Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Prośba o modlitwę za mamę Magduli.

Proszę o modlitwę  wstawienniczą za mamę Magduli jest w ciężkim stanie jej życie przy tym jest zagrożone, ma nadciśnienie płucne, niedotlenienie i niewydolność serca nie może dostać się do poradni pulmonologicznej, przy wezwaniu pogotowania odmówiono przyjazdu ze jeszcze takie ciśnienie nie jest złe. Prosimy aby z Bożą pomocą mogła trafić na leczenie tego nadciśnienia płucnego, żeby spotkało ją chociaż trochę emaptii i zrozumienia, aby Pan poruszył serca ludzi ze służby zdrowia by mogła mieć zapewnioną odpowiednią pomoc medyczną. A przede wszystkim aby Pan okazał jej swoją łaskę i miłosierdzie skruszył serce i pociągnął do Siebie, przebaczył grzechy i zbawił jej duszę, i dał jej jeszcze szansę i odsunął w czasie jej odejście by mogła żyć  dzięki Jego łasce. A także proszę za Magdę o siły aby mogła być wystarczającym wsparciem dla mamy w tym trudnym czasie, aby dzięki łasce Pan przygotował jej serce, dał jej pokrzepienie jak i  pokój.

Ta za Magduli mamę i ją niech Pan Jezus Chrystus przyniesie swój pokój do ich domu..
Przesłała siostrzyczka Lena.

Updated: 8 kwietnia 2021 — 18:56

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: