Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Niech będzie wasze serce szczere wobec Pana, Boga naszego.

W przekładzie Biblii Gdańskiej cytat ten brzmi tak oto:

 

” (61) Niechże tedy będzie serce wasze doskonałe ku Panu, Bogu naszemu, abyście chodzili w wyrokach jego, a strzegli przykazań jego, jako i dnia dzisiejszego. “

 

Bóg oczekuje od nas pracy nad sobą, nad swoim sercem, które jest często zepsute i dlatego mam STRZEC  niczym strażnik przykazań Bożych i ustaw.

Obecna popkultura jest bezprawiem. Obecne religie są bezprawiem.

Nawet zbory ewangeliczne często odrzucają Prawo Boże tak jakby miało panować bezprawie, ale te same zbory ustawiają swoje doktryny. Zamieniają na swoje prawo. Dochodzi do tego, że protestanci, każda denominacja ma swój własny Talmud.

 

My wszyscy powinniśmy mieć ochocze serca do przestrzegania przykazań Bożych, a nie da się mieć takiego serca bez przyswajania Słowa Bożego.

 

Chwała Jezusowi.

 

Updated: 2 września 2021 — 07:26

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme