Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Tajemny Plan przejęcia grup domowych już nie jest tajemnym. Związek służebny.

Jednego nie mogę odmówić p. Fabianowi: wiedzy biblijnej.

Problem w tym, że faryzeusze również ją mieli.

 

Długo wstrzymywałem się z publiczna oceną kanału Tajemny Plan. Wczoraj nadeszła jednak chwila, kiedy to otrzymałem informacje o planie p. Fabiana przejęcia grup domowych. Mało tego, ktoś inny w tymże dniu poinformował mnie o p Fabiana konszachtach.

 

Ale od początku.

 

W poniższym filmie p. Fabian zdradza tajemnicę przejęcia wszelkich grup domowych:

 

Powiedział on:

 

“41:48 “zakładamy związek służebny… jeżeli gdzieś powstają społeczności, które się nie mogą wpasować w inne kościoły tradycyjne, zapraszamy was abyście stały sie diakonia dla waszego miasta, ….która doprowadzi nas do pełnej jedności miastach..
Chcemy stworzyć konkretną ORGANIZACJĘ , grupę ludzi.
Pierwszym naszym celem jest powstanie jedności kościołów miast w Polsce”.”

“1:54:29 “mamy w Polsce wolność wyznań, ale ona musi być w podstawowej formie ZAREJESTROWANA” ”

1:54:54 zatem chcemy zarejestrować związek służebny jako związek wyznaniowy

 

Nazywając to związkiem służebnym sprytnie manipulując wersetami jakoby pojedynczy chrześcijanin nie mógł być usłużny wobec innych ludzi. Jakby ta służebność miała być tylko ograniczona do wspólnoty, jakby nie dało się służyć swojej ziemskiej rodzinie, pracodawcy, współpracownikom, sąsiadom.

Przede wszystkim jednak wywód p Fabiana eliminuje całkowicie wychowanie przez Ducha Świętego.

Pan Fabian zaczął jako niby były Jezuita (ponoć nie ma byłych jezuitów) i niezależny nauczyciel biblijny, który teraz proponuje zależność. Wcześniej był zależny od kościoła Rzymu, nagle przestał być zależny a teraz znów chce aby inni byli zależni. Czy nie wygląda to na przejęcie grup domowych? Dla mnie bez dwóch zdań oczywiście że tak.

 

Nauki p Fabiana jak większość nauk odsuwają na bok ważność Prawa Bożego co samo w sobie jest zwiedzeniem. Ja obserwowałem, który z moich znajomych delektuje się tymi naukami i zawsze okazywało się, że są to letni ludzie. Tacy rozhuśtani między nauczycielami i autorytetami co powoduje odsunięcie jedynego słusznego autorytetu jakim jest Bóg i Jego Słowo.

 

Pan Fabian będąc niby niezależny pojawia się jednak w zborach zielonoświątkowych. W poniższym filmie w Domu Chleba w Poznaniu namawia on do przepraszania Żydów:

 

W tymże zależnym bo zielonoświątkowym zborze mówi, że pokój ma zstąpić na Żydów, ale ten werset mówi o Izraelu Bożym, a nie o Żydach. Pan Fabian w ten sposób się zdradza ze swoimi sympatiami. Spójrzmy co mówi Galacjan:

 

 

Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. (16) Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego /niech zstąpi/ pokój i miłosierdzie

 

 

Piotr wyjaśnia kto jest obecnie ludem Boga Izraelem:

” Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, (10) wy, którzyście byli nie – ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.”

 

 

Pan Fabian ma odpowiednie przygotowanie do żonglowania wersetami:

 

 profesjonalny mówca motywacyjny, ekspert w dziedzinie rozwoju osobistego i osiągania sukcesu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fabian_B%C5%82aszkiewicz

 

Co do Domu Chleba w Poznaniu, to skupia  takich ludzi jak  słynny prorok zielonoświątkowy Ryszard Krzywy.

 

 

 

 

Kolejna sprawa. Pan Fabian przyjaźni się i reklamuje fałszywego proroka Reinharda Hirtlera:

 

 

Opinia p. Andrzeja, którego teksty na jego blogu cenię, ze strony Ulica Prosta, specjalizującej się w badaniu zwiedzeń:

 

“Jest potrzeba wyraźnie powiedzieć, że Reinhard Hirtler jest fałszywym prorokiem i zwodzicielem. Ma ogromny wpływa na Fabiana Błaszkiewicza i tzw Kościoły Domowe (nowo rejestrująca się denominacja w Polsce) Poniżej sprawozdanie z jednego spotkań Kościołów Domowych w Krakowie, na którym Reinhard Hirtler prorokuje że Fabian Błaszkiewicz ma zostać liderem wielkiego kościoła w Krakowie. Rzekomo Bóg zapełni wierzącymi każdą salę, którą Fabian wybierze. Ma przewodzić wierzącymi w Krakowie a u jego boku ma służyć Magda Błaszkiewicz – jego żona, która została namaszczona na prorokinię. Ma otrzymywać od Pana proroctwa i wskazówki co do działania krakowskiego kościoła. Reinhard mówił coś o 7 miesiącach – w tym czasie mają zacząć pojawiać się słowa od Pana. Niestety Proroctwo to zostało wycięte z nagrania i tutaj mamy już do czynienia z manipulacją. Panie Fabianie dlaczego pan to wyciął? Czyżby obawiał się pan, że proroctwo się nie spełni? Czy to jest jakieś wstydliwe przesłanie?

 

“NIECH BÓG NAS PROWADZI W MIŁOŚCI rozstrzyganiu, badania i
upominaniu”
jak mówi Słowo Boże w Ef 5,1-17.

Tematy, które wynikły podczas spotkania Kościołów Domowych w Krakowie:
1. Kobieta starszą/nauczycielem w kościele.
2. Proroctwo dla Krakowa i Fabiana oraz Magdy Błaszkiewicz.
3. Uzdrowienia.
4. Opętanie.
5. Sny.
6. Emocje.
7. Modlitwa na Językach – publicznie.

NA KOŃCU PLIKU LINKI DO NAGRAŃ Z ODNOŚNIKAMI DO
NAJWAŻNIEJSZYCH MOMENTÓW. WARTO PRZEJRZEĆ I PRZEKONAĆ SIĘ
SAMEMU.

Spotkanie odbyło się w BiznesLab Al.Pokoju 1A, g.9-13, którego organizatorem był
m.in Tajemny Plan, Fabian Błaszkiewicz z żoną, niektóre kościoły krakowskie i z
okolic (Bibice, Niepołomice).

Prelegenci:

Reinhard Hirtler (tłumaczka Ela Podlecka) został przedstawiony jako apostoł Jezusa
Chrystusa, nauczyciel, prorok, uzdrowiciel, zakładający sierocińce i prowadzący
działalność misyjną na całym świecie.

NAUCZANIE

1. Kobieta starszą/nauczycielem w kościele?
Fabian oraz Reinhard zgadzają się z tym, że kobieta może być starszą
Ela Podlecka jest starszą i naucza w kościele anastasis —> http://anastasis.org.pl
Jedno z jej nauczań https://www.youtube.com/watch?v=4HFBwbydS_0
W tym samym kościele Reinhard jest jednym z mentorów oraz duchowych ojców
(informacja z ich strony).

W tym kościele kobiety pełnią funkcję pastorów, starszych, nauczycieli.
Tajemny Plan zgadza się z poglądem, że kobiety mogę pełnić ww. funkcje.

2. Pojawił się wątek dotyczący szatana – wg Reinharda jest on niegroźny,
poprzez to, czego Jezus dokonał na krzyżu, szatan został pozbawiony
jakiejkolwiek władzy.

Swoje nauczanie bazuje na tym wersecie: “Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz
przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć.” I List Piotra 5
5:8. Werset ten, według mnie ostrzega przed szatanem, który czyha na swoją ofiarę
– Reinhard jednak uważa na podstawie swojej wizyty na safari (w taki sposób to
prezentował), ze ryczący lew, to lew nie będący w stanie nikogo zaatakować, gdyż
atakuje po cichu. Pojawiły się określenia i zachowania ośmieszające szatana i
lekceważące go.

PROROCTWA

1Kor 14:29: “Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to
roztrząsają!”

Proroctw Reinharda nie rozsądził nikt – wygłaszał je bardzo długo, czasem przez
15-30 minut.

1. Proroctwo dla Krakowa – w autorytecie Boga – mówione w pierwszej osobie.
Reinhard mówi, żeby obserwować niebo – pojawią się na nim znaki. Mówi o “małej
chmurce” na niebie.

Owocem przebudzenia będzie nawrócenie milionów katolików w Polsce , a
wszystko skupi się wokół Krakowa. To miasto ma być miejscem, które będzie
przyciągało chrześcijan z całego świata. Kraków ma pojawiać się w snach
wierzących na całym świecie. Reinhard pragnie wracać tu co roku i samemu
doglądać tego dzieła.

Reinhard mówi, że to przesłanie, które otrzymał od Boga kilkanaście lat temu i
dopiero teraz mówi je publicznie. Jego proroctwo z 2016 roku jest bardzo podobne
do tego, które dał 04.05.19. (https://youtu.be/y2D82_K5WUM)
Reinhard mówił, że będzie to wspólne dzieło – nie może być osoby w centrum tak
wcześniej (jakiś pastor, papież itp), tylko wszystkie małe wspólnoty będą po równi w
to zaangażowane.

Wszystkiego można odsłuchać pod tym linkiem: https://youtu.be/D0OyqD3R6X4

2. Proroctwo dla Fabiana i Magdy Błaszkewicz – w autorytecie Boga – mówione
w pierwszej osobie.

Fabian Błaszkiewicz ma zostać liderem wielkiego kościoła w Krakowie. Rzekomo
Bóg zapełni wierzącymi każdą salę, którą Fabian wybierze. Ma przewodzić
wierzącymi w Krakowie a u jego boku ma służyć Magda Błaszkiewicz – jego żona,
która została namaszczona na prorokinię. Ma otrzymywać od Pana proroctwa i
wskazówki co do działania krakowskiego kościoła. Reinhard mówił coś o 7
miesiącach – w tym czasie mają zacząć pojawiać się słowa od Pana.
Proroctwo to zostało wycięte z nagrania (01:21:33 https://youtu.be/3j6zk_Vl76w ).
Fabian zapytany o to dlaczego wycięto proroctwo, odpowiedział, że to nie była jego
decyzja, a osoba odpowiedzialna za materiały wideo na kanale Tajemny Plan
powiedziała, że było to proroctwo prywatne a nie publiczne (przy 300 osobach na
publiczności).

UZDROWIENIA

Reinhard podczas prorokowania nagle ucichł i zaczął mówić o osobach chorych na
sali. Opisywał ich objawy typu “chory łokieć” lub “skręcone kolano podczas
uprawiania sportu”. Wstało około 20 osób. Podczas modlitwy za nie Reinhard
“związywał ducha niemocy” cokolwiek to znaczy . Nie nastąpiło żadne spektakularne
uzdrowienie, jedna kobieta rzekomo podniosła rękę wyżej niż mogła wcześniej, ale
ciężko to zweryfikować.

Reinhard modlił się indywidualnie o mężczyznę – wyglądało to dość dziwnie, gdyż
mężczyzna niesamowicie się trząsł. Ciężko jednak to ocenić.

OPĘTANIE

Po spotkaniu kobieta rzuciła się na ziemię, zaczęła się trząść (jak padaczka), ślina
zaczęła lecieć jej z ust i zaczęła krzyczeć/piszczeć. Jacyś ludzie zaczęli się modlić i
kobieta – po jakimś czasie się uspokoiła. Również sprawa ciężka do jednoznacznej
oceny.

INNE SPRAWY

1. Reklama książek Reinharda i zbieranie kasy dla niego – prawie wszystko dla
niego reszta nie wiadomo do końca gdzie

2. Scena z przepraszaniem Ukraińców za złe traktowanie przez Polaków
(chrześcijan)

3. Było bardzo emocjonalnie (oklaski, płacz, śmiech). Doświadczyłem skrajnych
emocji. Wiele osób doznawało stanów skrajnej euforii, “odlatywało”. Kobieta
(jedna z organizatorek) modliła się na językach podczas proroctw. Atmosfera
była bardzo specyficzna i w moim odczuciu niebezpieczna.

4. Modlitwa bezpośrednio do Ducha Świętego :”Duchu Święty dziękuję Ci:” Nie
pojawiało się dziękowanie Jezusowi za jego ofiarę na krzyżu, jedynie dialog z
Duchem Świętym.

5. Reinhard często mówił “Bóg powiedział” lub “Duch Święty mi powiedział.”

6. Reinhard na początku nauczania powiedział: “że nie wie co będzie mówił” co
by wskazywało, że Duch Święty będzie kierował jego nauczanie.

źródło: http://www.ulicaprosta.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1953&start=15

 

Wygląda na to, że p Fabian tym prorokiem chce autoryzować powołanie do przejęcia kościołów domowych. Jak widać kontrola denominacji to mało. Teraz chcą mieć jeszcze grupy domowe.

Zastanawiałem się dlaczego? Według mojej oceny do indoktrynowania w czasie Wielkiego Ucisku. Inaczej będzie wyglądało kiedy 50 tysięcy chrześcijan sprzeciwi się systemowi bestii a inaczej jeśli sprzeciwi się 500 osób.

 

Biblijna bestia ma wszystko  pod kontrolą.

Dlatego chciałbym teraz dokonać podzielenia ponieważ  mamy być podzieleni. Jeśli wśród moich czytelników są fani p Fabiana to ja się od Was oddzielam. Nie jesteśmy w tej samej grupie.

 

Pan Fabian widać dostał zadanie scalenia grup domowych i zarejestrowania ich jako kościół.

 

Co jeszcze jest interesujące powiedziano mi, że p Fabian w swym wykładzie o grupach domowych powiedział do chętnych “najwyżej będziecie w pierwszej kolejności do odstrzału podczas Wielkiego ucisku”. Skąd on to wie…..

 

 

 

 

Zaktualizowane: 18 stycznia 2020 - 17:19

13 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Nigdy o tych dwóch nie słyszałem, ale dzięki za ostrzeżenie.
  “Fabian oraz Reinhard zgadzają się z tym, że kobieta może być starszą”
  I bardzo dobrze! :))))) Już na wstępie obaj się zgadzają, że nie mają nic wspólnego z naukami Biblijnymi.
  A po owocach ich poznacie.
  “wątek szatana – wg Reinharda jest on niegroźny”
  Dla nich napewno. Pracują dla niego zwodząc.
  Każdy narodzony na nowo zdaje sobię sprawę jakie są to moce i my jesteśmy baaardzo słabi, ale mamy MOCNE PLECY. JEZUSA CHRYSTUSA 🙂
  Apeluję: Wytrwajmy w wierze Biblijnej!

 2. Doskonale pamiętam jak p.Fabian nauczał, teraz nie przypomnę sobie w której to było części (tego jest tak dużo) jak Pan Jezus Chrystus po ukrzyżowaniu cytuje: “poszedł do piekła, tam spędził całą wieczność za nas. Dla nas o jest niepojęte ale dla Boga wszystko możliwe”.
  Naucza również pewnej koncepcji czyśćca jak to zbawieni, część zbawionych nie trafi do 1000 letniego Królestwa tylko ten okres spędzi w ciemnościach zewnętrznych. Po tym czasie trafi do Nowego Jeruzalem. Być może mylę się, dokonuje nadinterpretacji ale pachnie mi tu koncepcją czyśćca.
  Oczywiście facet wiedze posiada ale co z tego skoro wielokrotnie zaprzecza sam sobie.

 3. P.S
  Cytuje: “Poniżej sprawozdanie z jednego spotkań Kościołów Domowych w Krakowie, na którym Reinhard Hirtler prorokuje że Fabian Błaszkiewicz ma zostać liderem wielkiego kościoła w Krakowie(…)

  O dziwo bardzo podobne “prorockie” słowa (o cudach jakie mają stać się) swojego czasu publicznie wypowiedział Coppeland w stosunku do Toda Bentleya aby uwiarygodnić jego “służbę”. Taka ciekawa analogia.

 4. 3,5 roku temu Chrystus pozwolił mi się obudzić, w 2018 roku w maju, wypisałem się z organizacji rzymsko-katolickiej.
  Byłem w kilku wspólnotach protestanckich, zielonych, batystów i za każdym razem zderzałem się z brutalną rzeczywistością.
  Poziom duchowości w ,, zborach” może i jest troszkę wyższy niż w jej, ale to jest ciągłe przedszkole, przerzucanie się wersetami, bezpardonowa obrona pastorów, niezależnie od tego w czy głoszą zdrową naukę, czy też nie.
  Dlatego przestałem szukać ,, wspólnoty” dla siebie, ludzie w tych organizacjach, są strasznie zmanierowani jak dla mnie, jakby pod płaszczykiem miłości czaił się gigantyczny strach przed różnymi rzeczami, sprawami.
  Jestem samotnym wilkiem i doceniam tę szansę którą dostałem, pozdrawiam wszystkich czytających.
  Jak najdalej od zwodzicieli (a jeśli zły nauczyciel nie posiada świadomości że błędnie czyni, trzeba za niego prosimy, aby został oświecony)
  Wszystkie ,,wyznaczniki” zachowania w tych zborach, swoistego rodzaju obowiązek śpiewania pieśni wychwalających, wysłuchiwanie kazań, zbieranie dziesięciny….
  Nie kupuję tego, zwłaszcza gdy jestem gdzieś pierwszy raz, próbuję nawiązać kontakt wzrokowy z KIMKOLWIEK i okazuję się to zbyt trudne dla ,,ludzi w wierze”
  Oto moje prywatne obserwacje, nie oceniam, gdyż nie chcę być osądzony, już niedaleko do końca.

  1. Moje powiedzenie bracie jest takie
   Z ławki wyszedłem do ławki nie wrócę ?
   Niech Ci błogosławi Pan Jezus

  2. Krzysztof żołnierz

   Jestem samotnym wilkiem i doceniam tę szansę którą dostałem, pozdrawiam wszystkich czytających.

   ☺ ty żebyś wiedział od kiedy ja jestem samotnym wilkiem ☺

 5. Może by powstał jakiś artykuł o ewangelikach , baptystach , adwentystach i innych zborach z wyszczególnionymi zwodniczymi teoriami . Co w danym odłamie religijnym jest niezgodne z biblią . Brakuje takiego przewodnika . Fakt , że wszędzie tam są dzieci boże , które poszukują Boga i nie chodzi o ocenę ludzi , lecz o to w co nie powinniśmy wierzyć aby nie ulec zwiedzeniu. Chodzi o fałszywe doktryny . Wiem , że to obszerny temat i może tak na kilka artykułów . O kościele katolickim chyba czytelnikom nie trzeba już nic tłumaczyć ale reszta może być ciekawa dla ludzi poszukujących prawdy. Pozdrawiam !

  1. Dołączam się, to mogą być tematy pomocne 🙂

 6. Bardzo dziękuję za ostrzeżenie przed tym człowiekiem…

 7. Słuchałem Pana Błaszkiewicza na początku jak się nawróciłem. Jego filmy o kulcie maryjnym, i film “Skąd wiemy,że Biblia jest prawdziwa” przekonały mnie i to dziś polecam je innym. Jednak co zauważyłem ( może jestem jakoś przewrażliwiony na tym punkcie) to jego tiki nerwowe… Pan Hirtler także jest jakiś “narwany” i to mnie odrzuca od takich ludzi. Nie wiem czy to dobre…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish