Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy.

 

 

tymoteusza

 

 

Zaktualizowane: 21 listopada 2015 - 18:33

7 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Ostatnio się nad tym zastanawiałem. Właściwie to nic nie mamy. Jak już, to mamy chwilowo pożyczone, i w każdej chwili możemy to wszystko stracić. Niektórzy pewnie tracą w tej chwili.

  1. dokładnie…
   jesteśmy jedynie szafarzami tego co dostaliśmy od Boga

   1. Ale w zabieganiu łatwo przyćmić tą świadomość.

 2. Nic nie przynieśliśmy i nic nie wyniesiemy, dlatego głupstwem jest gonić za dobrami tego świata…

  Ew. Mateusza 6
  „(24)Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.”

  Nie musimy się martwić rzeczami materialnymi, gdyż nasz wspaniały Bóg jest Bogiem zaopatrującym. Jest to jedna z Bożych obietnic dla nas…że jeśli będziemy trwać w Jezusie Chrystusie to On się o nas zatroszczy:

  Filipian 4,19:
  „Bóg mój wspaniałomyślnie zaspokoi WSZELKĄ waszą potrzebę w Chrystusie Jezusie”.

  Mateusza 6:
  „(25)Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? (26) Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?
  (31) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? (32) Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. (33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.”

  Mamy potwierdzenie tych słów także w Ew. Jana 15,7:
  „Jeżeli będziecie złączeni ze Mną i moje słowa w was pozostaną, proście, o co chcecie, a prośba wasza zostanie spełniona”.

  Jezus był złączony z Bogiem i wszystko co robił było wolą Boga. Dlatego o co poprosił, to otrzymywał. Także rzeczy materialne, jak w Mat 14,15-21 gdy pomodlił się o rozmnożenie chlebów i ryb.

  A i czy izraelici nie otrzymywali co dzień manny z nieba?

  Nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi o tzw. ewangelię sukcesu, która jest wypaczeniem obietnicy Bożej.

  Pamiętajmy o okazaniu wdzięczności naszemu Bogu za wszelkie otrzymane dobro, gdyż „Każde dobro i wszelki dar doskonały przychodzą [do nas] z góry od Ojca światłości” (Jakuba 1,17).
  „Zawsze za wszystko dziękujcie Bogu i Ojcu w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa”.(Efez.5,20)

  Jemu chwała i uwielbienie 🙂

  Od siebie napiszę, że od kiedy oddałam swoje życie Panu Bogu przestałam zupełnie myśleć o takich sprawach materialnych jak np. żeby pójść na zakupy i kupić sobie coś nowego do ubrania. Boję się trochę o siebie, że obudzę się któregoś dnia i ubierając się nie znajdę żadnej skarpetki bez dziury 😉 to tak żartem 😉

 3. Hebrajczyków 13,5-6:


  Unikajcie chciwości, bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie – On sam bowiem powiedział:

  „Ani cię nie opuszczę,
  ani też cię nie zostawię”
  Będąc dobrej myśli, mówcie:
  „Pan jest mi obrońcą
  a nie będę się lękał,
  cóż mi zrobi człowiek?”

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish