Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jedną z pierwszych decyzji Tuska jako premiera będzie legalizacja związków partnerskich.

 

“Lider PO Donald Tusk podczas Campusu Polska Przyszłości został zapytany przez jednego z uczestników: “Kiedy będę mógł wziąć ślub ze swoim chłopakiem?”. Tusk odparł, że jeżeli będzie stał na czele większości parlamentarnej, to jedną z pierwszych jego decyzji będzie zgoda na związki partnerskie.”

 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/zwiazki-partnerskie-pawel-kukiz-sklada-propozycje-dla-donalda-tuska/hwk5zqn,79cfc278

 

Mam świadomość, że jedną z oznak bycia nowoczesnym jest poparcie dla Sodomii, ale to nie jest nic nowoczesnego.

Takie podejście było całkowicie legalne w Sodomie i Gomorze, którą Jezus zniszczył.

 

 

Dlaczego Bóg zniszczył Sodomę? Ponieważ byli do tego stopnia zepsuci, że chcieli gwałcić nawet przybyszów tej samej płci.

 

Sodomici byli pochodzenia Kananejskiego, a Edomici wchodzili w związki z Kanejczykami jak i ludami tureckimi. Teraz oni rządzą.

 

„Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością.” 3 Moj 18,22

 

Tusk jak i całe PO są przedstawicielami prawa grzechu, czyli Bożego bezprawia. Módlmy się zatem, aby Bóg zawrócił polityków PO ze złej drogi a ich elektorat żeby był tak “nowoczesny”  jak Abraham za czasów Sodomy.

 

„Zresztą trzeba pamiętać, że prawa w ogóle są ustanowione nie dla tych, którzy żyją uczciwie, lecz dla tych, którzy źle czynią…; którzy dopuszczają się wszelkiego rodzaju rozpusty, uprawiają homoseksualizm, prowadzą handel niewolnikami, kłamią, składają fałszywe przysięgi i mają na sumieniu wiele innych występków sprzecznych ze zdrową nauką, stanowiącą treść przekazanej mi do głoszenia Dobrej Nowiny o Bogu, któremu należy się chwała i uwielbienie.” 1 Tym 1,9-11

 

Homoseksualiści jeśli się nie nawrócą wylądują w miejscu dla bezbożnych.

 

 

 „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,… nie odziedziczą królestwa Bożego.” 1 Kor 6,9

 

Jeną z oznak końca czasów są właśnie rządy Sodomy:

 

(28) Podobnie też było za dni Lota: Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali; (29) a w dniu kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. (30) Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi” Łk 17

 

Co powinieneś zrobić jeżeli jesteś homoseksualistą lub lesbijką?

 

Przyznaj, że popełniasz grzech, że przekraczasz Prawo Boga.

 

Obmyj mnie zupełnie z winy mojej I oczyść mnie z grzechu mego! Ja bowiem znam występki swoje I grzech mój zawsze jest przede mną.” Ps 51, 4-5

 

Bardzo tępy ten naród skoro po wyprzedaży Polski wybiera tych samych złodziei.

 

Mówi głupi w swoim sercu: «Nie ma Boga». Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nie ma takiego, co dobrze czyni. Ps 53

 

 

 

Updated: 15 września 2021 — 12:21

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: