Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Szabat ZNAKIEM między Bogiem a Jego ludem.

 

Jak wiemy światem rządzi Rzym z papieżem na czele. Ten sam Rzym, który dekretem cesarza Konstantyna zamienił odpoczynek sobotni na niedzielny.

Dlatego ZNAKIEM  oddzielenia od Rzymu jest właśnie szabat:

 

 

 Zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem Ja Pan, który was poświęcam.
     Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. 
Księga Wyjścia 31.

Ja się oddzielam od imperium Rzymu, które to właśnie jest dyrygentem tej plandemii.

Święty z hebrajskiego to oddzielony. (hebr. qodesz lub kodesz oznacza „oddzielony”).

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty

 

 

„Powiedział tak: Czwarta bestia – to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw; pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i zetrze. (…)
Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego,
będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo(…)”
Daniela 7:23-25

 

“Najwcześniejszą formę celebrowania niedzieli jako prawną powinność zapoczątkowała konstytucja Konstantyna w 321r. zarządzając, aby wszystkie sądy, mieszkańcy miast oraz warsztaty znajdowały się w stanie spoczynku w niedziele (venerabili die solis)”
Encyclopedia Britannica, 11 edycja, art. “Niedziela”

 

Niedziela, jako dzień wolny od pracy i święto chrześcijańskie została ustanowiona świętem państwowym w 321 roku n.e. przez cesarza Konstantyn

Europejska tradycja pozachrześcijańska, również rzymska, łączyła ten dzień z kultem Słońca lub Mitry, czego liczne pozostałości znajdują się po dziś dzień w wielu językach. ‛Dzień Słońca’: np. łac. dies Solis, ang. Sunday, niem. Sonntag.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela

 

 

Wiele się mówi o Lutrze, ale mało kto zna niemieckiego teologa Andreasa Karlstada , który popierał częściowo Lutra.

 

Ale Karlstad w przeciwieństwie do Lutra przekonywał go aby do reformacji włączyć również biblijny sabat; lecz Luter myślał, że niedziela przyprowadzi więcej ludzi do ruchu protestanckiego. Luter mówi o Karlstadzie: „Jeśli Karlstad ma nadal pisać o szabacie, niedziela musiałaby ustąpić, a sabat – właściwa sobota – musiałaby być przestrzegana” („Przeciwko niebieskim prorokom”).

 

 

“Obchodzenie niedzieli przez Protestantów jest hołdem, który płacą oni autorytetowi Kościoła Katolickiego”
Francuskim biskup Monsignor Louis Segur, Wyrażając się jasno o współczesnym Protestantyzmie (1868), str. 213

 

Luter poszedł na ustępstwa, co ciągną niby protestanckie denominacje oddane Rzymowi w ekumenii.

 

Szabat upamiętnia także stworzenie świata co jest antytezą dla ewolucji.

 

 

(1) Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. (2) I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. (3) I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Rodzaju 3

 

 

 

Tak więc Szabat jest dla Izrae-ELITY Bożej.

 

Spokojnego Szabatu pełnego wyciszenia i kontaktu z Bogiem życzę wszystkim świętującym ten dzień.

 

 

Zaktualizowane: 12 lutego 2021 - 18:00

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish