Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dwanaście Korzeni Twierdzy Demonicznej Aktywności

Modnie jest wytykać TYLKO Rzymowi jego błędy, które są i trzeba je widzieć, ale wielu ewangelików nosi w sobie złe duchy.

Ze względu na duże zainteresowanie kwestiami sfery niewidzialnej publikuję kolejny tekst, który przeredagowałem.

 

 

Dwanaście Korzeni Twierdzy Demonicznej Aktywności

 

 1. Duch niemocy

Duch niemocy może wpływać zarówno na wierzących, jak i niewierzących. Biblia przytacza przykład tego w Łukasza 13:11, kiedy Jezus nauczał w synagodze w dzień szabatu. Pismo Święte mówi, że Jezus spojrzał i zobaczył kobietę, która przez 18 lat miała ducha niemocy i została pochylona i nie mogła jej podnieść. To była wierna, idąca do kościoła córka Abrahama. Była na nabożeństwie, prawdopodobnie siedziała w pierwszym rzędzie. Kiedy Jezus ją zobaczył, wezwał ją, aby do niego podeszła i rzekł do niej: „Niewiasto, jesteś uwolniona od tej niemocy”. Jezus położył na nią ręce, a ona natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Duch niemocy może przybierać różne formy, w tym szeroki zakres dolegliwości fizycznych i stanów przewlekłych.

To powiedziawszy manifestacja Ducha Niespokojności, znaleziona w Łukasza 13:11, naprawdę nie potrzebuje definicji. Choroba oznacza osłabienie i może objawiać się przez fizyczny, umysłowy lub emocjonalny brak całości. Mogą to być wszelkie długotrwałe zaburzenia organizmu, osłabienie, rak, problemy kobiet, grzybica, gorączka, alergie, problemy z zatokami, problemy z ciśnieniem krwi, zapalenie stawów, choroby serca, cukrzyca, przedwczesne zgony w rodzinie lub choroby psychiczne, w tym splątanie płci .

Leczenie choroby przez Jezusa było częścią Jego odkupieńczego planu wolności

Jezus uzdrawiał chorych. To była jedna z Jego głównych posług. Zajmował się wieloma organicznymi przyczynami chorób: osobami dotkniętymi szaleństwem, wadami wrodzonymi i infekcjami. Niewidomi, głusi, chromi i inni cierpiący zwrócili się do Niego o pomoc.

W dzisiejszej kulturze hebrajskiej większość uważała, że ​​choroba jest bezpośrednią konsekwencją grzechu, skutkującą karą (Jan 9: 1-3). Jednak Jezus zmienił tę koncepcję zrozumienia u ludzi tego dnia, uzdrawiając ślepego człowieka, który był chory od urodzenia. Oświadczył, że ta choroba nie była związana z niewidomym ani jego ojcem, ale z powodu Jego Chwały. Zmieniło to paradygmat kary związanej z grzechem.

Wiele z naszych złych wyborów powoduje konsekwencje, które wpływają na nasze ciało. Jezus przyszedł jednak, aby udzielić nam łaski, aby wyzwolić nas z niewoli kary za grzech i uzdrowienia i pełni. Miał moc wybaczania grzechu i uzdrawiania (Mateusza 9: 1-8; porównaj Marka 2: 1-12; Łukasza 5: 17-26).

 

 1. Duch strachu

Duch strachu (2 Tym. 1: 7). Objawami ducha strachu działającymi w twoim życiu są:

zmniejszona kreatywność, Zależność od narkotyków lub chemikaliów, Unikasz ludzi, wycofujesz się, Nerwowe zachowanie (np. gryząc paznokcie, duże tempo, wiercenie się, nie mogę się zatrzymać), Zawsze w pośpiechu, presja czasu, Weź środki uspokajające, aby się zrelaksować, Nadreaktywność lub zbyt słaba reakcja do stresujących sytuacji, robisz rzeczy dla ciebie samobójcze, bez konfrontacji, aby zapomnieć o stresie (np. szaleństwo zakupowe, jedzenie, sprzątanie itp.), jestem uzależniony od pracy (np. zawsze pracuję do późna lub sprowadzam pracę do domu), musi wypełnić każdą chwilę zachowaniem zorientowanym na osiągnięcia, wyznaczyć nierealne i często niepotrzebne terminy. Inne przykłady obejmują fobie. strach, męki, niższość, nieadekwatność, zmartwienie, duch krytyczny, napięcie, wydajność i lęk przed czymkolwiek.

 

 1. Duch pytona, zwany także duchem wróżbiarstwa (Dzieje 16: 16-18)

Jeden z niewielu nazwanych duchów w Biblii, duch pytona to spiralny duch, który działa, aby wycisnąć tchnienie życia (Duch Święty) i odciąć waszą linię życia od Boga (modlitwa). Aby zrealizować swój śmiertelny plan, duch ten przypomni wam o ranach z przeszłości, otoczy was bezbożnymi wpływami, które kuszą do kompromisu Słowa Bożego – lub po prostu zaprowadzi was w stan, który znokautuje was. Objawy ataku pytona mogą obejmować zmęczenie, utratę pasji do modlitwy, presję, przytłoczenie, bezradność, a nawet brak nadziei. Nasilenie tych symptomów zależy od tego, jak długo ten wróg owija się wokół ciebie i jak silnie wywierał nacisk. Zaangażowanie w jakiekolwiek czary, w tym pójście do czytelnika lub korzystanie z tablicy Ouija lub kart tarota, może wywołać tego ducha w twoim życiu. Rebelia, czary, praktyki okultystyczne i czarne sztuki wypływają z tego ducha. Klątwy podążają za zaangażowaniem w te praktyki.

 

 1. Duch seksualnej niemoralności zwanej nierządnicą lub prostytutkami (HOS. 4:12),

Ten podstępny duch jest często przekazywany jako łańcuch, a ofiara często staje się sprawcą później. Może pochodzić z dziecięcego kontaktu z seksem, czy to z molestowania, czy z pornografii od rodziny lub przyjaciół. Duchy te ukrywają swój plan kpienia z Boga poprzez wypaczoną seksualność w kategoriach takich jak feminizm, tolerancja i równość płci. Ale to wszystko jest próba kpienia z Boga. Wyzwolona seksualność ukrywa perwersję. Religią tego ducha jest religia seksu – seks z celem. To seks znieważa osoby stworzone na obraz Boga i ma na celu kpić z ich stwórcy. Pożądanie, cudzołóstwo, pornografia, gwałt, kazirodztwo, duma i miłość do świata są cechami tego demona. Uzależnienie seksualne jest również wynikiem tego zboczonego ducha.

 

 1. Duch zniewolenia – uzależniający duch

 

Duch ten często towarzyszy duchowi strachu (Rz 8:15) i często jest zakorzeniony w odrzuceniu. Jest tak samo rozpowszechniony w ciele wierzących, jak i na całym świecie. Ci, którzy zmagają się z uzależnieniami, często czują się oddzieleni od prawdziwej miłości. Miłość zaspokaja, ale pożądanie nigdy nie jest zaspokojone. Wszelkiego rodzaju uzależnienia, bulimia, anoreksja, złe relacje, współzależność i inne zaburzenia obsesyjne są pogarszane przez tego demona.

 

 1. Duchowi dumy zwanemu także Lewiatanem często towarzyszy duch buntu (Prz 16: 18–19).

 

Duch ten często przejawia się w patrzeniu na innych z góry, wierząc, że jesteś lepszy od innej klasy ludzi, uprzedzeniach, zarozumiałości, niezdolności do radzenia sobie z sercem lub słuchaniem innych, gdy próbują pomóc, czując, że wiesz więcej niż inni , arogancja, nieustanne bycie krytycznym, sprośność i zachowanie „popisywania się”, plotkowanie o innych i rozmawianie za ich plecami. Pogarda i kpina są przejawem złego ducha.

 

 1. Duch perwersji (ls. 19:14).

 

Według Rzymian 1: 18-32 widzimy, jak nieposłuszeństwo może i doprowadzić do przejęcia ducha perwersji.

Duch perwersji może objawiać się na wiele sposobów, takich jak perwersje seksualne, wykorzystywanie dzieci, pornografia, kazirodztwo, brudny umysł, chroniczne niepokoje, chodzenie w głupocie, przekręcanie słowa Bożego, złe działania, aborcja, złamanie ducha, błąd doktrynalny i ateizm. Duch ten podżega do homoseksualizmu, perwersji seksualnej i nienormalnych działań.

 

 1. Duch Antychrysta (1 Jana 4: 3).

 

Ten demon odbiera chwałę Chrystusowi, zaprzeczając Jego Bóstwu, domagając się równego statusu. Zaprzecza istnieniu Boga jednocześnie go nienawidząc (moja ocena – admin).

Duch antychrysta jest przeciwieństwem Ducha Bożego, a więc odrzuca przyjmowanie do świadomości o swojej grzesznej naturze. Nie pokazuje grzechu.

 

 

 1. Duch depresji lub ciężkości (ls. 61: 3).

 

Głównym źródłem wejścia dla tego ducha jest przedłużona, nierozwiązana gorycz.

Duch ten zaciemnia oblicze; powoduje, że serca są opuszczone. Przyciemnia jasne widzenie, rabuje nadzieję. Przynosi ciężkie, opresyjne uczucie. Ugasza wiarę. . Może być jak chmura wisząca nad miejscem. Powoduje izolację, kradnie miłość i sprawia, że ​​czujesz się samotny. Depresja, nienormalny smutek, rozpacz, beznadziejność, użalanie się nad sobą, samotność, niewyznany grzech i myśli samobójcze płyną z tego złowrogiego demona.

 

      10 Duch kłamstwa, jedno z ulubionych narzędzi szatana (1 Jana 4: 6).

 

Duch ten często zyskuje wejście przez samooszukiwanie się. Z tego ducha dzielącego wypływa nastrój, oszustwo, blef, mistyfikacja, podstęp, niewiara, kompromis, intelektualizm, kulty, pochlebstwa i legalizm.

7 sposobów na rozpoznanie leżącego ducha:

 1. Kłamliwy duch nie może zrozumieć prawdy. (Jana 8: 43-45)
 2. Kłamliwy duch zaprzecza bóstwu Jezusa Chrystusa (że jest Bogiem). (1 Jana 2:22)
 3. Kłamliwy duch stoi z opinią większości (tzw duch autorytetu). (2 Kronik 18: 21a)
 4. Kłamliwy duch postępuje niesprawiedliwie. (1 Jana 3: 7-8)
 5. Kłamliwy duch nie słucha wierzących. (1 Jana 4: 5-6)
 6. Kłamliwy duch wypowiada słowa, które się nie spełniają. (2 Kronik 18:27)
 7. Kłamliwy duch zachęca ludzi do zniszczenia (nęka innych wierzących). (2 Kronik 18: 19-21)

 

 1. Duch zazdrości, duch niszczący związek (Lb 5:14) Zazdrość, gniew, gniew, okrucieństwo, podejrzliwość, nienaturalna konkurencja, niepewność, rozwód i podział są wynikiem wpuszczenia tego ducha.

 

     12. Duch otępienia lub marzeń (Rzym. 11: 8). Ciągłe zmęczenie, bierność, uczucie jak kwiatek i litowanie się nad tym demonem. Gdy pozwala się kontrolować, duch ten blokuje sukces i przynosi znużenie życia.

 

Typowe objawy aktywności demonicznej

  • Niekontrolowane uczucia:
   • Ogromna nienawiść lub strach
   • Irracjonalne poczucie winy
  • Niekontrolowane i niepokojące myśli:
   • Bluźniercze myśli przeciwko kaznodziejom lub zwiastowaniu ewangelii i ludziom Bożym
   • Przerażające sny, które wywołują uczucie przerażenia
   • Zabójcze myśli
   • Ostro niski obraz siebie
  • Nienormalne problemy medyczne:
   • Drgawki
   • Ból, ostry bez powodu do brzucha lub głowy
   • Nagłe dreszcze lub przytłaczające ciepło w ciele
  • Dylematy poznania
   • Strata czasu – przerwy w dostawie prądu
   • Duża senność, ale nie na żadnym lekarstwie wokół rzeczy duchowych
   • demonstracja niezwykłych talentów nagle
   • głosy, które w twoim umyśle nie są twoje
   • zdarzenia nadprzyrodzone – znikanie przedmiotów i innych dziwnych rzeczy
  • Wiele innych objawów ucisku:
   • Skłonności do wypadków,
   • Uporczywa depresja, ucisk i ciężkość lub smutek,
   • Negatywna rozmowa,
   • Myśli samobójcze,
   • Chroniczna dolegliwość,
   • Myśli autodestrukcyjne,
   • Niezdolność do koncentracji lub skupienia,
   • Szybko odrzuca lub zaatakuje to, co czuje wobec innych,
   • Czuje się jakby miał wokół głowy opaskę,
   • Ekstremalny strach, fobie lękowe,
   • Nienormalna, irracjonalna samotność,
   • Gwałtowne, lekkomyślne zachowanie (poszukiwacz emocji),
   • Usłysz głosy w swojej głowie,
   • Irracjonalne poczucie winy i wstyd lub poczucie nieczystości,
   • Dręczenie myśli i obrazów,
   • Uzależnienia, które Cię kontrolują (hazard, narkotyki, alkohol, zakupy, pornografia, masturbacja, pożądanie fantazja pożądanie itp.),
   • Choroba umysłowa,
   • Odrzucenie, niegodność, niepewne uczucia – czujesz, że jesteś niewidzialny dla każdego, nawet dla Boga,
   • Atakowane przez demony seksualne podczas nocnych inkub i duchów sukubów,
   • Ciągłe zamieszanie w myśleniu (czasami trudności w zapamiętywaniu rzeczy),
   • Okropne koszmary powodujące strach (często mające demoniczne obrazy),
   • Nienawiść i gorycz w stosunku do innych bez uzasadnionego powodu,
   • Irracjonalny i niekontrolowany gniew,
   • Chęć robienia tego, co słuszne (niemożność wykonania tego),
   • Nagłe zmiany osobowości i postawy (poważne kontrasty – pojawia się schizofrenik),
   • Obsesje na punkcie jedzenia – bulimia, jadłowstręt psychiczny,
   • Kompulsywne grzechy seksualne (zwłaszcza perwersje),
   • Irracjonalny śmiech lub płacz,
   • Negatywne reakcje na imię i krew Jezusa Chrystusa (ustnie lub poprzez mowę ciała),
   • Wulgarny język i działania,
   • Strata czasu (od minut do godzin – kończy się gdzieś, nie wiedząc, jak się tam dostałeś – regularnie robiąc rzeczy, o których nie ma pamięci),
   • Ekstremalna senność wokół rzeczy duchowych, takich jak czytanie słowa, słuchanie kaznodziei itp.
   • Pokaz niezwykłych umiejętności w okultyzmie (ESP lub Telekineza),
   • Nadprzyrodzone doświadczenia – nawiedzanie, ruch lub znikanie przedmiotów oraz inne dziwne przejawy,
   • Ból (bez uzasadnionego wyjaśnienia – szczególnie w głowie i brzuchu),
   • Awarie lub utrata czasu,
   • Dolegliwości fizyczne łagodzone przez polecenie duchowego autorytetu (napad padaczkowy, ataki astmy, różne bóle),
   • Nagła ingerencja w funkcje organizmu (chwilowe) – brzęczenie w uszach, niemożność mówienia lub słyszenia, nagły silny ból głowy, nadwrażliwość w słyszeniu lub dotyku, nagłe dreszcze lub przytłaczające ciepło w ciele, drętwienie rąk lub nóg, przejściowy paraliż itp.
   • Ogromna wrogość lub strach podczas spotkania z kimś zaangażowanym w pracę wyzwolenia,
   • Silna niechęć do czytania pism świętych i modlitwy (szczególnie jeden na jednego),
   • Irracjonalny śmiech lub płacz,
   • Ekshibicjonista – chcesz się rozebrać i pokazać,
   • Niezwykłe zainteresowanie zjawiskami paranormalnymi, ciemną stroną,
   • Ekstremalny niepokój (szczególnie w środowisku duchowym),
   • Pobudzenie bez znanego powodu, takiego jak uczucie chęci złamania czegoś lub zranienia kogoś.
   • Miewa pożądanie seksualne z kimś tej samej płci,
   • Ciągłe poczucie bezwartościowości, wstydu, poczucia winy, myśli samobójcze,
   • Lekceważenie wyglądu fizycznego,
   • Znikanie przedmiotów, a następnie przedmioty zwracają się,
   • Długotrwałe choroby.

 

źródło: http://jesuschristwcc.org/how-to-tell-if-spiritual-deliverance-is-needed-2/

 

 

 

 

 

Updated: 22 października 2019 — 18:40

14 komentarzy

Add a Comment
 1. Dzięki za opisanie tego tematu, warto wiedzieć…!

 2. Duch niemocy, duch strachu, duch pytona…itp. – co za towarzystwo!? I pomyśleć, że na imię syna cieśli z Nazaretu to całe szemrane towarzystwo czy tego chce czy też tego nie chce to musi zgiąć kolana, a jeśli takowych nie mają to ugiąć swą wolę. Zaprawdę potężnego mamy Orędownika wobec Ojca, który jest w Niebie.

  1. dzięki, choć wcześniej napisałem tekst z innej strony anglojęzycznbej…
   Jesteś dobrym resarchem 🙂

 3. Co mnie dotyczy/dotyczyło
  Irracjonalne poczucie winy
  Zabójcze myśli
  Ostro niski obraz siebie
  głosy, które w twoim umyśle nie są twoje (prawdopodobnie)
  Myśli samobójcze
  Myśli autodestrukcyjne
  Irracjonalne poczucie winy i wstyd lub poczucie nieczystości
  Obsesje na punkcie jedzenia(jadłam jeden posiłek dziennie a i tak wydawało mi się,że to za dużo)
  Niezwykłe zainteresowanie zjawiskami paranormalnymi, ciemną stroną (kiedyś tak miałam,teraz raczej od tego uciekam)
  Ekstremalny niepokój (zdarza się)
  Miewa pożądanie seksualne z kimś tej samej płci (niekoniecznie stricte seksualne,ale ciągnie mnie dziwnie to tej samej płci :/ )
  Ciągłe poczucie bezwartościowości (może nie ciągłe,ale wraca to do mnie co jakiś czas)
  Źle ze mną?

   1. Budujące, Piotrku…
    A jak to wygląda u Ciebie?
    Napisz proszę kilka zdań na ten temat.

  1. Świętosławo, musisz walczyć, jak każdy z nas. Kto wytrwa w wierze do końca, będzie zbawiony 🙂

  2. Może i źle. Jak z wieloma z nas, a zaryzykuję, że w jakimś stopniu z każdym. Do siebie również mogę odnieść bardzo wiele z wymienionych tu objawów (a ile ich miałem w przeszłości, to nawet nie wspomnę).
   To nam jednak pokazuje, ile możemy sami, a przede wszystkim, jak baaaaardzo potrzebujemy Pana Jezusa.
   Gdy Go prosimy, uwalnia nas po kolei tych i innych dolegliwości. On to wszystko zwyciężył i dzięki Niemu Ty także zwyciężysz.
   Bardzo mi się podoba Twoja szczerość, odwaga i świadomość zła. Cechy te bez wątpienia pochodzą od Ducha Świętego. A skoro jest w Tobie Duch Święty a Zbawiciel mówi do Ciebie: “oto Ja jestem z Tobą przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”, to czy rzeczywiście jest aż tak źle? Nie! To tylko ściema i iluzja, aby Cię zdołować i zniechęcić do walki.
   Sam Bóg walczy o Ciebie, więc pomyśl, jak cenna musisz być w Jego oczach. Póki chodzimy po tym upadłym świecie w tych – grzesznych ciałach, jesteśmy słabi i podatni na manipulacje złego. Gdy jednak zwracamy się do Pana Jezusa, Jego moc zaczyna zwyciężać zło w nas i wokół nas. Zakładaj więc Siostro pełną zbroję Bożą i stawaj do walki u boku Zbawiciela. I nie poddawaj się 🙂

   Błogosławię Ci w imię Pana Jezusa.

   1. Boro, Jarku, dziękuję i ja za to pokrzepienie, zresztą nie raz mnie zbudowaliście swoimi komentarzami, i nie tylko wy… ? niech Wam Bóg błogosławi ?
    Świętosławo, od siebie dodam, że mnie dziś jeszcze pokrzepił rozdział 5 ew. Marka, może i Ciebie też wspomoże? Błogosławieństwa Bożego dla Ciebie ?

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme