Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

CHORWACJA – policja zatrzymuje ruch uliczny, aby uścisnąć dłoń protestującym. Nie daj się podzielić.

Chorwaci pochodzą z terenów Polski południowej. W przeciwieństwie do Polaków mają większe poczucie narodowości, tożsamości narodowej i być może wynika to z mniejszego wpływu Chazarii… My ich przyjęliśmy najlepiej w Europie i oni nas teraz bardzo nienawidzą.

 

 

Masońsko-chazarski system raduje się, kiedy lud się dzieli i wpada w gniew, kiedy dwie strony konfliktu podają sobie rękę.

Tym razem jeden z coraz bardziej licznych przykładów solidaryzmu policji z protestującymi:

 

 

„.CHORWACJA – policja zatrzymuje ruch uliczny, aby uścisnąć dłoń protestującym. Nie daj się podzielić. Czas stanąć #Razem. Paszporty szczepionek nie uwolnią cię, zawsze będą cię wiązać z kaprysami rządu. Trzymać. Twój. Linia…””

 

 

Kiedy byłem rok temu na proteście nad morzem podszedłem i jako jedyny podziękowałem  policji osobiście za to, że nie karali ludzi za brak masek i brak dystansu. Po prostu musiałem to zrobić.

 

 

Apelowałem o modlitwę za polską policję. Modlitwa ma duże znaczenie!

 

 

Poniżej wzruszający film z protestów:

 

 

 

Wiele rzeczy wydarzyć się musi, ale możemy wywalczyć modlitwą i walką informacyjną mniejsze obostrzenia.

Porównajcie sobie obostrzenia w Austrii, Australii i Polsce!

 

Przypominam z setny raz, że jest korelacja między odejściem od Prawa Bożego a uciskiem masońskim.

 

Zacznijcie czytać Słowo Boże, zbliżcie się do Boga a on zbliży się, pomoże Wam!

 

Jakuba 4:8 

Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego.

 

Ludzie chcą wolności, ale nie chcą wolności od grzechu.

Wyjdźcie z kościoła Rzymu, który jest jednym z głównych rozdających karty w tym kowikłamstwie.

 

 

I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
«Ludu mój, wyjdźcie z niej2,
byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli:
bo grzechy jej narosły – aż do nieba,
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała,
i za jej czyny oddajcie podwójnie:
w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie!
Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu,
tyle jej zadajcie katuszy i smutku!
Ponieważ mówi w swym sercu:
“Zasiadam jak królowa
i nie jestem wdową3,
i z pewnością nie zaznam żałoby”,
dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi:
śmierć i smutek, i głód;
i będzie ogniem spalona,
bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.

Ap 18

 

Bóg przez tę plandemię pokazuje wszelkie oszustwa, aby ludzie wyszli z Babilonu – systemu szatana, z Rzymu, z kultury Chazarii, a nie po to aby mogli nadal przesiadywać w pubach.

 

 

Zaktualizowane: 21 listopada 2021 - 09:57

1 Komentarz

Dodaj komentarz
  1. Boże Ojcze Wszechwładny błogosław owym ludziom i zachowaj ich od złego.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish