Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Abraham, Melchizedek i Sodoma symbolem tych czasów.

Zakupiłem sobie kolejny przekład biblii i wiecie jak to jest – za każdym razem nowe odkrycie.

Jednak to odsłonięcie prawdy jest wyjątkowe, gdyż nie mógłbym wpaść na nie jeszcze 3-5 lat temu ze względu na specyfikę  czasów obecnych.

 

W 14 rozdziale księgi Rodzaju, od 17 wersu dowiadujemy się, że król Sodomy wyszedł na spotkanie Abramowi do Doliny Królewskiej. Ta wspaniała symbolika pokazuje nam nie tylko w jakim momencie teraz jesteśmy, ale daje cudowną nadzieję na te złe czasy.

 

Nagle ni stąd ni z owąd pojawia się Melchizedek król Szalemu.

Dokładnie wtedy, kiedy król Sodomy ma spotkać się z Abramem – Bożym wybrańcem.

Jeśli spojrzymy na te czasy, to my potomkowie Abrahama z obietnicy i wiary, jesteśmy dokładnie w Sodomie i Jezus, którego uosobieniem  był Melchizedek – niektórzy uważają, że był nim sam Jezus – powiedział czym będą się charakteryzować czasy ostateczne:

 

(28) Podobnie też było za dni Lota: Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali; (29) a w dniu kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. (30) Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. (31) Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać; a kto będzie na polu, podobnie, niechaj nie wraca. (32) Wspomnijcie żonę Lota. (33) Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je.”

 

Ewidentnie mamy do czynienia  z dniami Sodomy. Małżeństwa homo, kościoły protestanckie udzielają ślubów parom tej samej płci, część kościoła Rzymu popiera LGBT.

 

W tej relacji Abarama symbolizującego każdego wierzącego  z Królem Sodomy pojawia się Melchizedek. Z naciskiem na pojawia.

Imię to oznaczało “Moim Królem Sprawiedliwość”.

 

 

Na próżno szukać sprawiedliwości w obecnej Sodomie.

 

Całe ONZ jest podbudową rządów Sodomy… a więc kto jest tą Sprawiedliwością?

 

Melchizedek, to on  był królem Szalemu. Szalem oznacza “pokój“.

Znamy arabskie powiedzenie Salam Alejkum – pokój z wami.

Szalom….

To jest Szalomem.

Nie pokój jaki daje świat…

 

 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!
 Jana 14

 

Melchizedek arcykapłan (archetyp Jezusa) przychodzi do Abrama tuż przed spotkaniem z królem Sodomy.

Skąd  znamy  poniższą sytuację?

 

Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego.

 

 

 

Ano z tej oto historii:

 

A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. (27) Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; (28) albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Mt 26

 

 

Melchizedek jako kapłan Boga najwyższego Król Sprawiedliwości, Król Pokoju przychodzi z chlebem i winem i błogosławi Abramowi:

 

“Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi! (20) I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje! “

 

Jezus przyszedł tuż przed spotkaniem z królem Sodomy.

Dzisiaj żyjemy w czasach Sodomy,  tuż przed przyjściem Antychrysta (króla Sodomy) i ponownie Jezus pojawia się z błogosławieństwem odpuszczenia grzechów i … RATUNKIEM.

Abram złożył ofiarę z dziesięciny jako akt wiary.

My dzisiaj również musimy dać swoją dziesięcinę, do której możemy zaliczyć oddanie wszelkich bożków, zwłaszcza mamony, gdyż to strach o  jutro ma swoje podłoże w trosce o byt, finansach.

 

Po spotkaniu Abrama z Melchizedekiem przyszedł król Sodomy proponując Abramowi zatrzymanie dobytku z Sodomy, czyli na dzień dzisiejszy tych wszystkich rzeczy materialnych i kulturowych jakie oferuje Neo Sodoma.

Oni chcą nas przekupić czymś, co wiedzą że i tak spłonie.

Bezmyślni ludzie biorą udział w loteriach, dają się dźgnąć o wczasy, tak jakby Bóg nie potrafił się zatroszczyć o ich odpoczynek.

Bo aktor Sodomy tak mówi?

 

Bo muzyk Sodomy tak mówi?

 

 

 

Abram jednak wybiera chleb i wino, czyli ciało Jezusa jakim  jest Słowo Boże i kielich wina nowego przymierza.

Ludzkość właśnie zostaje postawiona w sytuacji wyboru: albo chleb i wino albo dobytek Sodomy.

 

Chcesz być na Titanicu czy na Arce Noego?

 

Albo cudowne i drogo obkupione przywitanie przez króla Jezusa Chrystusa albo zbytki tego świata: nowoczesne technologie, chipowanie, mRNA itd.

 

Melchizedek pojawił się nagle, tuż przed spotkaniem z królem Sodomy i teraz Jezus poprzez wszystkich ewangelizatorów takich jak jak np ja i wielu innych, czy poprzez ten cichy głos, poprzez sumienie pojawia się tuż przed ofertą od króla Sodomy.

 

Co zrobił Abram?

Ofiarował dziesięcinę ze wszystkiego. Tak dokładnie  jest napisane: ze wszystkiego.

 

“A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego.

 

Na dzień dzisiejszy dziesięcinę: ze zdrowia, pieniędzy, pracy, rodziny itd.

Wszystkiego.

 

Jezu,  kochany Królu Pokoju, Ty ofiarowałeś mi swoją krew i swoje ciało zanim ja mogłem dać Tobie marną dziesięcinę, wyrzekam się Sodomy w Twoje imię, ze względu na Twój charakter.

Tak powinien powiedzieć każdy wierzący.

Tak zrobił Abram:

 

21) Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama: Daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek! (22) Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy: Podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi,(23) że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie, abyś nie mógł powiedzieć: To ja wzbogaciłem Abrama. (24) Nie chcę nic, oprócz tego, co spożyli słudzy oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną, Anerowi, Eszkolowi i Mamremu; niech oni wezmą swój dział.”

 

To Jezus daje zaopatrzenie. Każdemu inne, ale daje.

My nie potrzebujemy tych nowoczesności, tych zbytków. Teraz zamykają stadiony, teatry, kina dla niezaszczepionych. Mogą zamykać.

 

My nie chcemy ani nitki, ani rzemyka sandałów od tego systemu Sodomy.

 

My wiemy jak Sodoma skończy:

 

 

(24) Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba, (25) i zniszczył owe miasta i cały okrąg, i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. (26) Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. (27) Abraham zaś, wstawszy wcześnie rano, udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem. (28) I spojrzawszy na Sodomę i Gomorę, i na całą tę okolicę, ujrzał, że dym wznosił się z ziemi, jak dym z pieca. (29) A Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama i ocalił Lota od zagłady, gdy niszczył miasta, w których mieszkał Lot. “

 

Niestety dojdzie do tego, że nasi rodzice, mężowie, żony, dzieci obejrzą się za Sodomą i …zginą.

Zostali przez nas ostrzeżeni.

 

 Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. (25) Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? (26) Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych” Łk 

 

Melchizedek był król Szalemu. Szalem  jest ponoć skróconym archaizmem od Jeruszalem.

 

(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.
(Apokalipsa (Objawienie) 21:2)”

 

 

I tej obietnicy się trzymajmy choćby nie wiem co.

Król nadchodzi!

Chwała Bogu w imię Jezusa Chrystusa.

 

 

 

 

 

Zaktualizowane: 6 lipca 2021 - 08:23

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish