Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

“Ja jestem tym, który daje pomyślność i dopuszcza niepowodzenie”. Izajasza 45.

 

Bóg jest Panem (władcą) wszystkiego. Jeśli sobie to uświadomimy, lżej będzie nam znieść nie tylko własne uciski, ale i to, co nadchodzi; inwigilacja, kryzys, choroby, śmierć członków rodziny.

Bóg nad wszystkim czuwa.

Dlaczego Bóg dopuszcza działanie ludzi szatana na świecie i kłamstwo o właściwościach leczniczych tego eksperymentu medycznego jakim są dźgania?

 

Wolna wola jaką dał nam Bóg nie jest jedyną przyczyną takiego stanu rzeczy. To przez wolną wolę ludzie oddali szatanowi i jego sługom ziemię.

Bóg dopuszcza ten ucisk aby choć część się nawróciła. Pamiętam jak na początku plandemii ludzie dziękowali mi za filmy, za to, że byłem narzędziem Boga w ich nawróceniu.

Jeszcze raz podkreślam to, co wałkuję: to jest czas łaski, czyli możliwości nawrócenia.

Na tym właśnie polega Boża miłość, że daje wszystkim czas i okazję do stania się Jego dziećmi. Daje nam sposobność do metanoi i  dopuszcza okoliczności sprzyjające uratowaniu ludzi od śmierci drugiej.

Nam się wydaje, że to szatan tylko rządzi a Bóg jest na dalszym planie. Takiemu przekonaniu sprzyja zbytnia koncentracja na spiskach. O ja jak jest źle, lockdown, kryzys, bezrobocie, inflacja, sataniści się ujawniają i nie ma tego wszystkiego końca.

 

 

30 Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha
i odnawiasz oblicze ziemi.
31 Niech chwała Pana trwa na wieki:
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
32 Na ziemię patrzy, a ona drży;
dotyka gór, a one dymią” Psalm 104

 

To się właśnie dzieje.

 

 

 

Bóg czuwa i widzi zło.

Jak wspomniałem Bóg dopuszcza uciski w życiu wierzących, aby ci, wyrobili sobie mięśnia duchowe i zdawali się tylko na niego.

 

Nie mięśni bez napięcia.

 

 

To jest także chrzest Duchem Świętym. Chrztem Hioba.

Może Ty akurat przeżywasz Szanowny Bracie i Siostro trudności. Jeśli tak, to witamy na siłowni Jezusa Chrystusa, który nigdy nie opuszcza.

 

15 Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli
i myślenie godne tego, co mi dano!
On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości,
i tym, który mędrcom nadaje kierunek.” Mądrości 7.

 

Cytat tytułowy z Izajasza pochodzi z rozdziału, który zaczyna się od nazwania Cyrusa króla Persji, który więził Izraelitów pomazańcem.  

Bóg nazwał króla przetrzymującego Izraelitów pomazańcem.

Pokierował pogańskim królem aby wyzwolić Judejczyków. Dopuścił do niewoli Judejczyków aby się nawrócili, aby zapragnęli Boga. Gdyby nie zapragnęli nadal ze swojej woli tkwiliby w poddaństwie jako niewolnicy.

Tak i teraz ma wszystko pod kontrolą i jeśli będziemy mu posłuszni to:

 

“Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza. (5) W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia – lecącej strzały, (6) ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe. (7) Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka” 

Ps 91

 

Chwała Bogu w imię Jezusa.

 

 

 

Updated: 11 czerwca 2021 — 18:19

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: