Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Według Watykanu Bóg się wycofuje.

 

 

Arcybiskup Watykanu Vincenzo Zani powiedział, że „nowy humanizm” papieża Franciszka koncentruje się na Bogu, który „stwarza, ale potem wycofuje się”.

 

WEDŁUG WATYKANU BÓG SIĘ WYCOFUJE!

 

Prałat Watykanu, którego zadaniem jest zorganizowanie Paktu Edukacji Globalnej, który ma zostać podpisany w Watykanie 14 maja, wyjaśnił wizję teologiczną leżącą u podstaw „nowego humanizmu” papieża Franciszka, w którym Bóg wycofuje się aby umożliwić ludziom wolność.

To jest to samo co głosi wielu pastorów masońskich. Wolność od prawa Bożego żeby wprowadzić zasady religijne, własne, skonstruowane pod system polityczny i korporacje a docelowo pod transhumanizm.

No własnie, A PROPOS HUMANIZMU,
sekretarz Kongregacji Edukacji Katolickiej, powiedział: „ papież, w przesłaniu, z którym zainicjował inicjatywę … nawiązuje do potrzeby wprowadzenia „nowego humanizmu” “.

 

 

 

Wizja arcybiskupa Zani jest NAWET sprzeczna z tradycyjnym katolickim rozumieniem wszechmocy Boga, która jest przyczyną, a nie przeszkodą dla ludzkiej wolności. Idea, że ​​działania Boga wykluczają działania jego stworzeń, jest charakterystyczna dla osiemnastowiecznej herezji deizmu, która wyznaje skończonego Boga „zegarmistrza”, który nie jest autorem rzeczywistości, ale potężnym agentem w tej samej rzeczywistości, co jego „stworzenia”. Przypominam, że Korwin Mike jest deistą..

Papież i jego otoczenie chcą po prostu zrobić kościół jeszcze bardziej katolicki(powszechny) DLA WSZYSTKICH I NA TYM MA POLEGAĆ GLOBALNY PAKT EDUKACYJNY.

 

Kościół ma być jeden dla wszystkich religii a Bóg ma stać się uniwersalny.

Istotnie pogański Rzym triumfuje. Ojciec święty, to bluźniercza nazwa papieża i ma swoje źródło w starożytności gdzie nazywano najwyższego kapłana Rzymu Pontifex maximus, dosłownie: najwyższy budowniczy mostów .

Rzym nie jest reaktywowany to pogańska i a więc przeciwna Bogu religia.

 

 

 

1 Comment

Add a Comment
  1. Znak czasu 🙂
    “Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, USTĄPI miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust5 i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.”

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: