Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dlaczego niebocentryzm jest bardziej realny od płaskiej ziemi?

Zarys moich poglądów i wierzeń jest mniej więcej taki sam jak na początku bloga, kiedy zainteresowałem się koncepcją M. Szczytyńskiego. Ten czas dzieli około  7 lat i przez ten okres poznałem nie tyle inne teorie nt budowy wszechświata, ale motywacje osób je rozgłaszających o czym później.

Głównie zaniepokoił mnie fakt żaru zwolenników teorii tzw płaskiej ziemi ponieważ w pewnym momencie stało się to religia. Nie wierzysz w płaską ziemię? Jesteś poganinem.

Ja tego nie powiem przy skycentryzmie.

Oczywiście jak się domyślacie i jak wspomniałem o M. Szczytyńskim nie jestem pierwszym zainteresowanym tą teorią.

 

Teoria skycentryzmu (niebocentryzmu) zakłada, że jesteśmy w zamkniętej kuli a nad nami  są planety wokół Boga w centrum.

 

 

 

 

Pamiętam jak nie podobała się ta teoria mojemu staremu znajomemu ze starego bloga (AbelPolak) ze względu na podobieństwo do więzienia. Mimo takiej kiepskiej wizji jak on to zobrazował ma to sens.

Ale na sam pierw popatrzmy na wersety biblijne.

 

 

 

Pierwotną koncepcją budowy świata był geocentryzm i ten był zgodny z biblią.

Rodzaju 1: 14-18 , Psalm 104: 5 , Hioba 26: 7 i Izajasza 40:22

 

Psalm 104: 5

 

(5) Umocniłeś ziemię w jej podstawach: na wieki wieków się nie zachwieje”

Dowód na bezruch ziemi.

 

Psalm 93: 1

 

“Pan króluje, oblókł się w majestat, Pan przywdział potęgę i nią się przepasał: tak utwierdził świat, że się nie zachwieje”.

 

Kluczowym wyrażeniem jest oblókł. Tym majestatem są planety i gwiazdy wokół.

 

 

1 Kroniki 16:30

 

 

Zadrżyj przed obliczem jego, cała ziemio! Zaiste, gdy On utwierdzi okrąg ziemski, ten nie poruszy się.

 

Ziemia się nie rusza tak jak mówi nam teoria masona Kopernika.

 

Księga Koheleta 1: 5

Słońce wschodzi i słońce zachodzi, i śpieszy do swego miejsca, gdzie znowu wschodzi

 

Przy modelu płaskiej ziemi słońce nie może wracać tym samym torem, a więc okrąża centrum wokół Boga będąc nad nami.

 

Joz 10:12

W tym czasie Jozue przemówił do Pana w dniu, w którym Pan przekazał Amorytom synom Izraela, i powiedział przed Izraelem: „Słońce, stój spokojnie w Gibeonie, a księżyc w Dolinie Aijalon. ”

 

Rozbicie heliocentryzmu.

 

Psalm 19: 4-6

 

Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano; (5) ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy. Tam słońcu namiot wystawił,

 

Słonce nie ma nad sobą niczym nie skrępowanej galaktyki, ale ma swój namiot na krańcach (końcach) świata. Z płaskiej ziemi można spaść 🙂

 

 

Hiob 26: 7

Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. (8) Skupia wody w swoich chmurach, a jednak obłok nie pęka pod ich ciężarem. (9) Zasłania widok swojego tronu i rozpościera nad nim swój obłok. (10) Na krańcu wód zakreślił granice, oddzielił światłość od ciemności. (11) Kolumny niebieskie chwieją się i drżą przed jego groźbą.

 

Budowa świata. Bóg ziemię zawiesił nad sobą, czyli pomiędzy Nim a nami jest nicość. Zawiesił ziemię jak się zawiesza żyrandol u góry. Skycentryzm. Bóg nie mógł zawiesić ziemi pod sobą. Zawiesza się tylko nad lub przed.

Słownik: zawiesić firankę / lampę / obraz / zasłony / żyrandol

Na dole można tylko coś położyć.

 

Jozuego10:13

 

I zatrzymało się słońce, i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Czy nie jest to zapisane w Księdze Prawego? I zatrzymało się słońce pośrodku nieba i nie śpieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień.

 

Obalenie heliocentryzmu.

 

Izajasza 40:22

 

Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny

 

 

Izajasza 66: 

Tak mówi Pan : „Niebo jest moim tronem, a ziemia moim podnóżkiem; jaki dom dla mnie zbudujesz i jakie jest miejsce mego odpoczynku?

 

Cytat odpowiada każdej możliwe teorii.

 

Izajasza 38: 8

Oto sprawię, że cień rzucony przez słabnące słońce na tarczę Achaza cofnie się o dziesięć kroków. Tak więc słońce zawróciło na tarczę o dziesięć stopni, o które upadł.

Cofanie słońca zaprzecza masońskiej teorii kopernikowskiej.

 

2 Samuel 22: 8

„Potem ziemia zatoczyła się i kołysała; fundamenty niebios drżały i trzęsły się, ponieważ był zły.

 

Toczyć się może ziemia tylko okrągła.

 

 

 

Jozuego 10: 12-13

W tym czasie Jozue przemówił do Pana w dniu, w którym Pan przekazał Amorytom synom Izraela, i powiedział przed Izraelem: „Słońce, stój spokojnie w Gibeonie, a księżyc w Dolinie Aijalon. „A słońce stało nieruchomo, a księżyc zatrzymał się, aż naród zemścił się na swoich wrogach. Czy nie jest to zapisane w Księdze Jaszara? Słońce zatrzymało się pośród nieba i nie spieszyło się, by zachodzić przez około cały dzień.

Uderzenie w heliocentryzm.

 

Objawienie 7: 1

Potem zobaczyłem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby żaden wiatr nie wiał na ziemię, morze ani na jakiekolwiek drzewo.

 

Cztery krańce mogą być zarówno na ziemi płaskiej jak i okrągłej. Wyobraźmy sobie czworo dzieci stojących na skraju okręgu każde na przeciw siebie jak dwie linie.

 

 

Psalm 102: 25

 

“Ty dawno założyłeś fundamenty ziemi i niebiosa są dziełem twoich rąk. (26) One przeminą, ale ty pozostajesz; wszystkie jak szata się zestarzeją, zmienisz je jak płaszcz i będą odmienione.”

 

Płaszcz jest synonimem ubrania. Bóg zmieni ten “płaszcz”, nakrycie…

 

Psalm 18:15

 

I ukazały się głębiny wód, i odsłoniły się fundamenty świata od twojego upomnienia, PANIE, i od podmuchu tchnienia twoich nozdrzy.

 

Amos 8: 9

 

W owym dniu, mówi Wszechmogący Pan, sprawię, że słońce zajdzie w południe, i mrokiem okryję ziemię w biały dzień

 

Psalm 104: 19

 

“Uczynił księżyc, aby odmierzał czas; słońce zna swój zachód.”

 

Słońce nie stoi w miejscu, ma swój zachód.

Mat 24:29

„Zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi, a księżyc nie da swego światła, a gwiazdy spadną z nieba, a moce niebios zostaną wstrząśnięte.

 

Mat 4: 8

Ponownie diabeł zabrał go na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata i ich chwałę.

 

Nie da się zobaczyć wszystkich królestw świata na ziemi wypukłej.

 

Psalm 104: 2

 

Przyodziewasz się światłością jak szatą, Niebiosa rozciągasz jak kobierzec. (3) Budujesz na wodach swoje górne komnaty

 

Gdyby ziemia była płaska a Bóg na górze to nad sobą nie budowałby górnych komnat z wody, czyli firmamentu.

 

 

Job 28:24

Albowiem patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko pod niebem.

 

Bóg będąc nad ziemią w heliocentryzmie nie zobaczy na wszystkie krańce ziemi.

 

Rodzaju 19:23

Słońce wstało na ziemi, gdy Lot przybył do Zoar.

 

Objawienie 1: 7

Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go każde oko, nawet ci, którzy go przebili, i wszystkie plemiona ziemi zawodzą z jego powodu. Nawet jeśli. Amen.

 

 

Możliwe tylko przy teorii płaskiej ziemi i skycentryzmie. Gwiazdy zaczną spadać, firmament nieba się otworzy i Bóg ukaże w centrum.

 

Co ciekawe znany milioner Elan Musk popiera wklęsłą ziemię. Oczywiście zdanie człowieka systemu jest tak wiarygodne jak obietnice p. Donalda Tuska, ale może to być pewien trop.

 

 

Jednak najbardziej wiarygodna teologicznie teorią budowy ziemi jest właśnie teocentryzm przy ziemi wklęsłej, ponieważ Bóg byłby istotnie w centrum.

 

“Na zewnątrz pozostaną ludzie bez skrupułów, czarownicy, nierządnicy, zabójcy, bałwochwalcy oraz każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza.” Obj

 

Tylko przy niebocentryzmie zakładającym ograniczoną przestrzeń można kogoś wyrzucić na zewnątrz. Co jest interesujące, w tamtych czasach na homoseksualistów mówiono psy.

 

 

Interesowałem się kiedyś astrologią. To, że nie wolno nam sie tym interesować nie oznacza, że coś nie działa. Adam i Ewa poznali owoc z drzewa poznania dobra i zła i już niestety wiemy i my czym jest ten owoc….

Teorią przeciwna do skycentryzmu był przez setki lat geocentryzm. Zwolennikiem geocentryzmu był astrolog Jan z Głogowa.

 

Jeśli porównalibyśmy pewne zjawiska, rzeczy z przyrody do niebocentryzmu, to będzie w nich dużo analogii.

Weźmy takie jajko jako symbol życia. Na zewnątrz jest skorupka, wewnątrz białko, a w środku żółtko.

Skorupka (ziemia), białko (firmament i planety) oraz żółtko jak miejsce Boga. Parafrazując, żółtko widzi przez przezroczyste białko co się dzieje dookoła niego między skorupką a nim (żółtkiem).

 

 

Być może jest to nieprzekonujące, ale teraz z perspektywy czasu pamiętam co się zaczęło dziać,, kiedy podjęta była dyskusja na temat niebocentryzmu. Natychmiast pojawiła się teoria Płaskiej Ziemi. Czy to nie zastanawiające?

Czy nie jest zadziwiającym fakt, że na jednej z kart illuminati jest płaska ziemia?

 

Temat niebocentryzmu jest niewyczerpujący i praktycznie w tej części nie przedstawiłem żadnych naukowych dowodów, ale pragnąłem wykazać różnicę między teorią płaskiej ziemi a niebocentryzmem oraz w jakich okolicznościach wdarła się płaska ziemia do polskiego internetu.

 

Na koniec. Z podkieleckich Chęcin czasem widać przy dobrej pogodzie oddalone o ok 200km Tatry.

Podobnie jest na polskim wybrzeżu. Bywa, że można zobaczyć Bornholm….

 

Kształt ziemi nie zbawia a powyższe cytaty biblijne można uznać za stricte środek literacki.

Z drugiej strony biblia mówi abyśmy wszystko badali. Tylko, żebyśmy nie zgubili z horyzontu najważniejszego – Jezusa Chrystusa.

 

 

 

Zaktualizowane: 14 listopada 2019 - 15:42

36 komentarze

Dodaj komentarz
   1. nie wklejaj filmów tego faceta , sci fun to satanisata tu jeso insta z symbolami, pozdrawiam https://www.instagram.com/darekhoffmann/

  1. Thomas70, to żeś polecił… W ostatnim odcinku on podpisuje cyrograf z szatanem. Wobec tego nie jest to osoba którą można polecać na jakimkolwiek forum osób wierzących w Boga.

 1. https://detektywprawdy.pl/2015/12/08/niebo-jest-moim-tronem-a-ziemia-podnozkiem-moich-nog-jakiz-to-dom-chcecie-mi-zbudowac-i-jakiez-to-jest-miejsce-gdzie-moglbym-spoczac/

  “Budowa świata. Bóg ziemię zawiesił nad sobą, czyli pomiędzy Nim a nami jest nicość. Zawiesił ziemię jak się zawiesza żyrandol u góry. Skycentryzm. Bóg nie mógł zawiesić ziemi pod sobą. Zawiesza się tylko nad lub przed.

  Słownik: zawiesić firankę / lampę / obraz / zasłony / żyrandol

  Na dole można tylko coś położyć”.

  Dziwne te Pana rozkminki…

  1. Panie Kajtku, czyżbym ugodził bożka?

   Generalnie nie będę jakoś specjalnie zgłębiał kształtu ziemi, ponieważ nawet lotnicy jej raczej nie dowiodą.
   Po prostu pokazałem, że z dwóch opcji niepopularnych w tym świecie dla mnie niebocentryzm jest bardziej REALNY.
   Jak w tytule.
   No i jest na kartach illuminaty płaska ziemia, aby odciągnąć ludzi od rzeczy najważniejszych a i być może od niebocentryzmu.
   Od razu uspokajam wszystkich wyznawców PZ (mam na myśli tych zacietrzewionych), że nie będę z tego robił ani religii, ani specjalnie badał, gdyż jak wyżej wspomniałem nikt tego nie udowodni.

   1. Jak dla mnie to jesteśmy w domu cały czas. Tylko Nas zwoodzi taki jeden.

 2. ok . Nie wiem czy to tylko przypadek ze podjales ten temat dzisiaj ale akurat troche wczoraj zglebialem zblizony. Prostuje od razu ze czcze gadanie i klotnie z plaskoziemcami mnie nie interesuje. Uwazam to za jeden z wielu tematow zastepczych i to kiepskiego sortu.

  Otoz zglebialem Hermaszewskiego ktory twierdzil ze:
  ” – Po latach dopiero? Zaraz po locie strach było rozmawiać o Bogu?
  – Oczywiście, że się o takich sprawach nie rozmawiało! Widzi pan, każdy, kto leci w kosmos, jest bardzo dobrze przygotowany pod względem technicznym, naukowym, medycznym, sprawnościowym. Ale na skutek przeżyć, jakich tam doznaje, wraca z kosmosu jako humanista. Głęboki humanista. Ja powiem coś jeszcze. Nie znam nikogo, kto był wierzący i wrócił stamtąd ateistą, ale znam takich, co polecieli w kosmos jako niewierzący, a wrócili z wiarą. Mam tu na myśli głównie kolegów ze Wschodu. Właściwie 95 procent radzieckich kosmonautów nawróciło się.
  – A pan? Wierzył pan w Boga przed wylotem w kosmos? Jako młody, obiecujący major Ludowego Wojska Polskiego?
  – Przepraszam, ale o czym pan mówi? Co pan sugeruje? Ja byłem wychowany w domu typowo polskim, ja nigdy wiary nie zmieniłem. Byłem i jestem człowiekiem wierzącym.”

  oraz czyzby zapomnial zajaknac sie ze krazyl po plaskiej jak nalesnik planecie?

  “- Na przykład takich, że dobę przeżywa się w 90 minut, bo tyle trwa jedno okrążenie wokół Ziemi. A w ciągu doby ja Ziemię okrążałem aż 16 razy. Szesnaście wschodów i zachodów słońca w ciągu doby. Szesnaście dni i nocy.”
  w bardzo ciekawym wywiadzie tutaj

  http://www.nto.pl/miroslaw-hermaszewski-kosmonauta-nie-znam-nikogo-kto-byl-wierzacy-i-wrocil-stamtad-ateista/ar/4156979

  i filmiki od 10:20 minutty do 12stej na kanale scifun (polskojezyczna-pomimo ang tytulu)
  http://www.youtube.com/watch?v=lDFo70FlbAo
  “Flat Earth – Serious Analysis (part 5) ”

  wywiad scinfun z wierzacym od malego Hermaszewskim
  http://www.youtube.com/watch?v=frepEQG2G24
  “Wywiad z kosmonautą Mirosławem Hermaszewskim”

  Czyzby Hermaszewski byl klamczuszkiem jak go przodkowie uczyli?Zapomnial dodac detalu ze ziemia wydaje sie byc…. plaska?

  1. Hermaszewski jest z sld a jego zięciem jest niby prawicowiec Czarnecki.
   Wszyscy słusznej nacji.

   1. Wszyscy ktorzy wstapili do ludowego wojska za prl (nie wiem jak bylo z milicja) musiala miec legitymacje pzpr niezaleznie jak ich to ziebilo lub grzalo.
    W skrocie chciales szybciej mieszkanko sluzbowe zeby zalozyc rodzine, skusic panne na zone i miec dzieci to wielu wybieralo wojo. Tam musieli zapisac sie do partii i zachowac ksiazeczke partyjna.Jezeli chodzili na spotkania partyjne to raczej sie nawzajem usypiali na nich-mowie o oficerach od podporucznika wzwyz choc u chorazych moglo byc podobnie.
    Koniec skomplikowanej historii. SLD to przemalowana szminka partia pzpr.
    Poczciwine Hermaszewskiego wzieli do sld a wczesniej do komitetu ocalenia narodowego wprowadzajcego stan wojenny bo pasowal wizerunkowo dla ludu-takie bezwolne ciele lub splacic musial dlug (zaszczytu bycia pierwszym i jedynym kosmonauta)

    Najbardziej mnie smieszy ze w woju i tak ludzie posylali dzieci na komunie z reguly w innym miescie lub w przypadku duzego miasta innej dzielnicy. Z kolei jak sie zdarzyl jakis odwazny ksiadz ktory zaczal chodzic po zapowiadanej odwaznej koledzie po wojskowych blokach lub osiedlach to co niektorzy nasi zawodowi szweje robili taktyczne uniki np. bardzo mocno porzadkowali wtedy piwnice, sprawdzali rury w piwnicach lub szczury, naprawiali rowery itp. manewry.

    Hermaszewski zatem z tego co mowi nie byl wyjatkiem czyli byl letnim lub utajnionym katolikiem ewentualnie typem wierze ale dla dobra roboty nie praktykuje lub praktykuje rzadko i pro forma (wypadalo szefie dla rodziny). Inaczej stracilby prace i marzenia lotnika juz we wczesnej fazie kariery.

    Takie to byly czasy.Oczywiscie wiekszosc oficerow bylo ateistami lub dawno zapomnieli o religii itp. z wygody i z przymusu, a nawet poswiecenia sie dla posiadania rodziny ido ktorego niezbedne przeciez sluzbowe lokum.

 3. Ja tam się nie zastanawiam nad tym jak wygląda Ziemia, chociaż ciekawi mnie to, jak chyba każdego. Nie mam możliwości tego sprawdzić, a na podstawie opisu można różne rzeczy widzieć…

 4. To jest lepsze niż płaska ziemia hahaha. Z .. sam.

  1. Proszę Pana, o stylach literackich w biblii notorycznie piszę, za to Pan permanentny mój gnębciel ma nieprzemieniony umysł, z pragnieniem czynienia złej woli, poniżania, uszczypliwości i hejtowania.

   Sam fakt, że to Pan jest przeciw niebocentryzmowi daje mi do myślenia. Inaczej bym sprawę potraktował gdyby napisał ktoś słowa krytyki, kto ma dobre owoce. W Panu jest masa zła i podejrzewam, że do wielu innych ludzi równiez jest Pan szyderczy, złośliwy, poniżający.

   Uzależnił się Pan od mojego bloga w sposón negatywny, gdyż nie odpowiada Panu jak zakładam edomickie pochodzenie obecnych “wybranych”. Swymi komentarzami tylko wkomponowuje się Pan w tę nację nienawidzących Polaków ludzi.
   Życzę Panu szczerze, aby Pan Jezus dotknął Pana serca i przemienił je całkowicie, aby zmienił Pana życie na pełne miłości. Żeby stanął Pan po stronie prawdy i miłości.
   Wszystkiego dobrego.

    1. Franc, niech się Tobą zajmie Bóg Ojciec w imię Jezusa Chrystusa. Niech Cię wypali w piecu. Amen.

   1. Panie adi, jeśli ma Pan odrobinę męskości w sobie i honoru to polecam być koncekwentny i przestac czytywac blog. W innym przypadku stanie się Pan z własnej woli hipokrytą.

     1. Panie adi, Bóg ST i NT jest ten sam, a Pan nie ma charkteru mężczyzny. Ja gdybym byl wyproszony, to w życiu Romana bym się nie pojawił tam gdzie mnie nie chcą. Mam swoja godność.

     2. aha i jeszcze jedna sprawa. Jeśli jest Pan moim stałym czytelnikiem, tym adim, który oki 3-4 lat temu tworzył mapki na podstawie, których kształtu wróżył Pan o przyszłości świata, to zapytam Pana, czy wyszedł pan już ze swego grzechu, czy wstrętem do Prawa Bożego usprawiedliwia i uprawia Pan nadal tanią łaskę aby przyćmić swój grzech, bo Jezus stale wszystko wybacza i można grzeszyć?
      Nie musi Pan odpowiadać na to pytanie.

 5. ” cytaty biblijne można uznać za stricte środek literacki”

  Tak samo mówią niektórzy, że Biblia została napisana przez naćpanych pastuchów. że tam nic nie jest prawdą i to cytaty literackie, i nie można brać tego na poważnie.

  1. Tak, tylko, że inaczej się interpretuje powiedzmy ewangelie Mateusza, a inaczej Psalmy nacechowane poezją, przenośniami.

 6. Niemcy podobno w czasie II wś badajac temat agharty strzelali w strone nieba, zeby trafić przeciwleglą powierzchnię. Myślę, że nieistotne jest jak to wszystko zbudowane, ważne że działa, jak Bóg przykazał. Zresztą przez analogie do świata przyrody, to wszystko dąży poprzez napiecie powierzchniowe do bycia kulą, np. kropla wody.

  1. Ze względu na Pana wyższościowy ton, kasuje komentarz.
   Panie Mirku, ja stale pisuję o metaforach w biblii i innych środkach literackich, ale pragnę zwrócic uwagę na fakt, że w takich Psalmach Dawida były zawarte proroctwa odnośnie mesjasza. Niby taka tylko poezja…
   Dawid był natchniony Duchem Bożym. Duchem Prawdy.
   Oczywiście, właśnie dlatego,że ta poezja może brzmiec dwuznacznie, to jak wspomniałem zarówno przy temacie PZ jak i tym temacie nie będę tetgo zgłębiał, gdyz jak dla mnie jest to nie do udowodnienia. Pokazje po prostu alternatywę.

   Wszystkiego dobrego życzę.

 7. Dobra temat zakończę w miarę szybko. Biblia w prosty sposób obala każdą teorie, że ziemia jest kulą (czyli heliocentryzm czy niebo centryzm). W Biblii wielokrotnie jest mowa o krańcach ziemi. Kula od zewnątrz – heliocentryzm -, czy od wewnątrz – niebocentryzm, nie może mieć żadnych krańców, końców.
  “(10) Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, Łamie łuki i kruszy włócznie, Wozy ogniem pali.” Ps 46
  “(1) Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo.” Ap 7

  Ziemia ma cztery krańce ziemi.
  “(24) Bo tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem.” Hioba 28
  W Biblii co chwila jest mowa o krańcach ziemi. Więc dla mnie sprawa jest jasna prosta. Ziemia nie jest kulą.

  Tutaj Piotrze piszesz:”Cztery krańce mogą być zarówno na ziemi płaskiej jak i okrągłej. Wyobraźmy sobie czworo dzieci stojących na skraju okręgu każde na przeciw siebie jak dwie linie.”

  Nie żadna kula nie może mieć krańców. Pokaż mi krańce jakiekolwiek piłki, np do nogi czy koszykowej czy tenisowej. Zrób zdjęcie i mi pokaż te krańce???

  Nie zrobisz tego. Ponieważ żadna kula nie ma krańców.

  Kula jest systemem zamkniętym dlatego nie ma żadnych brzegów czy krańców. I tak Einstein w swoim modelu wszechświata i teorii względności stworzył w zasadzie wszechświat jako kulę czyli zamknięty system bez krańców czy brzegów.
  https://books.google.de/books?id=MSRvBgAAQBAJ&pg=PT226&lpg=PT226&dq=kula+nie+ma+krańców&source=bl&ots=2S-6VnXSrW&sig=ACfU3U2Ew_Z6qsxbMoO5Jw4mmIzFcWNVtg&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiwzpbA8OzlAhVSEVAKHXDcCAEQ6AEwBHoECAcQAQ#v=onepage&q=kula%20nie%20ma%20krańców&f=false

  “Jak zobaczymy dalej, odpowiedź na to podchwytliwe pytanie: czy kula ziemska może mieć cztery krańce (kąty, rogi) ziemi? , może być nie mniej podchwytliwa, a przy tym zwodniczo prowadząca na manowce.
  Dlaczego?
  Zwykło się uważać, że kula nie ma krańców;(rogów, kątów), no i tak jest w istocie, ale dla wierzącego, że Biblia mówi prawdę, o tym, że ziemia ma krańce ( oraz rogi, kąty), i jednocześnie wierzącego, że heliocentryczny model ‚musi być prawdziwy,’ dysonans poznawczy w jakim się znajduje, podsuwa propozycje, które pozwalają w tym dysonansie spokojnie funkcjonować dalej.”http://bianka.juneo.pl/2019/07/28/plaska-czy-kragla-czesc-10/

  Jak widzisz Piotrze, Biblia jasno wskazuje, że ziemia nie tyle jest płaska co nie jest kulą. Dowody na to jednoznacznie wskazują.

  Pozdrawiam 🙂

  1. ja uważam krańce za przenośnie. Tak jak dzieci powiedzmy bawiłyby się i opiekunka powiedziała idźcie na cztery strony każde w inną stronę. To bez względu czy jesteśmy na naleśniku czy wklęsłej czy innej to cztery strony będą kierunkami geograficznymi: polnoc poludnie wschod zachod.

   Jednak nie zamierzam się spierać poniewaz średnio mnie interesuje czy jestem na żółwiach, czy na wklęsłej ziemi. Pokazałem jedynie alternatywę zainteresowany filmami kanału Telewizja Wolność. Chętnie przyjrzę się Waszej dyskusji z tym człowiekiem. Osobiście nie zamierzam wałkować tematu.

   ps.

   nie wiedzialem ze tak wielkie emocje się pojawią. Napadnięto na mnie jakbym co najmniej uznał, że Jezus to postac historyczna… No ale PZ jest religią. Nie mówie o Tobie ze mnie napadles gdyż w kulturalny sposob pokazales swoj punkt widzenia i Chwała Bogu za to.

   1. Mi nie przeszkadza czy ktoś wierzy w heliocentryzm, niebo centryzm…. u Mariusza Szczytyńskiego zraziło mnie to, że on klasyfikował ludzi wierzących w heliocentryzm czy płaską ziemię jako wyznawców diabła.

    Co do Płaskiej Ziemi zgadzam się ona dla wielu jest religią. Ponieważ wielu chrześcijan ją wyznających czuje się lepszych niż inni chrześcijanie wierzący np w heliocentryzm czy inne modele świata. To tak jak z weganizmem, dla jednych jest to osobista sprawa jaką jest wybór dla diety, niestety dla wielu jest to religia, gdyż uważają się lepszych od nie wegan, co przedstawia ten film:
    https://www.youtube.com/watch?v=7lNnb6-VtTI&t=1280s

    Podobnie jest z zbyt mocną wiarą w inne nauki, teorie. Zbyt mocna wiara i chęć narzucenia swojego poglądu powoduje….. no, cóż wyczerpujący moralnie i duchowo spór, który powoduje oziębienie miłości do innych ludzi.

    I tak Mariusz Szczytyński sam zmarginalizował teorie niebocentryzmu którą promował, przez klasyfikowanie ludzi nie wierzących lub odrzucających ją jako wyznawców diabła. Tymczasem wyznawcy diabła dają się poznać poprzez nienawiść do innych ludzi.

    Pozdrawiam jeszcze raz 🙂

 8. Poziom wody jest tylko możliwy w tzw. “płaskiej ziemi” w cudzysłowiu tylko dlatego, że rozchodzi się o płaszczyznę poziomej wody oceanów otaczających kontynenty jedyną ziemię którą znamy. Jak w całości to wygląda to tylko spekulacje bo nikt nie wydostanie się na zewnątrz systemu w którym mieszkamy. Poziom wody to fakt obserwowalny i mierzalny. Same pojęcia definicji wywodzą się z tego co obserwujemy. Odcinek prostej nie układa się w żaden łuk ani wypukły ani wklęsły. Tego nie bierze się na wiarę.

  1. https://www.youtube.com/watch?v=jX7dcl_ERNs

   Efektt Coriolisa

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_Coriolisa

   Jest on uwzględniany przez strzelców na odległościach pow 600m.

   W skrócie strzelając na pn lub płd pocisk odchyla się od osi celu przez ruch obrotowy ziemi( jest poza układem więc wydaje się ,że odchodzi w lewo lub w prawo)strzelając na wsch lub zach trzeba odpowiednio uwzględnić ruch przybliżający lub oddalający i to, że cel wychodzi do góry lub schodzi w dół w zależności od kierunku strzelania. Ten efekt działa i ma znaczenie dla strzelców długodystansowych. W mojej opinii okrągła , obracająca się ziemia go tłumaczy. Jak ktoś wytłumaczy go inacej to się nad nim pochylę.

   Czy księżyc też jest płaski? Jakim cudem oglądamy zaokrąglony cień ziemi na nim?

   Niemcy nie trafiali w amerykańskie okręty na przeciwległym krańcu , więc podobno zarzucili badania wklęsłej ziemi. Biorąc pod uwagę dosłownie co napisano o czterech krańcach ziemi w Biblii można wywnioskować, że ziemia jest kwadratowa jak plansza do chińczyka.

   Pytanie:
   Po co Pan miałby robić coś inaczej w skali makro skoro działa dobrze w skali mikro?- wiadomo, że mógłby oczywiście. Poziom wód na ziemi okrągłej można bez problemu wytłumaczyć wcześniej przeze mnie podanym napięciem powierzchniowym, które można oglądać w okrągłej kropli wody, wtedy równoważą się wszystkie siły itp. Z każdej strony jest taki sam. Inne doświadczenie to nalać do szklanki wody do pełna- występują dwa zjawiska:
   Menisk dolny i górny tudzież wklęsły i wypukły. Pierwszy występuje , gdy szklanka jest pełna za mało- pow. wody jest wklęsła, drugi, gdy jest pełna trochę więcej- wtedy wystaje ponad szklankę wypukle.

 9. Łukasz
  Napisałeś “Jakim cudem oglądamy zaokrąglony cień ziemi na nim?”
  Wyjaśniam, że nie może to być “cień ziemi”

  Czy nie widziałeś nigdy księżyca na nieboskłonie w dzień, w godzinach popołudniowych, wysoko nad horyzontem, a po drugiej stronie, także wysoko nad horyzontem wędrującego słońca.
  Są naprzeciwko siebie, ziemia jest poniżej, między nimi nie ma żadnej przeszkody, a widzimy niejednokrotnie grubszy lub chudszy “rogal” księżyca.

  Czy nie zaciekawiło Cię to zjawisko, że księżyc nie zawsze jest wtedy w pełni, a wg Twego poglądu nie powinno wtedy występować zjawisko “cienia” na tym obiekcie.

  1. Przepraszam, z tym cieniem to mój błąd. Ty jednak nie odniosłeś sie do innych argumentów,ja natomiast daję tu wytłumaczenie faz księżyca, które nie są powodowane cieniem ziemi

   https://www.trzyminuty.com/2017/10/fazy-ksiezyca-to-nie-cien-ziemi/

 10. Łukasz
  Słońce to nie latarka, jego energia i światło nie rozchodzi w jednym kierunku. jak z latarki.
  PONADTO To nie jest ta skala wielkości.

  Nie wierz w to co Ci wpierają ludzie świata naokowego z tytułami magów /mag i ster?/ – może powiesz, że to tylko przypadek!
  Wg owych naokowców słońce jest baaaaardzoo ale to baardzoo duuużee….. , i jest ono baaaaaaaaaardzooo, baaaaardzooo daaaleeekoo. W porównaniu z nim ziemia to nic nie znacząca kropeczka, a biedny księżyc jest jeszcze mniejszy.

  Kopiuję częściowo mój poprzedni wpis
  “Czy nie widziałeś nigdy księżyca na nieboskłonie w dzień, w godzinach popołudniowych, wysoko nad horyzontem, a po drugiej stronie, także wysoko nad horyzontem wędrującego słońca.
  Są naprzeciwko siebie, ziemia jest poniżej, między nimi nie ma żadnej przeszkody, a widzimy niejednokrotnie grubszy lub chudszy “rogal” księżyca.”

  POWTARZAM!
  Księżyc i słońce są w godzinach popołudniowych widziane niejednokrotnie wysoko na nieboskłonie, a księżyc nie zawsze jest wtedy “pyzaty”.
  Ziemia nie może być przyczyną tego zjawiska, czyli jak Ty piszesz “cienia” bo słońce świeci księżycowi prosto “gębę” i ziemia nie stanowi dla promieni słonecznych żadnej przeszkody, a więc ziemia jest dużo poniżej nich, i nie może być powodem tego zjawiska, a mimo to nasz satelita jest “nadgryziony” z lewej albo z prawej strony.

  Nie jestem zwolennikiem żadnej teorii dot. kształtu i wielkości ziemi i nie dowierzam autorytetom, że “ta mała nic nie znacząca piłeczka leci z niewyobrażalną prędkością, obracając się też z prędkością nie do pojęcia”, nie wiadomo dokąd i po co. Jednak zadziwia mnie to, że dane matematyczne dot. tych zagadnień przypadkiem zawierają dużo “szóstek”

  Nie wiem w jakim jesteś wieku, jaką posiadasz wiedzę i nie jest to istotne.
  Przypuszczam, że raczej jesteś młody i zauroczony światem i nauką, wierzysz w świat i ludziom. Nie wiem
  jakie masz poglądy dot. wiary, religii, czy znasz Biblię i wierzysz w Jej przesłanie.

  Dla mnie ciekawe są dwa zdarzenia opisane w Biblii dot. słońca i ziemi, a konkretnie:

  1. Zatrzymania księżyca i słońca na kilka godzin i wydłużenie dnia, przez Jozuego, podczas bitwy na pustyni.

  2. Cofnięcia czasu o dziesięć stopni na zegarze słonecznym króla Hiskiasza, przez proroka Izajasza, jako dowód na spełnienie proroctwa.

  JEŚLI TE FAKTY MIAŁY RZECZYWIŚCIE MIEJSCE, a ja wierzę, że tak – /bo wierzę Stwórcy, a nie ludziom, tym bardziej nie wierzę naokowcom – magom ze wspaniałymi tytułami/ to co musiałoby się stać z tą biedną małą planetką wywijającą piruety w kosmosie, którą w przypadku pierwszym nagle zatrzymano, a przypadku
  drugim obracająca się kula została nie tylko nagle zatrzymana, ale spowodowano jej natychmiastowy ruch o 10 stopni wstecz.
  Nadmieniam, że nie było po tym żadnego potopu, żadnych trzęsień ziemi, ani innych katastrof ogólnoświatowych.
  Nie myślę toczyć niepotrzebnych bojów “o jedyną i słuszną sprawę” – swoje wiem – szkoda na to naszego czasu.

  Masz czas, Swoje oczy i Swój rozum – obserwuj i badaj otoczenie, przyglądaj się zachodzącym zjawiskom i korzystaj z wielu dostępnych źródeł wiedzy, wnioskuj sam.

 11. No cóż obecnie dla mnie niebo centryzm także jest bardziej realny od płaskiej ziemi. Temat ten ciągle badam.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish