Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Angielski Kościół Metodystyczny głosuje za zatwierdzeniem małżeństw homoseksualnych.

Był czas, że zdarzały się komentarze hejtujuące moje artykuły obnażające protestantyzm. Prawda jednak jak oliwa wychodzi na jaw i już nikt nie ma wątpliwości czym jest większość denominacji protestanckich. One nie tylko są córami Rzymu, ale są zarządzane przez Judejczyków, którzy Judejczykami nie są ale synagogą szatana. Wszystko jest kwestią wiedzy.

 

 

 

Praktyki homoseksualne były standardem w Sodomie i Gomorze. Mieszkańcy tych krain byli Kananejczykami. Tak samo jak królowa Jezebel. Znając także historię Chazarów i Edomitów wiemy, że połączyli oni swoje siły z potomkami Ismaela – Arabami (islamem).

Czy zauważyliście, że islam nie podnosi larum wobec postępującej Sodomii?

Oni są jedno z Żydami.

Wszystkie denominacje są pod kontrolą Nierządnicy (Rzymu) i bestii (Żydów).

Dlatego wcale nie dziwi mnie fakt, iż baptyści (część) w USA, Metodyści w UK legalizują związki homo. Wszystkie denominacje są syjonistyczne a pierwszy światowy kongres Aliansu Ewangelicznego odbył się w budynku masonerii. Fakt, który można wygooglować.

 

Tylko człowiek nieświadomy lub letni pozostaje w takich kościołach (nazwa sztuczna i wymyślona), tak samo jak katolicy pozostają w swej religii bo nie wypada opuścić dla Boga religii dziadków i babć.

Żeby kogoś nie urazić to pozostanę…

Ale najbardziej urażonym jest Bóg.

 

Kościół Metodystyczny Zjednoczonego Królestwa przyjął rezolucje zatwierdzające błogosławieństwo związków osób tej samej płci i uznanie par żyjących w konkubinacie. Londyńska Konferencja Metodystyczna ogłosiła w środę, że głosowała za potwierdzeniem rezolucji na spotkaniu, które odbyło się w Birmingham.

 

 

„Raport na temat małżeństwa i związków „Bóg w miłości jednoczy nas” został przyjęty przez Konferencję w 2019 r., a lokalne synody okręgowe zostały poproszone o rozważenie tymczasowych rezolucji i złożenie sprawozdania na tegoroczną konferencję” – szczegółowe oświadczenie. „Konferencja otrzymała raport z wyników lokalnej konferencji, z którego wynikało, że 29 z 30 synodów potwierdziło poparcie dla tymczasowych rezolucji”.

Konferencja przegłosowała 256–45 głosów, aby umożliwić ministrom przeprowadzanie ceremonii ślubnych osób tej samej płci i aby kościoły były miejscami takich nabożeństw. Ks. Sonia Hicks, nowa przewodnicząca konferencji, stwierdziła w oświadczeniu, że debata nad rezolucjami „odbyła się z łaską i wzajemnym szacunkiem”.

 

Te 45 głosów to właśnie tacy po środku. Są nadal w kościele bestii i nierządnicy ale widzą to zło.

Ale przyjdzie czas na wypalanie w piecu

 

Powiem Wam, napiszę, że nie znoszę takiego patetycznego bełkotu:

 

“„Kiedy idziemy razem naprzód po tym historycznym dniu dla naszego Kościoła, musimy pamiętać, aby nadal trzymać się nawzajem w modlitwie i wspierać się nawzajem, szanując nasze różnice” – powiedział Hicks. Jeśli chodzi o współżycie, konferencja zatwierdziła rezolucję stwierdzającą, że „uznaje, że miłość Boża jest obecna” albo „poprzez nieformalne współżycie, albo bardziej formalne zobowiązanie podjęte publicznie”.”

 

„Jako Kościół pragniemy celebrować, że miłość Boża jest obecna w tych okolicznościach, nawet jeśli ta łaska nie jest odpowiedziana lub nawet nie rozpoznana przez zainteresowane osoby” – kontynuowała rezolucja. „Kościół ma zatem ważne powołanie, by wskazywać na obecność Bożej miłości w takich relacjach i zachęcać ludzi do odpowiedzi na nią w odnawianiu i pogłębianiu (wszelkimi środkami) ich zaangażowania”. Wielebny David Hull, przewodniczący Methodist Evangelicals Together, grupy, która sprzeciwiała się rezolucjom, nazwał to „bardzo smutnym dniem dla Kościoła Metodystycznego”

 

źródło: ChristianPost.

 

Pamiętam jak w pierwszym zborze, do którego uczęszczałem starszy powiedział mi “nie interesuj się polityką – to jest świat”.

W ten sposób członkowie wszystkich denominacji żyją w błogiej niewiedzy.

 

 Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, 29 lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki4 i wygubił wszystkich; 30 tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.” Łk 17

 

To jest ten czas.

Niektórzy doznają szoku wobec tego typu newsów, ale dla mnie to tylko konsekwencja. Kościoły nie nauczają uświęcania, nie wskazują kto jest biblijną bestią, nie mówią kto jest uzurpatorskim państwem Boga.

 

Niebawem będzie sąd nad letniością. Nad ludźmi dla których budynek, instytucją jest cenniejsza niż Bóg..

 

 Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Mt 7

 

 

Updated: 1 lipca 2021 — 08:53

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: