Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Ciemnogrodzie zacznij myśleć.

Ostatnio dowiedziałem się od pewnych nienawistnych osób, że należę do tzw „kociej wiary”.

Ile to rzeczy człowiek o sobie nie wie…..

Chcąc poznać własną tożsamość,  postanowiłem zbadać ten związek frazeologiczny.

Po pierwsze, „kocia wiara” tyczy się Świadków Jehowy.

Aby ukrócić tę błędną ocenę przepełnioną nie tylko jadem, ale i głupotą, oświadczam, że moim Panem i Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Nie jestem świadkiem Jehowy.

 

Po drugie, „kocia wiara” bierze się głównie  stąd, że koty na wsi chodzą po chałupach, tak świadkowie Jehowy chodzą po domach.

Nie chodzę po żadnych mieszkaniach ani domach. 

Z tego co wiem to jedna z tych osób, która mnie tak nazwała jeżdzi po domach sprzedając swe produkty.

 

Po trzecie, nie jestem w żadnej zinstytucjonalizowanej religii. Świadkowie Jehowy są.

Po czwarte, owi katolicy do pięt nie dorastają w poziomie morale Świadkom Jehowy. ŚJ nie palą, nie piją, nie kradną.

 

Tak się składa, że nazwały mnie tak osoby, które zrobiły mi wiele krzywdy. Oczywiście, a jakże są katolikami. Modelowymi. Oczerniają mnie, ponieważ chcą się wybielić z grzechów, które na mnie popełniły.

Natomiast nigdy nie zrobił mi krzywdy żaden protestant.

 

Trzeba być głupim człowiekiem, aby na kogoś kto kieruje się Słowem Bożym powiedzieć, że jest z kociej wiary.

 

Pragnę wyjaśnić pejoratywne znaczenie tytułu. Czy chrześcijanin może w ten sposób pisać?

Tak oczywiście. Już to argumentuje.

 1. W Biblii jest ponad sto razy użyte słowo głupi: http://detektywprawdy.pl/2014/08/19/o-glupich-ludziach/

2. W Mt 16 jest napisane:

„Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną».”

 

3. Paweł pisał do Galacjan:

„Gal 3:1  O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?
Gal 3:2  Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą?
Gal 3:3  Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie?”

 

 

4. Dlaczego ciemnogród? bo żyje w ciemności.

„A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.

(Ew. Jana 3:19)

 

 

 Odpowiedział im więc Jezus: Jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.

(Ew. Jana 12:35)

 

 

 

Teraz spójrzmy, kto jest tak naprawdę kocią wiarą i chodzi po domach:

pokoledzie

 

pokol

 

Te same bezbożne a religijne osoby, zarzuciły mi, że jestem z sekty.

Z dedykacją napisałem o tym tekst kiedyś:

http://detektywprawdy.pl/2015/10/27/czym-jest-sekta/

Definicję sekty spełnia za to kościół rzymski:

 

DEFINICJA Z RAPORTU MSWIA

Za sektę można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków; która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny.

 

 1. Władza.

Silnie rozwinięta struktura władzy.

Papież, któremu podporządkowują się wszyscy królowie ziemi:

 

franekrogi

 

 

 

Biskupi

biskupi

 

 

Kto ma władzę i struktury?

12804715_202190283487426_6889808615343672839_n

 

 

2. Narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego

 

Za czytanie Biblii ludzie byli paleni na stosie. Teraz wyzywani są od kociej wiary, a nieobchodzenie jakichkolwiek świąt kościoła rzymskiego jest społecznie piętnowane.

 

3. Jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny.

 

Kłamstwa, oczernianie, kradzieże mienia, lenistwo i inne „zalety”  powodują, że mentalność Polaków jest roszczeniowa.

 

Czy to odosobniony przypadek? Nie. W domach jest to samo. Ta kobieta akurat się odkryła w swym jadzie. W niedzielę do kościółka pokazać się ludziom, a w domu swoje grzechów uprawianie. Podsycanie do nienawiści, podżeganie, plotkowanie…

Uważam, że najbardziej niebezpieczni katolicy to tacy, którzy są bardzo religijni, chodzą co tydzień do kościółka, biorą udział w obrządkach. Akurat jedna z tych  osób, które mnie tak nazwały taka jest i diabła ma za skórą.

 

Pytanie kto jest chrześcijaninem? czy my czytający Biblię i pracujący nad swymi grzechami, czy ktoś, kto nie zna w ogolę Słowa Bożego i bezmyślnie uprawia bałwochwalstwo? Ktoś dla kogo liczy się to co mówi papież, czy to co mówi Bóg?

 

papiezprzedmaria

 

 

1 – Pierwsze przykazanie Boże
Wyjścia 20:1-5
„Wtedy wypowiedział Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.”
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie nienawidzą.”

Będziecie, jesteście za to ukarani.
2 – Księga Powtórzonego Prawa 4:12-16
„12I przemówił do was Pan Bóg wasz spośród ognia…15 Baczcie pilnie – skoro nie widzieliście żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie, 16 abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety…..”
3 – Księga Powtórzonego Prawa 27:15
„Przeklęty każdy kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu – rzecz obrzydliwą dla Pana dzieło rąk rzemieślnika i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi cały lud powie Amen.”

kapliczkamari
4 – Księga Powtórzonego Prawa 4:23
„Strzeżcie się abyście nie zapomnieli przymierza Pana, Boga waszego, które zawarł z wami i nie uczynili sobie wyobrażenia w rzeźbie tego wszystkiego co wam zabronił Pan Bóg wasz.”
5 – Izajasza 44:9-20
„9 Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. 10 Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć korzyści ? 11 Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestraszą i wstydem okryją.
15 ………z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wybija pokłony 17 robi swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i przed którym pada na twarz, i modli się, mówiąc: „Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!” 18 [Tacy] nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż [mgłą] przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją. 19Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: „Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa”.
6 – Dzieje Apostolskie 17:29 (bwp)
„Skoro więc jesteśmy z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra albo do kamieni, dzieł rąk albo myśli człowieka”.

 

https://www.youtube.com/watch?v=JViiRZ-szVI

Jeśli my jesteśmy kocią wiarą, to kim jest osoba będącą w takich strukturach:

Co powiesz katoliku na to:

 

http://fakty.interia.pl/swiat/news-irlandia-796-dzieci-pochowanych-w-szambie-obok-klasztoru,nId,1437616

 

Kto żyje wg Słowa Bożego?

biedniksiezxa

 

Hipokryzja i ciemnota do kwadratu.

Aby iść do szpitala trzeba mieć znajomości, gdyż w innym przypadku, w tym katolickim kraju personel szpitala potraktuje Cię jak śmiecia.

 

Komu tu odbija?

 

Bóg mówi:

 

ap18

(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: „Wychodź z niej, mój ludu, byście nie uczestniczyli w jej grzechach, aby was nie dotknęły jej plagi, (5) bo grzechy jej dosięgły nieba, i wspominał Bóg o jej zbrodniach. (6) Odpłaćcie jej tak, jak ona (wam) odpłaciła, i w dwójnasób oddajcie za to, co uczyniła: w kielichu, w którym przyrządzała (wam) wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie. (7) Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku. Bo mówi o swoim sercu: >>Zasiadam jako królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby

 

 

Ja wyszedłem.

 

Nie pisałbym o tym, ale jako kocią wiarę określiły mnie osoby, które uczyniły moje życie przykrym. W tekście o YTuberach napisano kilkaset bluzgów na Boga, na mnie, na czytelników. To ze mnie spłynęło, ale od tych osób mnie akurat boli.

Katolicy to w większości obłudnicy i ignoranci. Również taki byłem i dlatego wiem co piszę.

Pytanie tylko, czy Ci co jeszcze tam tkwią, chcą w swych grzechach pomrzeć?

J 8

Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie»

 

Jeśli myślisz, że jestem radykałem, to proszę obejrzyj film o Williamie Tyndalu:

https://www.youtube.com/watch?v=XBSUE-0BOto

Przy Tyndalu jestem letnim chrześcijaninem.

 

Katolicka Polska to Polska biedna, obłudna, leniwa.

!1Kor

„Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.’

 

 

Kto jest więc sekciarzem i kocią wiarą?

My kierujący się Słowem Boga, czy ktoś kto nawet nie zagląda do Biblii, poddając się takiemu samemu praniu mózgu jak TV maniak, bezkrytycznie łykający newsy odpowiednio spreparowane i przygotowane przez sztab specjalistów od manipulacji.

 

Jesteśmy przez rzymską sektę: piętnowani, dyskryminowani, oczerniani. tylko dlatego, że chcemy żyć tak, jak mówi Słowo Boże.

 

Wszystkie bogate kraje wyrosły na bazie etyki protestanckiej.

Nie należę do żadnej organizacji religijnej i tym samym wytrącam z ręki wszelkie argumenty bezmyślnym katolikom.

 

Zaktualizowane: 24 marca 2016 - 17:31

127 komentarze

Dodaj komentarz
 1. William Tyndal to był GOŚĆ. W porównaniu do nas i naszych wrogów nieomal nadczłowiek.

 2. Jak zwykle katolicy mają najwięcej do powiedzenia mogą Cię obrażać mogą obrażać Boga Biblie ale jak się coś powie na temat ich tego bożka królowej niebios są urażeni bo obraziłeś ich najcenniejszy klejnot katolicki eh… Ale Biblii nie chcą czytać tylko co ksiądz powie to się liczy bo ksiądz nigdy nie kłamie szkoda słów….

  1. Skoro wiemy już, że hierarchowie KRK uprawiają czarną magię oraz gwałcą i mordują dzieci składając je w ofierze szatanowi celem wzmocnienia swoich czarów i poszerzenia sfery wpływów, to już nie powinno aż tak dziwić nas to, że te zaklęcia działają i miliony są pod ich wpływem otumanione tak doszczętnie, iż do jakichś 95% z nich nie da się dotrzeć z prawdą o w żaden sposób.

   Są ślepi, głusi, ale nie są niemi, bo wiele podłych słów już od czcicieli królowej niebios i papieża usłyszeliśmy.

   Niech będą przeklęci jezuici i ich potworny, diabelski system, ten ich konglomerat religijno-polityczno-medialny zwany kościołem rzymskokatolickim. Mają krew miliardów na rękach i za to wyleje się na nich gniew samego PANA Boga Wszechmogącego Jezusa Chrystusa. Już czas!

   1. Trochę szkoda tych ludzi co są w katolicyzmie :-/

    1. Mi trochę też, ale pamiętajmy, że oni płacą cenę za swoje lenistwo duchowe, zamiatanie pod dywan ewidentnie zgniłych owoców swoich duszpasterzy i za nieczytanie Biblii. A jeszcze trudniej żałować zaprzedanego mamonie i szatanowi kleru, który z premedytacją prowadzi swoich wiernych na szeroką drogę wiodącą ku potępieniu.

     1. No tych świadomych księży papieża i reszty Krk co prowadzą ludzi nieświadomych na zatracenie nie ma chyba co żałować.

 3. Kocia wiara obnażona 🙂 Dobry wpis, adminie.
  Ta machina i magia KRK jest tak silna dzięki czarom i pseudo sakramentom.

  1. tak ale to jest nadużycie, tak jak fani uchodźców mówią o tolerancji…..

   Trzeba oddzielić ciemnotę wynikającą ze średniowiecza od zboczeń.

 4. Adminie,bardzo dobry artykuł.Dzięki.

  1. Rzeczywiście jeden z najmocniej dających do myślenia antykatolickich tekstów, jakie ostatnio widziałem. Dziękuję za niego w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech cię prowadzi dalej Duch Święty, Detektywie.

 5. 1 Piotra 4:14 Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was.

  1. Piotrki to fajne chłopaki, wiedział Piotr co mówi 🙂

   Widocznie tak musiało być abym spłodził taki tekst 😀

 6. Prawda, to co robi katolicyzm z ludzi jest straszne.Niestety jest dominującą religią w Polsce, dlatego chcę stąd jak najszybciej wyjechać, np. do USA, gdzie są miliony ludzi, którzy przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela a nie siedzą w KK.Albo na Islandię czy do Szwajcarii, gdzie przynajmniej KK nie jest religią dominującą.

  1. Wielu zwiedzionych przez Rzym chlubi się papieżem „Polakiem” i oficjalnym wskaźnikiem oddania się religii katolickiej oscylującym o ile pamiętam w granicy 90% niczym świnie na widok świeżego błota w oborze, w którym z lubością będą się taplać.

 7. Dobre… Ty też ledwo wiążesz koniec z końcem 😀 hahaha A co do piętnowania nieobchodzenia świąt, dziś zostałam za to zaatakowana. Przez kogo? Przez protestantkę. Spodziewałam się. 🙂

 8. Zapomniałam dopisać,że to komplement,tzn.,że rzeczywiście nastepują w Tobie korzystne zmiany i oni to widza i zaczynają porzadnie „dokuczać”
  Jest napisane:cieszcie się a nawet podskakujcie z radosci.
  Czasmi to cięzkie,wiem.

  1. zignorowałbym to, gdyby nie wcześniejsze interakcje.

  1. No widzisz Piotruś 🙂 Czyste pogaństwo, ludzie się cieszą… i myślą, że prowadzeni są do Boga, a kapłani to „afa i omega”. Ostatnio rozmawiałam z kolegą (mocno zaangażowanym w krk), po studiach, zdawałoby się inteligentnym, a też z myśleniem niestety „na bakier”. Chodziło o pierwsze wersety Biblii i proces stwarzania. Żadne (nawet logiczne argumenty) nie trafiały. „Naukowcy” i księża wiedzą lepiej. A poza tym wielu księży powiedziało, że Biblia to książka symboli, więc co ja za głupoty opowiadam. Kiedy na pytanie „to ty wierzysz, że Bóg stworzył ziemię w ciągu 6-ciu dni ?” odpowiedziałam – „tak wierzę” – razem z żoną popatrzyli na mnie jak na kogoś niespełna rozumu. Szkoda 🙁 Nie widzą, jak bardzo sami są bezrozumni; że idole, za którymi bezkrytycznie podążają – księżą i papa – prowadzą ich prosto na zatracenie. Mnie została modlitwa o to, aby Bóg pokazał im PRAWDĘ.

  2. Pokłony są the best ,pierwszy raz jak to widziałam to śmiałam się do łez.
   Myślałam,że to nieprawda,ze ktoś zrobił sobie żart.
   A jednak nie.Można,można co my od kociej wiary się znamy?

 9. W czasie kolacji z prezydentem Argentyny, Obama zatańczył tango ze swoją żoną:
  http://fakty.interia.pl/galerie/swiat/barack-obama-zatanczyl-tango-zdjecie,iId,2039662,iAId,194945
  Wygląda mi to na nawiązanie do teledysku Madonny:
  https://www.youtube.com/watch?v=GgDxv0Qg_Rg

 10. Piotrze wiesz,że jesteśmy z Tobą,a także to,że nasza rodzina ze świata używana jest przez złego,aby nam dokuczyć.
  Dopóki nasz kochany Pan Jezus Chrystus nie pociągnie ich do siebie,zły będzie używał ich przeciwko nam.
  Faktem jest,że dużo katolików uważa,że są w jedynej,prawdziwej religi.
  Ostatnio rozmawiałam ze znajomą katoliczką o tym co planują,stworzenie jednej religi.
  Zapytała tylko czy papież będzie tym rządził.
  Nie ważne było to,że poświęciłam mnóstwo godzin na to,żeby pokazać prawdę,czytanie biblii.
  Ważne,że ksiądz powiedział,że to nie prawda-dał gazetkę do poczytania i książkę.
  Sprawa załatwiona -my mamy kocią wiarę,oni są prawdziwi.

  1. wiem, wiem dziękuję wszystkim co się za mnie modlą..

   1. Tez Piotruś za Ciebie się pomodliłem.Ale uważam ze dyskusja bez avatara będąc autorem bloga jest wysoce nie na miejscu. ?

 11. Szanowni Państwo!
  Dlaczego tyle jadu w stosunku do katolików, czy każdy katolik jest zły i wierzy w bałwany?
  Czytam od bardzo dawna państwa komentarze i coraz częściej wydaje mi się, że wielu komentatorów szczerze nienawidzi katolików.
  A przecież powiedziane jest miłuj bliźniego swego, nawet tego który cię skrzywdził.
  Zastanawiam się czy może taka niechęć bierze się z apostazji.
  W swoim otoczeniu spotykam osoby różnych wyznań, niewierzących oraz osoby, które nie należą do żadnego kościoła, ale wierzą w Jezusa i żyją wg przykazań.
  Postanowiłam umieścić swój wpis ponieważ zrobiło mi się smutno z faktu, że ktoś kto codziennie czyta Biblie, stale wytyka błędy innym ludziom. Moim zamiarem nie są słowa krytyki tylko niezrozumienie takiego zachowania.
  W każdym razie życzę miłego dnia.

  1. ja tym tekstem pragne pokazac jak sa piętnowani ludzie czytający Słowo Boże.
   To my jesteśmy ofiarami, kiedy znaczna częśc rzymskich katolików neguje nas tylko za naszą od nich odmienność nie interesując się nawet czy mamy rację czy nie.
   Pytanie od kogo ten jad.
   Kto nazwał mnie, nazywa innych jehowcami, kocia wiarą, sektą?
   a kto uprawia bałwochwalstwo?

   Kiedy mowie w towarzystwie katolikow słowo „Jezus” lub „biblia”, to dziala to na nich jak płachta na byka.

   1. Wszyscy wiemy, że jesteśmy piętnowani i wiemy w jaki sposób. Będą negować. Ale Adminie to brzmi trochę jakby, dla przykładu, ktoś wyzwał chłopca w przedszkolu „jesteś niemiły”, a on odpowiada „nie, to ty jesteś niemiły, bo mi tak mówisz”. I ma rację. Ale to prowadzi tylko do kłótni i przepychania swoich racji. Lepiej by było, jakby powiedział” więc chodźmy zrobić coś miłego”. I wtedy wyjdzie, kto jakie naprawdę ma intencje. Jak z nim pójdzie – w porządku. Jak nie – sam pokaże jaki jest. Zostanie obnażony.

     1. W porządku. Odcięcie się, nie reagowanie-chyba że spokojem- rozumiem i popieram. Ale piszesz, że od terrorystów się odcinasz zupełnie, nie negocjujesz z nimi, za to katolikom mówisz, co robią nie tak? To albo wszyscy, albo nikt. Piszesz, że tym tekstem chcesz pokazać, jak jesteśmy piętnowani. Ale:” W niedzielę do kościółka pokazać się ludziom, a w domu swoje grzechów uprawianie. Podsycanie do nienawiści, podżeganie, plotkowanie…” to nie jest opis naszego prześladowania, tylko twoja opinia o katolikach. Przeczy to sobie.

      1. „Odcięcie się, nie reagowanie-chyba że spokojem- rozumiem i popieram”

       Ignoruje docinki, obmawianie, oczernianie.

       „za to katolikom mówisz, co robią nie tak?”

       nie tym z którymi mam relacje.
       Czynie tak, aby Ci co tu wchodza na własne zyczenie, wyszli z Babilonu, chce pokazac inny świat oparty na Słowie. Chce pokazac zakłamania kościoła rzymskiego iże nie mozna tkwic w instytucji w której dzieje się to co sie dzieje.

       Będąc w takiej organizacji jak kościół rzymski podpisujesz się pod jej działaniami. Wspierasz ich swym poparciem.

  2. Aleksandro 🙂 Ja np nie mam nienawiści do katolików po prostu mnie wkurzają pewne postawy katolików! Współczuję im smutno mi z tego powodu że siedzą w tym systemie że wielu jest nieświadomych i okłamywanych przez księży i w ogóle. Pozdrawiam

  3. Olu. Tak naprawdę ten wpis jest krzykiem bólu nas wszystkich

   1. Bardzo trafna analiza. Niestety w moim przypadku też jest podobnie. To nie ja krytykuję i próbuję zmieniać kogoś, lecz wręcz przeciwnie – sama jestem krytykowana, że przesadzam ze swoją wiarą i powinnam się wyluzować, oraz bardziej korzystać z życia. Trzymajmy się swojej drogi i módlmy się za te osoby, bo chyba nie wiedzą co czynią.

   2. Do Oli i Admina:
    Dzisiaj kościół rzymskokatolicki obchodzi Wielki Czwartek.
    Co wydarzyło się tego dnia Wtedy?
    Pierwszy dzień Przasników, spożywanie paschy…później miało się okazać ,jak bardzo szczególnej, ale też : mandatum.

    Mandatum: Jana 13.

    Nad tym tekstem warto dziś posiedzieć, przemodlic go, by spojrzeć, jak i dlaczego właśnie tak, traktujemy się nawzajem? I czy dobre jest to w oczach Pana?
    Czy wykonujemy mandatum do którego przynagla nasz Pan?
    Mówiąc my , mówię: my katolicy i my niekatolicy, potocznie i ogólnie zwani protestantami.
    Mandatum.

    Umywam nogi wasze…

    Błogosławię to miejsce i wszystkie osoby, które je tworzą, współtworzą, czytają, komentują.
    Błogosławię wszystkich, w Imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
    Amen.

   3. Dokładnie. Przeżywamy ucisk, a bez odpowiedzi tego nie pozostawimy. Wizerunek potulnych baranków, na których wiarę się pluje, a one nie reagują to fałsz. My reagujemy.

    Ucisk ten przychodzi z systemu rzymskokatolickiego, który jest od diabła i dlatego z całego serca nienawidzimy tej religii.

    Myślę, nikt z komentujących tutaj naśladowców PANA Boga Jezusa Chrystusa nie napisałby, że nienawidzi katolików- t.j. szarych parafian żyjących wedle porzekadła „Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek”. Żal nam ich, bo dlaczego to my doznaliśmy poznania prawdy o świecie, skoro wszyscy, my jak i oni zgrzeszyliśmy i „brak nam chwały Bożej”? Mimo ataków, oszczerstw z ich strony głosimy im prawdę, a nie zamykamy się we wieży z kości słoniowej, by szydzić z zaślepienia zwiedzonych.

    Rozróżnijmy więc nieświadome ofiary indoktrynacji i czarnoksięstwa katolickiego od świadomych zwodzicieli, czyli biskupów, arcybiskupów itd. Na pewnym szczeblu tej piramidy niechybnie pojawia się świadomość, komu tak naprawdę wyznawcy katolicyzmu oddają cześć. Nie jest to Bóg Ojciec JHWH. Okazuje się, że poddani rzekomo nieomylnemu papieżowi ludzie głoszą inną ewangelię, innego chrystusa (eucharystycznego). A Biblia nazywa takich ludzi „przeklętymi”. I tych ludzi też jest nam żal, gdyż czeka ich szczególnie surowy wyrok.

    W Ewangelii Jana czytamy o złodzieju wkradającym się do owczarni, którego głosu owce nie znają i przed kim uciekają. Te owce to my, zbójcą jest papież i jego sługi, a ucieczką jest apostazja, a potem zwrócenie się przeciwko Watykanowi.

    A to nie wszystko, bo nie obserwujemy biernie, jak nasi bliźni (lecz nie bracia i siostry w wierze) idą na zatracenie. Walczymy modlitwą i słowem prawdy, które niczym miecz wbijamy w fałsz katolicyzmu. Absolutnie bezkompromisowo, bo to wojna na duchową śmierć i życie.

    Katolicy! Jeżeli nie zrozumiecie, że ON nie jest w kościele katolickim, pomrzecie w swoim grzechu bałwochwalstwa!

  4. Olu 🙂 Przykro mi, że odbierasz nasze wpisy odnośnie krk (nie tylko zresztą) jako wyraz nienawiści do katolików. Osoby żyjące blisko Zbawiciela nie mają w swoich sercach nienawiści. Kochają wszystkich ludzi. Kochamy katolików, bo w większości są to członkowie naszych rodzin, przyjaciele, znajomi. Chcielibyśmy, aby podążali za Zbawicielem, a nie za papieskim systemem, który „wysługuje się” Bogiem tzn. używa Go do własnych niecnych celów . System , zamiast prowadzić ludzi do Boga sprawia, że są coraz bardziej zagubieni i zamiast zbliżać się do Stwórcy coraz bardziej oddalają się od Niego. O tym wielu na tym blogu mówi i to chce uświadomić tym, którzy trwają w błędzie. Nie dlatego, że nienawidzimy, ale odwrotnie – dlatego, że ich kochamy.
   Niech Duch Święty Cię Oleńko prowadzi i strzeże. 🙂

  5. Aleksandro powiedz mi, co należy czynić gdy widzę że ślepy prowadzi ślepego, a przed nimi jest dół? Mam ich pochwalić za same starania, czy raczej ostrzec ich przed tym dołem?

  6. lewicowe kulty LGBT też propagują fałsze że chrześcijanie „nienawidzą” homoseksualistów,

   To że ktoś jest nieprzychylny czemuś, nie znaczy, że jest spaczony pogardą i nienawiścią

 12. Do zwiedzionych katolików i nie tylko. Jeśli nie uwierzycie i nie zapałacie miłością do Chrystusa oraz nie wyjdziecie ze światowego Babilonu (prawie wszystko co nas otacza oprócz Boga ) to nie ostoicie się oraz w nieugaszonym ogniu skończycie.

 13. ”Niemasz racji idz sie zapytaj księdza” To tekst mojego brata. Nie wiem co mam robić…..ernesta ognistego mu zasadzić czy co bo juz nie wiem 🙁

 14. Trzeba przyznać, że to Twoje wzburzenie przemieniło się w płodną artystyczną nad aktywność i to bardzo DOBRZE.
  Co do kociej wiary to bezsprzecznie chodzi o podobieństwo do kultu Isthar, Isis, Inany, która uwielbiała koty – lwy, które pomagały je w zaprowadzaniu porządku wśród tubylczych ludzi. Ta starożytna religia była wtedy religią globalną wyznawaną w:
  1. Babilon – Ishtar (Easter) Bogini Księżyca
  2. Katolicyzm – Dziewica Maryja (Królowa Niebios)
  3. Chiny – Shingmoo
  4. Druidzi – Virgo Paritura
  5. Egipt – Isis
  6. Efezjanie – Dianna
  7. Etruskowie – Nutria
  8. Pogańscy Germanowie – Hertha
  9. Grecy – Afrodyta/Ceres
  10. Indie – Isi/Indrani
  11. Starożytni Izraelici cel grupa A-Bra/h/m – Ashtaroth (Królowa Niebios)
  12. Krishna – Devaki
  13. Rzym – Venus/Fortuna
  14. Skandynawowie – Disa
  15. Sumeryjczycy – Inana.
  Późniejsze religie stworzone przez elity dla zwykle słabo orientującego się plebsu, naturalnie w celach uzyskania większej kontroli nad niewolniczo traktowaną ludzkością bazowały na tej właśnie historii. Kocia religia na podobieństwo oddanych jej bezgranicznie i bezrozumnie kotów – Sfinks z kobiecą twarzą Inany zapatrzonej na wschód – Easter i ludzi. Naturalnie obcesowe drwiny są tu nie na miejscu, gdyż w ciszy serca bardziej światli wyznawcy katolicyzmu oraz chrześcijanie czy nawet izraelici zdają sobie sprawę, że oszukano ich co do miejsca kultu czyli starodawnej Jerozolimy, czasu, właściwej is-torii i wielu, wielu innych rzeczy o których nie ma sensu dalej rozprawiać, gdyż sprawi to jeszcze więcej wzburzenia. Każdy sam musi dojść do jedynej pieczołowicie skrywanej prawdy.
  A’ propos już z samego cytatu Księga Powtórzonego Prawa 4:12-16 wynika, że widome tablice Mojżesz otrzymał na górze Horeb, a nie jak błędnie wkłada się masom do głowy na górze Sunaj, co jest niezwykle znamienne i składa się w logiczną całość, gdyż Mojżesz nie zbiegł na z zagrabionym z Egiptu złotem na pustynie, tylko prosto poszedł do słynnego, potężnego maga, Pana góry, syna Tubal Kaina ( z kainowego rodu ) – Jetro – teściem Mojżesza, i kapłana świątyni Hator w której ze złota wyrabiano przy pomocy unikalnej wiedzy boską ma-na, wysokospinowe złoto, tzw. pokarm dla duszy więcej –> http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5209
  Tylko czy ty dasz z tej wiedzy skorzystać innym ?

  1. te treści aż mi śmierdzą ezoteryczną interpretacją masonerską Pisma Św, uważaj na portal racjonalista pl

   1. gitara właśnie skręca w klimaty new age

 15. Kłócą się w Kraju, kłócą w Warszawie
  Kłócą od Bugu do Nysy —
  Kto dziś największy w Polsce szubrawiec?
  Kto dziś największy s…..syn

  Wszak pretendentów liczne jest grono
  A zasłużyli się wszyscy
  By rzecz rozstrzygnąć, postanowiono
  Zorganizować plebiscyt
  …hej, plebiscyt…

  Idą kanalie, walą kołtuny —
  w równy stawiają się szereg
  Cóż to za mendy, bodaj ich grypa
  Czemu pod flek biorą słabych?

 16. A co to za roznica jaki odlam kto reprezentuje? Niestety, ale zadna! W tym wyscigu o bycie lepszym czlowiekiem albo doskonalszym duchowo, ze tak pozwole sobie to nazwac, nie widzę zeby ktos dominowal! Jesli ktos nasladuje I wierzy w Jezusa I to co robi zapenia mu spokoj wewnetrzny to niech tak zostanie. Niestety czasem mysle ze Biblia tez moze byc niebezpieczna, skoro prowadzi do podzialow, zwlaszcza niektore ksiegi ST, ktore sa odzwierciedleniem potrzeb I swiatopogladu ludzi ktorych slowa zupelnie nie pasuja do zycia kogos kto chce byc dobrym czlowiekiem I chrzescijaninem. Jaka jest historia Biblii? Kto zestawial ksiegi? Historia Izraela zawiera tyle przemocy, ze chyba tylko ubrani na czarno ortodoksyjni zgorzkniali żydzi przyklaskuja do tego.

  1. To złudne podziały wynikające z ludzkiej słabości. Jest tylko jeden podział – Jezus kontra świat. Albo wiara w Boga-człowieka zmartwychwstałego, jedyna prawdziwa wiara, albo fałsz. Życie albo śmierć.

   Spokój wewnętrzny wynikający z jakiejkolwiek innej wiary niż naśladownictwa PANA Boga Jezusa Chrystusa jest zwodniczy niczym niedający długo objawów nowotwór złośliwy, który w odpowiednim czasie zabije. A wbrew kłamstwu o reinkarnacji żyje się tylko raz. Dlatego też tak nieugięcie, niezłomnie i radykalnie głosimy dobrą nowinę o tym, że w Jezusie Chrystusie jest jedyne prawdziwe wyzwolenie od systemu szatana, na czele którego stoi Watykan.

  2. Jeżeli nie poznajesz Słowa Bożego, nie prosisz Pana w modlitwie o pomoc,to nie będziesz w stanie pojąć historii Biblii. Możesz czytać w nieskończoność, ale bez Ducha Świętego nie zrozumiesz. Bóg jest doskonały i ma doskonały plan, który ciągle realizuje 🙂 Nie czujemy nienawiści do katolików, ale do grzechu, a oni stale w nim trwają bo nie uznają Jezusa w życiu (przyczepiaja Go tylko do swojego życia np podczas świąt pogańskich). Prawdziwie wierzący człowiek poszukuje Boga, chce go poznawać, a Bóg widząc taką postawę zmienia wnętrza i kieruje na jedyną PRAWDĘ! W duchowym, Bożym życiu nie ma miejsca na kompromis- są jasne zasady jak ma żyć chrześcijanin, nie ma tolerancji. Tolerancja jest ze świata, a nie z Boga!

 17. A czy to nie z porządnych ( inaczej ) rodzin katolickich jest tylu parszywców i dziwek? Ostre słowa? Zbyt ostre? Nie sądzę!

 18. Bardzo dobry artykuł.Oby jak najwięcej katolików go przeczytało. i żeby w końcu zaczęli chociaż odrobinkę myśleć. Ile razy to się nasłuchałam o tym jak ludzie chodzący do krk narzekali na księży itp, a mnie to teraz wkurza,że słowem się nie odzywałam. Taki ze mnie tchórz,niby mam swoje zdanie ale co do czego to boję się odezwać. Denerwowałam się na nich a teraz wkurzam się jedynie na siebie. Mogłabym chociaż powiedzieć jak się nie podoba to po co tam chodzicie, a ja nic potulnie wysłuchuję. Wiem że zbawienie zależy od Boga, a nie od Kościoła, ale bardzo polecam kościoły ewangelickie. Złego słowa nie mogę powiedzieć. Parę rzeczy można by poprawić,np. ewangelizację na szerszą skalę. Wstyd, że katolicy mają ją szerszą. Co do Świadków Jehowy to trzeba im pozazdrościć tego. Szkoda tylko że przekręcają pewne rzeczy i też uwazają jedynozbawczość organizacji. Ale Kościoł Katolicki to Wielka Nierządnica i niedługo upadnie. Jeżeli to obraziło jakiegoś katolika teraz to znaczy ze coś wtym jest…

 19. lena?
  matiks 348 ?
  Mati ?
  Marcin ?
  ??????

  1. Widzę że jest nas coraz więcej ?

 20. dobry artykuł 🙂 najgorsi są ci którzy popadają dewocję, przed ołtarzem bezmyślne klepanie litanii itp. puste uczynki by się chlubić nie tyle też przed samym Bogiem co przed innymi ludźmi jaki to on/a jest poważana, porządna osoba, a gdy wyjdą dokładnie diabła mają za skórą, w oczach nienawiść, wystarczy coś powiedzieć na sam kościół lub na księży itp. a nagonka się zaczyna. Ci ludzie w sercu Boga nie mają, tylko pychę z martwych uczynków własnych, w duchu nie mają żywej wiary.

 21. jeszcze raz polecam stronę, gdzie dzięki wielogodzinnemu studium można sporo zrozumieć http://tiqva.pl/list-do-rzymian

 22. O ? admin awatar dodał ☺

 23. Nie bron jehowych ze lepsi od katolikow bo znalem katolikow takich zaangazowanych,nie ze odklepie msze w niedziele i to wszystko,tylko bardzo zaglebionych duchowo,a jehowi jak ktos zle zyje to go wyrzucaja z sekty i potem mowia ze u nich sa sami dobrzy. To ja tez wyrwie chore zeby i powiem o pozostalych-mam same zdrowe zeby,jestem wzorem. Jehowi to tepe debile w lapach diabla

   1. Od razu widać kto tu rządzi. Awatar jak się patrzy. ?

  1. „Jehowi to tepe debile w lapach diabla”- powiało niechrześcijańską pogardą. Robercie, taki język u naśladowcy Jezusa jest niedopuszczalny. A czarne owce są w każdej religii.

   1. A kto powiedzial ze jestem nasladowca Jezusa. No i juz bladzisz

    1. Robert, no tak, przecież nie tylko są tu naśladowcy Jezusa, ale spoko, to nie klub wzajemnej adoracji, czy grupa zamknięta- wprost przeciwnie. Też kiedyś tak ostro mówiłem, ale spokorniałem nieco. I też byłem mega sceptyczny. Jak zostaniesz z nami to będziesz miał coraz szerszą perspektywę na prawdziwą wiarę i sam zdecydujesz, co z tym zrobić.

  2. każdy ma coś,nikt idealny nie jest ale prawdą jest to że bałabym się o swój portfel jakbym przypadkiem zostawiła w kościele katolickim, natomiast u świadków jehowy wiem że zostałby mi zwrócony. Chodziłam tu i tu i mam porównanie. Ale prawdą też jest że znam sporo katolików którzy są bardzo dobrymi ludźmi. Zresztą jak można chodzić do kościoła katolickiego jak się wie ile zła się dzieje w Watykanie? To tak jakby się to wspierało, zwłaszcza ze daje się pieniądze które wędrują wyżej do biskupów i arcybiskupów i Watykanu a tam świątynia lucyfera

 24. Nie rozumiem aby jednego. Katole dobrze wiedza ze w średniowieczu ksiadz zabijał na oczach ludzi masę ludzi a dzisiaj wlasnie tego ksiedza gloryfikuja. Czy Katole nie wiedza ze to ci sami zbrodniarze!!!!!????? Dlatego my wyszliśmy od nich zebysmy nie mieli udzialu w ich / jej grzechach.

  1. Mati słoneczko ! Po pierwsze, nie używaj słowa „katole” bo to jest obraźliwe w stosunku do ludzi. A po drugie, większość katolików nie ma pojęcia o inkwizycji i innych podłościach kleru. Co prawda słyszą czasami o molestowaniu, ale wydaje im się, że to wyjątek i że „czarna owca trafi się wszędzie”. Na ogół mają do czynienia z miłym, spokojnym, opiekuńczym księdzem, mającym większą wiedzę od nich i dlatego im wierzą. Ufają księżom jak nikomu innemu. Dlatego tak bardzo ulegają zwiedzeniu i kłamstwom, dlatego idą drogą, którą oni ich prowadzą i dlatego też tak trudno dotrzeć do nich z prawdą. Cała nadzieja w Bogu ! Katolicy potrzebują naszej modlitwy i cierpliwej pracy. Poza tym nikt nie powinien wynosić się nad innych, nie mówiąc już o pogardzie w stosunku do tych, którym jeszcze nie dano zrozumienia i poznania prawdy. Każdy z nas ma wiele do zrobienia we własnym sercu i własnym umyśle. Pomagajmy a nie osądzajmy.
   Niech Cię Bóg prowadzi. 🙂

   1. Tym bardziej ze my do niedawna sami tacy byliśmy jak katolicy i tylko dzięki łasce Bożej poznaliśmy prawdę…

   2. ja tez nie chcę obrazac katolików bo mam ich w rodzinie i bardzo ich cenię ale nie ze względu na ich religię. żałuję że w niej tkwią dlatego na około i do znudzenia opowiadam im o swoim kościele w którym mi się podoba. W ogóle wypowiadając się odnoszę się do ich postaw a nie osoby. Prawda jest taka że ludzie ogólnie chodzą do kościoła, nie dlatego że ufają, ale żeby ksiądz dzieci przyjął do komunii, żeby potem nikt w szkole ich nie wytykał od „jehowych” no i żeby miały droższe prezenty od drugich i nie czuły się gorsze. sami tez chodzą „dla ludzi, bo co ludzie powiedzą” przyznają się do tego że boją się opinii. chociaż są szczerzy to fakt. Ale tamci ludzie u których boją się ich opinii także by nie chodzili ale tez się boją. Co za paranoja. Faktycznie ten KRK to wynalazek iście szatanski. Trzyma Polaków w niesamowitych więzach i ignoracji. Przynajmniej u mnie na wiosce tak jest. Dobrze wiedzą co się dzieje w kościele, bo na szczescie media to dobrze nagłasniają a jesli nie słyszą to dlatego że nie chcą lub nie interesuje ich to lub nie czują związku ze swoim kościołem bo oni chodzą dla Boga (sami sobie przeczą). Ja się cieszę ze nie chodziłam do kościoła katolickiego, bo fakt czułam się trochę inna i odtrącona, ale wcale nie gorsza na szczęscie. No i przynajmniej nie dałam się zmanipulować tej sekcie.

   3. No masz racje Magdo tylko kurcze….To co napisalas……Nie dziwi Cie to jak mozna byc az tak nie rozumnym? Przeciez to jest najzwyklejsza lekcja obserwacji a pozniej wyciągnięcie wnioskow ….morał jest krotki: księża to ufoludki spod ciemnej budki. P.s Katolicy… Sama w sobie ta nazwa nie jest jakos bardziej piekna od …….. 😉

    1. „Indoktrynacja – proces korzystający z propagandy w celu wpajania określonych ideologii, poglądów lub przekonań.”
     Robią to od wieków. Papiestwo jest mistrzem w te klocki. Nie dziw się więc, że pod tak długim czasie, to co głoszą, stało się „prawdą”. Poza tym (na ogół) ludzie są leniwi, przyjmują opinie i narrację innych, bo to nie wymaga wysiłku. To dotyczy zresztą nie tylko krk ale także innych religii. 🙁
     A tak na marginesie „katolicki” znaczy powszechny. Osobiście nie czepiałabym się słowa „katolicki”, a raczej tego przed „rzymsko” .

     1. to indoktrynacja mówi że katolicki znaczy powszechny bo ludzie lubią iść za tłumem, gdyż wtedy spada z nich odpowiedzialność i czują ze słusznie robią. prawdziwe znaczenie słowa katolicki jest natomiast inne. katolicki jak sama pochodzi od kata, bo w swoich „najświetniejszych” czasach katowali księża ludzi i palili na stosach i torturowali co trzeba przypominać na każdym kroku gdyż historia lubi się powtarzać.

      1. Oooo kurde o.O Milka! Ja piernicze. Dokladnie tak o tym myslalem. Dlaczego o tym myślalem nawet tego nie sprawdzajac? Bog tez do nas mówi! W jezyku angielskim jest Cat co znaczy kot…. hm ciekawe ciekawe. Dzieki: D

      2. Milka, to jest tzw. społeczny dowód słuszności. Ludzie mają tendencję iść bezwiednie za większością. Myślą, że większość nie może się mylić. Niestety w rzeczywistości jest odwrotnie i większość się myli, potwierdza to też Pismo Święte.

 25. Pastwicie sie nad Kosciolem ale watykan jest masonski od soboru vaticanum 2 a ten ktory atakujecie podszywa sie tylko pod Kosciol katolicki ktory jest ten wlasciwy. No jesli nie to ktory

  1. a inkwizycja była za którego soboru?
   no i kto mordowal reformatorów?
   za ktorego soboru skupowano grzechy za pieniadze?

  2. Robert z czym/kim Ty chcesz walczyc? hehe. POZNASZ prawde a prawda Cie wyzwoli.

   1. Rpbert, jakieś 2-3 lata temu myślałem identycznie, że kościół rzymski pobłądził w XX w., ale kiedyś rzeczywiście reprezentował Jezusa. Jednak jak dasz sobie czas, trochę zgłębisz temat odkładając na bok uprzedzenia, choćby odnosząc się do tych pytań Detektywa, to prędzej czy później dojdziesz do wniosku, że Watykan był tworem diabła od samego początku swego istnienia.

  3. Właściwy jest Jezus Chrystus i jego słowo zawarte w Biblii. Tacy ludzie tworzą kościół. A nie jakieś katolicyzmy, protestantyzmy, jehowi czy Bóg wie co. Po co komu religia?

 26. Prędzej słońce zgaśnie niż polo/brazylo/meksyko/filipinokatolik itd. myśleć zacznie…

  1. Niestety większość zapewne umrze jako modlący się do Maryi parafianie, ale głęboko wierzę, że w tej rzeszy ludzi zwiedzionych PAN wybrał sobie jednostki takie, jak my, które nie pomrą nie poznawszy prawdy o Watykanie.

 27. Świetny artykuł Piotrze .Tez zostałem tak nazwany tylko dlatego że czytam Biblię i próbowałem pokazywać niezgodności doktryn katolickich ze Słowem Bożym. Spotkałem się z totalnym brakiem zrozumienia i niechęcią katolików żeby poznawać prawdę, ale też strachem ze może runąć ich dotychczasowy światopogląd. Ksiądz wie lepiej to po co sprawdzać.
  Jakiś czas temu znalazłem ciekawy podcast na temat kultu Maryjnego i co o tym mówi ksiądz. Nagranie pochodzi ze strony Odwyk. Warto posłuchać:
  http://www.odwyk.com/martin-miazdzy-pawlukiewicza,1474

  1. No niestety, gdy wypychasz typowych katolików z ich strefy komfortu, to tak, jakbyś mówił zaszokowanym dzieciom, że św. Mikołaj nie istnieje. Atrakcyjne kłamstwo zostanie obnażone, runie autorytet kleru, iluzja pryśnie jak bańka mydlana. To zbyt niewygodne dla nich. Za wiele by zmieniło.

   1. Ja powiedziałem kiedyś rodzinie brata matki : Wy nie chcecie znać prawdy. Reakcja była następująca : Przestań pieprzyć, ale gdy byłem między izbami usłyszałem wuja mówiącego : Ja się boję { słowo klucz } z nim rozmawiać. Oni się po prostu boją światła od długotrwałego przebywania w ciemności.

 28. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego na lekcjach religii czy przygotowaniach do komunii czy bierzmowania nie uczą znajomości Biblii tylko przykazań (i to tych wymyślonych przez kościół + dekalog dla pozoru, oczywiście sfałszowany by hajs z obrazków się zgadzał) i jakichś ludzkich nauk?

  1. Właśnie, niby to oczywiste, ale jakby zastanowić się, czemu choćby dla zachowania pozorów nie każą przynosić Biblii na te lekcje… Myślę, że wedle ich rozumowania tyle zachodu nie jest potrzebne. Oni mają nas za tak otumanionych i bezbronnych wobec ich fałszu, że nie muszą aż tak się wysilać, by wymagać Biblii.

 29. Krk to główny sprawca dziejowych nieszczęść Polski.

 30. nie jestem Świadkiem Jechowy, ale znam kilku ludzi z tego ugrupowania, nie pochwalam ich doktryny ale to bardzo mili i kulturalni ludzie.

  A co do katolików, to też nie chcę ich obrażać, bo też są różni, ale okres gimnazjum pamiętam jako piekło na ziemi (chociaż minęło już kilkanaście lat). Gdy przestałem chodzić na katolicką religię i jako jedyny chodziłem na etykę, w pierwszym momencie poczułem się „wyalienowany” (ale na szczęście nie przez wszystkich), najgorszym było to że prym w znęcaniu się nade mną (inaczej nazwać tego nie potrafię) wiedli dwaj ministranci, było nawet tak że czekając na autobus na przystanku rzucali we mnie kamykami z pobliskiego parkingu. Oni zawsze wraz ze swoją „paczką” mieli jedno miejsce gdzie przeważnie siedzieli podczas przerw, akurat w przejściu na stołówkę – czasami wolałem nie pójść na obiad i chodzić pół dnia głodnym niż tam iść – z dzisiejszego punktu widzenia nie mam do nich żadnych pretensji, tak zostali wychowani w przeczuciu własnej wyższości. Z drugiej strony dobrze że gimnazjum trwało tylko 3 lata, to co mi po nim pozostało to przede wszystkim umiejętność unikania „nieprzyjemnych sytuacji”, nie znoszę gdy ktoś się o coś kłóci zazwyczaj z błahego powodu, w pracy zawsze łagodzę „napięcia” jak już jakieś się zdarzą – tak wiec we wszystkim są jakieś pozytywy nawet jak w chwili obecnej tego niedostrzegany. 🙂

  1. a widzisz Angela teraz mi uświadomiłaś, że to był komplement wobec mojej osoby.
   że niby mam kocie ruchy.
   😀

   1. Miły, puchaty Mruczuś…
    ale pazurem tez drapnie…
    🙂
    A jak kot wierzy w Boga to gorszy i głupszy?
    Nigdy nie rozumiałam…

 31. Ciekawi mnie bardzo, jak to jest właściwie, jeżeli możemy być zbawieni z łaski, tylko z łaski, to nie będziemy sądzeni? Czy będziemy ? Albo jeżeli, załóżmy, gdzieś w jakiejś dżungli żyje sobie jakiś człowiek i nic nie wie o Bogu, o Jezusie, to jeżeli jest dobrym człowiekiem, kocha i pomaga innym, chociaż nie zna Prawa, też będzie zbawiony? Czy nie? Bo jeśli nie, to to chyba zaprzecza Bożej miłości wobec człowieka. Żyje sobie jakiś szaman i nie ma pojęcia o Bogu żadnego. Nikt mu o Nim nie mówił. Umiera. I co?

  1. Dobre pytanie Manna.
   Często tez sobie i Bogu przede wszystkim je zadawałam (czasem w dalszym ciągu to czynię) i wiesz do czego ostatecznie doszłam?
   Po prostu gdy nie mamy jednoznacznej odpowiedzi na nasze dylematy pozostaje nam tylko jedno.
   Zaufać po prostu Panu Jezusowi. On jest Miłością i Sprawiedliwością i w to musimy wierzyć i o tym pamiętać.
   Każdy będzie przez Niego potraktowany sprawiedliwie i to będzie Jego sprawiedliwość a nie taka z ludzkiego punktu widzenia.
   Tak to widzę w wielkim skrócie 🙂

   1. Nie ma odpowiedzi i zostaje tylko wiara. Nie wiemy tego i nie możemy wyjaśnić. Na takiej zasadzie też przyjmujemy Pismo. Na zasadzie wiary. Po czym odróżnić które jest natchnione, a które nie? Te, które mamy w obecnej postaci jest właściwe? Przecież spisywali je ludzie. W przeciągu stuleci. Mogli coś źle przekazać. Albo usunąć. Albo wymyślić. Autorstwo Ewangelii przypisuje się danym postaciom. Ale pewności 100 % nie ma. Zostaje więc wiara. Rzeczy duchowe. A w tym łatwo się pogubić.

  2. W Sodomie i Gomorze ludzie byli niewierzący. Bóg szukał choć 10 sprawiedliwych.
   Przed przejęciem Ziemi obiecanej Izraelici wymordowali Kananejczyków oraz ich dzieci.

   jesteśmy skażeni grzechem, ale to Jezus nas obmył z grzechów w swej krwi.
   Nikt skażony nie dostanie się do królestwa niebieskiego.

   1. No dobra, ale zakładam, że oni o Bogu wiedzieli i sobie wybrali co im się podobało. A taki człowiek nie wie o Nim nic, może nawet nie wiedzieć, że z chrześcijańskiego punktu widzenia postępuje źle i co wtedy? Wszyscy jesteśmy skażeni grzechem, ale niektórzy mogą sobie z tego nie zdawać sprawy. A skoro Jezus umarł za wszystkich, to czemu nie wszyscy o tym wiedzą? to w takim razie nie zostaną zbawieni? Ja nie oczekuję odpowiedzi, bo jej się udzielić nie da. Prawda jest taka, że nie wiemy.

 32. Dobry mocny i solidny wpis oby więcej takich 🙂 Akurat wracając z Polski czytałem sobie w samolocie Mateusza i mocno utkwił mi w pamięci fragment o ślepcu prowadzącym ślepca i wiadomo jak skończą obaj 😛 Kolejny przykład na to, że w życiu przypadki nie istnieją. Po wylądowaniu właśnie czytałem już ten wpis. Coby nie przedłużać ostatnio kobieta która jest matką mojego dziecka po oglądnięciu zdjęć z chrztu stwierdziła że tak chrzczą jehowcy i czy ja jestem jehowym czy ewangelikiem zielonoświątkowcem czy kim? No to tłumacze za kogo się uważam 🙂 I w odp słyszę „to kim ja ku… z Liwią (imię mojej córy) jestem??!” Odpowiedziałem jesteście Katoliczkami 🙂 Cisza i zaraz – ” Kim był ten facet co was chrzcił i ile za to wziął?” No kopara mi opadała ot wychodzi tradycyjna katolicka mentalność, służalczość czy jak to nazwać? Ile za to wziął?? Hehe dobrze szkolą ludzi za każdy „sakrament” trzeba smarować! Ile się musiałem natłumaczyć żeby wyjaśnić. Podobnie w domu starałem się zaszczepić jakieś ziarno ciekawości by sięgnęli w stronę Biblii. Coś tam zagaiłem z mamą i w pewnym momencie mówi” jakbym tak wszystko czytała to przestała bym chodzić do spowiedzi” Spytałem więc ” a po co chodzisz”? Cisza. Tłumaczyłem dlaczego sobota nie niedziela i komu oddają cześć w niedzielę i nic. Ciężko naprawdę ciężko jest zaintonować rozmowę na „te tematy” by nie być posądzonym o sekciarstwo czy też nie być uznanym za świra a w pewnych środowiskach nawet za opętanego! Starałem się wzbudzić jakąkolwiek ciekawość czy też niepewność ale nie wiem czy mi się to udało 🙁 Propaganda jaką są atakowani zewsząd jest po prostu nie do zniesienia dla mnie! Dla przykładu biorąc w rękę książkę kulinarną napisaną przez jakąś tam zakonnicę czytam sobie te przepisy. a tam frykasy takie; że aż ślinka cieknie i potem się dziwią że ledwo wiążą koniec z końcem 😛 Zamykam książkę a na okładce uśmiechnięta „siostrzyczka” z jakimś medalikiem. Przyglądam się baczniej i co widzę symbol solarny Baala! I wszystko jasne.

  1. ” ” Kim był ten facet co was chrzcił i ile za to wziął?”

   Hahaha może przy nastepnym zjeździe dam hasło reklamowe:

   „Promocja – chrzest za darmo dla pierwszych 10 osób”. 🙂

   1. Reszta… co łaska… ale nie mniej niż 500…

    1. Angela, Ty to masz głowę do interesu. Czynię Ciem moja sekretarką i zarazem dyr ds finansów
     😀

     1. To 500+ to bardzo ostatnimi czasy popularne, powszechne (katolickie 😛 ) hasło 🙂 Nie do śmiechu mi jednak gdy widzę jak rodzicom odbierane są dzieci i przekazywane tzw. rodzinnym domom dziecka! Stać bydlaków by płacić na te dzieci „opiekunom” ale by rodzinom ubogim (rodzicom), które kochają swe dzieciaczki nad życie dać tą kasę to już nie! Co oni wyprawiają z tymi dziećmi to już koszmar! Te słowa tyczą właśnie takich „opiekunów” nie wszystkich ale znaczącej zapewne większości:”Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza.” Kamień u szyi i do dna!

  2. „Tłumaczyłem dlaczego sobota nie niedziela i komu oddają cześć w niedzielę i nic”. Ale czemu uważasz, że oddają cześć komuś innemu niż Jezusowi? Przecież ja tez kiedys chodziłam do kościoła i tam modliłam się. Dla Boga. Ja tam szłam Go szukać. I tak, znajdowałam Go. Chciałam oddawać chwałę Jemu. Może nie w sposób doskonały, ale przecież widział (i widzi) moje serce i wiedział, że to szczera miłość, szczere pragnienie. Czasem poprzez kazania odpowiadał na moje pytania. Czytałam też Biblię, szukałam. Widzę w kościele katolickim wiele zakłamania, ale mimo tego, przecież ludzie tam chodzą, żeby się modlić do Boga. Szukają z Nim kontaktu. Oddają Mu cześć. Nie chodziliśmy tam dla szatana. Chyba że ci się tak wydaje. Ja nie po to tam chodziłam. I wiem, że nie po to tam chodzą osoby, które znam. Szabat wypada w sobotę. Ale czy mamy pewność, że to właśnie ten dzień powinniśmy święcić? Absolutną? A jeżeli świętujemy niedzielę na cześć Pana, to czy źle czynimy? Skoro odrzucamy kościół katolicki i tradycje, to nie powinniśmy też obchodzić świąt państwowych, ani czuć przynależności do narodu. Bo naszym domem nie jest świat. I wiem, że katolicy wielu rzeczy nie widzą, wielu nie chcą odrzucić, ale trudno. Ja nie czuję się tak pewna, by ich oceniać. Możemy wszyscy zobaczyć, co pisze w Biblii, bo to jest prawda, która się nie zmienia. A jednak każdy może zinterpretować to inaczej. Jest jasno napisane, że to grzech? Dobrze. Więc nie czyń tego. Ale nie oczekuj od innych, że też przestaną, bo mają wolną wolę i mogą wybrać. Jeśli trwają w grzechu, możesz im mówić, żeby przestali, ale ostatecznie wolę wymagać najpierw od siebie. A jeśli to spełnię, to i tak trudno mi ingerować w życie innych, jeżeli nie mam pewności, czy tego chce ode mnie Bóg. Wolę raczej milczeć i dawać im przykład niż napominać i wytykać błędy, gdy tego nie chcą. Jeśli będą chcieli wyjść z kk to wyjdą, jeśli nie, to ja na to nic nie poradzę. To ich wybór. Mam Jezusa i to mi wystarcza.

   1. Pisząc kogo czczą w niedzielę miałem na myśli solarnego jegomościa Baala czy jak go tam zwali przez wieki. Nie wiem jakiego Jezusa większość wielbi w KRK ale na pewno tego wiszącego na krzyżu, martwego co widać w każdym kościele. Też chodziłem do kościoła i też modliłem się do Boga modlitwami wyuczonymi klepiąc zdrowaśki itp wyuczone frazesy które z prawdziwą modlitwą miały niewiele wspólnego i większość modli się w ten sam sposób uznając iż jest to jedyna słuszna forma modlitwy!. Przyznałaś sama iż szabat wypada w sobotę a czy mamy pewność by ten dzień święcić? Otóż absolutną pewność:”Przez sześć dni wykonywać się będzie pracę, a w dniu siódmym będziecie mieli święty sabat całkowitego odpoczynku dla Pana; każdy, kto w nim będzie wykonywał pracę, poniesie śmierć.” Jeśli świętujecie niedzielę to już wspominałem oddajecie cześć komu innemu. Sam przez ostatnie lata „ryłem” jak koń w każdą sobotę i uważam iz poniosłem śmierć oczywiście nie w sensie fizycznym 😛 ale duchowym a moje życie uległo rozsypce. Ojciec jednak w swej mądrości wskazał mi drogę którą powinienem podążać by odbić się od tego dna którego sięgnąłem. Nie oceniam nikogo pragnę tylko by otworzyli oczy i skierowali się ku drodze prawdy. KRK jest pełen „tradycji” a prawda jest gdzieś upchana po kątach. Wiem, że każdy ma wolna wolę ale to żadna wymówka by przebywać w błogiej nieświadomości i lenistwie umysłowym.

  3. Moja mama i siostra najbardziej troszczyły się o moje finanse, gdy powiedziałam im, że chodzę na nabożeństwa do zboru baptystów 🙂 Boją się, żebym nie miała zbyt szerokiego gestu. Jak się ostatnio zapytały, jak było w kościele to powiedziałam parę słów, i dodałam, że na końcu zawsze czeka notariusz i Ci co jeszcze nie przepisali mieszkania na społeczność, mogą to zrobić 🙂

 33. system krk jest taki no „pyszny” : my byliśmi pierwsi, Biblia od nas, my mamy sukcesora apostołów, my tradycje, my widzialny kościół triumfujący etc – a co na to Słowo Boże- „pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi”

 34. Problemem jest u katolików myślenie instytucjonalne – kościół który ma swoje państwo materialne jest bardziej wiarygodny dla nich niż kościół bogaty w duchu a niemający dużo wpływów.
  No i na ziemi nie istnieje taki kościół, który nauczałby idealnej doktryny. Można mówić o nauczaniu bardziej lub mniej bliskim Biblii.

  1. Jakby ksiądz jeździł gruchotem to nikt by go nie szanował.

   1. święcą u was samochody na życzenie?

 35. Pióro (a raczej klawiatura 😛 ) płonie w mych dłoniach czuję potrzebę kolejnego wpisu w temacie! Potraktujcie mnie łagodnie i nie miejcie za złe, że tak tu „płodzę” ale odnośnie „ciemnogrodu” naszła mnie jeszcze jedna refleksja. Jak zapewne niektórzy już wiedzą mieszkam w krainie gdzie stąpać można po niedźwiadkach choć zapewne do najmilszych doświadczeń tego zaliczyć nie można 🙂 Nie próbowałem i póki co nie zamierzam. Do czego zmierzam jednak. Podkarpacie jeden z ostatnich bastionów, katolicyzmu gdzie owieczki ślepo podążają za głosem swych pasterzy (zwodzicieli) bez cienia jakiejkolwiek wątpliwości. Piękny pod względem krajobrazowym obszar zamieszkały przez smutnych ludzi. Ileż to widziałem pięknych,urodziwych, zjawiskowych wręcz twarzyczek dziewcząt i kobiet, w których widać było jednocześnie smutek i pustkę. Długo nie byłem w rodzinnych stronach ale ta pustka, która bije z ludzkich twarzy mnie przeraża. Każdy gdzieś biegnie ale nikt nie wie dokąd i po co?! Ludzie świadomie oddali się galopowi i nie wyobrażają sobie nawet tego jak ich życie wyglądałoby gdyby znów zaczęli spacerować.

  1. Paradoksalnie podkarpackie zacofanie pozytywnie wpływa na naturę. Bieszczady w przeciwieństwie do Podhala są jeszcze dziewicze.
   Tak więc są pewne plusy 🙂

   1. Być może nigdy nie byłem w polskich górach więc nie wiem co tam się wyprawia 🙂 Wiem tylko, że katują biedne koniki dla frajdy turystów. Bieszczady fakt są dzikie – wilcy, dziki, niedźwiadki no i najgorsze z tego zwierzyńca – węże! Nie pogniewałbym się gdyby Noe po prostu o nich zapomniał 😛 Najgorsze jest jednak to, że nie wiem kto bardziej dziki człek czy zwierz?

    1. Katują katują. Szedlem sobie nad Morskie OKO(lucifera hihi) i kierowca trafił niestety na mnie. Typowy Mirek Handlarz z wonsem albo z wąsem…..Nie chcial chłop zawrócić to dostał reprymende.

   2. Jak ze wszystkim: są plusy dodatnie i plusy ujemne… 🙂

    1. widzem że Angela nadrabia zaleglości 🙂

     1. Trochę, alem brak mi skupienia…

 36. Jedno jest pewne: Jak już przejrzysz na oczy, to już ich nie zamkniesz.

  1. znak 666 pokazany przez polskiego biskupa stare, ale może komuś otworzy oczy https://youtu.be/wqKFylXGyss.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish