Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kościół Zielonoświątkowy zachęca wiernych do szczepień. Kolejne wilki….

Kościoły biblijnej bestii są w formie. W zasadzie poniższy screen i news to tylko potwierdzenie prawdy biblijnej o nierządnicy i jej córkach prostytutkach:

 

sienna.waw.pl/2021/01/11/oswiadczenie-w-sprawie-szczepien-na-covid-19/.

 

 

Służby medyczne w naszym kraju rozpoczęły szczepienia przeciwko covid-19. Szanując wolność każdej osoby, chcemy – w duchu wzajemnej miłości bliźniego i tym samym odpowiedzialności za dobro wspólne – zachęcić wszystkich do zaufania lekarzom, zwłaszcza autorytetom w dziedzinie wirusologii i epidemiologii, którzy zgodnie wskazują, że solidarne zaszczepienie się większości z nas jest dostępną i realną drogą do zakończenia trwającej pandemii koronawirusa.

Codziennie dostrzegamy jak wiele osób cierpi bezpośrednio lub pośrednio z powodu tej choroby. Wiemy, że zakończenie pandemii przyczyni się do uratowania życia i zdrowia wielu osób, zwłaszcza w podeszłym wieku. Pozwoli też na powrót do normalności gospodarczej i społecznej, a wreszcie doprowadzi do wznowienia w pełni wszystkich naszych aktywności kościelnych i zborowych. Dlatego od szeregu miesięcy modlimy się do dobrego Boga o postawienie tamy trwającemu zagrożeniu. Ufamy, że może się to stać także przy wykorzystaniu dobrodziejstw płynących z nauk medycznych. Każdy z nas bowiem wielokrotnie doświadczył w swoim życiu Bożej interwencji, dokonującej się poprzez mądrość i umiejętności lekarzy. Jesteśmy Bogu za to wdzięczni.

Pastor Zboru Stołecznego Arkadiusz Kuczyński, Pastor – senior Edward Czajko, Pastor – senior Dawid Kulinicz, pastor pomocniczy Jacek Helman; Starsi Zboru: Bogna Kuczyńska, Anna Bajak, Paweł Biedziak, Krzysztof Szewczyk, Józef Skafiriak, Wiktoria Maciejewicz, Maciej Maciejewicz.  “

 

Pastorzy w służbie Rockefellera i Watykanu.

 

 

To, co się dzieje na świecie, ta plandemia to nic spontanicznego.

To kolosalna praca pastorów i księży na rzecz uśpienia wiernych, aby nie myśleli. Wcale nie trzeba telewizji. Wystarczy mieć władzę nad duszami.

 

Ci, którzy powinni strzec owieczki swoje – pasterze – pchają je do wilków lub sami są wilkami…

 

 

 

 

Updated: 12 września 2021 — 14:41

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: