Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

“Aby wasza wiara nie wypływała z ludzkiej mądrości, ale z mocy Bożej.”

Chrześcijaństwo jest dosyć złożoną mozaiką ludzi. Jest mieszanką pogaństwa i prawdziwej wiary i powinniśmy się nauczyć to rozróżniać.

 

Apostoł Paweł rozróżnił wierzących na działających w oparciu o mądrość ludzką i o filozofię.

 

(4) Moja mowa i nauczanie nie opierały się na przekonywających słowach mądrości, lecz na okazaniu ducha i mocy, (5) aby wasza wiara nie wypływała z ludzkiej mądrości, ale z mocy Bożej. (6) Głosimy wprawdzie mądrość, lecz wśród dojrzałych duchowo. Nie jest to jednak mądrość zgodna z pojęciami tego świata lub jego władców, którzy przemijają.”.

 

Plandemia była testem na prawdziwą wiarę, a raczej wstępem do czegoś większego. Masa księży i pastorów nie zdała egzaminów a zapewne głosili mądre kazania…….

 

Głoszenie Słowa nie powinno wypływać z mądrości ludzkiej, lecz z mocy Bożej.

Piotr apostoł był rybakiem, a więc kimś w tamtym świecie bardzo niskiego statusu, stanu, a jednak dzięki niemu nawracali się Judejczycy. Dlaczego? Dlatego, że nie skończył teologii, ale poznał Jezusa.

Dzisiejszy Jezus jest dla jednych albo tylko miłością, albo surowym Bogiem Starego Testamentu a tak naprawdę Jezus jest i miłością i sprawiedliwością.

Nie znając Jezusa nie przekonasz ani jednej osoby do Boga.

 

“A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i tego, którego posłałeś, Jezusa Mesjasza.” Jana 17.3

 

Księża głoszą ciekawe kazania, ale nie poznali Jezusa, gdyż uprawiają kult maryjny a teraz dodatkowo nakłaniają do dźgania.

To jest inny Jezus.

Pastorzy podobnie, tkwią w ekumenii, gdyż nie poznali Jezusa i Jego sprawiedliwości.

To są pewne uogólnienia dotyczące tych wymienionych.

 

Mądrość ludzka to także antypawłowy gnostycyzm.

Moc Boża to głoszenie sprawiające przemianę umysłu, a nie nakarmienie swojej pychy wiedzą. To moc powodująca metanoię (nawrócenie).

 

To się tyczy również jutuberów i blogerów biblijnych. Jeśli danego ewangelizatora internetowego praca, misja nie powoduje nawrócenia się, to jest to zły owoc.

 

W Polsce mamy ewangalikalizm bez mocy i gdyby nie ewangelizatorzy internetowi, to byłoby jeszcze mniej.

 

Część pastorów z kolei zbiera lub zgarnia  ludzi nawracających się przez internet nie mając żadnego udziału w ewangelizowaniu.

 

Mądrość ludzi to filozofia ludzka a mądrość Boża to wszechobecny wszędzie Jezus, którego nie można zamykać w kościele. Jezus jest tam gdzie mówimy o szczepionkach i Jezus jest tam gdzie mówi się o Afganistanie, LGBT, i wszystkim innym.

 

 Głosimy wprawdzie mądrość, lecz wśród dojrzałych duchowo. Nie jest to jednak mądrość zgodna z pojęciami tego świata lub jego władców, którzy przemijają.

 

Nie jest to mądrość osób z tego świata jak Pawlikowskiej czy Gretkowskiej, czy jakiegoś aktora, ale mądrość dojrzałych duchowo.

 

(7) Głosimy bowiem mądrość Bożą pełną tajemnic i ukrytą, którą Bóg już przed wiekami przeznaczył ku naszej chwale. (8)Tej mądrości nie pojął nikt z władców tego świata, bo gdyby ją byli pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. (9) My głosimy mądrość, o której napisano: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, czego serce człowieka nie zdołało pojąć, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują

 

Mądrość Boża to Jezus Chrystus. Cała księga Przysłów mówi o mądrości czyli Jezusie. Mądrość ukryta przed wiekami, dawno przed przyjściem Jezusa ku naszej chwale. To Chrystus jest naszą Chwałą.

Chwała wg SJP to:

1. «powszechne uznanie, cześć»
2. «chluba, ozdoba»
3. «zaszczyt, honor
Jezus jest naszą chwała, gdyż to jemu należy się uznanie, honor i Nim możemy się chlubić.

głosimy mądrość, o której napisano: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, czego serce człowieka nie zdołało pojąć, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują

 

Co zostało dla nas przygotowane?

  1. Usprawiedliwienie
  2. Uświęcenie.
  3. Chwała.

 

Usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów przez ofiarę Jezusa. Każdy, kto oddał lub odda swoje życie Jezusowi otrzymuje nowe życie i choćby nie wiem jak diabeł przez innych ludzi przypominał o tych grzechach, to jesteśmy dla Boga jak czysta kartka papieru.

 

“Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. 19 Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. 20 Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi” Iz 1

 

 

Jesteśmy uświęceni dzięki wpływowi Słowa Bożego i posłuszeństwu Słowu.

Nie da się być oddzielonym (uświęconym)  i żyć tak jak świat.

 

Mamy chwałę czyli zaszczyt nazywać się dziećmi Bożymi.

 

to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują…

 

Prawdziwi Izraelici musieli przestrzegać Prawo Boże, my chcemy to robić, ale to tez nie wystarczy.

“Nikt nie przyjdzie do mnie, dopóki nie pociągnie Go Ojciec”.

 

Mnie pociągnęło piękno charakteru Boga, Jego miłosierdzie i sprawiedliwość.

Nie wystarczy więc być posłusznym Bogu. Nie jesteśmy zbawieni z uczynków. Uczynki to owoc wiary.

Bóg chce głębokiej relacji i dlatego eklezja Jezusa zwana jest oblubienicą a Jezus oblubieńcem, Musi zaistnieć więc miłość jak między parą zakochanych.

Dobry pasterz życie daje za owce….

 

 

To nie jest religia. To jest miłość.

Kochać Boga to kierować całym sobą.

 

(30) I będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy i ze wszystkich myśli, i ze wszystkich sił.  Mk 12

 

I znowu kłania się ten znienawidzony ST:

 

(4) Słuchaj Izraelu! Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jedyny! (5) Będziesz miłował swego Boga Jahwe z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich swoich sił. (6) Niechaj słowa, które ja dziś nakazuję tobie, pozostaną w twym sercu. (7) Wpajaj je też swoim synom, mówiąc o nich, kiedy przebywasz w domu i kiedy jesteś w drodze, kiedy się kładziesz i gdy wstajesz. Pwt Pr 6

 

Kochać Boga całym sercem to myśleć o nim cały czas, o tym jaki jest dobry, jak wspaniałe jest Jego Prawo.

 

(1) Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców, (2) Lecz ma upodobanie w Prawie Pana I Prawo jego rozważa dniem i nocą. (3) Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się. ” Ps 1

 

Oto moc Boża: upodobanie w Prawie Boga, nie w tradycji i naukach ludzkich. To odwaga odejścia od wszelkiego zła, nie tylko w sobie, ale i od nauk religijnych.

Apostołowie głosili z mocą. Efekt był nie do powtórzenia w tych czasach.

To kapłani doprowadzili do sytuacji, że Jezus jest kimś nierealnym, a przecież jest we wszystkim.

Głoszenie  z mocą będzie skutkować nawracaniem ludzi od złych czynów i tradycji.

Od kościołów ludzie odchodzą. To jest właśnie brak mocy Bożej.

 

 

Chwała Bogu w imię Jezusa.

 

 

Zaktualizowane: 27 sierpnia 2021 - 22:45

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish