Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Czym jest grzech? Jakie masz podejście: Prawo Boże Cię ogranicza czy daje wolność od grzechu?

Grzech w rozumieniu katolickim i religijnym protestanckim jest jak mandat wystawiony przez policjanta. To kara za przekroczenie prawa.
W rozumieniu biblijnym i Żywym Słowie Jezusie Chrystusie, grzech jest działaniem na niekorzyść siebie, swej rodziny i ranieniem Boga.
 
Dla przykładu, zakaz jedzenia nieczystej wieprzowiny ma swoje uzasadnienie, o którym Izraelici raczej nie wiedzieli. My dzisiaj wiemy, że świnia się nie poci, a więc zatrzymuje toksyny tak samo jak nieczyste owoce morzą są filtrami wód.
Obie grupy to odkurzacze. Świnie były odkurzaczami miast, a tzw owoce morza odkurzaczami mórz i oceanów.
Niestety religijni ludzie tego nie rozumieją.
Zgodnie ze słowami Jezus nie to jest nieczyste co wchodzi do człowieka przez usta ale to co wychodzi, czyli możesz nie jeść świni ale być łotrem i chamem bez miłosierdzia. Tak samo jak możesz uświęcać świnie, czy czynić czystym coś nieczystego i potępiać i osądzać innych.
Zakaz bez rozumienia intencji i motywacji Boga jest religią, a więc pochodzi od szatana. Zakazy w religiach są batami by kontrolować wiernych, kiedy dla Chrystusowców Prawo ograniczające  ich jest dobrem i troską Boga o swoje owieczki.
Dobry pasterz mówi “nie idź tam, bo spotka Cię coś złego”.
Wielu uważa się za wierzących a pomimo to ma brak przebaczenia. Pamiętać o krzywdach wolno. Ale nie opłaca się je rozpamiętywać i się tym karmić.
Czymś się karmisz tym jesteś. Kiedy karmisz się z się brakiem przebaczenia jesteś zgorzkniały, kwaśny i pełen zła. To działa na Twoją niekorzyść. Jest to grzech wprowadzający Cię w zły stan.
Paradoksalnie psychologia często leczy grzechy. Brak przebaczenia, złość są emocjami.
Żeby zobrazować Prawo Boże często sięgam do analogii kodeksu drogowego.
Człowiek religijny będzie jechał zgodnie z zasadami tam gdzie nie ma policji i fotoradarów lub inna grupa z tej kategorii będzie jechała przepisowo wszędzie ponieważ tak mówi prawo.
Człowiek narodzony na nowo nie będzie jechał 100km/h  przez teren miejski, tam gdzie jest wiele domów, szkoły, ludzie, pies może wyskoczyć.
Narodzony na nowo będzie chciał bezpiecznie dowieźć siebie i pasażerów oraz będzie miał na uwadze pieszych.
Łatwo się w tym pogubić, gdyż jeśli państwo wprowadzi nakaz szczepień “obowiązkowi”, religijni ludzie będą się szczepić bez względu na to, co ich bliscy później będą przeżywać w wyniku potencjalnych powikłań, czy dzieci stracą ojca, matkę.
Człowiek odpowiedzialny przed Bogiem i rodziną którą założył, albo się w jakiejś rodzinie urodził, będzie miał na względzie nie tylko siebie ale bliskich.
W ten sposób religijni “prawnicy” – podkreślam “religijni – łamią prawo miłosierdzia.
(12) Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności. (13) Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. (14) Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy /sama/ wiara zdoła go zbawić? Jakuba.
Bardzo nie lubię ludzi religijnych i czasem się o nich modlę, ale nienawidzę z nimi rozmawiać. Kocham ich, ale nienawidzę z nimi rozmawiać. Kocham miłością agape (nie zasłużoną).
Prawo religijne:
(1) Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. (2) A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. Marka 3
Prawo Jezusa:
On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Stań tu na środku! (4) A do nich powiedział: Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? Lecz oni milczeli. (5) Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. 
Dzisiejsze chrześcijaństwo również żywcem spaliło by na stosie kogoś kto się potyka, kto popełnia, popełnił błędy, choć sami mają okrutne i twarde serca żyjące z łaski….
Niestety część bezmyślnych i niedouczonych wierzących przywołuje ten wers i podobne wersety na potwierdzenie nieważności szabatu. problem w tym, że Jezusa nauczał  w szabat i przestrzegał całego Prawa Mojżeszowego.
Powyższy przykład miał tylko pokazać brak miłosierdzia i oparcie w prawie. Dzisiaj tymi prawnikami wbrew pozorom nie są zwolennicy Prawa Bożego, bo to jest dobre, ale fani łaski…
Tora to inaczej instrukcja, ale kogo to obchodzi czy są tam dobre dla człowieka instrukcje. T właśnie w księdze kapłańskiej jest zakaz uprawiania homoseksualizmu.
Religiant kobietę po przejściach skazałby na piekło. Ale Jezus:
 A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz. (J 8,1-11)
Może brałeś narkotyki, może zdradzałeś żonę,/męża, może okradałeś bliskich, może mówiłeś fałszywie przeciw bliźniemu swemu.
Idź i nie grzesz więcej.
Nie grzesz, gdyż grzech rani innych, Ciebie i Boga.
Przyjdź do Jezusa, wyznaj mu wszystkie swoje grzechy, które pamiętasz i żyj Słowem Bożym.
Jeśli więc jeszcze nie przyszedłeś/aś do Mesjasza Wybawiciela od grzechu i wszelkiego zła łącznie ze światem złych duchów, to zrób to jak najszybciej, bo ta INSTRUKCJA jaką daje Bóg jest dla Ciebie bardzo korzystna.
Tora jest niczym mapa podczas podróży w obcym państwie, jak nawigacja, którą reprezentuje Duch Święty. To ona Cię prowadzi.
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę” 1 Kor 6.
Niewola jest grzechem, a grzech bezPrawiem.
Jeśli w 2 przykazaniu nie można kłaniać się obrazom, to tylko dla Twego dobra:
“Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. 5Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; 6a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.” Wyj 20
Kult obrazów i ikon to kult demonów. To powoduje nieszczęścia. tak jak zawierzenie Polski Maryji spowodowało utratę suwerenności począwszy od pierwszych rozbiorów.
Nie musisz przestrzegać tej INSTRUKCJI,  ale możesz.
Błogosławię wszystkim czytelnikom w imię Jezusa Chrystusa. 🙂

Zaktualizowane: 13 stycznia 2021 - 12:56

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish