Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kiedy przeciwne Bogu marionetkowe rządy wzbudzają w ludziach strach i lęk.

Obecne marionetkowe rządy będące pod wpływem jezuitów i słusznych i ich liczne organizacje masońskie wprowadziły ludzkość w strach i lęk.

 

 

Niestety garstka boi się gniewu Bożego, gdyż nauczeni oszukańczymi naukami księży lub zwodniczych pastorów uważają, że nic nie muszą robić już więcej.

 

(10) Wejdź między skały, ukryj się w prochu ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię.
(Księga Izajasza 2:10)

 

Zastanówcie się nad tym cytatem…

 

Na początku plandemi mówiłem w filmach, że Bóg w swoim miłosierdziu dał ludziom czas na nawrócenie. Tak też się stało, a wiem to dzięki komentarzom pod moimi filmami, w których widzowie dziękowali mi pisząc swoje mini świadectwa nawrócenia dzięki moim filmom.

Bóg przedłuża ten czas, ale niewielki procent przychodzi do Jedynego Ratownika jakim jest Jezus Chrystus.

 

 to mówi Pan Zastępów: Oto poślę między nich miecz, głód i zarazę; postąpię z nimi tak, jak z zepsutymi figami, które są tak niedobre, że się nie nadają do jedzenia. (18) Będę ich ścigał mieczem, głodem, zarazą; uczynię ich przedmiotem zgrozy dla wszystkich królestw ziemi, przedmiotem klątwy, postrachu, pośmiewiska i urągowiska między wszystkimi narodami, wśród których ich rozproszyłem, (19) za to, że nie słuchali moich słów – wyrocznia Pana – chociaż posyłałem im swoje sługi, proroków, nieustannie, a oni nie chcieli słuchać – wyrocznia Pana. (
(Księga Jeremiasza 29:18)

 

Ludzkość boi się bardzo o jutro, o dochody, o dzieci, rodzinę, boi się chorób i ogólnie przyszłości. Bóg na to pozwala dla dobra ludzkości, aby ta zawróciła ze złej drogi.

Jednak ludzie mają tak zatwardziałe serca, nawet teraz w obliczu kryzysu, tyrani, nie chcą słuchać Słowa Bożego (biblii), jak Bóg do nich mówi.

 

..za to, że nie słuchali moich słów – wyrocznia Pana –

 

Pisuję ja i nagrywam i jest takich osób w necie jeszcze trochę. Cała reszta wierzących czasem wręcz błaga swoje otoczenie aby przyszli do Boga..

 

chociaż posyłałem im swoje sługi, proroków, nieustannie, a oni nie chcieli słuchać.

 

Mimo to, wszyscy moi bracia i siostry są pośród swej rodziny i znajomych przedmiotem drwin i szydery. Wyżerka na święta (nie) Bożego Narodzenia ok, ale mowa o Słowie nie…

 

Mało tego, część letnich chrześcijan ożeniona ze światem, grająca w gry komputerowe namiętnie, bawiąca się tym światem, nie chce być posłuszna Słowu Bożemu.

 

Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Jakuba 4.

 

Nie porzucą kultu maryjnego katolicy i wolą słuchać człowieka np Dominika Chmielewskiego niż Boga…

 

Niestety część nie zna pojęcia cudzołożenia, ale słowo to tyczy się głównie cudzołożenia względem Boga. Gros pastorów zapewne nigdy nie zdradziła żony. Jednak zdradza ze światem, z systemem bestii, poprzez ekumenizm…

Tacy ludzie są w królestwie, ale wroga Boga.

Jeśli jesteś pod rządami Jezusa Chrystusa, to strach jest Ci obcy. Ty boisz się Boga. Chcesz dobiec do mety.

 

 Kim jest człowiek, co się boi Pana? Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać. (13) Będzie on przebywał wśród szczęścia, a jego potomstwo posiądzie ziemię. (14) Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją, i powierza im swoje przymierze. Psalm 25.

 

Drżenie o zbawienie sprawia, że prawdziwie wierzący boi się Boga, a nie kryzysu, śmierci itp.

 

(2) W prawości żyje, kto boi się Pana, człowiek dróg krętych Nim gardzi.
(Księga Przysłów 14:2)

 

Zwodzący i zwiedzeni mówią, że już Boga w NT nie powinniśmy się bać. Nie słuchajcie tych ludzi. Ślepi przewodnicy ślepych..

 

(5) I wyszedł głos od tronu, mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!
(Apokalipsa (Objawienie) 19:5)

 

(35) Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.
(Dzieje Apostolskie 10:35)
(16) Wstał więc Paweł i skinąwszy ręką, przemówił: Słuchajcie, Izraelici i wy, którzy boicie się Boga!
(Dzieje Apostolskie 13:16)

 

W chrześcijańskim internecie jest wiele podłości, ludzie nie potrafią w miłości rozmawiać ze sobą, upominać. To jest brak bojaźni Bożej..

Co więc mają robić Chrystusowcy?

(Łk 21,34-36)
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Módlmy się słowami z Estery:

 

(17) O Boże potężny nad wszystkimi, wysłuchaj głosu pozbawionych nadziei i wyratuj nas z ręki niegodziwych, mnie zaś uwolnij od mego lęku.

(Księga Estery 4:17)

 

Nie zapominajmy także o ofiarach. Bywają tacy wierzący, którzy myślą, że nie trzeba już składać ofiar…

 

Złóżcie należne ofiary i miejcie w Panu nadzieję!
(Księga Psalmów 4:6)

Prawo Boże nadal obowiązuje. System lewicki, kapłański jest już przeszłością. Jak więc składać ofiary?
Odpowiedź jest umiejscowiona w księdze Izajasza, gdzie Bóg skarcił uczynkowość, religijność:

 

Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań… Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. (14) Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić! (15) Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi.

 

 

Niektórzy błądzący uważają, że na podstawie tego fragmentu Pisma nie należy świętować szabatu, ale kilka rozdziałów w dalej Bóg tego wymaga. Jak więc to rozumieć? Bóg nienawidzi religijności, opierania się na rytuałach: świętuje szabat, chodzę do kościoła, itd.

Nasz Pan klarownie wyjaśnił czego żąda:

 

Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! (17) Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! (18) Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! – mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna.

 

Bóg chce abyśmy innym przebaczali, żebyśmy modlili się o naszych wrogów, pomagali potrzebującym. To jest prawdziwa ofiara…
Jezus wczoraj i dziś ten sam.

 

“Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.” Mt 25

 

To nie są różni Bogowie.

 

Na koniec:

 

(3) Izraelu, złóż w Panu nadzieję odtąd i aż na wieki! Psalm 131

 

To my jesteśmy obecnie Izraelem, wszczepieni w korzeń.
Jesteśmy wszczepieni w Jezusa jak w krzew winny.

 

(4) Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą!
(Księga Izajasza 26:4)

 

 

Pan Jezus Chrystus jest skałą.

Niech Wam Bóg Ojciec Błogosławi przez Jezusa Chrystusa.

 

Updated: 12 stycznia 2021 — 23:53

2 komentarze

Add a Comment
 1. Bardzo dobry komentarz. W obecnych czasach i sytuacji, roztropnym jest trzymać są słów Św.Piotra 4:11. Jeźli kto mówi, niech mówi jako wyroki Boże,

  W uzupełnieniu Ps.4:6, Ps.25 i Księgi Przysłów 14:2
  Przyp.Sal.9:10. Początek mądrości jest bojaźń Pańska,

  Ludzie boją się zagrożeń tego świata, a nie boją się Boga. Nie boją się Boga, gdyż nie szukają Go. Wolą czynić ofiary “na tacę”, niż czynić miłosierdzie i sprawiedliwość.

  Oz.6:6 (Mat.9:13). Bo miłosierdzia chcę, a nie ofiary, a znajomości Bożej więcej, niż całopalenia.
  Oz. 12:6 Ty więc nawróć się do swego Boga, przestrzegaj miłosierdzia i sądu i oczekuj swego Boga nieustannie.

 2. To jest paradoks, że ludzie boją się stworzenia a nie Stwórcy. Boją się i nie chcą wyjść ze swojego konformizmu, materializmu, hedonizmu, namiętności cielesnych, wygodnictwa. Weszli do klatki, którą stworzył im ten świat. I nie mają zamiaru wyjść. Jak już jakiś czas temu wspomniałeś Piotrze, bożkiem i źródłem prawdy jest 55 cali. Zamiast po Pismo, sięgają po pilota do tych 55 cali, albo telefon. Żyją w ciągłym stresie i boją się o przyszłość, o utratę tej klatki, tych sideł diabelskich, jak to nazwał ap. Paweł. Nas chrześcijan, w swoim kazaniu na wzgórzu (Mat.6) Pan Chrystus pocieszał takimi słowami:
  (24) Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. (25) Dlatego mówię wam: Nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? (26) Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz Ojciec niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? (27) I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? (28) A o ubranie dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani nie przędą. (29) A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany, jak jedna z nich. (30) Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? (31) Nie troszczcie się więc, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy? (32) Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. (33) Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. (34) Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swego utrapienia.

  Ludzie pomijają Boga, zawierzając swoją przyszłość politykom, czy też sobie samemu, wierząc w swoje siły i środki. Ludzkie, złudne przysłowie mówi; „Umiesz liczyć, licz na siebie”. Prorok Jeremiasz o takich ludziach mówił;
  Jer.17:5 Tak mówi PAN: Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od PANA odstępuje jego serce.

  My chrześcijanie powinnyśmy, takich ludzi w łagodnym tonie uświadamiać. Według zaleceń ap. Pawła;
  2Tym.2 (24) A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych; (25) Łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają; może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę; (26) Oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli.
  A jeżeli nie chcą nas słuchać, to módlmy się za tych ludzi.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: