Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kiedy powiecie tej górze: Unieś się i rzuć się do morza – to tak się stanie.

Zostałem poproszony o wytłumaczenie tej części 21 rozdziału Dobrej Wiadomości wg Mateusza:

 

(21) A Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam: Jeśli będziecie mieli wiarę niezachwianą, zrobicie nie tylko to, [co zrobiłem] z tą figą, ale kiedy powiecie tej górze: Unieś się i rzuć się do morza – to tak się stanie. (22) I wszystko, o co poprosicie, modląc się z wiarą, otrzymacie.”

 

 

 

Przedstawię Wam zatem moje zrozumienie.

Tysiące razy się modliłem, aczkolwiek nie zawsze były to modlitwy z wiarą. Zwłaszcza na początku, zwłaszcza podczas ucisków.

Wypowiadałem raczej formułki “Boże proszę o to i tamto”

Jednak w duchu popełniałem grzech głównie przeciw sobie – powątpiewałem.

Jezus powiedział uczniom, że każdą trudność można pokonać wiarą. Usunięcie góry oznacza możliwość pokonania lub usunięcia wszelkich trudności i prób, do zniesienia których mieliby znosić w głoszeniu ewangelii. Jest to metafora pokonania problemów.

 

Kiedy czytamy Pismo bardzo ważny jest kontekst.

Przed instrukcją odnoszącą się do wiary uczniowie zauważyli uschniętą figę:

 

Zobaczywszy to uczniowie mówili zdziwieni: Dlaczego ta figa natychmiast uschła?

 

Jeszcze wcześniej Jezus przeklął drzewko:

 

 

A ujrzawszy przy drodze drzewo figowe, podszedł do niego, ale nic na nim nie znalazł oprócz liści. I mówi mu: Już nigdy nie wydasz owocu. I figa natychmiast uschła.

 

Dlaczego figa uschła? Powodem takiego stanu rzeczy było symboliczne ukazanie stanu wiary faryzeuszy.

Jeszcze wcześniej była taka sytuacja:

 

 (15) Arcykapłani zaś i nauczyciele Pisma ujrzawszy zdumiewające czyny, których dokonał, i dzieci wołające głośno: Hosanna Synowi Dawidowemu, oburzyli się. (16) I powiedzieli Mu: Czy słyszysz, co one wołają? 

 

 

Faryzeusze nie wierzyli w cuda dokonane przez Jezusa.

Po tej scenie Jezus przeklął drzewo, które uschło.

Następnie nasz Król ponownie miał scysję z obłudnikami:

 

Kiedy wszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi [ludu], pytając: Jakim prawem to czynisz i kto Ci dał to prawo? 

 

Po prostu chcieli zdyskredytować Jezusa podważając Jego możliwość nauczania i kompetencje. Jezus nie miał zezwolenia udzielonego mu przez autorytety religijne co ma miejsce do dzisiaj w katolicyzmie. W kościele katolickim nauczać mogą tylko kapłani namaszczeni po szkole teologicznej. Później apostołowie prości ludzie, robili to samo co Jezusa. Bez udzielenia im zezwolenia od kapłanów nauczali ludy.

 

W ten sposób według mojej oceny przesłanie tej części ewangelii jest dwuznaczne.

Z jednej strony Jezus mówi o sile wiary, która może góry przenosić,  pod warunkiem, że dana  osoba nie ma wątpliwości w sercu tak jak jest to u Marka:

 

Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: “Podnieś się i rzuć się w morze”, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. 24 Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. 25 A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze

 

Z drugiej strony skoro sytuacja z drzewkiem była otoczona spotkaniami z faryzeuszami dowodzi, że mamy moc burzenia warowni religijnych.

Uschnięte drzewo figowe było proroctwem, które się wypełniło.

Jerozolima została zniszczona a wraz z nią cały system religijny. Niestety ten system został przeniesiony do Rzymu co trwa do dzisiaj w kościele katolickim.

 

 

Na pewno nie jest tak, jak to przedstawia ewangelia sukcesu, że możemy prosić o rzeczy łechtające naszą cielesność i to wszystko mieć. Tak czy owak to Bóg decyduje gdzie trafią nasze modlitwy.

 

Bóg oczekuje od nas przede wszystkim wiary w moc burzenia dzieł diabła, a nie wiary w spełnianie naszych zachcianek.

Drzewo było w umyśle Chrystusa symbolem narodu/państwa żydowskiego, uosobieniem  religii  bez owoców prawdziwej pobożności.

Bóg na ziemi wiedział doskonale, że czymś absolutnie pierwszorzędnym jest pokonanie systemu deprawacji. Systemu, który z kolei powoduje złe życie.

 

kiedy powiecie tej górze: Unieś się i rzuć się do morza – to tak się stanie.”

 

Góra symbolizowała władzę. Ta władza została zniszczona.

Teraz ten cytat może mieć odniesienie do nakazu dźgania w rękę  w szkołach, w pracy itd.

Na tym etapie już wierzący mają okazje się przeciwstawić górze!

Wyrywając ją z korzeniami. Modlitwa sprawiedliwego może wiele.

 

Najpierw zdrowa nauka, a w dalszej kolejności błogosławieństwa.

W dobrych sprawach nie możemy mieć wątpliwości.

 

 

Chwała Jezusowi.

 

 

 

Updated: 22 stycznia 2021 — 19:12

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: