Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

“On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym całego stworzenia.” Jezus Chrystus został zrodzony a nie stworzony.

 

W 1 liście do Tesaloniczan Paweł objawia nam Jezusa Chrystusa pozycję w czasie, w dziejach świata.

 

 

“który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, (14) w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. (15) On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, (16) ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. (17) On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, (18) On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, (19) ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości”.

 

Choćby z tego wersetu wiemy, że Jezus jest Bogiem jest praprzyczyną.

To Jezus Chrystus wyciąga, wyciągnął (jeśli nawróciliśmy się od uczynków zła) i będzie wyciągał innych. To w Jezusie tylko i w nikim innym, w żadnej Maryji mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów.

Ale tez jest “obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, “.

 

 

 

Nie ikoną, nie malunkiem, ale żywnym obrazem Boga, który był na ziemi. Tak, listy Pawła są ciężkie. Ale nie można z braku zrozumienia zaprzeczać rzeczywistości. Nie rozumiałem matematyki przez wiele lat, ale to nie oznaczało, że ona nie działa.

To jedynie Jezus nie został stworzony! Dlaczego Paweł nazywa Pana Jezusa pierworodnym wszelkiego stworzenia? Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.

 

 

W Biblii Gańskiej z 1988 roku tak jest oto napisane:

 

“Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone jest.”

 

Cały świat duchowy został stworzony przez Jezusa.

 

Gdańska 2017.

 

Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.

 

To Pan Jezus jest Alfa i Omega

A On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim razem zaistniało.”

 

 

On był przed wszelkim stworzeniem. Dlatego był w Edenie pytając Adama “gdzie jesteś”. Był przy Noe nakazując mu dla ratunku budować Arkę, Był przy Abrahamie obiecując mu liczne potomstwo. Był przy ciemiężonych e Egipcie Izraelitach. Był przy przeprowadzaniu ich przez morze i jak zdobywali ziemie kananejską, a takze jak zostali uprowadzeni do niewoli.

 

“Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM” Jana. 

 

Był przy naszych narodzinach fizycznych i duchowych i nigdy nas nie opuści i nie pozostawi.

 

“Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” Mt 28. 

 

 

 

“Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie opuszczę cię ani porzucę(6) Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. (7) Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach” Jozuego. 

 

 

 

To jest Jezus Chrystus.

 

Chwała naszemu Królowi Królów!

 

 

 

Udanego Szabatu z Jezusem  Chrystusem 🙂

 

 

Updated: 6 grudnia 2019 — 19:32

6 komentarzy

Add a Comment
 1. Pięknie napisane ?dziękuję

  Ps:
  Ale napisał ale to było dobre… ?

 2. Na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest; ale go świat nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale go właśni jego nie przyjęli.
  Ewangelia Jana 1:10‭-‬11 PBG
  https://bible.com/bible/132/jhn.1.10-11.PBG

 3. Kolosensów 1:16 PBG
  Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone jest.

  List do Efezjan 6:10
  10 W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. 11 Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. 12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.

  Więc walczmy.

 4. Witam! Jest nowy film Jan W. Klifa https://www.youtube.com/watch?v=QOvg5IuhFDg jeszcze nie ogladałem ale sądze że warto.

 5. Ostatecznie o tym że Pan Jezus jest Bogiem:
  https://youtu.be/O7g3DOZNWzs

  Chwała Panu Jezusowi Stwórcy Nieba i Ziemi ?

 6. Cześć!

  Może na trochę inny temat ale B.dobry film
  Wam polecamy.

  KRÓLOWA BIERZE WSZYSTKO – Requiem dla Mesjasza część II

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: