiało że jako lud słowiański zamieniliśmy bałwochwalstwo oparte na wielobóstwie na bałwochwalstwo rzymskie ( katolickie ) aż w końcu w roku 966 zostaliśmy uwiązani na żelaznym łańcuchu nierządnicy a raczej złotym za który sami płacimy i sami ukuwamy ogniwo po ogniwie.

  Jak widzimy historię świata to widzimy że imperia rosły w siłę i potem raptownie upadały ciągnąc za sobą ścieżkę ofiar zarówno podczas powstawania jak i upadku.

  Kto czci szatana ten w końcu upada. My upadliśmy wiele razy i co kilka pokoleń podnosimy się z kolan.
  Tym razem oddaliśmy naszą ziemię bezkrwawo ale jak długo to potrwa ? Bestię ostrzą zęby a z ostatnich relacji, które podajesz Piotrze wynika że nierządnica kuje nowe łańcuchy i uwiązuje sobie kolejne bestie za pomocą „lokalnych” nierządnic działających na terenach innych państw. Nie wiem czy mieliście do czynienia z tym filmem ale polecam ciekawą interpretację proroctw Daniela.

  https://www.youtube.com/watch?v=paYIUQrWheA

  1. A ja nie wierzę że było jakieś mocarstwo Lechickie,a nawet jeśli to właśnie – upadło za karę za bałwochwalstwo i to takie prawdziwe (katolicyzm to bałwochwalstwo ukryte)

  2. A ja nie wierzę że było jakieś mocarstwo Lechickie,a nawet jeśli to właśnie – upadło za karę za bałwochwalstwo i to takie prawdziwe (katolicyzm to bałwochwalstwo ukryte)

  3. Ja mam tą książkę. Bardzo ciekawa. Autor zwiedzony jak wielu natomiast artefakty odnalezione w Polsce to ewidentny dowód na skrywaną potęgę Lechii. Bałwochwalstwo to jedna sprawa natomiast należy zadać sobie pytanie po co to ukrywano po co ukrywano historię naszego kraju przez tysiące lat ?

 8. Radogost- nic nie mam do samego imienia (tak samo jak do imion podobnego pochodzenia, np. Miłogost, Dobrosława, Bogusław…), szkoda tylko że akurat to ma takie pochodzenie… :/
  Mitologia jak mitologia, co tu dużo pisać… w każdej są postaci odgrywające konkretne role…
  🙂

 9. mielonka turystyczna

  A ja nadal temat badam, nie przyklaskuję ani obowiązującej teorii Słowian dzikusów, ani Słowian Izraelitów, wiele jest argumentów na tak i na nie a jak wiemy prawda jest tylko jedna. Powszechnie wiadomo że historię pisza zwycięzcy a tymi na przestrzeni wieków był KRK, jeśli nawet poslugujemy się rzekomymi dowodami naukowymi, skąd pewność iż nie są sfabrykowane na potrzebę wsparcia danej teorii czy doktryny. Mnie nadal zastanawia fakt, iż w czasach końca musi byc zgromadzone 12 pokoleń Izraela, czyli musza one fizycznie istnieć, nie rozpłynęły sie we mgle, mogły jedynie zatracic swoją tożsamość na przestrzeni wieków poprzez fałszywą indoktrynację. W świetle tego zastanawiającym jest fakt mglistej przeszłości Slowian przed 966r przedstawianej przez tzw „świat”. Poraża też fakt nazwy Słowianie w zestawieniu z ” na początku bylo słowo…_”. A może Słowianie – wyznawcy Słowa – Jezusa.
  To tylko moje dywagacje ale uważam że coś jest na rzeczy i warto zglębiac temat i trzymać się zasady, że jednak to Pismo jest właściwym przewodnikiem, natomiast ludzkie wypociny trzeba badać w kontekście Pisma bo można się pogubić i skręcić w ślepą ulicę. Za teorią Słowian – Izraelitów równiez przemawia fakt iż Izrael był narodem wyjątkowo podatnym na czczenie bałwanów i odwracal się od Boga już w momencie pierwszych niepowodzeń i braku widocznych cudów i błogosławieństw z Jego strony – pasuje jak ulał do tych pogan zamieszkujących nasze ziemie przed przyjęciem „właściwej” wiary. zaznaczam iż nie jestem bezkrytycznym zwolennikiem teorii Henryka i jego zwolenników, badam każdy wątek i nie nasmiewam się z czyichś przemyśleń, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się wyssane z palca. Parafrazując hasło z mininionej epoki, powiem tak: „poszukiwacze prawdy w Jezusie – łączcie się!!”, nie dzielcie 🙂

  1. Czy Słowianie wyznawcy Słowa? Nie dojdziemy.
   Za to mozemy byc prawie pewnie ze pochodzimy od Jafeta:

   http://detektywprawdy.pl/2015/11/03/polacy-potomkami-jafeta-i-wandala/

   Jestem po środku w tym wybraństwie, bo fakty faktami czcilismy poganskich bogów.

   1. Dla mnie osobiście badanie tego czy Słowianie to Izrael mija się z celem.
    Pan Bóg rozproszył10 pokoleń Izraela po ziemi i sprawił,że nie będą pamiętali swoich korzeni.
    Zgromadzi cały swój lód w czasach końca,skoro powiedział,że to zrobi.To tak jest.Rozumiem ciekawość i chęć dotarcia do prawdy,jakie mamy korzenie i skąd dokładnie pochodzimy.
    Ale myślę,że my jako naśladowcy Chrystusa przede wszystkim powinniśmy skupić się na tym,aby wypełniać wolę Boga.
    Stawać się Jego odbiciem,żeby móc świadczyć naszym życiem,że jesteśmy Jego dziećmi.
    Uważam,ze zbytnie wgłębianie się w temat Słowian odciąga nas od Boga.
    No,ale każdy ma wolną wolę i może sam decydować ?

   2. mielonka turystyczna

    Tak jak powiedziałem, nie przechylam się w żadną ze stron, czytałem Długosza, ale obiektywnie trzeba stwierdzić, iż przedstawia geneaologię Polaków z perspektywy XV-to wiecznego skryby, kiedy to Polska znajduje się w okowach średniowiecznej okupacji katolickiej, i trudno przypuszczać żeby w tych okolicznościach jego wersja była niezgodna z ówczesna demagogią. Załóżmy taka sytuację: Słowianie to faktyczny Izrael, krk to synagoga szatana majaca zniszczyc tożsamość Izraela, katolicyzm mimo wszystko opiera się na Biblii i musi wyedukować masy o ich pochodzeniu w jej kontekście. W tej otoczce przedstawienie Słowian jako potomków Jafeta wydaje się sprytnym szatańskim posunięciem – faktyczny Izrael gubi tożsamość nie odnajdując w sobie narodu wybranego podążając bezkrytycznie za krk. Z drugiej strony cięzko zakładać, iż XVwieczny kronikarz opisujący pochodzaenie Polaków sprzed kilku tys. lat był przekonany o swojej nieomylności. To trochę tak jakby współczesny historyk z Bangladeszu przekonywał o realiach nadwiślańskich w I w. n.e. i na podstawie jego wywodów ukształtował sie światopogląd pokoleń bengalskich. Pozostaje pytanie o źródła tej wiedzy. Z trzeciej strony patrząc na informacje Długosza, pisze on o Polsce używając wymiennie nazwy Lechii, co potwierdzałoby teorię o wielkim mocarstwie, które niegdyś istniało. W tym świetle legendy o Kraku, Wandzie, smoku wawelskim nabierałyby również znamiona autentyczności. Ciekawostką jest że kopce istnieją do dziś a zapis geologiczny niektórych stanowisk na świecie pokazuje, iż ludzie i dinozaury żyli w tym samym czasie.
    Podkreślam że to tylko moje przemyślenia i nie upieram się przy nich. Może prawdę poznamy w momencie upadku wielkiego babilonu kiedy to zapoznamy się z tajemnicami podziemi watykańskich – w końcu jest obiecane :”poznacie prawdę a prawda was wyswobodzi” 🙂

   3. Dajcie spokój,Długosz to bajkopisarz i każdy historyk to przyzna

    Nawet pochodzenie od Jafeta nie jest pewne,Biblia nie wspomina nic o tym

    Chrześcijanie z krajów Europy chcieli chlubić się biblijnym rodowodem bo w Bibliipoza Grecją Italia i Hiszpanii niema o nich wzmianek ,Sem był zajęty ,Chamem nikt być nie chciał wiec pozostał Jafet,ot cale „wybraństwo” Polaków

    A brak informacji o Słowianach w powszechnej świadomości nie znaczy nic,bo np.o Bałtafch mówi się jeszcze mniej

 10. W tym przypadku wątków jest bardzo dużo i trzeba oddzielić kilka kwestii.

  1. Pierwsi Chrześcijanie to oczywiście Żydzi, zamieszkujący tereny dzisiejszego Bliskiego Wschodu.
  2. Misje ewangelizacyjne chrześcijan w obrębie tego obszaru, aż po Rzym i Grecję. Tu także prześladowania przez odstępcze religie.
  3. Ewangelizacja idzie dalej na północ, niektórzy Chrześcijanie uciekają przed prześladowaniami w góry helweckie (dzisiejsza Szwajcaria, Austria)
  4. Kształtowanie się papiestwa, de facto przejęcie roli cesarstwa rzymskiego, papież jako cesarz „pontifex maximus” – z kolei tytuł ten został przejęty wcześniej przez cesarza rzymskiego od najwyższego zwierzchnika religii babilońskiej (warto o tym poszukać jeszcze info)
  5. To też ciekawe na obszarach bliskich Helwecji w XI wieku, gdzie uciekali pierwsi chrześcijanie, powstało pierwsze przeciwstawiające się papiestwu ugrupowanie Waldensów, którzy byli obiektem prześladowań
  6. W czasie mniej więcej od VII wieku rozwijało się w Polsce chrześcijaństwo głagolickie, które można porównać z prawosławiem, następnie Mieszko przyjął chrzest katolicki.. zadaje się że przez pewien czas obie religie funkcjonowały obok siebie, dopiero ok. 200 lat później doszło do powstania przeciwko rzymskiemu-katolicyzmowi tzw. reakcja pogańska, która de facto nie była pogańska tylko chrześcijańska, głagolicka.
  7. Co było wcześniej przed Chrześcijanami na ziemiach Polskich? to co we wszystkich kulturach panteony bogów, czyli demonów, których przymioty są zaskakująco podobne do demonów opisanych w Małym i Większym Kluczu Salomona.

  1. Dziekuje w imię Jezusa za uściślenie tych faktów.

 11. Myslenie nie boli

  „Kogo Słowianie czcili przed chrystianizacją?
  Tak jak cały świat czcili demony.”

  — i tu się panie autor mylisz bo

  skoro Słowianie wierzyli w demony a demony jak mówi biblia „walczą z chrześcijanami” to

  KTO SIĘ USILNIE STARA Słowian WYMORDOWAĆ OD TYSIĄCLECI ? I przed po tzw chrztem ?

  KTO CZYJE TERENY NAJEŻDŻA? Pogańskie demony (Słowianie) na tzw „chrześcijan” czy owi „chrześcijanie wilczym futrem podszyci” na tereny tzw „pogan” czyli prawdziwych Chrześcijan?

  1. szataniści mordują na całym globie. Amerykanscy proestanci wyslaja swoich zolnierzy na caly swiat by zabijali.
   Wg Boga nie ma czegos takiego jak pobozna rasa z krwi.
   Wsrod Zydow mowie o Judejczykach znajdziesz dobrych ludzi, tak jak wsrod Polakow znajdziesz zlych ludzi.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish