Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

“Niech znikną z ziemi grzesznicy i niech już nie będzie występnych!” Czy Stary testament gryzie się z Nowym?

Niektórzy uważają, że Psalmów obecnie nie wypada cytować ze względu na prawo miłości. Jednak ja się z tym nie zgadzam. Stąd ten cytat z Psalmu 104:

 

“Niech znikną z ziemi grzesznicy i niech już nie będzie występnych! Błogosław, duszo moja, Pana! Alleluja.”

 

 

No dobrze, czy mamy prawo modlić się, aby zniknęli z ziemi grzesznicy skoro Pan Jezus przyszedł do grzeszników?

 

Pomyślcie…..

Celowo robię duży odstęp, abyście to Wy zanim ja napiszę odpowiedzieli na to pytanie.

 

 

 

 

 

 

Czy nie powinniśmy się modlić za ludzi złych? Wczoraj musiałem słuchać takiego złego człowieka. Najchętniej chciałbym aby Bóg się już nim zajął.

Ale co powiedział Pan Jezus?

 

 

 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. Mt

 

 

W świetle tego cytatu mamy się  modlić o naszych wrogów. Nie tylko dla naszego dobra psychicznego i potencjalnego dobra tej osoby złej, ale dla nagrody:

 

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie?”. 

 

Czy jest to nowe przykazanie? Nie, ponieważ Ojciec niby ten surowy taki jest:

 

“Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”

 

Nie ma żadnego podziału na surowego Boga i łagodnego. To jest Jeden i Ten sam Bóg. Różne są tylko czasy. Teraz jest czas łaski, czyli nawrócenia w Jezusie. Nie w żadnej religii ale w Jezusie.

To jak się ma to do modlitwy Dawida?

 

Niech znikną z ziemi grzesznicy i niech już nie będzie występnych!

 

 

Otóż ludzie o zatwardziałych sercach, czyniący zło i niewidzący w sobie grzechu zostaną tak czy owak zniszczeni.

Sam Pan Jezus powiedział do faryzeuszy:

 

A On rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych.  Jana 8.

 

 

 

 

Jednak faryzeusze mieli obiecane zniszczenie jeśli nie uwierzą w nauki Jezusa mające doprowadzić do NAWRÓCENIA

 

Powiedziałem wam więc, że pomrzecie w waszych grzechach, bo jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w waszych grzechach.

 

Być może nie będzie to wystarczający cytat, ale spójrzmy na apokalipsę:

 

“A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga.”

 

Czy powiecie jak to mówią w zborach Amen na te słowa?

Jeśli tak, to oznacza, że podpisujecie się również pod słowami Dawida w Psalmie.

 

Bóg nie chce NIKOGO śmierci drugiej, ale ludzie o złych sercach będą unicestwieni przez tegoż samego Jezusa Chrystusa.

Bóg jest miłością, ale nie naiwnością i żaden zły człowiek nie będzie pomiędzy świętymi!

Żaden pedofil, satanista, homoseksualista, żaden kłamca, wróżbita Maciej nie wejdą do domu Bożego. Większość polityków trafi do jeziora ognia.

 

 

 

“Niech znikną z ziemi grzesznicy i niech już nie będzie występnych! Błogosław, duszo moja, Pana! Alleluja.”

 

 

Updated: 28 listopada 2019 — 15:29

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: