Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Anioły w życiu chrześcijan i ich zadania specjalne.

Nigdy nie zapomnę jak wielkie wrażenie wywarła na mnie książka

“Władcy ciemności”. Pod koniec książki zadzwoniłem do pewnej osoby aby mi zdradziła koniec gdyż byłem do tego stopnia zniecierpliwiony, że wolałem czytać dalej ze świadomością poznania zakończenia :-).

 

 

Anioły są bardzo realną częścią królestwa duchów. Ciągle działają w twoim imieniu, walcząc i walcząc o zwycięstwo i kolejne zwycięstwo.

Warto sobie uświadomić co rycerze Boga robią. Poniżej listę funkcji  aniołów znalezionych w Biblii!

 

 

 

 

Anioły Ochrony

 

W filmie “Spotkanie” Jezus będący barmanem przypomina jak uratował krnąbrnego biznesmena kiedy ob byl nastolatkiem.

Wiadomo, fikcja, ale ile razy byliśmy uratowani przez aniołów Bożych, wie tylko Bóg i owi aniołowie.

 

 

Anioły przynoszą informacje.

 

Takiego czegoś doświadczyłem nie tak dawno przez dwie osoby nie mające ze sobą kontaktu a na koniec “przypadkiem” natrafiłem na wers potwierdzający w 100% przekaz. Nie byli to aniołowie, ale wierzę, że Bóg ich posłał. Przy okazji dowiedziałem się jakie mam nowe imię :-).

 

 

 

Będą chwile, gdy Bóg wyśle ​​aniołów, aby nam służyli. Ale musi my być na to wrażliwi i świadomi. . Kiedy Jezus był w ogrodzie w czasie próby, był on chroniony  przez anioły. (Łk 22: 41-43). Po Jego dniach prób na pustyni aniołowie przyszli i służyli Mu także (Mat. 4:11).

 

 

Zrozumienie biblijnych funkcji aniołów

Anioły pełnią wiele funkcji w Piśmie Świętym. Niektóre z tych funkcji obejmują:

 

1. Są posłani przez Boga, aby pomóc tym, którzy odziedziczą zbawienie (Hebr. 1:14).

 

 

“Czyż oni wszyscy nie są duchami służebnymi, przeznaczonymi do posługi tym, którzy mają uczestniczyć w zbawieniu?”

 

 

2. Pomagają w oczyszczaniu.

 

 

” Wówczas przyleciał (ku mnie) jeden z Serafinów; w ręku miał kamyk ognisty wzięty obcęgami z ołtarza. (7) I dotknął [nim] ust moich, mówiąc: – Oto dotknął on warg twoich, zmazana jest twa nieprawość a grzech twój zgładzony. “. 

 

 

3. Mogą pomagać  w służbie uzdrawiania.

 

“Anioł bowiem co pewien czas zstępował do sadzawki i poruszał wodę. A kto pierwszy wszedł po poruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek chorobą był dotknięty.”

 

 

4. Chronią i uwalniają z potrzasku.

 

“Anioł PANA rozbija obóz dokoła tych, którzy się go boją, i wybawia ich.” Psalm 

“Lecz anioł Pana w nocy otworzył drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, powiedział: (20) Idźcie i wystąpiwszy, mówcie do ludzi w świątyni wszystkie słowa tego życia. ” Dzieje

7) Wtedy zjawił się anioł Pana i w więzieniu zajaśniało światło. Trącił Piotra w bok i obudził go, mówiąc: Wstań szybko. I opadły łańcuchy z jego rąk.” Dzieje

 

 

5. Mogą pomóc w prowadzeniu i kierowaniu (Dz 5:20, 8:26).

 

“Lecz anioł Pana w nocy otworzył drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, powiedział: (20) Idźcie i wystąpiwszy, mówcie do ludzi w świątyni wszystkie słowa tego życia.

 

 

“Lecz anioł Pana powiedział do Filipa: Wstań i idź na południe, na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna” 

 

 

6.  Mogą być używane przez Boga do kierowania sądem.

 

 

“Kiedy Piotr doszedł do siebie, powiedział: Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski.”

 

 

 

“Pan nie zostawi go w ręku jego I nie dopuści, by przegrał sprawę w sądzie.” Psalm 37. 

 

 

7. Mogą przynieść prorocze wskazówki i pewność w trudnej sytuacji.

 

“Tej nocy bowiem stanął przy mnie anioł Boga, do którego należę i któremu służę; (24) I powiedział: Nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed cesarzem, a oto Bóg darował ci wszystkich, którzy z tobą płyną.”. 

 

 

 

8. Mogą przynieść boską ochronę przed złem i niebezpieczeństwem. (Ps. 91:11).

 

 

“Rozkaże bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. “

 

 

9.Mogą ci służyć siłą (Mat. 4:11, Łk 22:43).

 

 

“Wówczas diabeł go opuścił, a oto aniołowie przystąpili do niego i mu służyli.”. 

 

 

43) Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. (44) I w śmiertelnym zmaganiu jeszcze gorliwiej się modlił, a jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię.”

 

 

10. Słuchają głosu Słowa Bożego (Ps. 103: 20).

 

“Błogosławcie PANA, jego aniołowie, potężni siłą, którzy wypełniacie jego rozkazy, będąc posłuszni głosowi jego słowa. “.

 

 

 

11. Mogą dostarczyć słowo lub wiadomość od Boga (Mat. 1:20, Łukasza 1:13, Obj. 1: 1).

 

20) A gdy o tym rozmyślał, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. 

 

 

” Lecz anioł powiedział do niego: Nie bój się, Zachariaszu, bo twoja modlitwa została wysłuchana. Elżbieta, twoja żona, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan.”. 

 

 

(1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce, a on to ukazał i posłał przez swojego anioła swemu słudze Janowi;”. 

 

 

 

12. Mogą pojawić się w snach (Mat. 2:13).

 

 

” A gdy oni odeszli, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział: Wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu, i zostań tam, aż ci powiem. Herod bowiem będzie szukał dziecka, aby je zabić. ” 

 

 

 

13. Oddzielą niegodziwych od sprawiedliwych (Mat. 13:49).

 

(49) Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych; (50) I wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. “

 

 

14. Zgromadzą wybranych razem pod koniec wieku (Mat. 24: 30-32).

 

 

(30) Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. (31) Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego”

 

 

15. Mają imiona (Łukasza 1:19).

 

(19) A anioł mu odpowiedział: Ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem. Zostałem posłany, aby mówić do ciebie i przynieść ci tę radosną nowinę. “

 

 

Gabriel oznacza “mąż Boży” lub “wojownik Boży” wymiennie.

 

 

15. Mogą pojawiać się w wizjach (Dz 10: 3).

 

(3) Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Boga, który przyszedł do niego i powiedział: Korneliuszu! “.

 

16. Radują się, gdy ktoś żałuje za grzech, pokutuje i nawraca od bezPrawia.(Łk 15:10).

 

 

(10) Podobnie, mówię wam, będzie radość przed aniołami Boga z jednego pokutującego grzesznika. “

 

 

17. Dostarczyli Prawa (Dz 7:53, Gal. 3:19, Hebr. 2: 2).

 

 

(53) Wy, którzy otrzymaliście prawo przez rozporządzenie aniołów, lecz nie przestrzegaliście go.”

 

” (19) Czymże więc jest Prawo? Dodano je dla ujawnienia wykroczeń – do czasu przyjścia potomstwa, dla którego była przeznaczona obietnica. Prawo to przekazali aniołowie przez pośrednika”  

 

 

(2) Jeśli bowiem słowo wypowiedziane przez aniołów okazało się tak prawomocne, że wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo zostało słusznie ukarane, (3) to jakżeż my ocalejemy, jeśli nie zatroszczymy się o tak cenne zbawienie? Najpierw było ono ogłaszane przez Pana, następnie zostało nam przekazane jako pewne przez tych, którzy je słyszeli.”

 

 

18. Mają swój własny język (1 Kor. 13: 1).

 

(1) Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. “

 

 

19. Prawdziwi aniołowie nie będą zaprzeczać ewangelii Jezusa Chrystusa (Gal. 1: 8).

 

 

” (8) Ale choćbyśmy sami czy nawet anioł z nieba głosił wam coś innego, niż myśmy wam głosili, niech będzie wyklęty! “

 

 

 

20. Czczą Boga (Hebr. 1: 6).

 

6) Kiedy zaś powtórnie wprowadza pierworodnego na świat, powiada: Niech padną przed Nim na twarz wszyscy aniołowie Boży(7) O aniołach wprawdzie powiada: On czyni aniołów swymi wichrami, a sługi swoje płomieniami ognistymi. (8) O synu jednak: Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, a berłem sprawiedliwym jest berło Twego panowania. (9) Umiłowałeś sprawiedliwość a znienawidziłeś bezprawie, dlatego namaścił Ciebie, Boże, Twój Bóg olejem wesela, a nie żadnego z Twych towarzyszy.

 

 

21. Mogą manifestować się w ludzkiej postaci (Hebr. 13: 2).

 

 

(2) Nie zapominajcie o gościnności, bo dzięki niej niektórzy, nie wiedząc o tym, ugościli aniołów. “

 

 

22 Są podporządkowani Jezusowi (1 Piotra 3:22).

 

 

“dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, (22) który wstąpiwszy do nieba, siedzi po prawicy Boga, a poddani Mu są Aniołowie, Moce i Potęgi.”

 

 

W postrzeganiu aniołów należy mieć rozsądek wszak szatan tez przybiera postać anioła światłości. Nie jest to tak, że każdy sen jest od Boga i każdy człowiek, któremu pomagamy to anioł.

Jan ostrzega:

 

” Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.”

 

 

Duch, który prowadzi do ekumenizmu lub kościoła Rzymu na 100% nie jest od Boga. Duch, który głosi ewangelie sukcesu nie jest od Boga.

Swoja drogą kościół rzymski przedstawia anioły jakie takie pulchniutkie bąble o infantylnym spojrzeniu, kiedy są to wielce wojownicy bardziej przypominający tych z gier komputerowych na co wskazuje ich natura na podstawie Biblii.

Według mojej oceny ten skrzywiony obraz jest celowy, aby nie uwypuklano podziału tego świata i zabrano chrześcijanom chęć do walki duchowej.

 

Jednakowoż aniołowie są obecni w naszym życiu i widzą każdy nasz czyn. Pomagają, ostrzegają, chronią.

 

Chwała Bogu Ojcu w imię Jezusa Chrystusa Panu (zastępów)  wojska niebieskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Updated: 30 września 2019 — 10:05

19 komentarzy

Add a Comment
 1. Ja jako dziecko marzyłam o tym, żeby być aniołem, który pomaga ludziom 🙂

  Swoją drogą kiedyś czytałam o tym jak wyjęli malutkie dziecko spod gruzów żywe, to był cud. Pomyślałam wtedy, że to jakiś Anioł je uratował. Z drugiej jednak strony wiele malutkich dzieciaczków ginie straszną śmiercią, ciekawe od czego zależy pomoc Aniołów dzieciom…

  1. Myślę, że w dużej mierze od wiary, bycia przy Bogu.

   1. Mnie samej w życiu zdarzyło się wiele dziwnych sytuacji, gdzie miałam bardzo silne poczucie, że coś mnie strzeże, chociaż byłam, a nawet jeszcze jestem osobą grzeszną w kilku sprawach, np. lenistwa. Może mam mylne przeczucie, a może jednak mnie strzeże jakiś Anioł, kto wie…. 🙂 Anioły to super istoty.

    1. anioły działają nawet u katolików poniewaz oni nie wiedzą, że są zwiedzeni tak samo jak u protestantów, ktorych zbory są w ekumenii. Anioły sie nie obrażają ze względu na poziom poznania.

    2. I ja mam podobne doświadczenia. Wiele razy zostałem uratowany z różnych beznadziejnych sytuacji i miałem wrażenie, ze ktoś mnie ochrania, mimo, że również jeszcze ze wszystkiego się nie wyczyściłem. Pale papierosy, jestem uzależniony od tego świństwa, jest to dla mnie strasznie trudne do przezwyciężenia, chociaż wcześniej paliłem trawkę i to tak dużo, że wszyscy mnie kojarzyli z zielskiem. Nie było dnia bez palenia paru jointow. I rzuciłem to. A papierosów nie mogę. Tak samo mam jeszcze problem, choć mniejszy ze słownictwem. Zdarza mi się używać wulgaryzmów, choć bardziej po angielsku (mieszkam w UK) niż po polsku, to raczej nie ma znaczenia jaki to język. Jest jeszcze pare innych rzeczy: nerwy, czasem gniew (choć staram się kontrolować i jest to już coraz słabsze, ale bywają momenty, ze wybucham).
     Może ktoś z Was może coś podpowiedzieć?

 2. W kosciele katolickim wspominamy trzech Archaniolow ,ktorzy sa przedstawiani godnie odpowiednio do ich poslania jakim ich Pan Bog obdarzyl . Te pulchne angeloty i “inne amorki” zdobiace bardzo stare koscioly nie maja rzadnego znaczenia ,w tych nowo pobudowanych kosciolach tego nie ma .Zrezygnowano z takich ozdob w stylu baroku i rococo .Fajna praca na temat Aniolow i z samego rana sie bosko czytalo.Szkoda ze prawie za kazdym razem masz ta potrzebe aby wykazac jaki to rzymskokatolicki kościół zly i jakie herezje tam sie dzieją. Ile w Tobie nienawiści ,do katolików .Czesto mam wrazenie ,ze nie jestes zbyt przekonany do swojego nowego wyboru moze masz wyrzuty sumienia? I chcesz je uspokoić? Modle sie za ciebie aby twoje serce wyzbylo sie tego niepokoju .Z Panem Bogiem

  1. Pani Alicjo, ufam, że ma Pani dobre intencje choć na facebooku parokrotnie drwiła Pani ze mnie.

   To, że czasem pisuje, że katolicy maja więcej pokory nie oznacza, że chciałbym wrócic do Rzymu. Na szczęście jestem świadom tego zła, którego wyrządzja ludziom.
   Pani zapewne wytłumaczy sobie to jakoś:

   https://www.youtube.com/watch?v=FbuaNujS3Gs

   https://www.youtube.com/watch?v=FuEleaesDDg&t=5s

   Ja nie.
   Wytłumaczy sobie Pani masę pedofilii itp.
   Z tegoz samego powodu nie utożsamiam się z protestantyzmem w USA, ktory wpsiera bandycki usrael wysyłający na wojny ludzi, mających rodziny – żołnierzy i nakazuje im mordowac innych ludzi mających rodziny.

   Do Katolików:

   Nie mam wcale nienawiści do katolików. Nawet nie mam jej do edomitów.
   Moja CAŁA rodzina to katolicy i WSZYSCY moi znajomi oraz sąsiadów 90%.
   Pani jak i Pani podobni nie możecie pojąć, że pisanie prawdy nie jest tożsame z nienawiścią. Tak patrząc dołącza Pani i Pani poplecznicy do grona żony Adamowicza, która uzywa techniki manipulacji o tzw “mowie nienawiści”.
   Nienawidzę kłamstwa, instytucji religijnych udających chrześcijaństwo, ale nie mam żadnego uczucia nienawiści do katolików.

   Pragne także zauważyć, że wchodzi Pani na blog prawdy, której w ogole nie może Pani doświadczyc w kościele Rzymu. Rzym ledwo co od kilku lat zaczął zajmować się apokalipsą. Ale ktpo mówi o znaku bestii np?

   Pani Alicjo, szanuję Panią i gdybym miał okazję Pani pomóc, to bym Pani pomógł, ale uważam Panią za osobę zwiedzioną i tkwiącą w pogańskim i odstępczym kościele judeo-rzymskim.

   Niech Bóg Panią błogosławi i prowadzi w imię Jezusa Chrystusa.

   1. Piotrze brawo (szczerze) za udzielenie odpowiedzi Pani Alicji, konkretnej i merytorycznej, pozostaje nam biblijnym chrześcijanom tylko szczerze modlić się za Panią Alicję, aby zdążyła nawrócić się przed przyjściem Jezusa Chrystusa.

  2. Kościół jako budynek nie powinien nigdy powstać ponieważ nie jest, nigdy nie był i nie będzie domem Pan Jezusa.
   Kościoły to domy szatana i demonów którzy prowadzą niewinnych ludzi przez zwiedzenie na zatracenie. Taka jest prawda.
   Otwórz oczy siostro.

 3. Mam problem. W związku z faktem, że pracuję w McDonaldzie prawdopodobnie będę musiał się zaszczepić przeciwko grypie i tu pytanie czy szczepić się czy zwolnić się z pracy.

  1. zmienić pracę z korporacji na przyzwoitą bo sam fakt, że sprzedajesz niezdrową żywność lub masz współudział już pokazuje Cie w niekorztsnej sytuacji

   1. Ale ja tylko sprzątam, nie pracuję w kuchni.

    1. ja tu tylko sprzatam 🙂
     Michale, pomodlę się o Ciebie, a Ty pomysl o zmianie pracy.

     1. No właśnie będzie problem bo przedłużyłem umowę na pół roku ☹️

      1. to wytzrymaj pol roku i się szykuj do innej pracy, szukaj.
       Lub jesli odmowiszz szczepien to zerwana bedzie umowa, ale nie wiem czy poniesiesz konsekwencje

       1. No właśnie nie bardzo mogę zerwać umowę bo zależy mi na tym, żeby mieć pozytyną ppinie żeby następny pracodawca mnie przyjął.

 4. Fajny i rzeczowy artykuł. Jednak według mnie, nie powinnismy zbytnio skupiac sie czy jakis aniol nad nami czuwa czy tez nie. Musimy miec przed oczami tylko Pana Jezusa i Boga Ojca, a to co sie dzieje w świecie duchowym podczas np modlitwy, to juz nie nasza sprawa mysle. Tak wiec warto wiedzieć ze aniolowie pełnią jakas funkcje wyznaczona przez Boga, ale nie warto przykladac do tego jakies wagi, aby potem ktos nie zwazal bardziej na aniola, zamiast na Boga. Chwala Panu Jezusowi za Jego ofiare na krzyżu, i za Jego zyciodajna Wode Żywa, ktora jest Mocą dla tych, ktorzy odziedziczą Zbawienie. Chwala Ojcu

 5. Piękne… ❤️
  Jak miło widzieć, że anioły mają swoją rolę w życiu człowieka…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme