Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie.

Dzisiaj tak pomyślałem, że jest to najmniej popularny w denominacjach werset i choć ogólnie cały rozdział tyczy się grzechów w kościele (rozpusty, bezwstydu, niedorzecznego gadania i nieprzyzwoitych żartów) to można go przełożyć na wszystko inne.

 

Paweł zaleca aby nie mieć kompletnie nic wspólnego z uczynkami ciemności. Podam kilka różnych tłumaczeń tego wersu z Efezjan 5:

 

“I nie bądźcie współuczestnikami bezowocnych dzieł ciemności, ale je raczej karćcie.” Toruńska.

 

 

“Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość.” EIB.

 

Kto w dzisiejszych czasach karci lub obnaża bezowocne, bezwartościowe uczynki ciemności? Jeśli już to na YOUTUBie i na blogach.

 

Może to Was zdziwi ale tysiąclatka jeszcze lepiej to tłumaczy, choć swoich nie karci…

 

I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie [tamtych]!” Tys. 

 

 

Owoce światłości są wspomniane w wersach poprzedzających:

 

 

Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te [grzechy] nadchodzi gniew Boży na buntowników. (7) Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego! (8) Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! (9) Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda.

 

 

Owocem światłości jest PRAWOŚĆ jakże niemodna w zborach (zbory odrzucają ważność Prawa Bożego) oraz sprawiedliwość i prawda. Nikt dzisiaj nie piętnuje polityków, muzyków, aktorów i innych grup ponieważ funkcjonuje w naszym życiu  a fałszywe pojęcie sprawiedliwości i nazywa się poprawność polityczna czy religijna. Nie ma linii granicznej. Stąd wystarczy mówić o Jezusie, aby się było wiarygodnym chrześcijaninem. Wystarczy chodzić do kościoła aby uważać się za wierzącego.

 

Piętnując nawracajcie TAMTYCH. Nie, teraz nie wypada obnażać czy piętnować. Obecnie się pokochuje ciemność. Nie wypada w denominacji piętnować ekumenizmu z kościołem Matki Boskiej.

Takie kościoły są potępione.

Prawda jest coraz bardziej deficytowym towarem. Nawet w kościołach. Owa rozpusta i bałwochwalstwo zostało zastąpione zdradą Boga na rzecz Rzymu.

 

 

Niech koniec tego rozdziału Efezjan będzie naszym hymnem:

 

” Zbudź się z uśpienia i powstań z martwych, a Chrystus cię oświeci. (15) Baczcie zatem uważnie, jak postępujecie. Nie postępujcie nierozsądnie, lecz mądrze. (16) Wykorzystujcie każdą sposobną chwilę, bo nadeszły złe dni. (17) Dlatego też nie bądźcie bezmyślni, lecz starajcie się zrozumieć, jaka jest wola Pana”

 

Udanego szabatu

życzę każdej Siostrze i Bratu 🙂

 

innym błogosławionego weekendu.

 

 

 

 

 

Updated: 20 grudnia 2019 — 19:43

2 komentarze

Add a Comment
  1. Dzięki ci Piotrze za słowo zachęty! Czas jest najwyższy wiec szukajmy drogi odwiecznej Naszego Ojca i oddzielajmy od tego świata jak to robił nasz Mistrz Yahushua, Jezus Chrystus.
    Bądźmy tez mężni na tej drodze jak zachecal Dawid w Psalmie.
    Szabat Szalom.
    HallaluYAH

  2. https://youtu.be/QRUYaUy1BWo. Po latach i nadal jaki talent .”the power of love”

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: