Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Antysemitą jest każdy, kto krytykuje państwa arabskie. Antysemityzm. Język paleo hebrajski.

Zapraszam do myślenia a jak to mawiają znawcy tematu myślenie nie boli :-). Zapraszam do myślenia ponieważ ten świat próbuje nam zamykać usta różnymi terminami. Na głoszenie wartości biblijnych dotyczących sfery seksualnej mówi się homofob. Na obronę wartości narodowych nacjonalista.

Niebawem jeśli stwierdzimy, że Tusk dostał posady za sprzedaż Polski zostaniemy nazwani tuskofobami. itd itd.

 

Wiele się mówi o tzw antysemityzmie. Czymże on jest?

Przedrostek anty jest także używany w słowie antychryst. Oznacza on coś przeciwnego do reszty słowa. Anty Chrystus, czyli osoba przeciwna Chrystusowi Jezusowi.

 

Kim jest więc antysemita? Jest osobą przeciwną Semitom.

Pytanie kim są Semici? Biblijnie rzecz biorąc potomkami Sema.

Problem w tym, że tej prawdy, którą Wam teraz przedstawię nie dowiecie się z mainstremowych mediów czy od ekumenicznych denominacji.

 

Powszechnie używa się i akceptuje się rozróżnienie języków semickich ze względu na podział geograficzny (wschodnie, północno-wschodnie i południowo-zachodnie.

Dla przykładu w skład języków północno-zachodniosemickich wchodzą:

aramejski

języki zachodnioaramejskie, w tym biblijny judeo-palestyński, dialekty samarytańskie
języki wschodnioaramejskie, w tym judeo-babiloński syryjski i inne dialekty[3].
ugarycki
amorycki (amorytycki)
języki kananejskie

amonicki
edomicki
fenicki z punickim
hebrajski (ok. 7 mln)
moabicki

 

 

Jak widzimy tylko z tego przykładu Semitami byli w myśl położenia geograficznego potomkowie Chama Kananejczycy oraz Jakuba wrodzy Izraelowi Edomici.

Natomiast powszechnie termin antysemityzm stosuje się jako nienawiści do Żydów, co jest notabene naciągane do mówienia prawdy o tej grupie. Wystarczy krytyka aby stać się antysemitą. To kim są Amerykanie negujący Irańczyków? Ludźmi nienawidzącymi Irańczyków? Antyirańczykami?

To tak jakby powiedzieć, na ludzi wrogo nastawionych do Kaszubów, że są antypolonusami, co byłoby po prostu kłamstwem i brakiem logiki.

 

Jeśli nawet osoba krytykująca nie lubi Żydów Edomitów, to nie oznacza to, że nie lubi potomków Jakuba (Izrael). Apostoł Paweł był Beniamitą i ja szanuję jego twórczość. Mateusz, Jan byli Judejczykami i ja szanuję ich oddanie Jezusowi. Herod byl Edomitą i ja neguję jego działalność polityczną i religijną.

To kiedy jesteśmy antysemitami? Kiedy cenimy poszczególnych ludzi  z 12 plemion Izraela ale nie lubimy Edomitów?

Powiedzmy, że miałbym za sąsiadów państwo Kowalskich i nie lubiłbym z ich 5 osobowej rodziny jedną lub dwie osoby, czy wtedy będę antykowalskitą? Wszak trzy będę lubił.

Co z krytyką odstępczych królów Izraela? Czy jeśli powiemy, że czynili źle to co w oczach Pana, to będziemy już antysemitami?

 

Trzeba tez wiedzieć, że język paleo hebrajski a więc oryginalny został w pewnym momencie CAŁKOWICIE  zdruzgotany i przerobiony na aramejski!

To ciekawe także, ze p Rydzyk udostępnia studentom do nauki  ten język na swej uczelni… Nie paleo hebrajski ale właśnie aramaejski jako hebrajski.

Właśnie dlatego, że język hebrajski paleo był usuwany a funkcjonował aramejski biblię spisano w języku greckmi koine.

 

Niektórzy mówią, że to pokrewne języki, ale czy na prawdę?

 

2Krl 18:26 bw “Wtedy Eljakim, syn Chilkiasza, i Szebna, i Joach rzekli do Rabszaka: Zechciej rozmawiać ze sługami swymi po aramejsku, gdyż my rozumiemy, a nie rozmawiaj z nami po judejsku przed tym ludem, który tu jest na murze.”
2Krl 18:28 bw “Po czym Rabszake stanął i donośnym głosem zawołał po judejsku: Słuchajcie słowa wielkiego króla, króla asyryjskiego:”
2Krn 32:18 bw “Wołali także głośno po judejsku na lud jeruzalemski, który stał na murze, żeby ich przestraszyć i przerazić, aby w ten sposób dostać miasto w swoje ręce;”
Iz 36:11 bw “Wtedy rzekł Eljakim i Szebna, i Joach do Rabszake: Zechciej rozmawiać z twoimi sługami po aramejsku gdyż my rozumiemy, a nie rozmawiaj z nami po judejsku przed tym ludem, który jest na murze.”
Iz 36:13 bw “Potem Rabszake stanął i zawołał głosem doniosłym po judejsku, i oświadczył: Słuchajcie słów wielkiego króla, króla asyryjskiego!”.

 

 

Kolejny element układanki tworzący całość.

 

Septuagincie (ps. moja pierwsza przeczytana Biblia) znajduje się dodatek do Hioba 42:17, który utożsamia Hioba z królem edomskim Jobabem, wymienionym w Rodzaju 36:33.

Jednakże Hiob pochodził z ziemi Uc zanim ta ziemia była edomska, a była to pierwotnie nazwa jednego z plemion aramejskich oraz imię potomka Aramejczyka Nachora (Hi 1:1; por. Rdz 10:23; 22:20, 21).

Po prostu ta kraina była później wcielona do Uc.

 

Dlaczego Judejczycy mówili za czasów Jezusa po aramejsku a nie po paleo hebrajsku? Ano dlatego, że między niewolą babilońską a przyjściem Jezusa królestwo Judei zajęli Edomici i dlatego, że Bablion (Chaldejczycy)  wziął w niewolę Judejczyków, a oni posługiwali się aramejskim.

 

Edomicki był językiem kananejskim , bardzo podobnym do hebrajskiego , którym posługiwali się Edomici w południowo-zachodniej  Jordanii i niektórych częściach Izraela.

Notabene jest wielce możliwe, że wojna w Jordani ma tło historyczne: odzyskanie przez Edomitów swoich starożytnych terenów.

 

Ciekawostka.

Około 1030 PNE koalicja południowych Aramejczyków, dowodzona przez Hadadezera, króla Soby, w porozumieniu z Ammonitami, Edomitami i Aramejczykami z Mezopotamii, zaatakowała Izrael, ale została pokonana przez króla Dawida .

 

Historia zatacza koło. Edomici ponownie wchodzą w koalicje celem zniszczenia Bożego Izraela.

Podsumowując, wiemy, że Aramarejski był językiem podbitego Królestwa Judei składającego się z resztek Judejczyków oraz Edomitów.

Jeśli tak, to dlaczego rzekomi prawdziwi Żydzi nie powrócili do języka z przed niewoli czyli paleo hebrajskiego, który jest kompletnie inny niż obecny hebrajski a posługują się de facto językiem aramejsko judeo-babilońskim (aramejskkim).

 

Język aramejski judeo-babiloński obejmuje język aramejski talmudyczny-babiloński (Talmudu Babilońskiego).

 

Nie da się być antysemitą krytykując tę nację, która rządzi światem. Po prostu jest to nielogiczne. Język babiloński czyli aramejski należy do grupy języków semickich. Tak samo jak języki arabskie, czyli centralno semickie. Patrz tutaj ->

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_semickie

 

 

Żyjemy w świecie kłamstw i jeśli krytyka obecnego Izraela i Żydów jest antysemityzmem, to istotnie krytyka Syryjczyków oraz Irańczyków również nim jest. Sem miał wielu potomków a nie tylko Edomitów.

 

 

Zaktualizowane: 2 grudnia 2019 - 17:37

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish