Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dzień uświęcony oddzielaj od innych dni.

Świeże przemyślenia.

Czwarte przykazanie dekalogu mówi nam:

 

11Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go.

 

Co oznacza że Bóg go poświęcił?

Z hebrajskiego święty oznacza oddzielony.

 

 

Dziś cały świat “świętuje’ niedzielę jako znak władzy religii chazarskiej.

Dzień święty święć – oddzielaj od bandyckiego systemu religijnego. Nie autoryzuj nierządnicy, ani bestii.

 

W myśl rozumienia hebrajskiego słowa święty , sunday nie jest oddzielony dla Boga.

Niedziela jest znakiem tego systemu, jest autoryzowaniem władzy i hegemonii Kościoła Rzymu.

 

Oddzieleniem jest sobota. To jest dzień święty, dzień oddzielenia.

Zauważmy, że większość państw na świecie (NWO) świętuje NIEDZIELĘ.

Nawet europejskie chazarskie rządy, które mylnie nazywane są “żydowskimi”. Gdyby były to judejskie rządy, to świętowana byłaby sobota.

Mówi się przecież że to Ż rządzą światem. Ale swietowana jest niedziela.

Wszyscy pastorzy wywodzący się z katolickiej i jezuickiej Odnowy w Duchu obchodzą dzień wolny w niedzielę.

 

 

Najbardziej zła organizacja na świecie promuje Sunday:

 

 

 

Chrześcijanie nominalni obchodzą, bo nie świętują niedzielę.

Inni zaś niedouczeni mówią, że szabat jest w Jezusie. Jeżeli szabat jest w Jezusie, to nie oddzielamy się żadnym dniem, ale mamy po prostu wolne w niedzielę….

Stawiam głęboki podział między mną a takimi chrześcijanami nominalnymi. Proszę nie czytywać mojego bloga, jeśli odrzucacie dekalog. Mam tutaj na myśli tych radykalistów odrzucających dekalog z 4 przykazaniem.  Jeśli wy radykalizujecie to ja też.

Notabene przeciwnicy dekalogu bardzo chętnie chłostają katolików przykazaniem drugim, a sami nie chcą przestrzegać czwartego. To jest szwedzki stół.

 

Szabat nie powinien być religijny. To dzień na wyciszenie, obcowanie z Bogiem, rodziną. Jak będzie trzeba to pójdę do apteki komuś pomóc. Jak będzie trzeba, to w zimę pomogę wyciągnąć komuś samochód z zaspy, gdyż  W SZABAT MOŻNA DOBRZE CZYNIĆ.

 

Szabat nie zbawia, czasem wprowadza w religijność, ale Szabat powoduje oddzielenie od systemu szatana.

 

 

Nie mam też problemu z zapaleniem gazu na potrawy itp.

Żyjemy nie w wydzielonym fizycznie królestwie, gdzie życie ustaje w sobotę, ale sobota jest najbardziej hałaśliwym dniem w tygodniu. Uruchamiane są kosiarki u sąsiadów, odkurzacze, pralk itd

Rockowy zespół lat 80ych śpiewał:  gdyby nie sobota, każdy dzień taki sam by był, zrobmy wiec balange jakiej nie przeżył nikt . Niech sąsiedzi walą do drzwi.

To niedzielne popołudnie jest czasem wyciszenia.

 

 

Ty możesz świętować szabat, oddzielać się od innych, ale prąd płynie w gniazdkach, elektrownia pracuje, lodówka działa. Trzeba się w tym znaleźć. To nie nasz system.

 

Oddzielenie pokazuje innym naszą opozycję w stosunku do tego systemu. To wymaga większej odwagi i jest się narażonym na ostracyzm społeczny. Obchodzącym wolną niedzielę jest łatwiej, lżej.

 

Jednak najważniejszym w tym wszystkim jest oddzielenie się od grzechu czego wszystkim nam życzę zarówno oddzielającym się Szabatem jak i tym nie oddzielającym się.

 

Szabat to dzień przypominający także o 1000  letnim , siódmym tysiącleciu z Jezusem….

 

Chwała Jezusowi Panu Szabatu za Jego dzień oddzielający.

 

 

 

Updated: 28 sierpnia 2021 — 11:19

1 Comment

Add a Comment
  1. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Dziękuję serdecznie za twą pracę. Bóg zapłać.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme